YAYLACILIK VE OTCU ŞENLİĞİ

Trabzon kentinin tarihsel süreç içersinde önemli bir potansiyeli olan Kültür Turizminin yanı sıra "4 mevsim 12 ay turizm" düşüncesi ile turizme yeni aktiviteler kazandırılma çalışmalarına başlanılmış, kentin %30 unun dağlık oluşu nedeni ile yöreye uygun Turizm çeşidi olan "YAYLA TURİZMİ" ön plana çıkmaya başlamıştır.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

YAYLACILIK

Trabzon kentinin tarihsel süreç içersinde önemli bir potansiyeli olan Kültür Turizminin yanı sıra "4 mevsim 12 ay turizm" düşüncesi ile turizme yeni aktiviteler kazandırılma çalışmalarına başlanılmış, kentin %30 unun dağlık oluşu nedeni ile yöreye uygun Turizm çeşidi olan "YAYLA TURİZMİ" ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda olmak üzere Turizm Bakanlığınca Trabzon ilinde 6 (altı) yayla Bakanlar kurulu kararınca Turizm Merkezi olarak ilan ettirilmiştir. Turizm merkezi ilan edilen bu yaylalarda Kamu kurum ve kuruluşlarınca alt ve üst yapı çalışmalarına başlanılmış, öncelikle ulaşım ele alınarak yolların standart hale getirilmesi, Elektrik, su, telekomünikasyon, wc, çeşme, gibi sosyal ihtiyaçları içeren yatırımlara ağırlık verilmiştir.
Yaz aylarının sıcak ve nemli havasına karşılık; Trabzon yaylaları çok çeşitli flora ve faunaları, zengin ormanları, krater gölleri, ırmakları, coşkun dereleri, peyzaj görüntüleri, dağ ve doğa yürüyüşleri, rafting, kano ve kış sporları, av ve olta balıkçılığı, çim kayağı, şifalı suları, yöresel yemekleri, halkın kültürel yaşantısı gibi değerleri ile önemli bir potansiyel oluşturur.


Yaylacılık doğal ve ekonomik nitelikleri yanında sosyal bir olgu olarak ta önem taşımaktadır.                                                  Yaylaya çıkmak (Yayla göçü) çok eskilerden beri gerçekleşmektedir.Yöre kültüründe bu geleneğin en belirgin ifadesi "YAYLA ŞENLİKLERİ" dır. Bu şenliklerin kalabalık ve Uluslararası nitelilikte olanları Kadırga yaylası otçu haftası şenliği, Şalpazarı geyikli beldesi sis dağı şenlikleri, Akçaabat ilçesi hıdır nebi yaylası şenliği, Maçka lişer yaylası soğuksu şenliği, Vakfıkebir Karadağ yaylası şenlikleri dır. Bu şenliklerde binlerce insan kadınlı-erkekli, yaşlısı-genci, elele birlik ve beraberlik içersinde horon halkaları oluşturup kemence,davul-zurna eşliğinde saatlerce horon oynarlar.

Yaylalarda turisti büyüleyecek güzellikte yayla evleri vardır. Nemi seven çiçek ve bitkilerle süslüdür. Yaz aylarında aşağı köylerin halkı yaylalara göçer. Etraftaki kahvehane, fırın, kasap ve camii gibi sosyal imkânlar çevreye canlılık verir. Kışın karla kaplı oluşu yazın sıcağında sis ve çise içinde oluşu yaylalarımızın en önemli özelliğidir. Dağlardan çıkan akarsular denize kavuşmak için adeta çoşar gider. Böylesine görülmeye ve yaşanmaya değer olan yaylalarımıza son yıllarda artan ilgi nedeniyle her yıl gelen binlerce insanın konaklama ihtiyacının karşılanması amacı ile özel sektörün yanı sıra Trabzon Valiliği olarak ta öncü-örnek olması amacıyla Akçaabat Hıdır nebi yaylasında ahşap yayla kent oluşturulmuştur.

Doğaya uyumlu doğayı bozmayan evler olan bu yayla kente ulaşım asfalt yolla yapılmaktadır. Yaz kış her mevsim ulaşıma açık olan bu yaylanın denizden yüksekliği 1650 metredir.Yine yayla turizmi kapsamında Çaykara ilçemizin Uzun göl bucağı bungalov tipi konaklama tesisleri ve ünlü alabalığı ile binlerce yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Trabzon'a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta deniz seviyesinden 1090 m yükseklikte bulunan Uzun göl dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile Alplerin güzelliğini geride bırakmaktadır.

Alternatif olarak Zigana dağında sütlacı ile meşhur Hamsi köy sınırları içinde özel sektörce yapılan Zigana Tatil Köyü de konuklarına dört mevsim yörenin kültürel, folklorik özelliklerini sunmaktadır.
Her ne kadar Turizm Bakanlığınca altı yayla turizm merkezi ilan edilmişse de bu yaylalarımızın dışındaki diğer yaylalarda aynı değer ve özelliktedirler.
Yeşil ve mavinin böylesine harikulade göz kamaştırıcılığı tabiatın anlatılması zor güzeliliğini dinlenme, gezi, spor imkanları kentimizin turizm gerçeğine uygun turizm şekli olan yayla turizm i olarak normal değişimini tamamlamaktadır.

Trabzon köylerine ve yaylalarına motorlu araçlarla gidilebilir. Her yerleşim birimi ile haberleşme yapma imkanı vardır. Ahalinin yaşayışı, geleneksel kültür unsurlarının (halk mimarisi, etnografik malzeme vs..) bazı yörelerimizde günümüze kadar korunarak gelebilmiş halkın yaşayışı, adetleri, mimarisi, tarımsal faaliyetleri, sanat faaliyetleri, yöresel el sanatları (kestane ve fındık dalından örme sepetler, şal, kaytan, Keşan, peştamal, kemençe müziği ve yöresel yemekleri) kentin cazibesini arttırmaktadır.


Yayla Evleri:
Yayla evleri dağınık ve gelişi güzel bir görünüm içerisindedir. Fakat ayrıntılara inildiğinde bu düzenin işlevlerini en uygun biçimde karşılayacak türde geliştiği açıklıkla görülür. Bu evlerin doğa ile ilişkileri yayla evlerinin değişmeyen özellikleridir.
Bütün bu sayılanların yanı sıra kentin turizmini cazip kılan unsurlar içinde kente hakim tepe üzerinde önemli bir peyzaj unsuru ve mesire yeri olan Boztepe, Soğuksu, Maçka Hamsi köy, Düzköy Haçka, Kayabaşı, Çam burnu, Yıldızlı Sera gölü, Yüzüncü yıl parkı ile birlikte sağlık turizmine imkan sağlayan şifalı suları (tablo 4) mağara turizmi kapsamında Düzköy ilçesi Çal köyü beldesi ve mağarası önemli bir potansiyeldir.
Trabzon ilinin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için kongre turizmi, spor turizmi, gençlik turizmi, sağlık turizmi, doğa turizmi, yat turizmi, kültür turizmi gibi turizm çeşitlenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Trabzon ilinin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek turizm çeşitliliği sağlayan yaygın bir turizm arz dokusu yaratmak amacı ile kısa, orta ve uzun dönemli planlama çalışmaları ve plan zamanlaması belirlenmiştir. Bu belirlenen çalışmalar ışığında ortaya çıkan turizm potansiyeli cazibeli kılınarak turizm hizmetine sunulması ile kente ziyaretler artmıştır (TABLO 5).Turist sayısına oranla konaklama, yeme- içme tesislerinin de sayısı artmış, kaliteli ve vasıflı personel ile turizme hizmet vermektedirler.(tablo 6)
Kenti ziyaret edenlerin başında bilhassa 1989 yılının Ağustos ayında Sarp sınır kapısının açılması ile yoğunlaşan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşları ilk sırayı almış onları takiben Almanlar, İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Belçikalılar, Japonlar, ABD'liler, İtalyanlar gelmektedirler.
Trabzon'da turizm potansiyelinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi turizm kaynaklarından etkin şekilde yararlanması ekonomisine de büyük canlılık getirdiği gibi ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.


Trabzon kentine gelen yabancı misafirler Türk konuk severliliğinin en güzel örneği ile karşılaşmaktadırlar. Ülkelerine dönerken memnun, mutlu olarak ve de bir dahaki seneye gelmenin planlarını yapmaktadırlar.
Yeşil-mavi ve Türk konukseverliği için bulunmaz bir kent TRABZON.


BİTKİ ÖRÜNTÜSÜ - FAUNA & FLORA:
Bölgemiz; ormanlar, yeşil alanlar, bitki türleri ve yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Hemen hemen her türlü ağaç ve bitki türünün yetişmesi ve yaban hayvanlarının barınabilmeleri için elverişlidir.
Ormanlarımızda, Ladin, Köknar, Kayın, Sarıçam, Kızılağaç, Kestane gibi ağaç çeşitleri yetişebilmektedir.
İlimiz ve bölgemiz sınırları dahilinde bulunan ormanlık alanlarımız; yırtıcı kuşlar, kurt, çakal, boz ayı, tilki, domuz, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, karaca vb. gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bitki çeşitliliği bakımından, Türkiye genelinde yetişen 2500 bitki türünün yetişmesine elverişli olmakla birlikte bölgeye has 440 çeşit bitki türü de mevcuttur.

YAYLALAR ARASI MESAFELER VE DİĞER BİLGİLER

Yayla                      Yeri                        Km.         Konaklama           WC          Su           Elektrik  Tel.         Rakım

Şomla                    Maçka                    48            Kamp                    Var         Var         Var         Var         1800

Erikbeli                  Tonya                     92            Yok                        Var         Var         Var         Var         1800

Karadağ                                 Tonya                     61            Var                         Var         Var         Var         Var         1800

Uzungöl                 Çaykara                 120          Var                         Var         Var         Var         Var         1090

Pazarcık                                Araklı                     66            Var                         Var         Var         Var         Var           930

Yeşilyurt               Araklı                     66            Var                         Var         Var         Var         Var          2035

Yılantaş                 Araklı                     64            Var                         Var         Var         Var         Var          2020

 Hıdırnebi              Akçaabat               34            Var                         Var         Var         Var         Var          1600

Kuruçam                               Akçaabat               46            Var                         Var         Var         Var         Var          1600

Sazalan                  Tonya                     97            Or.Kır.Khv.            Var         Var         Var         Var          1700

Sisdağı                 Şalpazarı                               80            Var                         Var         Var         Var         Var          1850

Haçkaoba              Düzköy                  55            Var                         Var         Var         Var         Var          1784

Lişer                      Maçka                    54            Var                         Var         Var         Var         Var          1850

Sul.Murat              Çaykara                 116          Var                         Var         Var         Var         Var          2100

 

Diğer Haberler

 • TİP, ESENYURT ADAY TANITIM TOPLANTISI
 • ÖDEMİŞLİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU
 • *BELEDİYE HİZMETİ PARTİCİLİK DEĞİL, HALK HİZMETİDİR.!*
 • MUSTAFA AKGÜN ve KAÇAR SOKAK SAKİNLERİ RÖPORTAJI
 • AYSEL ÖYMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
 • KRİZİN FATURASINI ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALI.?
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ŞİŞLİ İLÇESİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
 • KROMEVYE FABRİKASINDA MOBİNG.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP