16.10.2021
 
 
Kategoriler
   Gncel Haber
   stanbul Haber
   Dnya Haber
   Trabzon-K.Mara
   Eitim-Kltr-Sanat
   Siyaset-Politika
   evre-Doa-Turizm
   Sosyal Yaam
   Sylei - Aratrma
   Salk-Gda-Tarm
   Sinema-Tiyatro-Dizi-Film
   Konuk Yazarlar
   Ekonomik Bak
   Hukuksal Bak
   Magazin-Aktel
   Reklam-lan-Sat
   Bilim-Teknoloji-Zirve
   Sosyal Bak
   Toplumsal Bak
   Tarihsel Bak
   Mzik Magazin
   Medyatik.Bak
   Cevap Hakk
   Black Sea
   Spor-Golf-Tenis-Boks
   Ariv

Yazarlar
Bizden.Size

kke BLKBAI
KANAL STANBUL & ECUNEMOPOLS
Tm yazlar..
DOAMIZ

Mikdat KADIOLU
BULUTLAR
Tm yazlar..
Hatralarm

Nuran NUHOLU
HEPMZ KERKENEZZ
Tm yazlar..
Eko-Bak

Abdurrahman YILDIRIM
Trabzon Turistik Merkez Olur mu.?
Tm yazlar..
Uzay.Bak

Musa ALOLU
TRABZON HAVALMANI
Tm yazlar..
Tarihten Bir Yaprak

Mahiye MORGL
PSAGOR 8.SINIFTA BYLE RETLYORSA.!
Tm yazlar..
Hukuksal Bak

Av. Cemil CAN
KILIDAROLUNUN MUHTEREM EFENDS.!
Tm yazlar..
Eitim Kltr Sanat

Emel Vildan Dzenli
TRT - Te. Re. Te. - TRT - Te. Re. Te. - TRT
Tm yazlar..
68 DENZ 68

Seluk ahin POLAT
68'LLER VE DOSTLARI.! BASIN VE KAMUOYUNA
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Fatih BACAK
TMTF 2018-2019 AL ABALI PLAYOF MSABAKALARI
Tm yazlar..
Gemiten Gnmze

Hseyin IRMAK
CUMHURYETE HEP DESTEK, TAM DESTEK
Tm yazlar..
MEDENYET

Abdullah GZAYDIN
GEZCLER, AASEVENLER NEREDELER.?
Tm yazlar..
Sportif Bak

Tekin KKAL
HAKSIZLIA KARI TEK YREK
Tm yazlar..
stanbul; stanbul.!

Asl Didari
DEMEYEN STANBUL; DEME STANBUL.!
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Muhammet Akosman
BZANSDA HAYIR DYOR.!.
Tm yazlar..
Geerken Uradm

Prof. Dr. zler Aykan
GEERKEN URADIM; zler Aykan Rportaj
Tm yazlar..

Reklamlar
Dviz Al Sat
Dolar 1.6387 1.6466
Euro 2.1036 2.1137

  Hukuksal Bak >> Manet Haberler
  BU YARGIYLA SVL ANAYASA YAPILIR MI.?

  PTT ve KURUMSAL SOYGUN

  AKP; 17 ADAMIZI, YUNANSTAA VERD.!

  KUZU; KURTLUK YAPARKEN YAKALANDI.!

  NADRA KADROVA NTHAR MI ETT, LDRLD M.?

  KYETNAME- & ABDURRAHMAN DLPAK.!

  SULULARI YANLI KULVARDA ARIYORSUNUZ.!

  DZ SETLERNDE BAYANLARA TACZ OLAYI

  ABD RKET CARGILL' KOVACAKMIYIZ.

  VATANA HANET, ANAYASAL SU, NSANLIK SUU.!

  EYY AHAL... BU DORU MU.?

  DNTK M.? DNTK.!

  DOLANDIRICILIA HUKUK DESTEK

  HUKUKSUZLUA ALIACAK MIYIZ.!

  SZ KMSNZ, NESNZ, MD NEREDESNZ.?

  VATANA HANET, ANAYASAL SU, NSANLIK SUU.!
HABER PAYLA : Google'da PaylaVATANA HANET, ANAYASAL SU, NSANLIK SUU.!

Suta ve cezada kanunilik prensibine gre,

ilendii srada su olarak tanmlanmayan ve

karlnda ceza ngrlmeyen bir eylemden

dolay kimse cezalandrlamaz.

Vatana hanet, Anayasal Su, nsanlk Suu

Bu kavramlar ok duyarz, olur olmaz yerlerde vatana ihanet ediyor, anayasal su iliyor veya insanlk suu ilendi szlerinin kullanldn grrz.

Herhalde bu tr bir sz, ierdii kelimelerin siyaseten yol at tesir gc sebebiyle tercih edilmektedir. Oysa bu kavramlarn, Ceza Hukuku bakmndan ne anlam ifade ettii ve ilerinin dolu olup olmad nemlidir. Darbe suu kavramnn da oka kullanld grlr, fakat bir eylemin darbe suu olarak nitelendirilebilmesi iin, ncelikle bu suun Ceza Hukukunun ilke ve esaslar kapsamnda kanunla tanm yaplmal ve iddiaya konu edilen eylem de bu tanma uymaldr. Aksi halde ska kullanlan darbe suu kavram, Ceza Hukukunda karlk bulamaz.

Suta ve cezada kanunilik prensibine gre, ilendii srada su olarak tanmlanmayan ve karlnda ceza ngrlmeyen bir eylemden dolay kimse cezalandrlamaz.

1. Vatana ihanet kavramn; 1632 sayl Askeri Ceza Kanununun 54. maddesinde TCK m.302 ila 339da tanmlanan vatana kar sular, 55. maddesinde sava ihaneti ve 56. maddesinde milli savunmaya ihanet olarak ve Anayasa m.105/3de grmekteyiz.

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali balkl Anayasa m.105/3e gre, Cumhurbakan, vatana ihanetten dolay, Trkiye Byk Millet Meclisi ye tamsaysnn en az te birinin teklifi zerine, ye tamsaysnn en az drtte nn verecei kararla sulandrlr.

Vatan; yurt, bir kimsenin doup byd yer, vatandalk ba ile zerinde yaanlan lke olarak tanmlanabilir. Bu kavram kutsal olup, her yerde zel koruma grr. hanet kavram ise; kutsal saylan deerlere el uzatma, ktlk etme, kar gelme, hainlik, gveni ktye kullanma, aldatma ve vefaszlk olarak aklanabilecek bir genilie sahiptir.

Bir kimsenin; yurduna, doup byd veya vatanda olarak baland lkesine hainlik yapmasna vatana ihanet denir.

Gerek ihanet kavramnn anlam genilii ve gerekse saysz eylem ve tasarrufun vatana ihanet olarak nitelendirilerek, bu kavramn ifade hrriyeti ile kii hrriyeti ve gvenlii hakk aleyhine keyfi kullanlabilme olasl mutlaka gzetilmelidir.  Kanun, vatana ihanetin ne ekilde gerekleeceini ve hangi unsurlarn varl halinde vatana ihanet suunun oluacan Ceza Hukukunun ilke ve esaslarna uygun ekilde gstermelidir.

Vatana ihanet kavramnn tanm, Anayasa ve kanunlarda yer almamaktadr. 07.02.1921 tarihli 1 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 2 sayl Hyanet-i Vataniye Kanunu, 12.04.1991 tarihinde yrrle giren 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu m.23/a bendi ile yrrlkten kaldrlmtr.

12.04.1991 tarihinde yrrlkten kaldrlan 2 sayl Kanunun 1. maddesinde vatana ihanet tanmlanmtr. Bu maddeye gre, Yce Hilafet Makam ile Saltanat ve lkeyi, yedi yabanc devlet gcnden kurtarmak ve saldrlar nlemek amacyla kurulan Byk Millet Meclisine kar szle, fiille veya yazyla muhalefet ve bozgunculuk eden vatan haini olarak kabul edilir. Kanunun 2. maddesine gre, Bilfiil vatan hainlii yapanlar aslarak idam edilir. Bu hainlie katlanlar ile teebbs edenler, Ceza Kanununun 45 ve 46. maddelerine gre cezalandrlrlar.

Hyanet-i Vataniye Kanununa gre esas olan, egemenliin kaytsz ve artsz Millete ait olduunu kabul eden 1921 Anayasas ile kurulan Trkiye Byk Millet Meclisinin korunmasdr.

13.03.1926 tarihinde yrrle girip, 1 Haziran 2005 tarihine kadar yrrlkte kalan 765 sayl Trk Ceza Kanununun 146. maddesinde de, Byk Millet Meclisini ortadan kaldrmaya veya vazifesini yapmay engellemeye cebren teebbs edenlerin idam cezasna mahkum edilecekleri, bu sua feri olarak itirak edenlerin de hukuki durumlarna gre idam veya ar hapis cezas ile cezalandrlacaklar ifade edilmitir.

Grlecei zere kanun koyucu, egemenliin kaytsz artsz Millete ait olduunun net bir gstergesi olan Trkiye Byk Millet Meclisinin her ne ekilde olursa olsun varln korumay hedeflemitir.

Kanun koyucu; mlga TCK m.146 ve yerine yrrle giren 5237 sayl TCK m.311de cebir ve iddet kullanarak Trkiye Byk Millet Meclisini ortadan kaldrmaya veya grevini yapmasn engellemeye teebbs edenlerin cezalandrlmalarn ngrrken, 2 sayl Hiyanet-i Vataniye Kanununun 1. maddesi ile Trkiye Byk Millet Meclisine kar cebir ve iddete bavurmayan, fakat szle, fiille veya yazyla muhalefet ve bozgunculuk edenlerin dahi en ar ekilde cezalandrlacaklarn ifade etmitir. Hyanet-i Vataniye Kanunu, kabul edildii dnemin zelliklerini, sertliini ve tavizsiz bir ekilde Trkiye Byk Millet Meclisine kar olabilecek her trl mdahaleyi ne pahasna olursa olsun nlemeyi amalamtr.

1921 ylnda kabul edilen Hyanet-i Vataniye Kanununda tanmlanan vatana ihanet kavram ile Anayasa m.105/3de yer alan vatana ihanet kavramn ayn nitelikte grmek, Hyanet-i Vataniye Kanunu yrrlkten kaldrld iin vatana ihanet kavramnn tanmsz kaldn ve bu tr bir suun olmadn ileri srmek isabetli deildir. Mevcut artlarda, 2 sayl Kanunda ngrlen vatana ihanet kavram ile Trk Milletinin benimsedii Trkiye Byk Millet Meclisine kar yaplacak szl, fiili veya yazl muhalefet ve bozgunculuk ieren eylemleri, ifade hrriyetinin geldii aama da dikkate alndnda Ceza Hukuku asndan vatana ihanet kabul etmek isabetli olmayacaktr.

Sonu olarak; Anayasa m.105/3de yer alan vatana ihanet kavram, Hyanet-i Vataniye Kanununun 1. maddesinden lafz, ruhu ve amac itibariyle farkldr.

sabetli olan, hangi eylemin vatana ihanet kabul edilecei konusunda bir tanmlamann Anayasada veya kanunda yer almasdr. Kanaatimizce, vatana ihanet kavram Anayasada yer aldndan ve tanmnn kanunla yaplacana dair bir atf da Anayasada yer almadndan, bu kavram Anayasada tanmlanmaldr. Anayasann Balang, Genel Esaslar ile 14. maddesini dikkate almak suretiyle vatana ihanet tanmlamasn yapmak da doru deildir.

Mevcut durumda Trkiye Byk Millet Meclisinin, Cumhurbakann vatana ihanetten dolay sulad fiillerin vatana ihanet kavramn oluturaca sylenebilir. Bu dnceye katlmamaktayz. Bizce, hangi fiillerin ve dolaysyla sularn vatana ihanet saylacan ceza normlar ile tespit etmek gerekir. TCK m.302 ile 339. maddeleri arasnda saylan sulardan bazlarn vatana ihanet kapsamnda deerlendirilebilir. Devletin Gvenliine Kar Sular, Anayasal Dzen ve Bu Dzenin leyiine Kar Sular, Milli Savunmaya Kar Sular ve Devletin Srlarna Kar Sular ve Casusluk balklar altnda dzenlenen bir ksm sularda vatana ihanet kavram temel alnmtr. Belirtmeliyiz ki, vatana ihanet saylabilecek her suun arlna gre ceza belirlenmitir. Baz sularda arlatrlm mebbet hapis, bazlarnda da fiilin arlna gre hapis cezalar ngrlmtr.

Devletin birliini ve lke btnln bozmak (TCK m.302), dmanla ibirlii yapmak (TCK m.303), Devlete kar savaa tahrik (TCK m.304), temel milli yararlara kar faaliyette bulunmak iin yarar salama (TCK m.305), yabanc devlet aleyhine asker toplama (TCK m.306), askeri tesisleri tahrip ve dman askeri hareketleri yararna anlama (TCK m.307), dman devlete maddi ve mali yardm (TCK m.308), Anayasay ihlal (TCK m.309), Cumhurbakanna suikast ve fiili saldr (TCK m.310), yasama organna kar su (TCK m.311), Hkmete kar su (TCK m.312), Trkiye Cumhuriyetine kar silahl isyan (TCK m.313), silahl rgt (TCK m.314), silah salama (TCK m.315), su iin anlama (TCK m.316), askeri komutanlklarn gasb (TCK m.317), yabanc hizmetine asker yazma, yazlma (TCK m.320), sava zamannda emirlere uymama (TCK m.321), sava zamannda ykmllkler (TCK m.322), savata yalan haber yayma (TCK m.323), seferberlikle ilgili grevin ihmali (TCK m.324), dmandan unvan ve benzeri payeler kabul (TCK m.325), TCK m.326 ila 339da saylan Devlet srlarna kar sular ve casusluk sularnn vatana ihanet kapsamnda deerlendirilmesi mmkndr.

2. Anayasal su veya Anayasa suu ne demektir?
Anayasa bir ceza kanunu deildir. Anayasa; normlarn tepesinde olan, lkenin ynetim ekli ile kii hak ve hrriyetlerini tanmlayan ereve kanundur. Anayasada yer alan kurallara aykr hareket, anayasal su veya Anayasa suu olarak deerlendirilemez. Anayasada veya Trk Ceza Kanununda, Anayasann deitirilemez maddeleri ile temel hak ve hrriyetlere aykr eylemeleri anayasal su sayan bir hkm bulunmamaktadr.
TCK m.309da, Anayasay ihlal suunun tanmland grlmektedir. TCK m.309/1e gre, Cebir ve iddet kullanarak, Trkiye Cumhuriyeti Anayasasnn ngrd dzeni ortadan kaldrmaya veya bu dzen yerine baka bir dzen getirmeye veya bu dzenin fiilen uygulanmasn nlemeye teebbs edenler arlatrlm mebbet hapis cezas ile cezalandrlrlar. Ancak bu su, anayasal su kavram ile anlatlmak istenenin karl deildir.
Anayasal su; Anayasa ile tanmlanan emredici kurallara, hukukun evrensel ilke ve esaslarna, kuvvetler ayrl ilkesi nda saylan grev ve yetkilere, niteliklere aykr dnce veya hareketler iin kullanlmaktadr. Anayasal su kavram siyaseten kullanlsa bile, Ceza Hukukunda anlam ifade etmez. Bir eylemin su saylp failinin cezalandrlabilmesi iin, suta ve cezada kanunilik prensibi uyarnca sua konu eylemin ve cezasnn kanunda yer almas gerekir. Anayasal su ad ile geni, mulak, kii hak ve hrriyetlerine ar snrlama getirme eilimi tayan su tipleri ilk bakta etkileyici gzkse de, ifade hrriyetini ve rgtlenme hakkn kstlayan fikri su ile suta ve cezada kanunilik prensibinin ngrlebilirlik ve bilinirlik sonucuna ters den soyut su kavramlarn gndeme getirmek suretiyle siyasi su trn geniletecektir. Siyasi su kavram; cebir ve iddetle birlemediinde, yani ifade hrriyeti aamasnda kalp, tehdit/manevi cebir ve rgt kavramlar ile birlikte en kolay sindirme, bask, ceza yarglamasna ait koruma tedbirlerinin geni olarak uygulanp cezalandrma yntemine dnebildii su tiplerini kapsar.
3. nsanlk suu ne demektir?
Esasnda bu tr bir su tipi de ceza hukukuna yabancdr. Birok suun koruduu hukuki yarara bakldnda, temelinde insann korunmas esas olup, bu esasn ihlal edildii durumda insanlk suu ortaya kar. Bu kavramn; insann kabul edemeyecei, insanlk onuruna, eref ve haysiyetine ters den davranlarn tm iin kullanld grlmektedir. Bu genel kullanm elbette insanlk suunu aklamak iin yeterli deildir.
Gnmzde insanlk suu; soykrm ve insanla kar ilenen sular olarak iki balk altna incelenmektedir. Soykrm, henz taraf olmadmz Uluslararas Ceza Mahkemesi Roma Statsnn 6. maddesi ile TCK m.76da dzenlenmitir.
Soykrm kavram ilk defa, 2. Dnya Savann ykc sonularnn ardndan Birlemi Milletler Genel Kurulu tarafndan 09.12.1948 tarihinde kabul edilip, 12.01.1951 tarihinde yrrle giren Soykrm Suunun nlenmesi ve Cezalandrlmas Szlemesi ile tanmlanmtr. Hukuka aykr fiillerin soykrm suunu oluturup oluturmad, bu Szleme ile Uluslararas Ceza Hukukunun kapsamna girmitir.
Trkiye Cumhuriyeti, milli, rki ve dini kitlelerin ksmen veya tm ile ortadan kaldrlmasnn nlenmesi ve bu tr fiiller ile teebbs aamalarnn cezalandrlmas amacyla dzenlenen bu szlemeye, 23.03.1950 kabul tarihli ve 5630 sayl Milli, Irki, Dini Kitlelerin Ksmen veya Tamamen mhas Suunun Genocide nlenmesi ve Cezalandrlmas Hakknda Szlemeye Trkiye Cumhuriyetinin Katlmasnn Onanmasna Dair Kanun ile balayc olarak taraf olmutur. bu Kanun, 29.03.1950 gnl ve 7469 sayl Resmi Gazetede yaymlanmak suretiyle yrrle girmitir.
Bu Szlemenin Soykrm oluturan eylemler balkl 2. maddesinde gre; milli, etnik, rki veya dini bir grubu ksmen veya tamamen ortadan kaldrmak amacyla ilenen insan ldrme, insana zarar verme, grubu ortadan kaldrmaya ynelik yaam artlarn deitirme, grup iinde doumlar engelleme veya gruba mensup ocuklar zorla baka bir gruba nakletme eylemleri soykrm saylacaktr.
Trkiye Cumhuriyetinin henz balayc olarak taraf olmad Uluslararas Ceza Mahkemesi Roma Statsnn Soykrm balkl 6. maddesinde de benzer bir tanma yer verilmitir.
Trkiye Cumhuriyeti 01.06.2005 tarihinde yrrle giren 5237 sayl Trk Ceza Kanununun Soykrm balkl 76. maddesinde, soykrm olabilecek eylemleri sralam ve cezasn arlatrlm mebbet hapis olarak ngrmtr.TCK m.76da bir plann icras suretiyle ilenmesi soykrm suunun unsuru olarak arand halde, bu unsura uluslararas dzenlemelerde yer verilmemitir. Bu husus, TCK m.76 ile uluslararas szlemeler arasnda tespit edilebilecek nemli bir farktr.
Suta ve cezada kanunilik prensibi uyarnca, insanlk suunu bir kanunla kabul edilmi uluslararas szlemede, genel veya zel ceza kanunu hkmnde grmek gerekir. nsanlk suu veya insanla kar su olarak adlandrlan ve ngilizcesi crimes against humanity olan bu su tipini, henz taraf olmadmz Uluslararas Ceza Mahkemesi Roma Statsnn nsanla kar sular balkl 7. maddesinde ve ayn balkl TCK m.77de grmekteyiz. 
Statnn 7. maddesine gre insanla kar su; ldrme, toplu yok etme, kleletirme, nfusun srgn edilmesi veya zorla nakil, hapsetme veya deiik yntemlerle kiiyi hrriyetinden alkoyma, ikence, cinsel hrriyete kar eylemler, siyasi, rki, milli, etnik, kltrel, dini, cinsel veya kabul mmkn olmayan nedenlere dayal zulm, zorla kaybedilme, rk ayrmcl, eziyet yntemleri kullanlarak, herhangi bir sivil nfusa kar yaygn veya sistematik bir saldrnn paras olarak ilenen fiillerdir.
TCK m.77ye gre ise insanla kar su; kasten ldrme, kasten yaralama, ikence, eziyet veya kleletirme, hrriyetten yoksun klma, bilimsel deneylere tabi tutma, cinsel saldr ve cinsel istismar, zorla hamile brakma veya zorla fuhua sevk etme yntemleri kullanlarak, siyasi, felsefi, rki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine kar bir plan dorultusunda sistemli olarak ilenen fiillerdir.
nsanla kar sular TCK m.77de, Roma Statsnn 7. maddesine gre daha dar dzenlemitir. Suun, hem seimlik hareketleri hem de unsurlarnn TCK m.77de daha snrl olduu grlmektedir.
Soykrm ve insanla kar sularda zamanam ilemez. Bu sularn rgtl olarak ilenmesinde cezalarn arlatrlmas ngrlmtr. TCK m.76 ve 77de gsterilen seimlik hareketlerden birisinin ilenmesi, soykrm veya insanla kar suun gereklemesi iin yeterli olmakla birlikte, suun manevi unsuru bakmndan failde her iki maddede ngrlen zel kastn varlnn tespiti gerekir.
Soykrm suu; 29.03.1950 tarihinde yrrle giren 5630 sayl Milli, Irki, Dini Kitlelerin Ksmen veya Tamamen mhas Suunun Genocide nlenmesi ve Cezalandrlmas Hakknda Szlemeye Trkiye Cumhuriyetinin Katlmasnn Onanmasna Dair Kanun ile Trkiye Cumhuriyeti tarafndan balayc olarak kabul edilmitir. Bu tarihten nce ilendii iddia edilen soykrm veya etnik temizlik eylemlerinden dolay Trkiye Cumhuriyetine sorumluluk yklenmesi mmkn deildir. hukukta cezai dzenleme ise, 01.06.2005 tarihinde yrrle giren 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 76. maddesi ile kabul edilmitir.
nsanla kar sular; 01.06.2005 tarihinde yrrle giren 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 77. maddesinde tanmlanm bu tarihten sonra insanlk suu/insanla kar su kavram Trk Ceza Hukukuna girmitir.


Prof. Dr. Ersan en

 

@#kke Blkba #MedyaGnebak

kke Blkba, stanbul Austos.2018- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ --- okkesb@turkfreezone.com,


  Dier Haberler
 • BU YARGIYLA SVL ANAYASA YAPILIR MI.?
 • PTT ve KURUMSAL SOYGUN
 • AKP; 17 ADAMIZI, YUNANSTAA VERD.!
 • KUZU; KURTLUK YAPARKEN YAKALANDI.!
 • NADRA KADROVA NTHAR MI ETT, LDRLD M.?
 • KYETNAME- & ABDURRAHMAN DLPAK.!
 • SULULARI YANLI KULVARDA ARIYORSUNUZ.!
 • DZ SETLERNDE BAYANLARA TACZ OLAYI
 • ABD RKET CARGILL' KOVACAKMIYIZ.
 • VATANA HANET, ANAYASAL SU, NSANLIK SUU.!
 • Editrden

  TRABZONLULAR BRLENZ

  Trabzonlular Birleiniz. Trabzonlu adamlar, kadnlar, alanlar, Gen Kzlar-Erkekler, Okuyan ocuklar Birlik ve Btnl Salamak Sizin Ellerinizde..!
  Devam..
  Son Dakika
    - BU YARGIYLA SVL ANAYASA
    - PTT ve KURUMSAL SOYGUN
    - AKP; 17 ADAMIZI, YUNANST
    - KUZU; KURTLUK YAPARKEN YA
    - NADRA KADROVA NTHAR M
    - KYETNAME- & ABDURRAHM
    - SULULARI YANLI KULVARDA
    - DZ SETLERNDE BAYANLARA
    - ABD RKET CARGILL' KOV
    - VATANA HANET, ANAYASAL S
    - EYY AHAL... BU DORU MU.
    - DNTK M.? DNTK.!
    - DOLANDIRICILIA HUKUK DE
    - HUKUKSUZLUA ALIACAK MIY
    - SZ KMSNZ, NESNZ,
    - ANITKABR DDASINI M.GK
    - KULLANILMANIN BYLES GR
    - REFERANDUM YASASI HUKUKSU
    - R E S... ALDATMA, ALDAT
    - ATI ()ALAN GETRR M.?


  Gnn Sz

  HKMETLERN CRAATI MENF OLUP DA MLLET TRAZ ETMEZ VE KTDARI DRMEZSE BTN KUSUR VE KABAHATLERE KATILMI DEMEKTR.

  M.K. ATATRK


  Anket
  KRESEL EKONOMK KRZ
  TEET GET
  DELD GEMED

  Reklamlar


     2009Bu Site kke BLKBAI tarafndan hazrlanmakta ve yaynlanmaktadr.
  Her hakk sakldr. zinsiz ve kaynak gsterilmeden yaynlanamaz.