MUHAMMED BİN ABDULLAH, ÖLÜM GÜNÜ.!

(Arapça: مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله - Muħammad İbn Abdullah‎‎ D: 570, Mekke – Ö: 8 Haziran 632, Medine) Müslümanlar Tarafından İslam Dininin Son Peygamberi Kabul Edilir. Mekke'li Dini, Politik, Askeri Lider.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

MUHAMMED BİN ABDULLAH, ÖLÜM GÜNÜ.! 

(Arapça: مُحَمَّدْ إبِنْ عَبْدُ الله - Muħammad İbn Abdullah‎‎

D: 570, Mekke – Ö: 8 Haziran 632, Medine) Müslümanlar tarafından İslam dininin son peygamberi kabul edilen Mekke'li dini, politik, askeri liderdir.

Mekke'den başlayarak Arap Yarımadası'nı, İslam hâkimiyetinde tek bir dini yönetim üzerinde birleştirmiştir. 

Müslümanlar ve Bahailer tarafından Allah'ın peygamberi ve resulü olduğuna inanılır.

Müslümanlar, Muhammed'in insanlık için Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanır. Müslüman olmayanlar ise, Muhammed'i İslam'ın kurucusu olarak sayarlar.

Müslümanlar tarafından, Muhammed'in  Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin tahrif edilmiş tek tanrılı  dinlerini onardığına ve tamamladığına inanılır.

Muhammed'in ölümüne kadar bildirdiği vahiyler Kuran'da kitaplaştırıldı. Kuran'a, Müslümanlar tarafından "Allah'ın kelamı" ve dinin temeli olarak itibar edilir.

Kuran'ın yanı sıra, Muhammed'in hayatının (siyer) ve geleneklerinin (sünnet) şeriat hukukunun kaynakları olduğu kabul edilir. Müslümanlar tarafından Muhammed'den bahsedilirken ona saygı göstermek amacıyla isminden sonra "Allah'ın salât ve selamı O'nun üzerine olsun." manasına gelen salavat (s.a.v) getirilir.

 

 

HAYATI

Muhammed, 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi.

Doğumundan önce babasını 6 yaşında annesini kaybeden Muhammed'i amcası Ebu Talib velayetine aldı. İlerleyen yıllarda, çoğunlukla tüccar olarak çalıştı. Bunun yanı sıra çobanlık da yaptı. İlk kez 25 yaşındayken evlendi.

Bazı geceler, dağlarla çevrili bir mağarada düzenli aralıklarla inzivaya çekilip, dua etme alışkanlığı vardı. Daha sonraları, 40 yaşında oradayken kendisine Allah tarafından ilk vahiy'in geldiğini bildirdi.

Bundan 3 yıl sonra insanları İslam'a davet etmeye başladı.  Allah'ın bir olduğunu, Allah tarafından kabul görmenin tek yolunun Allah'a teslim olmak olduğunu öğretti. Kendisinin Allah'ın peygamberi ve resulü olduğunu diğer İslam peygamberleri ile aynı kandan geldiğini anlattı.

İlk başta kendisine az takipçi bulan Muhammed Mekke’de bazı aşiretlerin düşmanlığıyla karşılaştı. Bu dönemde taraftarlarının şiddet içeren muameleler görmesi sebebiyle 622 yılındaki Medine'ye göçten önce bazı takipçilerini  Habeşistan'a gönderdi. Medine'ye Hicret olayı aynı zamanda Hicrî takvim olarak da bilinen İslami takvim'in başlangıcı kabul edilir. Muhammed, Medine'de Medine Sözleşmesi ile oradaki aşiretleri birleştirdi. Mekke kabileleri ile süren sekiz yıllık savaştan sonra, iman edenlerin 10.000'i bulmuştu.

Mekkenin kuşatılması sonrasında yapılan antlaşma ile kansız bir şekilde Mekke'nin kontrolünü eline aldı Şehirdeki putları yıktı ve daha sonra takipçilerini Doğu Arabistan'da geriye kalan tüm putperest tapınakları yıkmaları için yolladı.

632 yılında, Veda Haccı'nda sonra Medine'ye döndü. Bundan birkaç ay sonra hastalandı ve öldü. Ölüm vaktine kadar Arap Yarımadasının çoğu Müslüman olmuş, Arabistan'ı tek devlet  altında birleştirmişti.

  

Muhammed

Muhammed'in, İslam hat sanatı ile betimlenmiş popüler bir yazılışı.

Doğum

Muhammed bin Abdullah - 570
Mekke (Mekke bölgesi), İslam öncesi Arabistan
(günümüz Suudi Arabistan)

Ölüm

8 Haziran 632 (61 yaşında) Yesrib, Arap Yarımadası
(günümüz Medine, Hicaz, Suudi Arabistan)

Yattığı yer

Suudi Arabistan, Medine, Hicaz'daki Mescid-i Nebevîmescitinin Yeşil Kubbesi altında

Diğer adı

Mustafa, Ahmed, Mahmud, Ekrem, Emin, Tayyib

Etnisite

Arap

Meslek

Çoban, Tüccar, Asker, Devlet Başkanı

Din

İslâm

Eşi

Eşleri:
01- Hatice bint Hüveylid (595–619)
02- Sevde bint-i Zem’a (619–632)
03- Aişe bint-i Ebu Bekir (619–632)
04- Hafsa bint-i Ömer (624–632)
05- Zeynep bint-i Huzeyme (625–627)
06- Hind bint-i Ebî Ümeyye (629–632)
07- Zeynep bint-i Cahş (627–632)
08- Cüveyriye bint-i Haris (628–632)
09- Ümmü Habibe Remle bint-i Ebî Süfyan (628–632)
10- Reyhane bint-i Zeyd (629–631)
11- Safiyye bint-i Huyey (629–632)
12- Meymûne bint-i Haris (630–632)
13- Mâriye el-Kıbtiyye (630–632)

Çocukları

Oğulları:
 El-Kasım ibn-i Muhammed,
 Abdullah ibn-i Muhammed,
 İbrahim ibn-i Muhammed

Kızları:
 Zeyneb bint-i Muhammed,
 Rukiyye bint-i Muhammed,
 Ümmü Gülsûm bint-i Muhammed,
 Fatıma Zehra

Akrabaları

Dedesi: Abdülmuttalib Şeybe bin Haşim
Babası: Abdullah bin Abdulmuttalib
Annesi: Amine bint Vehb
Amcaları: Hamza, Abbas, Ebu Talib, Haris, Ebu Leheb,  Zübeyr, Mukavvim, Gaydak, Dırar
Halaları: Beyzâ, Berra, Atike,Safiyye, Erva, Ümeyme
Teyzeleri: Ferîda, Fâhita
Dayıları: Esved, Umayr,Abdülyağus

 

                              

Abdullah Gözaydın, İstanbul –Mayıs.2014– agozaydin@hotmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,              

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Abdullah Gözaydın, İstanbul –Mayıs.2014agozaydin@hotmail.com,

Diğer Haberler

 • BİR ÖLÜM & BİR ÖYKÜ & HALNAME
 • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DENİLİNCE.!
 • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE HAFTASI
 • *AYNI FAY ÜZERİNDE BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMADI*
 • THE WORLD RALLİES İN THE FACE OF DİSASTER
 • ABD SAVAŞ GEMİSİ USS NİTZE İSTANBUL BOĞAZI'NDA
 • İSTANBUL’UN BÜTÇESİ EMİN ELLERDE
 • YENİLENEN YEREBATAN SARNICI TÖRENLE AÇILDI
 • KIBRISTA NELER OLUYOR.?
 • Kahvaltıya Atılan İmza:*BALIKESİR*
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP