24.10.2021
 
 
Kategoriler
   Gncel Haber
   stanbul Haber
   Dnya Haber
   Trabzon-K.Mara
   Eitim-Kltr-Sanat
   Siyaset-Politika
   evre-Doa-Turizm
   Sosyal Yaam
   Sylei - Aratrma
   Salk-Gda-Tarm
   Sinema-Tiyatro-Dizi-Film
   Konuk Yazarlar
   Ekonomik Bak
   Hukuksal Bak
   Magazin-Aktel
   Reklam-lan-Sat
   Bilim-Teknoloji-Zirve
   Sosyal Bak
   Toplumsal Bak
   Tarihsel Bak
   Mzik Magazin
   Medyatik.Bak
   Cevap Hakk
   Black Sea
   Spor-Golf-Tenis-Boks
   Ariv

Yazarlar
Bizden.Size

kke BLKBAI
KANAL STANBUL & ECUNEMOPOLS
Tm yazlar..
DOAMIZ

Mikdat KADIOLU
BULUTLAR
Tm yazlar..
Hatralarm

Nuran NUHOLU
HEPMZ KERKENEZZ
Tm yazlar..
Eko-Bak

Abdurrahman YILDIRIM
Trabzon Turistik Merkez Olur mu.?
Tm yazlar..
Uzay.Bak

Musa ALOLU
TRABZON HAVALMANI
Tm yazlar..
Tarihten Bir Yaprak

Mahiye MORGL
PSAGOR 8.SINIFTA BYLE RETLYORSA.!
Tm yazlar..
Hukuksal Bak

Av. Cemil CAN
KILIDAROLUNUN MUHTEREM EFENDS.!
Tm yazlar..
Eitim Kltr Sanat

Emel Vildan Dzenli
TRT - Te. Re. Te. - TRT - Te. Re. Te. - TRT
Tm yazlar..
68 DENZ 68

Seluk ahin POLAT
68'LLER VE DOSTLARI.! BASIN VE KAMUOYUNA
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Fatih BACAK
TMTF 2018-2019 AL ABALI PLAYOF MSABAKALARI
Tm yazlar..
Gemiten Gnmze

Hseyin IRMAK
CUMHURYETE HEP DESTEK, TAM DESTEK
Tm yazlar..
MEDENYET

Abdullah GZAYDIN
GEZCLER, AASEVENLER NEREDELER.?
Tm yazlar..
Sportif Bak

Tekin KKAL
HAKSIZLIA KARI TEK YREK
Tm yazlar..
stanbul; stanbul.!

Asl Didari
DEMEYEN STANBUL; DEME STANBUL.!
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Muhammet Akosman
BZANSDA HAYIR DYOR.!.
Tm yazlar..
Geerken Uradm

Prof. Dr. zler Aykan
GEERKEN URADIM; zler Aykan Rportaj
Tm yazlar..

Reklamlar
Dviz Al Sat
Dolar 1.6387 1.6466
Euro 2.1036 2.1137

  Salk-Gda-Tarm >> Manet Haberler
  RUHUNUZA & RUHUMUZA SALIK

  OCUKLARDA 4.YA SENDROMU.?

  Dr. ROBERTO PETRELLA & COVD-19

  LLERE BLE LA REETES YAZMILAR

  ELTK ZARARLILARI LE DOAL MCADELE

  STANBULDA ZEHRSZ SOFRALAR BULUMASI

  *SLKON VADS* - TRAKYA PROJES NE OLDU.?

  GEN GRMC SLKON VADS'NDE

  BYOLOJK SAVAI ARILAR KAZANDI

  TARIMDA TEKELLEME VE YABANCILAMA.!

  SALIINI DNENLERN DKKATNE

  CANAN KARATAY'DAN GEREK TIBBIN 10 FRES

  TARIMDA BRLKTE MLL TESLMYET PROJES

  HAYATIMIZLA OYNUYORLAR!

  ESK GNLERE M DNELM.?

  ELTK ZARARLILARI LE DOAL MCADELE
HABER PAYLA : Google'da PaylaELTK TARIMI

Toprak stei

Toprak istei bakmndan seici deildir. Su geirgenlii az, derin, tnl ve besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi yetiir. eltik tarm iin optimum pH 5.5-7.5 arasdr. pH's 3-8 arasnda deien topraklara da uyum salayabilir. Tuzlu topraklarn slahnda en ideal bitkilerden biridir. Topraktaki eriyebilir tuz younluu 600 ppm 'in altnda olmaldr.

Ekim Nbeti

Ayn tarlaya st ste srekli eltik ekilirse verim der, yabanc otlar ve hastalklarla mcadele zorlar. 2-3 yl st ste eltik ekildikten sonra tarlaya yem bitkilerinden birisi ekilmelidir. Baklagil yem bitkileri topraktaki azot bileiklerini arttrd iin tercih edilmelidir.

Toprak Hazrl

Arazi tesviye ilemleri kk parsellerde tesviye ba,daha geni parsellerde hafif arlkl greyder ya da lazerle alan tesviye aleti ile yaplr. Sonbaharda derin srm yaplmaldr. lkbaharda tavalar yapldktan sonra diskaro veya kazaya ile ileme yaplr.

Tohumluk

Tohumluk hastalklardan, yabanc otlardan ve krmz eltik tohumlarndan temizlenmi ve sertifikal olmaldr. Mmknse 3-4 ylda bir sertifikal tohumluk kullanlmaldr. Ekilecek tohum miktar eidin zelliklerine, ekim zamanna ve topran verimlilik durumuna gre deiir. Kk daneli eitler 15kg/da, orta daneli eitler 17-18 kg/da ve iri daneli eitler 20 kg/da tohum ekilebilir. m2 ye atlacak tohum 500-600 adettir.

Tohumlarn Ekime Hazrlanmas

Tohumlar 2 gn nce su iine konulup n imlendirme yaplr. n imlendirme esnasnda eltik yanklk hastal ile mcadele amacyla fungusitlerden birisiyle (Benomyl, Carbendazim) ilalama yaplmaldr. Beyaz u nemotoduyla mcadele iin n imlendirmeden nce tohumlar 55-60C scak suda 10 dakika tutulmas tavsiye edilmektedir.

Ekim Zaman

Ekim zamann yetitirilecek eidin vejetasyon sresi, hava ve sulama suyu scakl belirler. eltik iin imlenme ve fide devresinde en uygun scaklk 18-35 derecedir. eltik ekimi yaplmas iin su scaklnn en az 12 derece olmas gerekir.

Blgemizde Mays aynn 1.haftasndan sonra ekim yaplmas uygundur.

Ekim Yntemi

Ekim yntemleri 1.Serpme (elle, gbre saclar ile, uakla), 2.Mibzerle 3. Fideleme. Ekimden nce tavalar iyice bulandrlmal ve tohum stnde ince mil rts olumas salanmaldr. Tohumlar toprak yzeyine tutunduktan 3-4 gn sonra tavalardaki su boaltlr. Tavalara 5-6 gn sonra ince bir su verilir.

Gbreleme

ncelikle eltik ekilecek tavalardan toprak numunesi alnp tahlil ettirildikten sonra gbre kullanlmaldr. eltik iin tavsiye edilen azotlu gbre, Amonyum Slfat gbresidir. Dekara 80 kg kullanlmaldr. Amonyum Slfat gbresinin yars ekimle birlikte, yars da ekimden 55-60 gn sonra uygulanabilecei gibi; bir ksm ekimde, bir ksm kardelenme balangcnda ve geri kalan ksm da ekimden 50-60 gn sonra kullanlmaldr. inko noksanl pH' s yksek olan sodik topraklarda ve toprak dzlemesi srasnda fazla toprak alnm sahalarda grlr.

Dekara ekim ncesi Fosforlu gbre olarak 20 kg Triple Sper Fosfat (TSP) gbresi verilmelidir. inkoeksiklii varsa ekim ncesi 1-2 kg/da inko slfat veya inko oksit kullanlmaldr.

Ekim sonras ortaya kan inko eksikliinde, inko slfat salkm oluum devresi balangcnda 5-7 gn nceye kadar stten pskrtme eklinde gbreleme yaplabilir.

Sulama

Su ykseklii bitkilerin gelimesine bal olarak, ykseltilir ve maksimum gelime devresinde 15 cm civarnda tutulur. Hasattan 20-30 gn nce tavalara su ak durdurulur ve tavalardaki mevcut su boaltlr. Erken dnemde su kesmek danelerin tam anlamyla dolmasn nler ve pirince ileme srasnda krk orannn artmasna sebep olur. En uygun sulama suyu scakl 25-30 derecedir. imlenme iin maksimum su scakl 42-44 derecedir. Bu scaklklardan sonra imlenme olmaz. Gelimenin her devresinde 30 0C'nin zerindeki scaklklar rne olumsuz etki yapar. Fide geliimi srasnda, herhangi bir devredeki su kesilmesi, yabanc ot tohumlarnn imlenmesini tevik eder ve yeni yabanc otlarn ortaya kmasna sebep olur. Bitki boyu su yksekliinden etkilenir. Su ykseklii arttka bitki boyu ve dolaysyla yatma artarken, salkm says azalr. Yksek sulama suyu scakl, salkm saysn azaltr ve baakktaki sterilite orann arttrarak verim zerine olumsuz etki yapar. Sulama suyu yetersizlii durumunda 3 gn sulama 2 gn su kesme veya 8 gn sulama 3 gn su kesme eklinde sulama yaplabilir.

Hasat ve Harman

Salkmlarn %80'nin saman rengini ald, alt ksmdaki danelerin sert mum dnemine ulat zaman eltik hasat edilir. Bu dnemde danelerin rutubet oran % 22-24 arasndadr. Erken hasatta olgunlamam tebeirimsi, yeil daneler nedeniyle verim ve randman der. Ge hasatta ise kular ve kemirgenler gibi hayvan zarar ile krk dane oran artar. Kurutma problemi ortaya kar.

Kurutma

eltik mahsulnn gvenli depolanmas iin rutubet orannn %14' n altna drlmesi gerekir. Gne altnda kurutma yaplrken; eltik rn sert beton veya benzeri zemin zerine serilir. Sergi kalnl 4-5 cm' yi gememelidir. Krek veya trmkla sk sk kartrlmaldr.

Depolama

Depolama srasnda eltik rutubeti %14'n altnda olmaldr. Yksek olursa mikroorganizma faaliyeti ve bcek zarar artar. Ambar nispi rutubeti %60'n altnda olmal, scaklk da mmkn mertebe dk tutulmaldr. uvallar aatan yaplan platformda ylarak depolanrsa, uvallarla zemin arasnda hava sirklsyonu salanm olur. Tohumluk olarak kullanlacak eltikler 2 yldan fazla depolanacaksa mutlaka dane nemi % 13 n altnda ve ortam scakl 100C civarnda olmaldr.

.k Yankl Hastal (Pyricularia oryzae)

Bu hastala bruson, kurt boaz, sam vurmas, pas gibi isimlerde verilmektedir. Bitkinin yaprak ayasnda, knnda, sap ve salkm ksmlarnda grlmektedir. Kontrol, dayankl eit ekmek, ar azotlu gbre kullanmndan kanmak, sk veya ge ekim yapmamak, hasat sonras tarlada anz bozmak, mnavebeli ekim yapmak. Ekimden nce uygun fungisitlerle (Benomyl, Carbendazm etkili maddeli ilalarla) 100 litre suya 200 g ila kartrlarak tohum ilalamas yaplmaldr. Bunun iin tohum imlendirmek amacyla su ierisine brakldnda 24 saat ilal su ierisinde bekletilir. Hastalk tarlada grldnde; Benomyl etkili maddeli ilalarla 100 litre suya 60 g ila veya Carbendazm etkili maddeli ilalardan biri ile dekara 150 g kullanlarak bir hafta ara ile iki, gerekirse nc ilalama, yeil aksam ilalamas olarak uygulanmaldr.

. Kk Boaz rkl (Fusarium moniliforme)

Hastalk etmeni mantardr. Bu hastala yakalanan bitkiler zayf ve soluk grnmdedir. Tarlada baz hasta bitkilerde normallerinin iki kat kadar uzayabilen ince clz kardeler kar. Bu boy uzamas her zaman grlmeyebilir. Salkm karma dneminde tmyle beyaz grnen bitkiler normallerinden ok nce salkm olutururlar ve beyaz renkli olan salkmlarda sadece bo kavuzlar bulunur. Alt ksmlarda (1. ve 2. boumlarda) fungusun beyaz veya pembe misel ve konidi kmeleri grlebilir. Hasada yakn devrede tohum kabuu altna yerleerek, hasatta elde edilen tohumlarla tanrlar. Kontrol: mnavebe yapmak, hastalksz tohum kullanmak, yksek dozda azotlu gbre kullanmamak ve yanklk hastalnda anlatld gibi tohum ilalamas yapmak.

eit Seimi

Tohumluk olarak ekilecek eitler sertifikal olmaldr. Karadeniz, Kzlrmak, Osmanck 97, Ribe, Rocca, Srek 95, Kral ve Baldo eitleri blgemiz iin tavsiye nerilir.

ELTK YANIKLIK HASTALII

(Pyricularia oryzae)

Hastalk Belirtisi

Hastalk; bitkinin yaprak, yakack, kn, boum, salkm, salkm boumu ve tane kavuzlarnda grlr. Genellikle yaprak lekeleri Temmuz ayndan itibaren grlmeye balar. Bu lekeler i veya baklava dilimi eklinde, iki ucu sivri, ortas gri-bej veya saman sars renkte olup etraf kahverengi bir hale ile evrilidir.

Lekelerin ekli, says, bykl eltik eidinin duyarllna, etmen rknn hastalandrma yeteneine ve hastalk geliimi iin evre koullarnn uygunluuna bal olarak deiir.

Balangta ayr ayr ve kk olan lekeler daha sonra byyp birleerek yapran tamamen kurumasna neden olabilirler.

Hastalkl Yakack, iplikle sklm gibi bir grnm alr. Yakacktaki leke, yaprak knna doru uzanabilir. Kn zerindeki lekeler yaprak ayasndakilerden farkldr.

Belirli bir ekilleri yoktur, uzunlamasna geliirler.

Sap zerinde ise ya lekesini andran belirtiler oluur ve bu lekelerin zerlerinde petrol yeili renkte kf geliir. Bitki st ksmndan ekilirse boumdan kopar ve ounlukla boumun alt ksmnda bitki salam olmakla beraber, ileri dnemlerde alt ksmlardaki, birinci ve ikinci boumlarda nce doku yumuamas, sonra kahverengileme ve siyahlama eklinde grlen boum enfeksiyonlar meydana gelir.

Salkm oluumundan sonra, salkmn hemen altndaki boumda da yanklk

ELTK HASTALIK VE ZARARLILARI

Enfeksiyonu grlebilir. Buna salkm boum yankl ismi verilir. Bu durumda salkm normal yeil renk yerine, mavi-yeil renk alr. Boyun enfeksiyonunun olu zamanna gre, ya kavuzlar iinde tane hi olumaz ve bo kavuzlar meydana gelir veya ince, clz, imlenme yetenei ve pazar deeri olmayan, tebeir gibi beyaz daneler oluur.

Hastalk tarlada balangta, azotlu gbrenin fazla kullanld veya daha sk ekim yaplan ksmlarda, 1-2 m apnda km haldeki ocaklar olarak dikkati eker. Eer hastaln gelimesini tevik eden uygun koullar devam ederse, bu ocaklarn ap byr ve hatta tarlann tmn kaplayabilir.

Hastaln Grld Bitkiler

eltik, Darcan, Adi kam, Topalak ve Sivri dikenli sazda grlmektedir.

Mcadele Yntemleri

Kltrel nlemler

Hastalktan ari sertifikal tohumluk kullanlmaldr.

Hastala toleransl veya dayankl eitler ekilmelidir.

Hasat sonras tarladaki hastalkl bitki artklar yok edilmelidir

Azotlu gbre zamannda uygulanmaldr.

Analiz sonularna gre dengeli gbreleme yaplmal ve ar azotlu gbre kullanmndan kanlmaldr.

Tarlada su seviyesi derin tutulmamaldr.

Gereksiz yere su kesimi yaplarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamaldr.

Sulama suyunun souk olmamasna zen gsterilmelidir.

Ekim zamannda yaplmaldr.

Sk ekim yaplmamaldr.

Kimyasal Mcadele

eltik yanklna kar, tohum ve yeil aksam ilalamas eklinde kimyasal mcadele yaplr.

ELTK HASTALIK VE ZARARLILARI

Tohum ilalamas mutlaka koruyucu olarak yaplmaldr. Tohum miktarna gre belirlenen, kk su tanklar veya

Tohum slatma havuzlar bu ama iin kullanlabilir.

Yeil aksam ilalamasnda, hastalk belirtileri blgede grlr grlmez veya hava koullar hastalk gelimesine

Uygun ekilde gidiyorsa, hemen ilalama balatlmaldr. Gerekirse ilacn etki sresine ve hava koullarna bal

Olarak ikinci veya nc ilalama uygulanmaldr. Kk alanlar iin srt plverizatr (mekanik, otomatik, motorlu) Veya srt atomizr, byk alanlar iin ise i genilii fazla olan hidrolik tarla plverizatrleri kullanlr.

LALAMA TEKN

Tohum lalamas

Uygulanacak ilacn tavsiye edilen dozlar kullanlarak hazrlanan ilal suda, 24 saat bekletilen tohumlar, sudan karldktan ve suyu szdrldktan sonra (traktrle veya uakla ekimde) ekimi yaplr. Eer, ekim elle yaplacaksa, ilal sudan karlan tohumlar, n imlendirme ileminden sonra, elle su ierisine salr.

Yeil aksam ilalamas

lacn tavsiye edilen dozuna gre hazrlanan ilal su, yaprak ve saplarn yzeyi ilal su ile slanacak ekilde kaplama olarak tarlaya uygulanr.

kke Blkba, stanbul- Aralk.2019- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

  Dier Haberler
 • RUHUNUZA & RUHUMUZA SALIK
 • OCUKLARDA 4.YA SENDROMU.?
 • Dr. ROBERTO PETRELLA & COVD-19
 • LLERE BLE LA REETES YAZMILAR
 • ELTK ZARARLILARI LE DOAL MCADELE
 • STANBULDA ZEHRSZ SOFRALAR BULUMASI
 • *SLKON VADS* - TRAKYA PROJES NE OLDU.?
 • GEN GRMC SLKON VADS'NDE
 • BYOLOJK SAVAI ARILAR KAZANDI
 • TARIMDA TEKELLEME VE YABANCILAMA.!
 • Editrden

  TRABZONLULAR BRLENZ

  Trabzonlular Birleiniz. Trabzonlu adamlar, kadnlar, alanlar, Gen Kzlar-Erkekler, Okuyan ocuklar Birlik ve Btnl Salamak Sizin Ellerinizde..!
  Devam..
  Son Dakika
    - RUHUNUZA & RUHUMUZA SALI
    - OCUKLARDA 4.YA SENDRO
    - Dr. ROBERTO PETRELLA & CO
    - LLERE BLE LA REETES
    - ELTK ZARARLILARI LE DO
    - STANBULDA ZEHRSZ SOFR
    - *SLKON VADS* - TRAKYA
    - GEN GRMC SLKON VA
    - BYOLOJK SAVAI ARILAR K
    - TARIMDA TEKELLEME VE YAB
    - SALIINI DNENLERN D
    - CANAN KARATAY'DAN GEREK
    - TARIMDA BRLKTE MLL TE
    - HAYATIMIZLA OYNUYORLAR!
    - ESK GNLERE M DNELM.
    - EHR HASTANELER KLLYE
    - SANOF SRDRLEBLRLK
    - CANAN KARATAYIN BLMSEL
    - CANAN KARATAY BOOKS HARVA
    - 12 SORU DA DYABET VE TIB


  Gnn Sz

  HKMETLERN CRAATI MENF OLUP DA MLLET TRAZ ETMEZ VE KTDARI DRMEZSE BTN KUSUR VE KABAHATLERE KATILMI DEMEKTR.

  M.K. ATATRK


  Anket
  KRESEL EKONOMK KRZ
  TEET GET
  DELD GEMED

  Reklamlar


     2009Bu Site kke BLKBAI tarafndan hazrlanmakta ve yaynlanmaktadr.
  Her hakk sakldr. zinsiz ve kaynak gsterilmeden yaynlanamaz.