KULLANILMANIN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ.!

AYM Başkanı Zühtü Aslan, AYM'nin OHAL Döneminde Çıkartılan KHK'leri Denetleme Yetkisine Sahip Olmadığını Belirtti.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

KULLANILMANIN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ.!

AYM Başkanı Zühtü Aslan, AYM'nin OHAL Döneminde Çıkartılan KHK'leri Denetleme Yetkisine Sahip Olmadığını Belirtti.

Aslan: “Anayasa koyucunun, lafzı, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek, esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği anlamına gelir dedi...

Bu açıklamadan Kılıçdaroğlu farklı bir şey anladı.

Büyük olasılıkla etrafındaki hukukçular tarafından yanlış yönlendirilmiştir.

Zira etrafında halk partili kalmadı.!

Aklınca çayın taşı ile çayın kuşunu vuracaktı.

Bence AYM “mühürsüz zarflarla” ilgili YSK kararına karşı açılan davaları reddedecektir.

Aslan, şimdiden gerekçeyi hazırladı.

Gerekçeyi savunma işini de Dersimli Kemal'e bıraktı.

O da sazan gibi atladı tabi:

Anayasanın 79/2. maddesi:

“YSK'nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” diyor.

“Lafzı, anlamı ve amacı bakımından” ne kadar açık ve anlaşılır bir hüküm değil mi ama?

İşte Kılıçdaroğlu'nun da savunduğu gibi; bu açık hüküm karşısında davalar reddedilecek!

Peki, o zaman ne söyleyecek?

Oylama devam ederken; bazı sandıklar açıldı ve mühürsüz zarfların olduğu görüldü. YSK'nın AKP'li üyesi Recep Özel'in 16.10'da verdiği mühürsüz zarfların ne yapılacağı içerikli dilekçe üzerine, “oybirliği” ile “geçerli” sayılmalarına karar verildi.(1)

Mühürsüz oyların geçerli sayılma kararı alınırken, kurulda 298 Sayılı Yasanın 17. maddesine (2) göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP'nin temsilcisi (3) Av. M. Hadimi Yakupoğlu (4) da vardı.

Adı geçen “hukukçu”, rejimin değiştirildiği bir kurulda “etkisiz eleman” olarak oturdu...

Bu kadar yetkin ve tecrübeli avukatlar arasından Yakupoğlu'nu seçerek YSK'ya gönderen Kılıçdaroğlu, CHP temsilcisi kurulda yapamadıklarının da hesabını vermek zorundadır...

YSK, parti temsilcilerinin uyarı ve ısrarı ile mühürsüz zarf ve pusulaların ayrılarak tutanak altına alınmasını ve ayrıca sayılmaları kararını alabilirdi.

Mühürsüz zarflardan çıkan oyların genel sonucu etkilemeyeceği anlaşılırsa konu kapanırdı.

Sonuçlara da herkes saygılı davranırdı...

Geçici sonuçların açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu'nun “yeni bir anayasa” (5) yapılmasına dönük teklifi, sorumsuzluk olmaktan başka, dikkatleri başka konulara yoğunlaştırarak, fahiş hatalarını ve yetersizliğini gizlemek içindir...

Av. Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

(1) http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Kararlar/2017-560.pdf

(2) 298 Sayılı Yasanın 17. maddesi 2. fıkrası:

“Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla Yüksek Seçim Kurulunda da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabilir. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 üncü maddenin on birinci bendi gereğince yapılan ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin bu kurullarda temsilci bulundurma hakları sona erer. Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz.”

(3) http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/YSKTeskilatYapisi?_adf.ctrl-state=vvwjlypcv_4&wcnav.model=YSKUstMenu&_afrLoop=492187999508482

(4) http://www.mhyakupoglu.av.tr/

(5) http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdarogludan-yeni-anayasa-cagrisi,n1JfZsuA3kq0ndKCqgUtng

 

@ Medya Günebakış

 

Av. Cemil CAN, Ankara – Mayıs.2017 – av.cemilcan@hotmail.com

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Av. Cemil CAN, Ankara – Mayıs.2017 – av.cemilcan@hotmail.com

 

AV. MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

19 Mayıs 1963 tarihinde Ankara’da doğdu. üç yaşına kadar ismini aldığı Konya’nın Hadim İlçesinde yaşadı. Yaklaşık on yıl kaldığı Kırşehir’de Cumhuriyet İlkokulunu bitirerek, ortaokul birinci sınıfta Merkez Kale Ortaokulu’na devam etti. 1975 yılında Ankara’ya yerleşerek Namık Kemal Ortaokulu ve Ankara Kız Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimine başlayarak, 1984 yılı Haziran ayında 11. sırada mezun oldu. Avukatlık stajının ardından 16.10.1985 tarihinde dönemin Baro Başkanı Av. Önder Sav tarafından kendisine verilen Avukatlık Ruhsatnamesi ile Ankara Barosu’nun 8274 sicil numaralı üyesi olarak avukatlık mesleğine başladı. Mamak  Yedek Subay Muhabere Okulunu 1986 yılında tamamlayıp, Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda asteğmen olarak yaptığı askerlik hizmetini 1987 yılı başında bitirip, 27 Nisan 1987 tarihinde sınıf arkadaşı Av. Hale (Dilek) Yakupoğlu ile evlendi. 1989 doğumlu Mustafa Hakkı, 2000 doğumlu Ali isimlerinde iki çocuk babasıdır. Eşi, kamu avukatıdır.

Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, serbest avukatlık mesleğine başladığı 1987 yılından bu yana Mithatpaşa caddesi 26 numaralı Apak İş Hanı’ndaki bürosunda tek başına mesleğini sürdürmektedir. Mesleği dışında yapmış olduğu görevler:

1994 – 1998, 2000 – 2008 ABAYS Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yürütme Kurulu Üyeliği,

1996 – 1998 Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği,

1996 – 1998 ABAYS Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yürütme Kurulu Başkanlığı,

1996 – 1998 Ankara Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanlığı,

2000 – 2011 Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Vakıf Genel Sekreterliği,

2000 – 2002 Türk Hukuk Kurumu Denetim Kurulu Üyeliği,

2004 – 2007 Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği,

2007 – 2008 Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı,

2006 - 2011  Üniversite Sporları Federasyonu Disiplin ve Hukuk Kurulları Üyeliği.

2011 - (Devam ediyor) Üniversite Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı.

2005-2008 CHP Çankaya İlçe Hukuk Komisyonu Başkanlığı

2008 – 2010  Cumhuriyet Halk Partisi  Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Eğitim Sekreterliği,

2010 - 2011 Cumhuriyet Halk Partisi  Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl  Sekreterliği.

2010 - 2014 Türkiye Barolar Birliği Delegesi.

2011 (Devam ediyor) CHP Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi.

 

Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu

Türkiye Barolar Birliği sicil no    : 18544
Ankara Barosu sicil no              : 8274
T.C. Kimlik No                          : 11788046050
Vergi no (Çankaya)                   : 9290015680

 

@ Medya Günebakış

 

Av. Cemil CAN, Ankara – Mayıs.2017 – av.cemilcan@hotmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Av. Cemil CAN, Ankara – Mayıs.2017 – av.cemilcan@hotmail.com,


Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP