JAMES WEBB SPACE TELESCOPE GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

The Damage To A Mirror Was More Than Anticipated, But NASA İnsists The Telescope Will Still Meet Mission Requirements.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

NASA Webb Space Telescope Nicked by a Meteoroid,

June 9, 2022

Some of the James Webb Space Telescope team are shown here in front of the Webb full-scale model at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.

 

The damage to a mirror was more than anticipated, but NASA insists the telescope will still meet mission requirements.

The James Webb Space Telescope (JWST) was struck on one of its primary mirror segments by a meteoroid between May 23 and 25, according to NASA. The impact damaged the mirror, but “after initial assessments, the team found the telescope is still performing at a level that exceeds all mission requirements despite a marginally detectable effect in the data. Webb’s beginning-of-life performance is still well above expectations, and the observatory is fully capable of performing the science it was designed to achieve.”

Several smaller meteoroids struck the telescope earlier, but they were too small to do any damage. Meteoroids strikes will continue throughout the telescope’s time in space and were anticipated when building and testing the mirror.

While the telescope was being built, engineers used computer simulations and test impacts on mirror samples to determine how to strengthen the telescope for space. This most recent meteoroid strike, however, was larger than what was simulated and larger than the team could recreate in ground testing.

“The mirrors are made of beryllium because it is lightweight, stiff, strong and dimensionally stable (stops shrinking and expanding) at the telescope’s operating temperature,” says Paul Geithner, the deputy project manager – technical for JWST at the NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. “We always knew that Webb would have to weather the space environment, which includes harsh ultraviolet light and charged particles from the Sun, cosmic rays from exotic sources in the galaxy and occasional strikes by micrometeoroids within our solar system.

"So, we designed and built it with performance margin—optical, thermal, electrical, mechanical—to ensure it can perform its ambitious science mission even after many years in space.”


NASA Webb Uzay Teleskobu Bir Meteoroid Tarafından Takıldı

9 Haziran 2022

Bir aynaya verilen hasar beklenenden fazlaydı, ancak NASA, teleskopun görev gereksinimlerini karşılamaya devam edeceği konusunda ısrar ediyor.

NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 23 ve 25 Mayıs tarihleri ​​arasında bir meteoroid tarafından birincil ayna parçalarından birine çarptı. Darbe aynaya zarar verdi, ancak “ilk değerlendirmelerden sonra ekip, verilerde marjinal olarak tespit edilebilir bir etkiye rağmen teleskopun hala tüm görev gerekliliklerini aşan bir seviyede performans gösterdiğini buldu. Webb'in hayatın başlangıcındaki performansı hala beklentilerin çok üzerinde ve gözlemevi, başarmak için tasarlandığı bilimi tam olarak gerçekleştirebilecek kapasitede.”

Daha önce birkaç küçük meteoroid teleskopa çarptı, ancak herhangi bir hasar veremeyecek kadar küçüklerdi. Teleskopun uzayda kaldığı süre boyunca meteoroid çarpmaları devam edecek ve aynayı inşa ederken ve test ederken bekleniyordu.


Teleskop inşa edilirken mühendisler, teleskopun uzay için nasıl güçlendirileceğini belirlemek için bilgisayar simülasyonları ve ayna örnekleri üzerindeki test etkileri kullandılar. Bununla birlikte, bu en son meteoroid saldırısı, simüle edilenden daha büyüktü ve ekibin yer testlerinde yeniden oluşturabileceğinden daha büyüktü.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde JWST için teknik proje müdür yardımcısı Paul Geithner, “Aynalar berilyumdan yapılmıştır çünkü teleskopun çalışma sıcaklığında hafif, sert, güçlü ve boyutsal olarak kararlıdır (büzülmeyi ve genişlemeyi durdurur)” diyor. Greenbelt, Md.'de “Webb'in sert ultraviyole ışık ve Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar, galaksideki egzotik kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin ara sıra çarpmaları içeren uzay ortamını havalandırmak zorunda kalacağını her zaman biliyorduk.

"Bu yüzden, uzayda uzun yıllar sonra bile iddialı bilim görevini yerine getirebilmesini sağlamak için onu optik, termal, elektrik, mekanik performans marjıyla tasarladık ve ürettik."

NASA'nın hem gelecekteki meteoroid çarpmalarından kaçınma hem de gerçekten zarar verici grevler üzerinde çalışma planları var. Örneğin, NASA, etkileri kısmen düzeltmek için teleskopun ayna konumlarını ayarlamasını sağlayabilir. Bu, mühendislerin bazı bozulmaları ortadan kaldırmasını ve herhangi bir etkinin etkisini en aza indirmesini sağlar. Aynaları son hasar için zaten ayarladılar ve düzeltmeye ince ayar yapmak için ek ayarlamalar yapılacak.

Webb'i gelecekte yörüngede korumak için NASA, optikleri teleskopa çarpmadan önce bilinen meteor yağmurlarından uzaklaştıran birkaç koruyucu manevraya sahiptir.

Dünya çevresinde yörüngeye yerleştirilmiş Hubble'ın aksine Webb, güneşten Dünya'dan yaklaşık 932.000 mil uzakta olan Lagrange Noktası 2'de (L2) güneşi yörüngeye oturtacak.

 

13 Jul 2022 James Webb Space Telescope Senior Project Scientist John Mather

Senior Project Scientist John Mather speaks with the media after the release of the first images from the James Webb Space Telescope .

 

13 Temmuz 2022 James Webb Uzay Teleskobu Kıdemli Proje Bilimcisi John Mather

Kıdemli Proje Bilimcisi John Mather, James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntülerin yayınlanmasının ardından medyayla konuşuyor.

 

12 Jul 2022 NASA’s Webb Reveals Cosmic Cliffs, Glittering Landscape Of Star Birth

This landscape of “mountains” and “valleys” speckled with glittering stars is actually the edge of a nearby, young, star-forming region called NGC 3324 in the Carina Nebula. Captured in infrared light by NASA’s new James Webb Space Telescope, this image reveals for the first time previously invisible areas of star birth.

 

12 Tem 2022 NASA'nın Webb'i Kozmik Uçurumları, Yıldız Doğumunun Işıltılı Manzarasını Ortaya Çıkardı

Parıldayan yıldızlarla bezenmiş bu "dağlar" ve "vadilerden" oluşan manzara, aslında Karina Bulutsusu'ndaki NGC 3324 adlı yakındaki, genç, yıldız oluşturan bir bölgenin sınırıdır. NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan bu görüntü, daha önce görünmeyen yıldız doğum alanlarını ilk kez ortaya koyuyor.

 

12 Jul 2022 NASA’s Webb Sheds Light On Galaxy Evolution, Black Holes

The new image of galaxy group "Stephan's Quintet" from NASA's James Webb Space Telescope shows in rare detail how interacting galaxies trigger star formation in each other and how gas in galaxies is being disturbed. The image also shows outflows driven by a black hole in Stephan’s Quintet in a level of detail never seen before.

 

12 Tem 2022 NASA'nın Webb'i Galaksinin Evrimine, Kara Deliklere Işık Tutuyor

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan "Stephan's Quintet" gökada grubunun yeni görüntüsü, etkileşim halindeki gökadaların birbirlerinden nasıl yıldız oluşumunu tetiklediğini ve gökadalardaki gazın nasıl bozulduğunu ender ayrıntılarla gösteriyor. Görüntü ayrıca Stephan's Quintet'teki bir kara delik tarafından yönlendirilen çıkışları daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntı düzeyinde gösteriyor.

 

12 Jul 2022 La NASA Revela Las Primeras Imágenes Del Telescopio Webb De Un Universo Nunca Antes Visto

El amanecer de una nueva era en la astronomía ha comenzado mientras el mundo ve por primera vez las capacidades completas del telescopio espacial James Webb de la NASA, en asociación con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

 

12 Tem 2022 NASA'nın Gözden Geçirmesi, Ilk Görüntülerin Görüntülenmesine Ve Telescopio Webb De Universo Nunca Antes Visto

Astronomi alanında yeni bir dönemin başlangıcı, dünyanın en büyük ve en büyük ilk ve en kapsamlı çalışmalarının tamamlanması, özellikle James Webb de la NASA, en asociación con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas) tr Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

 

12 Jul 2022 NASA’s Webb Captures Dying Star’s Final ‘Performance’ In Fine Detail

NASA’s James Webb Space Telescope has revealed details of the Southern Ring planetary nebula that were previously hidden from astronomers. Planetary nebulae are the shells of gas and dust ejected from dying stars.

 

12 Tem 2022 NASA'nın Webb'i Dying Star'ın Son 'Performansını' İnce Detaylarla Yakaladı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, daha önce gökbilimcilerden gizlenen Güney Halkası gezegenimsi bulutsunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gezegenimsi bulutsular, ölmekte olan yıldızlardan çıkan gaz ve toz kabuklarıdır.

 

12 Jul 2022 NASA’s Webb Reveals Steamy Atmosphere Of Distant Planet In Detail

NASA's James Webb Space Telescope captured the most detailed measurements of starlight filtering through the atmosphere of a planet outside our solar system to date. Distinct water signatures were observed, as was evidence of haze and clouds that previous studies did not detect.

 

12 Tem 2022 NASA'nın Webb'i Uzak Gezegenin Buharlı Atmosferini Ayrıntılı Olarak Ortaya Çıkardı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinden süzülen yıldız ışığının en ayrıntılı ölçümlerini yakaladı. Daha önceki çalışmaların tespit etmediği pus ve bulutların kanıtı olarak belirgin su izleri gözlemlendi.

 

12 Jul 2022 NASA’s Webb Delivers Deepest Infrared Image Of Universe Yet

NASA’s James Webb Space Telescope has produced the deepest and sharpest infrared image of the distant universe to date. Known as Webb’s First Deep Field, this image of galaxy cluster SMACS 0723 is overflowing with detail.

 

12 Tem 2022 NASA'nın Webb'i Evrenin Şimdiye Kadarki En Derin Kızılötesi Görüntüsünü Sunuyor

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsünü üretti. Webb'in İlk Derin Alanı olarak bilinen SMACS 0723 gökada kümesinin bu görüntüsü ayrıntılarla dolup taşıyor.

 

12 Jul 2022 NASA Reveals Webb Telescope’s First Images Of Unseen Universe

The dawn of a new era in astronomy has begun as the world gets its first look at the full capabilities of NASA’s James Webb Space Telescope, a partnership with ESA (European Space Agency) and CSA (Canadian Space Agency).

 

12 Tem 2022 NASA, Webb Teleskobunun Görünmeyen Evrenin İlk Görüntülerini Açıkladı

Astronomide yeni bir çağın şafağı, dünyanın, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) ile bir ortaklık olan NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun tüm yeteneklerini ilk kez görmesiyle başladı.

 

12 Jul 2022 President Biden And The World Preview Webb Telescope's First Image

NASA Administrator Bill Nelson describes the first full-color image from NASA’s James Webb Space Telescope.

 

12 Tem 2022 Başkan Biden Ve Dünya Önizlemesi Webb Teleskobunun İlk Görüntüsü

NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk tam renkli görüntüyü anlatıyor.

 

11 Jul 2022 NASA Invites Public To Share NASA’s James Webb Space Telescope Image Reveal

​NASA is inviting the public to take part in virtual activities and events as we celebrate the James Webb Space Telescope’s release of its first images.

 

11 Temmuz 2022 NASA, Halkı NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Görüntüsünü Paylaşmaya Davet Ediyor

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk görüntülerini yayınlamasını kutlarken halkı sanal etkinliklere ve etkinliklere katılmaya davet ediyor.

 

11 Jul 2022 Biden Revela La Primera Imagen Del Telescopio Webb De La NASA

El presidente Joe Biden hizo pública el lunes la primera imagen a todo color del telescopio espacial James Webb de la NASA, durante un acto público en la Casa Blanca en Washington.

 

11 Tem 2022 Biden, NASA'yı Yakından Tanıdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın en önemli resmi, yapılacaklar için renkli bir teleskop görüntüsü ve özellikle James Webb de la NASA, Casa Blanca'da ve Washington'da halka açık.

 

11 Jul 2022 President Biden Reveals First Image From NASA’s Webb Telescope

President Joe Biden released the first full-color image from NASA’s James Webb Space Telescope Monday, during a public event at the White House in Washington.

 

11 Tem 2022 Başkan Biden NASA'nın Webb Teleskobundan İlk Görüntüyü Ortaya Çıkardı

Başkan Joe Biden, Pazartesi günü Washington'daki Beyaz Saray'da halka açık bir etkinlik sırasında NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk tam renkli görüntüyü yayınladı.


https://webb.nasa.gov/index.html

https://webb.nasa.gov/

 

@ #ÖkkeşBölükbaşı © #medyagunebakis.com, #ToplumsalMuhalefet,

Diğer Haberler

 • ZÜLAL TANNUR & FROM YOUR EYES
 • BOEİNG WHİSTLEBLOWER JOHN BARNETT
 • DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE KADINLARA
 • WUHAN TIANHE AIRPORT TAXI GUIDES
 • ORTADOĞU’DA VEKÂLET SAVAŞLARI.!
 • *IŞIK BİNYILI* *THE LİGHT MİLLENNİUM* TÜYAP KİTAP FUARINDA
 • BEREN KAYALI & GENÇ GİRİŞİMCİ & TÜRK MUCİT
 • KARSU DÖNMEZ MEMLEKETİNİ UNUTMADI
 • TURKEY LETTER GIVEN TO BIDEN FROM 27 US SENATORS
 • RUSYA BİZE NE YAPTI, NE YAPMADI.?
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP