KAMBER ÖZCİVAN KİM ve NE YAPMAK İSTİYOR.?

Kamber Özcivan, 1952 Yılında Hacıbektaş İlçesinde Doğdu. 37 Yıldır Üsküdar’da Yaşıyor Ama Bir Ayağı Da Hacıbektaş’ta Olan Emekli Tarih Öğretmeni.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

KAMBER ÖZCİVAN KİM ve NE YAPMAK İSTİYOR.?

Kamber Özcivan, 1952 Yılında Hacıbektaş İlçesinde Doğdu. 37 Yıldır Üsküdar’da Yaşıyor Ama Bir Ayağı da Hacıbektaş’ta Olan Emekli Tarih Öğretmeni.

Yaşadığı memleketin dertleriyle dertleniyor gördüğü problemlerin çözümü için çalışıyor, görevlileri, yetkilileri uyarıyor ve kendisi de bu konularda çalışmak yararlı olmak için görev almak istiyor.

   Kendisini tanıyanların çoğu, derneklerde ve partide, büyük fedakârlıklar yapan çok az insan olduğunu bilir ama çoğunlukla görmemezlikten gelirler. 12 Eylül’den sonra 1988 yılında ilk Hacı Bektaş Kültür Derneğini Kadıköy’de kurucularında biridir.

1973 yılından buyana CHP üyesi olarak, Belediye seçimlerinde İstanbul gönüllüleri arasında ondan yaşlısı yoktur. Birinci seçimde, bir okul için bir tek onu yazmışlardı.

30 yıl kadar önce, Taksim Atatürk Anıtı dökülen mermerleri nedeniyle yıllardır harap durumundaydı, o zamanki Anıtlar Kurulu’na dilekçe verdi, üzerine değişik renk mermerden yama yapıldı. Daha sonra Baktı ki bir parça daha düşmüş; iki yıl önce Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na yine dilekçe verdi. Dilekçesinde, yamaların çok çirkin olduğunu ve hepsini tek renk mermerle değiştirilmesini istedi.

Kamber Özcivan; *Her yıl Hacıbektaş’a giden bir milyona yakın kişinin 2-300 bini İstanbul’dan gidiyor. Bu insanların beklentilerini biliyor, Hacıbektaş ilçesinin sorunlarına yaklaşık yarım yüzyıldır kafa yoruyorum* Diyor.

Bu çağda her cem evinin yanında küçük bir koyun ağılı ve kesimhane olmamalı. Genellikle, siyasiler ve dernekçiler hep yönetimde kalmak ve kimseyi küstürmek için bu tür konuları görmüyorlar.  

NEDEN GÖREV ALMAK İSTİYOR.

25 yıl boyunca İstanbul’da işlenen bu şehircilik cinayetinin Hacıbektaş’ta da işlendiğini, Bu ülkenin en seçkin Üniversitelerinden mezun, bu konulara kafa yoran gönüllü akademisyen ve aydınlarıyla beraber, 10-15 kişilik geniş bir çalışma grubu oluşturarak, size ve bir yıl sonra iktidara gelecek olan CHP’ye de yardımcı olmak istiyor.

Kamber Özcivan makam ve aylık istemiyor, gönüllülerle birlikte İstanbul’un ve özellikle de cem evi sorunlarıyla ilgili olarak size, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasilere yardımcı olarak, toplumun sorunlarına çözün üretmek istiyor.

Bir aslan, bir farenin hayatını kurtarmış, fare; “Aslan kardeş, bir gün ben de sana bir iyilikte bulunurum” demiş. Doğal olarak aslan gülüp geçmiş. Bir gün fare bakmış, o aslan, avcıların kalın halatlı tuzağına düşüş, çırpınıyor ama halatları koparamıyor. Fare, “Dur aslan kardeş, seni hemen kurtarırım” demiş ve halatları kıtır kıtır kesmiş ve aslanı kurtarmış.

07.11.2022, Kamber Özcivan, 0505 562 04 88

@ #ÖkkeşBölükbaşı © #medyagunebakis.com, #ToplumsalMuhalefet,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul-Ocak.2023- http://www.medyagunebakis.com/

 

İBB’ nin BASIP DAĞTTIĞI HACI BEKTAŞ-I VELİ KİTABINDA GÖRÜLEN HATALAR

Bir kitapta, yıldızı beş köşeli Türk bayrağı, 4 veya 6 köşeli olarak hatalı basılsa, bayrak hatalı diye kitap toplatılır ve yeniden bastırılır. Küçük bir hatası olan otomobiller tüm dünyadan toplatılıyor.

Yayınlamış olduğunuz Hacı Bektaş-ı Veli kitabının ilk sayfasında (211) bile birçok hata gördüm. Kadıncık ile Hacı Bektaş'ın çeşme başında ilk karşılaşmasının nasıl olduğunu bilmeyen Alevi yok gibi.

Kadıncık Ana, Hacı Bektaş'ı evinde görünce kaçgöç (tesettür) varmış gibi mutfağa kaçmaz.! Çünkü biz, 800 yıl önce bile, Alevi (Kızılbaş) Türkmenlerde kaçgöç (tesettür) yoktur. Kadıncık, mutfağa gitmez, olsa olsa tandır evine gider.

Hacı Bektaş, İdris ile karşılıklı koltukta (!) oturmaz; Otursa otursa koyun-keçi postuna veya yer minderine otururlar. Hacı Bektaş, Hacım Sultan'ın sarayında kalıyor.! Kitapta Hacım Sultan adı, Hacı Bektaş adından 28 kez fazla geçiyor.

12 köşeli, Bektaşi tarikatının sembolü olan teslim taşı dini bir sembolüdür. Kitabın çizeri, Hacı Bektaş'ın boynundaki takının bazılarının köşelerini, 11, 12 ve 14 köşeli herhangi bir kolye gibi kafasına göre çizmiştir.

Bu şekliyle, Alevi-Bektaşi toplumunun dini sembolü teslim taşı şekline hiç benzemiyor. Köşeler arası açı şeklinde değil yarım daire şeklinde olmalıydı. 12 sayısı peygamberin torunları olan 12 imamları temsil ediyor. Dedelerden bazıları, görgü kurallarına aykırı olarak kapalı mekânlarda bile şapkalarını çıkarmaz. Baktıkça, Cemil İpekçi'yi anımsatan, başıkabak, ayakları yalın, yangın söndürmeye giden tulumbacılara da benzeyen Hacı Bektaş Veli görüntüsünü kabul etmiyorum. Bu, Atatürk'ün resimli romanındaki Atatürk’ü çirkin çizmek gibi bir şey. Belediyenin inanç masasındakiler de, kitabın içerik ve yayın danışmanı da bu konularda yetersiz. Bu konularda gönüllü danışmanlık yaparım. Yazdıklarımın hepsi eleştirilir ama 14 ve 11 köşeli Teslim taşı kabul edilemez! Alevi-Bektaşi toplumuna bu şekilde iyilik yaptığını sananları ve Alevi-Bektaşi geçinip de bu hataların düzeltilmesi için gerekli tepkiyi göstermeyen herkesi kınıyorum!

Kadıncık Ana’ya kaçgöç - tesettür uygulatılarak, sosyalleşememiş uygarlaşamamış gibi gösteriliyor. 500 yıl önce yazılan Vilayetname’de Kadıncık Ana, 800 yıl önce, bugünkü Avrupalı kadınlardan daha sosyal, yani, daha uygar bir kadın olarak anlatılıyor.

800 yıl sonra bugün yazılan İBB nin Hacı Bektaş kitabındaki KADINCIK ANA'yı yazan, 800 yıl önce kaçgöç - tesettür varmış gibi yazmış (sayfa 211). Yani, kadının erkeği görünce kaçmasını gizlenmesini yazarak, KADINCIK ANA tesettüre sokulmuştur. Vilayetnameye göre, Kadıncık, her gelen derviş topluluğuna gelip “sefa geldiniz” diye selamlıyor. Kadıncık Ana, tesettüre sokulamaz!

Çanakkale Savaşı konusunda roman yazanlar, Koca Seyit’i, yaşlı, silahını bile taşıyamayan bir roman karakteri olarak yazamaz sanıyorum.

Hacı Bektaş Veli ile Kadıncık Ana’dan bahseden sadece dört kaynak kitap var. 1240 yılındaki ünlü Babalılar isyanının lideri Baba İlyas’ın en önemli adamı, baldırı çıplak, serseri bir derviş olarak anlatılamaz.

Hem de Baba İlyas’ın torunlarından Aşıkpaşaoğlu, 130 yıl sonra yazdığı tarih kitabında, Sünni yöneticilere yaranmak için, Hacı Bektaş’ı tıpkı bu kitaptaki gibi küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Oysa aynı aileden Elvan Çelebi, Aşıkpaşaoğlu Tarihinden 70 yıl kadar önce yazdığı Menâkıbu’l-Kudsiye Fî Menaâsıbi’l Üsniyye adlı eserinde Şeyh Edebali ile Hacı Bektaş’ı, Babalılar İsyanına katılmadığı için eleştiriyor.

Ariflerin Menkıbelerine göre Hacı Bektaş, Baba İlyas’ın en önemi halifesidir. Kardeşi Menteş ile gelip doğruca Anadolu’daki en önemli kişi olan Baba İlyas ile görüşen Hacı Bektaş, baldırı çıplak bir derviş olamaz. Aşıkpaşaoğlunun kasıtlı yazdığı küçük düşürücü iftiralarını 500 yıldır daha temizleyemedik. Bunun için, bu kitabın toplatılması görüşündeyim.

 Bu kitabın, bu konuların uzmanı Prof. Ahmet Yaşar Ocak ile bir roman yazarımız tarafından incelenmesini istiyorum.

Kamber ÖZCİVAN, 0505 562 04 88, kamberozcivan@gmail.com

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

 

07.11.2022, Kamber Özcivan, 0505 562 04 88

@ #ÖkkeşBölükbaşı © #medyagunebakis.com, #ToplumsalMuhalefet,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul-Ocak.2023- http://www.medyagunebakis.com/

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP