TDB 20 - TDF 10 YAŞINDA

Tdf - Trabzon Dernekleri Federasyonumuz 10 Yaşında

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

TDB 20 - TDF 10 YAŞINDA

TDF - TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONUMUZ 10 YAŞINDA

 

TDF – Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak bizler, Gönül birlikteliği ve Trabzon Dernekleri Birliği dönemlerimizden bu yana Trabzon’u, Trabzonluyu, Trabzonsporu, Tanıtma, temsil etme ve Trabzon Kültürünü yaşatırken kurumsallaşma çalışmalarıyla dolu dolu bir on yılı geride bıraktık.

Ancak bu 10 yıl öyle kolay geçmedi. Tamamen gönül işi olan sivil toplumculuk faaliyetleri, etkinlik ve eylemler için kolay kolay destekçi ve para bulunamıyor, bu işler parasız olmuyor. Bütün bunların üstesinden gelerek artık düzenli gelir elde ederek para ve destekçilik işini kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak bütün sorunlarımıza çözüm oldu.

Bir yandan bu işlerle uğraşırken bir yandan da Gençlik ve Kadın Komisyonlarımızın faaliyete geçmesi düzenli etkinliklerimizin planlama ve uygulama aşamalarında olabildiğince sorunsuz ve geniş kitlelere ulaşmada hareket serbestliğimizi artırmıştır.

Gençliğimizin Fetih günü anmaları, kurtuluş günü kutlamaları, kan bağışı, sosyal yardım destekleri, kendi aralarında kış ve yaz eğlence programları, koro, tiyatro, horon ekibi kurmaları ve sahne almaları, bugüne kadar düşünülmemiş ve yapılmamış orijinal etkinlik çalışmaları gerçekleştirmeleri Federasyonumuzun kurumsal kimliğini pekiştirdi.

Trabzon’un Kurtuluş Yıldönümü Kutlamaları ve Trabzon'un Fetih Yıldönümü Kutlamaları; Daha önceleri salonlarda bir gecelik ve dar kapsamlı gerçekleştirilirken kutlama programlarımızı 4 günlük çeşitlendirilmiş büyük etkinliklere dönüştürdük.

Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı Ve Kan Bağışı Kampanyası ve TDF Gençlik Komisyonu & Kızılay İlik Bankası Çözüm Ortaklığı ile İstanbul genelinde sayısız kampanya programları gerçekleştiredik

TDF Gençliği koro, tiyatro ve Horon ekipleri oluşturuldu ve TDF Kadın Komisyonumuz kuruldu

GEÇMİŞ 10 YILLARIMIZ

Gönül Birlikteliği ve Trabzon Dernekler Birliğimizin İlk Başkanları

Tekin KÜÇÜKALİ, Sürmene Dernek Başkanı, Kurucu Başkan

Daha sonraki yıllarda ise sırasıyla;

İsmet TAKA, Of-Hayrat Dernek Başkanı,

Enver YILMAZ, Maçka-Hamsiköy Dernek Başkanı,

Tahsin USTA, Çarşıbaşı Dernek Başkanı,

Nurettin TURAN, Bahçelievler Trabzonlular Derneği Başkan Vekili,

Başkanlığında devam etmiştir.

Ancak o dönemde yasalarımız kamu yararı statüsü bulunmayan derneklerin federasyon oluşturmaları söz konusu olmadığından, başlatılan çalışmalar bir süre Gönül Birlikteliği şeklinde sürdürüldü. Daha sonra 1997 yılında Trabzonlular Kültür Ve Dayanışma Derneği isimli bir Dernek kurularak ve bu Derneğe Federasyon fonksiyonu yükleyerek çalışmalar Dernekler Birliği unvanıyla sürdürdük.

 

Tarihe Geçen Kurucu Kurul Üyelerimiz;

Hayrullah Ertem, Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,

İsmail Keskin, Trabzon İli Arsin İlçesi Foşalılar Kültür ve Çevre Köyleri Yardım Derneği,

Fazlı Zengin, BEYAD-Beşikdüzü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,

Tahsin Usta, Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Mustafa Demir, Trabzon İli Düzköy İlçesi ve Bağlı Köyleri Kalk. Ve Yardımlaşma Derneği,

Hüseyin Ayaz, Of – Aşağı kışlacık köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Mehmet Sümer, Of - Bölümlü Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Burada bir parantez açmak gerekir Nurettin Turan’ın şöyle ilginç bir durumu var.

Kurucu Kurul Başkanı Tahsin Usta olmasına rağmen Nurettin Turan Bahçelievler Trabzonlular Derneği Başkan Vekili sıfatıyla Dernekler Birliğinin son başkanı ve yeni kurulan TDF’nin de ilk başkanı oldu. Dernekler Birliğinin son genel kurulu Mecidiyeköy’de yapıldı ve Tahsin Usta’nın listesi kazanamadı, başkanlığı kazanan listenin başı Nurettin Turan’a devretti.

Teşekkür

20 yıllık TDF tarihine verdikleri emekleri, destek ve katkıları nedeniyle geçmiş tüm Başkan ve yöneticilerimize şükranlarımızı sunarız.

Başlangıç

1993 yılında ilk kıpırdanmalar başladı. Ergün Gürsoy, Ertuğrul Yolsal, gibi büyüklerimizin açtığı yolda ilerleyen hemşerilerimiz, 1995 yılında İstanbul Fatih'te bir Derneğin açılışında bir araya gelen davetlilerin tanışıp kaynaşmaları sırsında birçoğunun Dernek Başkanları olmalarına rağmen birbirleriyle tanışmıyor olmaları dikkat çekti ve kendi aralarında tartışma konusu oldu.

İstanbul'da birbiri ardına çok sayıda Dernek açılması ve bunların Başkanlarının birbirlerini tanımıyor olmaları Trabzon ve Trabzonlular için bir eksiklik olduğu düşüncesinden hareketle ve açılışta bulunanların da ortak kanaatleri doğrultusunda bir üst oluşumun gerçekleştirilmesi ve bu kurulan Derneklerin bir çatı altında toplanması ve gerektiğinde ortak hareket edebilmeleri zorunluluğu benimsendi.

Daha sonra bu düşünceler doğrultusunda bir araya gelen Tekin Küçükali, Nuri Uzun, Enver Yılmaz, Haydar Dulkadiroğlu, Sacit Eyüboğlu, Fazlı Zengin gibi ileri gelenler Dernekleri bir çatı altında toplama girişiminde bulundular.

Ancak o dönemde yasaların, Kamu yararı gütmeyen derneklerin federasyon çatısı altında birleşmelerine izin vermemesi nedeniyle, çalışmalar iki yıl gayri resmi olarak bir dernek çatısı altında yürütüldü ve kurumsallaşmaya çalışıldı.

1997 de yine amaca uygun Dernek (Federasyon) kurulamadığından fazla zaman yitirmemek için Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği adı altında  “Dernekler Birliği” görevini üstlenecek bir Dernek Kuruldu ve yaklaşık 100 ün üzerinde Dernek bu çatı altında bir araya getirildi.

2001 yılına gelindiğinde ise AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda Yerel Derneklerin Federasyon oluşumu engeli kaldırıldığından2005 yılı Ağustos ayına gerekli hazırlıklar yapıldı ve Trabzon Dernekleri Federasyonu Resmi olarak kuruldu.

Kuruluş aşamasında yoğun bir görüşme ve oluşum trafiğini Hüseyin Ayaz, Haydar Dulkadiroğlu ve Tahsin Usta yürüttüler.

Hayrullah Ertem, Akçaabat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,

İsmail Keskin, Trabzon İli Arsin İlçesi Foşalılar Kültür ve Çevre Köyleri Yardım Derneği,

Fazlı Zengin, BEYAD- Beşikdüzü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,

Tahsin Usta, Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Mustafa Demir, Trabzon İli Düzköy İlçesi ve Bağlı Köyleri Kalk. Ve Yardımlaşma Derneği,

Hüseyin Ayaz, Of – Aşağı kışlacık köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Mehmet Sümer, Of - Bölümlü Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Gibi, Kalbi her zaman Trabzon için çarpan Dernek Başkanları hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan bir araya gelerek 10 Ağustos 2005’te Federasyonun Kurucu Kurul Üyeleri olarak tarihe geçtiler.

Tarihçe

İstanbul’da hemşeri Derneklerinin sayısının hızla artması bir taraftan olumlu karşılanırken bir taraftan da bütünden kopma, parçalanma ve birbirinden uzaklaşma olarak yorumlanmıştı.

Bunu bir tehlike olarak değerlendiren; Ergün Gürsoy’dan Ertuğrul Yolsal’a kadar uzanan bir grup Dernek yöneticisi Trabzon ve Trabzonlular için önemli bir eksikliği gidermek üzere İstanbul’da bulunan köy ve hemşeri Derneklerinin bir çatı altında toplanmasının, gerektiğine inanarak ve ortak hareket edebilmelerinin zorunluluğunu hissederek bir girişim başlattılar.

Bu birliktelik: Trabzon Dernekler Birliğini oluşturan ve kurucu başkanlığını zamanın Sürmene Dernek Başkanı Tekin Küçükali’nin yaptığı,

Daha sonraki yıllarda ise sırasıyla;

Of-Hayrat Dernek Başkanı rahmetli İsmet Taka,

Maçka-Hamsiköy Dernek Başkanı Enver Yılmaz,

Çarşıbaşı Dernek Başkanı Tahsin Usta ve

Bahçelievler Trabzonlular Derneği Başkan Vekili Nurettin Turan’ın başkanlığında devam etmiştir.

Ancak o dönemde yasalarımız kamu yararı statüsü bulunmayan derneklerin federasyon oluşturmalarını engellediğinden, başlatılan çalışmalar bir süre Gönül Birlikteliği şeklinde yürütüldü.

Daha sonra 1997 yılında Trabzonlular Kültür Ve Dayanışma Derneği isimli bir Dernek kurularak bu Derneğe Federasyon fonksiyonu yüklenerek Dernekler Birliği unvanı altında çalışmalar yürütüldü.

Gelişen süreçte ise, AB uyum yasaları kapsamında yapılması gereken değişiklikler doğrultusunda, yerel derneklere Federasyon hakkı tanınmasıyla;

Akçaabat Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği,

Aşağı kışlacık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Beşikdüzü Yardımlaşma Dayanışma Derneği,

Of Bölümlü ve çevresi Kültür Yardımlaşma Derneği

Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği,

Trabzon ili Düzköy ilçesi ve Bağlı Köyleri Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği,

Trabzon ili Arsin ilçesi Foşalılar Kültür ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği,

Sürmene Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği,

Sarıyer Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği,

Bu Dokuz derneğin katılımıyla Trabzon Dernekleri Federasyon’umuz

2005 yılında Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde 2005/34-125/020 sayı ile “TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU” unvanı ile tescil edilerek resmi kuruluşunu gerçekleştirdi ve Daha sonra da diğer Dernekler Federasyona üye olmaya başladılar.

Sonuç olarak Gönül Birlikteliği ve Dernekler Birliği dönemlerinden buyana Böyle köklü bir geçmişi olan Trabzon Dernekleri Federasyonu, zaman içinde birçok etkinlik ve faaliyetleri ile toplumun desteğini arkasına alan bir sivil toplum kuruluşu oldu.

Yaptıklarımız; Federasyonun oluşumunu gerçekleştirdik. Çernobil’in Kansere etkileri konusunda girişim ve etkinliklerde bulunduk. Bu kapsamda yapılan faaliyetler sonucu, Sağlık Bakanlığı ve Kanser Araştırma Dairesi Başkanlığı harekete geçirildi. Karadeniz Bölgesinde, Trabzon'da ve değişik illerde taramalar başladı. Bunlara bağlı olarak Bölgede ve Trabzon’da Hastane kurulması kararlaştırıldı. Her yıl düzenli olarak Kurtuluş Şenliklerimiz kutlandı.

İstanbul Gürpınar'da Federasyonumuza 10.ooo metrekare arazi tahsis ettirildi. Söz konusu arazi ile ilgili yerleşim, yeşil alan proje ve planları hazırlattırıldı.

Yapacaklarımız; Federasyon oluşumuna uygun etkinlikler düzenlenecek. Çernobil'in etkiler ve Kanser konusunda etkin bir şekilde iz sürülecek. Gürpınar projesi adım adım hayata geçirilecek. Şehir merkezinde mülkiyeti Federasyona ait Genel Merkez Bürosu kurulacak. Trabzon ve Trabzonluların sahip olduğu kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması için özel Profesyonel, Akademik çalışmalar başlatılacak.

TDB OLARAK ÇERNOBİL FAALİYETLERİMİZ

Trabzon dernekler Birliği olarak organize ettiğimiz Çernobil’in etkileri ve Karadeniz bölgesindeki kanser artışları ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların özeti ve bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.

1- 26 Nisan 2004 tarihinde Sultanahmet Adliyesinin önünde konu ile ilgili kitlesel basın açıklaması yaptık ve daha sonra dönemin o zamanki sorumluları Sanayi Ticaret Bakanı Cahit Aral ve Atom enerji Kurumu başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Buradaki etkinliğe dernek üyelerinin yanında sanatçılar Kazım Koyuncu ve Bayar Şahin de katıldılar.

(Kazım Koyuncu bu dönemde kanser olduğunu bilmiyordu.)

2- Bilgi edinme yasasından yararlanarak TAEK Türkiye atom Enerji Kurumuna başvurduk ve konu ile ilgili resmi bilgiler ilk defa zorunlu olarak tarafımıza verildi ve kamuoyuna açıkladık. Bilgi edinme yasası yeni çıkmıştı ve Türkiye’de bundan yararlanarak bir talepte bulunan ilk Dernek- Birlik olduk. Sağlık bakanlığını bölümleri, İl sağlık müdürlükleri, ÇAYKUR, KTÜ, ÖDTÜ gibi kurumlarla yazışmalar yapıldı bilgiler kamuoyuna açıklandı.

3- Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ dan randevu alarak bakanlık odasında toplantı yaptık, yemek yedik. Organizasyonda Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Azmi Ateş’in bize çok katkısı oldu. Toplantıya yanımızda Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize Dernekler Birliği Başkanları da katıldılar ve bizimle aynı görüşleri paylaşarak kendi illeri ile ilgili bilgi verdiler ve bizim taleplerimizde yanımızda oldular. Sadece Rize başkanı ve KASTOB başkanı Sn Hasan Ekşi bizden biraz farklı, hükümeti karşısına almak istemeyen tavır sergiledi, Taleplerimiz ise:

Karadeniz Bölgesinde araştırma ve sağlık taraması yapılması,

Topluma gerçek bilgilerin açıklanması,

Dönemin sorumlularının ortaya çıkarılması ve cezalandırılması,

Karadeniz illerinde Onkoloji- kanser hastaneleri kurulması,

Hastaların ücretsiz tedavileri ve masraflarının devlet tarafından karşılanması,

Karadeniz illerinde derneğimizle birlikte, gözetimimizde anket- bilgi toplama çalışması yapılaması,

Aileler bazında inceleme yapılması ve kanser yoğun ailelerin tespit edilmesi,

Karadeniz’den yoğun göç olması nedeni ile Çernobil’in etkilerinin göç eden Karadeniz’dekiler- Gurbettekilerde de araştırılması, gibi taleplerimiz vardı.

Sağlık Bakanı ile 4 saat birlikte olduk, samimi davrandı, etkilendi, taleplerimizi kısmen olumlu karşıladı ve destek sözü işe Samsun ve Trabzon’a kanser hastaneleri, diğer illere de onkoloji servisleri kurulması ayrıca anketin yapılması sözü verdi.

4- İstanbul Ticaret Odası meclis salonunda "Çernobil’in Etkileri ve Hasta Hakları " konulu bilimsel bir panel yaptık

Panele Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Karadeniz illerinin Birlik Başkanları, Kazım Koyuncu, Volkan Konak, Sibel Kalaycı (Trabzonlu gazeteci-sonra kanserden vefat etti) gibi katılımcılar katıldılar.

Panel çok ses getirdi.

5- Karadeniz Bölgesinde anket çalışmaları başladı. (Bu dönemde ben dernek başkanlığını bıraktım)

6- CNN Türk de Gürkan Zengin’le akşam ana haberde 2 defa bu konu ile ilgili konuk oldum.

7- Star TV Deşifre programına konuk oldum.

Bütün ulusal ve bölgesel kanallarda haber olduk, gündem yarattık.

8- Sağlık bakanlığının bilim kurulu toplantısına davet edildim ve orada bir prifing verdim. Yapılmasın gerekenleri konuştuk. Kurulda derneğimizle birlikte çalışmak kararı alındı.

TDF Ajans

Diğer Haberler

 • BİR ÖLÜM & BİR ÖYKÜ & HALNAME
 • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DENİLİNCE.!
 • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE HAFTASI
 • *AYNI FAY ÜZERİNDE BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMADI*
 • THE WORLD RALLİES İN THE FACE OF DİSASTER
 • ABD SAVAŞ GEMİSİ USS NİTZE İSTANBUL BOĞAZI'NDA
 • İSTANBUL’UN BÜTÇESİ EMİN ELLERDE
 • YENİLENEN YEREBATAN SARNICI TÖRENLE AÇILDI
 • KIBRISTA NELER OLUYOR.?
 • Kahvaltıya Atılan İmza:*BALIKESİR*
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP