36.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Gazi Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü ev sahipliğinde düzenlendi.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu

 

36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Gazi Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü ev sahipliğinde düzenlendi.Ülkemizde 36 yıldır kutlanan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dünya üzerinde 30'dan fazla ülkenin, resmen kutladığı bir gün. Başka bir deyişle de yaşanabilir bir kent yaratmak için, şehirciliğin ve aslında "iyi tasarlanmış" kentlerin önemini hatırlatan bir gün. Sadece plancıları, kentsel tasarımcıları ve mimarları değil toplumun genelini kentlerin nasıl dönüşeceğini düşünmeye çağırıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü ev sahipliğinde düzenlediği kolokyumun-bilimsel toplantının açılışında TMMOB yönetiminin yanı sıra Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Büyükberber bir konuşma gerçekleştirdi. Çerçeve sunumu yapan Prof.Dr. Baykan Günay Ankara'nın mekân öyküsünü ele aldı.

Ahmet Kemal Aru'nun doğumunun 100. yılı anısına gerçekleşen panelde Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof.Dr. Zekai Görgülü, Prof.Dr. S. Güven Bilsel ve Yrd.Doç.Dr. Seda Çalışır Hovardaoğlu, Aru'nun şehirciliğini akademik hayatı ve uygulamalarından örnekler ile anlattılar.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çankaya'nın Dünya Şehircilik Günü Bildirgesini sunduğu kolokyumun ilk günki konularından biri de neoliberal politikaların mekanı dönüştürme biçimleri oldu. Prof.Dr. Zekai Görgülü moderatörlüğündeki panelde yeni kentsel politikalar, kentsel dönüşümün sosyo-mekansal süreçlere etkisi ve İstanbul'un finans merkezi olma vizyonu konusu ele alındı.

Prof. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğündeki panelde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına sunumu gerçekleştiren Mehmet Çaldıran, afet riskli alanlarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesini hedefleyen yasal düzenlemeler hakkında bir sunum yaptı. Yasaların araçsallaşan yapısı ile ilgili sunumu ile Doç.Dr. Asuman Türkün, son dönemdeki yasal düzenlemelerin sosyal ve mekânsal yansımaları üzerine önemli tespitlerde bulundu ve gayrimenkul sektörünün, gerçekte var olmayan konut talebi üzerinden arz yarattığını öne sürdü. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, kuramsal temellere dayandırdığı sunumunda kent mekânının sermayenin kendini yeniden üretmesi, hukuk ve getirim kavramları üzerinde durdu. Şehir planlama öğrencileri, akademi ve uygulama alanında plancılar özellikle yeni yasa ile ilgili sorularını Çaldıran'a yöneltti. Yasanın yap-sat anlayışını destekleyen ve mülkiyete dayalı konut arzı politikasının devamı olduğu şeklinde eleştirel katkılar yapıldı.

7-9 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü, kentsel dönüşüm konusunu farklı yönleri ile ele alıyor. Başta kentli hakları olmak üzere, kent mekânının salt ekonomik nedenler ile dönüşümünü ele alan ve salt kar amaçlı politikalar sonucu çevresel sorunların oluşumu gibi konular üzerinden kentlerin dönüşümü ve değişim konuları tartışılacak. Ülkemizde, Dünya ülkelerinden farklı gelişen dönüşüm politikalarının nedenleri ve kırsal - kentsel mekânlarda yaratmış olduğu etkiler Dünya Şehircilik Günü'nde ele alınacak konular arasında.

 

 

Fatih Bacak, Antalya

Kasım.2012 - fb.antalya007@gmail.com

http://www.medyagunebakis.com/  okkesb61@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

7-8-9 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dünya Şehircilik Günü programı belirlendi.  

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU PROGRAMI BELİRLENDİ

7-8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara`da Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Mekânsal Değişim ve Dönüşüm teması ile gerçekleştirilecek olan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu`na ait program ekte yer almaktadır.

8 Kasım ve 9 Kasım 2012 tarihlerinde paralel oturumlar gerçekleştirilecek olup, Akademi ve Yükseliş salonlarında sunumlar yapılacaktır.

 

7 KASIM 2012 ÇARŞAMBA- AKADEMİ SALONU

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.15 - Açılış Konuşmaları

Orhan SARIALTUN (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı)

Prof. Dr. Gediz URAK (GÜ Mim. Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hüsnü CAN (GÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Necati UYAR (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

Mehmet SOĞANCI (TMMOB Başkanı)

Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER (Gazi Üniversitesi Rektörü)

Ercan TIRAŞ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı)

10.15-10.30

Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi

Hüseyin G. ÇANKAYA (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri)

10.30-11.15   Çerçeve Sunum

Ankara`nın Mekân Öyküsü Prof. Dr. Baykan GÜNAY

11.15-11.30   Ara

11.30-13.00 

Doğumunun 100. Yılında Kemal Ahmet Aru‘nun Şehirciliği

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY - Prof Dr. Zekai GÖRGÜLÜ  

Prof. Dr. S. Güven BİLSEL - Yrd. Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

13.00-14.00 - Yemek Arası

14.00-15.45    

1. Oturum - Neoliberal Politikaların Mekânı Değiştirmesi, Dönüştürmesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ

Dünya Kenti Hipotezi İle Yeni Kentsel Politika Paradigması Üzerine

Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Tayfun ÇINAR

Kentsel Dönüşümü Mekânsal Bir Süreç Olarak Anlamak

Esra Alkım KARAAĞAÇ

İstanbul`un Uluslararası Finans Merkezi Olma Stratejisi ve Yaratacağı Dönüşüm Etkisi

Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK

Neoliberal Politikaların Etkisi Olarak Planlamada Esneklik Kavramı:  Türkiye`de

Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Hatice Aysun ÖZKAN, Doç. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

 

15.45-16.00 Ara

16.00-17.45 2. Oturum - Mevzuat Değişimleri Yoluyla Mekânsal Dönüşüm

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Kentsel Mekâna Ait Yasal Düzenlemelerin Yeni Tanımı: Ayrıcalık ve İstisna

Tayfun KAHRAMAN

Planlama ve İmar`a Ait Örgütlenme Yapısının Dönüşümü: Nafı`a Nezareti`nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na Evrilme Sürecinin İncelenmesi

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR, Meryem KIRNIK

Kentlerin Dönüşümünde Yasaların Araçsallaşan Rolü

Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun`un Getirdikleri

Mehmet Ali KAHRAMAN

17.45-18.30 Ödül Törenleri

- Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması Ödül Töreni

- Kent Planlama Basın Ödülleri

18.30 Sergi Açılışı – Kokteyl

-Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması Sergisi

-Doğumunun 100. Yılında Kemal Ahmet Aru‘nun Şehirciliği Sergisi

8 KASIM 2012 PERŞEMBE- AKADEMİ SALONU

09.30-11.00 3A Oturumu- Batı Ülkelerinde Mekânsal Dönüşüm

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melih ERSOY

İşlevsel Değişimin Mekansal İzleri: Toronto - "Distrillery District" Tarihi Endüstri Bölgesi

Doç. Dr. Sülün Evinç TORLAK

Perakende Sektöründeki Değişim ve Dönüşüm, Mekansal Etkileri ve Planlama

Arş. Gör. Ahmet Burak BÜYÜKCİVELEK

Mevcut Mahallelerin Dönüşümünde Sürdürülebilir Toplumsal Gelişmeye Yönelik Yerele Özgü Sertifikasyon Sistemlerinin Karşılaştırılması: Leed Nd, Breeam Communıtıes, Green Star Communıtıes ve Casbee Ud

Arş. Gör. Simge ÖZDAL OKTAY, Arş. Gör. Sinem ÖZDEDE

 

11.00-11.15 Ara

11.15-12.45 4A Oturumu -Türkiye`de Mekânsal Dönüşümün Özgün Nitelikleri ve Nedenleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap KAYASÜ

Kentsel Dönüşümün Son 30 Yılı: Değişen Niteliklere Bağlı Bir Alt- Dönemleme Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Tolga LEVENT

Kentsel Planlama ve Kentsel Projeler İlişkisi Üzerine Değerlendirme

Öğr. Gör. Dr. Neşe YILMAZ BAKIR, Arş. Gör. Umut DOĞAN

Ankara İli, Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesinde Dönüşüm Öyküleri

Arş. Gör. Yasin BEKTAŞ, Doç. Dr. Asuman TÜRKÜN

Mekânsal Dönüşümün Finansal Arka Planı

Ahmet Müfit BAYRAM

12.45-13.45 Yemek Arası

13.45-15.15

5A Oturumu - Mekânsal Dönüşüm ve Değişimin Sosyal ve Fiziki Sonuçları

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Arzu TAYLAN

İstanbul Sanayisinin Kocaeli İline Mekânsal Yansıması

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KANBAK

Kentsel Dönüşümünün Ürettiği Yeni Yaşamlar

Yrd. Doç. Dr. Ezgi HALİLOĞLU KAHRAMAN

Antalya Kenti Kentleşme Sürecinde Yaşanan Değişim ve Dönüşümün Mekânsal Yansımalarının İncelenmesi

Ebru MANAVOĞLU

 

15:15-15.30 Ara

15:30-17:30

6. Oturum- Öğrenci Paneli (Mekânsal Değişim ve Dönüşüm)

Moderatör: Orhan SARIALTUN (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı)

17:30-18:15 GÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü`nün 30. Yılı İlk Mezunları Plaket Töreni

8 KASIM 2012 PERŞEMBE - YÜKSELİŞ SALONU

09:30-11:00 3B Oturumu - Dönüşümün Yeni Aktörleri

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Demet EROL

Türkiyede Kentsel Dönüşüme İlişkin Alternatif Bir Model Önerisi: Çok Düzlemli Kentsel Dönüşüm

Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin

Kayseri`de Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Füsun KOCATÜRK, Öğr. Gör. Dr. Neşe YILMAZ BAKIR, Arş. Gör. Umut DOĞAN

Kentsel Mekânda Değişimi Yönlendiren Aktörler

Yrd. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE

11:0-11:15 Ara

11:15-12:45 - 4B Oturumu- Türkiye`de Mekânsal Dönüşümün Özgün Nitelikleri ve Nedenleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezai GÖKSU

Kocaeli Yeni Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Yaklaşımı

Duygu ÖZTEKİN, Gökmen MENGÜÇ, Arzu YİĞİT, Özlem KUTLUATA,  Tülay TEMELLİ,     

A. Serkan SİMAVLI, Oğuzhan POSTALCIOĞLU, Fatih ERDİL

Yeşil Yerleşim Ölçütlerinin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Değerlendirilmesi Açısından Anlamı

Müge YORGANCI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Doruk ÖZÜGÜL

Kentsel Dönüşümün/Değişimin Dinamikleri: Tarihi Süreçte İstanbul`un 1500 Yıllık Dönüşümü

Arş. Gör. Ahmet BAŞ

Türkiye`de Kentsel Dönüşüm: Mekanın Neoliberal Kentleşme Politikaları ve Uygulama Araçları ile Yeniden Şekillendirilmesi

Doç. Dr. Özlem GÜZEY

12:45-13:45 Yemek Arası

13:45-15:15 - 5B Oturumu- Mekânsal Dönüşüm ve Değişimin Sosyal ve Fiziki Sonuçları

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL

Kent İçi Hareketlilik ve Kentlerin Sosyo-Mekânsal Değişimleri: 2000 Yılı İstanbul`unun Kent İçi Hareketlileri

Arş. Gör. Dr. Ebru KAMACI

Mekansal Kimliğin, Değişim Sürecindeki Yeri ve İstanbul Levent Bölgesi`nde
Mekansal Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Değişim - Dönüşüm
Süreçlerinin Tanımlanması

Dr. Melih BİRİK

İstanbul`da Kentsel Dönüşüm Pratiği İle Oluşan ‘Yeni Kentsel Risk Faktörleri`nin Belirlenmesi

Miray ÖZKAN, Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVİK

 

9 KASIM 2012 CUMA - AKADEMİ SALONU

09:30-11:00 - 7A Oturumu -  Kentsel Ayrışma ve Kentsel Dönüşüm

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol DEMİR

Kapsayıcı Bir Kavram Olarak Mutenalaştırma: Bir Direniş ve Mücadele Öyküsü Olarak Sulukule

Melis OĞUZ, Yrd. Doç. Dr. Evren TOK

Eğlence Mekanları Arzındaki Değişiklik Üzerinden Kentsel Ayrışmanın Tarihini Okumak: Ankara Örneği

Arş. Gör. Demet ÖNDER

Mekansal Dönüşümün Gecekondu ve Yeni Dönüşüm Alanlarında Yarattığı Sosyal Değişim Üzerine Bir İnceleme - Bomonti Örneği

Susan IRMAK, Yrd. Doç. Dr. Özhan ERTEKİN

 

11:00-11:15 Ara

11:15-12:45 - 8A Oturumu - Kültürel ve Tarihi Çevrede Dönüşüm ve Değişim

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gediz URAK

Türk Hukuk Sisteminde Kentsel Sit Alanlarında Dönüşüm ve Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre Hakkı İlişkisi

Dr. Emine TOKSÖZ, Doç. Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU

Ülkemizdeki Tarihi Kent Merkezlerinde Yaşanan Dönüşüm Sürecine Bir Örnek: Antalya Kaleiçi Kentsel Sit Alanı

Duygu ÖZTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Oya AKIN

İzmir - Karşıyaka Çarşısı`nda Geçmişten Günümüze Yaşamsal ve Mekansal Değişim

Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ, Begüm ERDOĞMUŞ

Türkiye Tarihsel Kent Merkezlerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Korumanın "Toplumsal-Kültürel" Boyutlarıyla Bakmak

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

12:45-13:45 Yemek Arası

13:45-15:30 9A Oturumu -  Kentsel Dönüşüm ve Kentli Hakları

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Fatma ÜNSAL

"Konut" için "Yuva"dan Olmak! Yıkım Tehdidi Altındaki Gecekondu Mahallelerinde Mahalle ve Mahallelilik Algısı: Sarıyer Derbent Mahallesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Hakan YÜCEL, Arş. Gör. Gizem AKSÜMER, Sidal ÇAKIR

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sosyal Yapının Değerlendirilmesi: Dezavantajlı Grup Olan Engellilerin Yerinin İrdelenmesi

Doç. Dr. Hülagü KAPLAN, Arş. Gör. Dr. Hayri ULVİ

Sosyal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Çanakkale, Fevzipaşa Roman Mahallesinde Bir Kentsel İyileştirme ve Ortaklık Modeli Önerisi

Arş. Gör. Gökçer OKUMUŞ

Kent ve Hukuk Selçuk KOZAĞAÇLI

 

15:30-15:45 Ara

15:45-18:30 10. Oturum -Panel/Forum

Moderatör: Necati UYAR (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

Prof. Dr. Emel GÖKSU (DEÜ)

Prof. Dr. Şule KARAASLAN (GÜ)

Doç. Dr. Hatice KURTULUŞ (İstanbul Ü.)                                   

Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK (ODTÜ)  

Esra OĞUZ (TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa SÖNMEZ (Gazeteci)    

 

9 KASIM 2012 CUMA - YÜKSELİŞ SALONU

09:30-11:00 7B Oturumu -  Kırsal Alanlarda Dönüşüm ve Değişim

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR

Kırsal Soylulaştırma ve Turizmin Kırsal Yerleşimlere Etkileri: Adatepe ve Yeşilyurt Köyleri

Yrd. Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL, Arş. Gör. İpek SAKARYA

Saçaklanma Etkisiyle Kentsel Gelişme Baskısında Kalan Kırsal Yerleşimlerde Dönüşüm Süreci: Ankara Örneği

Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL, Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Kapitalizmin Gölgesinde Kır-Kent Çelişkisi: Kırsal Dönüşüm ve Etkileri

Arş. Gör. Seçil Gül MEYDAN

 

11:00-11:15 Ara

 

11:15-12:45 - 8B Oturumu - Kamu Mal ve Hizmetlerinde Dönüşüm ve Değişim

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülagü KAPLAN

Kıyı Alanlarının (Waterfronts) Dönüşümü Üzerine Bir Sürdürülebilirlik Analizi: Haydarpaşa Örneği

Doç. Dr. Ş. Şence TÜRK, Fatih KOCA

Rekreasyon Alanlarının Çevresel Performansını Arttırmak İçin Tasarım Ölçütleri: İzmir Kordon Çözümlemesi

Yasemin UZAKGÖREN

Kamu Mallarının Dönüşümü: Tükenme

Dr. Ümit ÖZCAN

Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi: Et ve Balık Kurumu - Ankara Örneği

Dr. Şirin Gülcen EREN

 

12:45-13:45 Yemek Arası

13:45-15:30 9B Oturumu - Doğal Çevrede Dönüşüm ve Değişim

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

Bir Köylü Hareketi Olarak HES Mücadelesi

Yaşar AYDIN

Neoliberal Politikaların Doğal Alanlarda Yarattığı Değişim ve Dönüşümler:  İzmir- Efemçukuru Altın Madeni Örneği

Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. Neriman YÖRÜR, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK

Madencilik Sektörünün Etkisinde Kırsal Alanda Yaşanan Dönüşüm: Kolaylaştırıcı Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar "Samsun ve Trabzon Örneği"

Beydullah SULAK, Doç Dr. Dilek BEYAZLI

Neoliberal Politikalar Ekseninde Doğal Çevre Üzerinde Yaşanılan Mekânsal Değişim ve Dönüşüm: Bursa "Yeşil Şehir" Örneği

Yusuf EKİCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Haberler

 • İSTANBUL KADIKÖY’DE KENT SUÇU İŞLENİYOR.!
 • İSTANBUL’DA OHAL İLAN EDİLDİ
 • ALİ SİRMEN UĞURLANDI
 • TİP, ESENYURT ADAY TANITIM TOPLANTISI
 • ÖDEMİŞLİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU
 • *BELEDİYE HİZMETİ PARTİCİLİK DEĞİL, HALK HİZMETİDİR.!*
 • MUSTAFA AKGÜN ve KAÇAR SOKAK SAKİNLERİ RÖPORTAJI
 • AYSEL ÖYMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
 • KRİZİN FATURASINI ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALI.?
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP