BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLIYORUM

Ben Mahiye Morgül, eğitimci yazar olarak aşağıdaki konuları basına ve kamuoyuna açıklıyorum.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

 

BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLIYORUM.

BASIN AÇIKLAMASI ( 2 )

Ben Mahiye Morgül, eğitimci yazar olarak aşağıdaki konuları basına ve kamuoyuna açıklıyorum.           

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 28.06.2010 tarihli basın açıklamasını SBS’nin kaldırılacağı şeklinde duyuran medyanın göz ardı ettiği satırları kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

Nimet Çubukçu diyor ki;

-“Seviye Belirleme Sınavını 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıyoruz. SBS sadece 8. sınıfta gerçekleştirilecek,  8. sınıf konularından sorumlu olunacak.”

2005’de yeni müfredatla birlikte yazılan bilim dışı ders kitapları sayesinde, beş yıl sonra, 2010’da, seviyeyi ne kadar aşağıya çektiklerini SBS ile belirlediler; SBS işlevini tamamladı ve kaldırılıyor. Anlıyoruz ki 8. sınıfta yapılacak olan SBS ile liseye geçiş düzenleniyor; çocuğun düz liseye mi yoksa teknik liseye mi gideceği belirlenecek.

Nimet Çubukçu diyor ki;

-“Orta öğretimde gerçekleştirilecek yeniden yapılanma ile genel liselerin tamamının Anadolu Liselerine ve Meslek Liselerine dönüştüreceğiz.”

Anlıyoruz ki, AKP hükümeti 2005 ithal Amerikan eğitim programında belirlenen işleri yapmaya devam ediyor.

Düz liselere İngilizce ağırlık getirdikleri için adına Anadolu Lisesi diyorlar. Kolej demeye dilleri varmıyor, çünkü kolej demek için bir sonraki adıma geçmeleri gerekiyor, yani liseyi 2 yıl üniversite hazırlık şekline getirdiklerinde, adına kolej diyecekler.

Teknik liselere ise düzenleme çoktan yapıldı, 3 dönemlik sertifikalı parçalı (modül) sisteme, yani çıraklık okullarına geçildi. Teknik Öğretmen Fakülteleri bu yıl kapatıldı, teknik lise öğretmeni artık yetişmeyecek.

Nimet Çubukçu diyor ki;

-“Okullar arası niteliksel farklılıkları ortadan kaldıracağız, okul çeşitliliğini en aza indireceğiz.” 27 Mayıs devrimiyle gelen Fen Liseleri de bu sırada sessizce havaya uçuruldu.!

Nimet Çubukçu diyor ki;

-“Aileler okullarda verdiğimiz eğitime güven duymuyor, 4. ve 5. sınıflarda çocuklarını okul dışı kaynaklara yönlendiriyorlar. Okulu merkeze alan bir sistem hedefliyoruz. Bunun için bazı derslerin saatlerini indirip, çocuklarımızın değişik yeteneklerini geliştirebilecekleri serbest zamanları okulda oluşturmaya başlayacağız. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da tamamen bu sisteme odaklı ders çizelgeleri ve saatlerini belirleyeceğiz. ”

Amerikan SPAN Eğitim Danışmanlık Şirketinin 2004 yılında hazırladığı ders çizelgesi 2010’da önümüze konuyor, “Laylaylom İlköğretim” programı, işte geliyor.!

Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma kitabımda yayınladığım belgelerden biri burada sözü edilen ders çizelgesidir, ekte sunuyorum.

Bu çizelgeye göre,  çok sayıda ders var görünüyor. Ancak bunlardan zorunlu beş tane temel ders dışındakiler kulüp faaliyeti adı altında paralı seçmeli ders oluyor.

Örneğin, Müzik Beden Eğitimi, Resim, Din Kültürü dersleri temel ders olmaktan çıkıyor ve sınıfta birlikte yapılan ders olamıyorsa, her biri kendi içinde birçok parçaya ayrılıyor ve çocuk birinden birini seçiyor ve diğerlerini alamıyorsa, burada “okulda eğitim” kavramı bitiyor demektir.

Örneğin, okul dışında özel çalgı dersi alan bir çocuk okulda müzik dersi almış sayılır,  getireceği sertifika ile bu dersten geçmiş olur. Üstelik devlet bu derslerin öğretmenini yetiştirmeye de, istihdam etmeye de para ayırmaz, giderek bu fakülteler kapanır.!

Yeni ders çizelgesiyle birlikte, sadece yoksul çocuklar devlet okulunda kalacak, onlar, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin dışındaki saatlerde LayLayLom saatler yaşayacaktır. Böylece çocuklar arasında büyük bir eğitim farkı oluşacaktır.

Yeni çizelgede HALK KÜLTÜRÜ adlı bir seçmeli ders geliyor; her bir çocuk ayrı ayrı dilediği dinin kültürünü almakta serbest olacaktır.

Dikkat edilirse görülür ki, bu ders Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olmaktan çıkartan seçmeli ders olarak getirilmektedir.

İster kiliseye giderek veya cem evine veya camiye veya hiç birini istemiyorsa almak zorunda değil… Ancak, bu seçmeli ders, tarikatların kendi öğretisini serbestçe yaymasının fırsatı olacaktır.

Bakan Çubukçu’nun, “4.ve 5.sınıfta aileler okulda verilen eğitime güvenmiyor, okul dışı kaynaklara yöneliyor” diye şikâyet ettiği şeyin, bu yolla eğitim piyasası yaratma ve aileleri okul dışında eğitime para vermeye alıştırma amaçlı olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü 2004’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda, “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz, artık talep varsa ders var” diyordu.

2010 Eylül’ünde başlatılacak olan süreçte, sınav için değil ama ders almak için velilerin piyasada yeni bir yarış içine sürüklendiklerini, eğitimde keşmekeş yaşanacağını. Bu sırada çocuklarımızın eğitimde birliği ve milli beraberliği sağlayan hiçbir ders, bayram, kutlama ve anma töreni yapmadıklarını, bir yandan da yoksul aile çocuklarının daha fazla suça bulaştıklarını göreceğiz.

Böylece, sosyal devletin koruyuculuğu ortadan kalkmış, fiilen eğitim hakkı elinden alınmış nesiller göreceğiz.

  

ORTADA İŞLENMİŞ BİR ANAYASA SUÇU VARDIR:

—Temel eğitim derslerini paramparça ederek;

—Her bir parçasını okul dışına, piyasaya atarak;

—Bu yolla Eğitimde Birlik İlkesi’ni;

—Bu yolla Milli Eğitim Temel Kanununu ortadan kaldırma eylemi açıkça görülmektedir.

AKP hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, alenen Anayasa Suçu işlemektedir.  Basına ve kamuoyuna açıklıyorum.

Belge 1. : 2005 yılında Ankara pilot ilköğretim okullarında görülen İlköğretim ders çizelgesi.  (Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır.)

Örneğin; çizelge üzerinde (+) işaretli Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin hizasında 4–5–6–7–8.sınıflarda ders saati boş görünmektedir.

 

Belge 2. : “Özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen…” tanımı getirilerek temel ders olmaktan çıkartılan dersler: 

 

 

Mahiye Morgül

Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma Kitabı Yazarı

USMER Ankara Eğt. Kom. Üyesi

 

 

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi, Paylaşımı ve Toplum Yararına kullanımı.

 

 

 

Diğer Haberler

 • *AYNI FAY ÜZERİNDE BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMADI*
 • THE WORLD RALLİES İN THE FACE OF DİSASTER
 • ABD SAVAŞ GEMİSİ USS NİTZE İSTANBUL BOĞAZI'NDA
 • İSTANBUL’UN BÜTÇESİ EMİN ELLERDE
 • YENİLENEN YEREBATAN SARNICI TÖRENLE AÇILDI
 • KIBRISTA NELER OLUYOR.?
 • Kahvaltıya Atılan İmza:*BALIKESİR*
 • GÖRÜLMEYEN GAZETE & FENOWOMEN SAİME OĞUZHAN
 • SOKAKLAR; SORUN DEĞİL ÇÖZÜMDÜR.!
 • DIŞ GÜÇLER & KİM BU DIŞ GÜÇLER, NEREDELER.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP