MİLLETİN ŞANLI DİRENİŞ GÖSTERİLERİ

Taksim'de buluşma için çağrısı yapan İstanbul'daki Kahramanmaraş Dernekleri Taksim Heykeli Önünde Toplanarak Basın Açıklaması Yaptılar.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

MİLLETİN ŞANLI DİRENİŞ GÖSTERİLERİ

Sivil Toplum Kuruluşları Da, Darbecilere Tepkilerin Dile Getirilmesi İçin Vatandaşı Taksim Meydanı'na Davet Etti.
Taksim'de buluşma için çağrısı yapan İstanbul'daki Kahramanmaraş Dernekleri Taksim Heykeli Önünde Toplanarak Basın Açıklaması Yaptılar.

Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulunan FETÖ Mensubu Askerler, Vatandaşı Ve Devlet Kurumların Alçakça Hedef Alan Eylemler Gerçekleştirdi.

Vatandaşın çığ gibi tepki gösterdiği ve sokaklara dökülerek durdurduğu darbeciler tek tek teslim oldu.

Meydanları Bırakmama Çağrısı Yapan STK'lar, Halkı  Taksim'e Davet Etti....

FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi vatansever polis, asker ve sokaklara dökülen milyonlarca halkın dik duruşu ile püskürtülse de tehlike henüz geçmiş değil.

Özellikle Gölcük Donanma Komutanlığı, Malatya 7 Ana Jet Üssü Komutanlığı ve 2. Ordu'daki FETÖ'cüler henüz tam olarak tasfiye edilmedi.

Her an yeni bir kalkışma söz konusu ve Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kaynakları vatandaşların sokakları terk etmemesi gerektiğini söylüyor.Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Temmuz.2016 – okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,-okkesb@gmail.com,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Temmuz.2016 – okkesb61@gmail.com,

 

İSMAİL TÜRÜT'TEN DARBE ŞARKISI

https://youtu.be/iSzUauEHVwA


 

15 TEMMUZ EMPERYAL DARBESİNE HALK TOKADI

Türkiye`de, 15 Temmuz 2016 gecesinde, TSK içerisinde örgütlenmiş kriptocu FETÖ - Fethullah Gülen Terör Örgütüne mensup olduğu anlaşılan orta kademelerdeki bir grup muvazzaf askerin Cumhurbaşkanı RTE başta olmak üzere hükümeti devirerek yönetime el koymak maksadıyla darbe girişiminde bulunulmuştur.

Bu darbe girişiminde, her ne kadar Diyarbakır, İncirlik, Ankara ve İzmir gibi bir dizi yerlerin mahallî düzeyde askeri üs olarak kullanılmış olunsa da, esasen Ankara ve İstanbul illeri tercih edilmiştir.

FETÖ`nün amaçlarını gerçekleştirmek uğruna giriştiği darbe ile; Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı öldürme teşebbüsünde bulunmuş, Başbakan Yıldırım`ın konvoyu taranmış, Genelkurmay, MİT ve emniyet binalarında çatışmalar yaşanmış,  Külliye ve TBMM`ye bombalar yağdırılmış, köprüler trafiğe kapatılmış, hava alanları, TÜRKSAT, TRT ile İBB gibi birçok kamu ve sivil kuruluşlar işgal edilmeye çalışılmış ve en önemlisi de darbeyi protesto etmek üzere meydanlara koşan halk üzerine ağır silahlarla taranarak vahşice katledilmiştir.

Darbe girişiminin duyulmasının ardında Cumhurbaşkanı RTE ile siyasi partiler ve Hükümet, açıkça darbeye karşı olduklarını ilan edip halkı meydanlara davet ettiler.

Demokrasi ve Cumhuriyetin ilkelerinin korunması gerektiğini söyleyen CHP ve ilkesel olarak bütün darbelere karşı olduklarını kamuoyuna aktaran HDP ise teorik olarak darbeye karşı olduklarını açıkladılar.

Öte taraftan medya kuruluşları, ittifak halinde darbe girişimine karşı bir duruş sergileyerek halkın darbeye karşı kolektif bilinç ve toplumsal ittifakın oluşmasına aracılık etmiş ve en nihayetinde halk, Türkiye`nin her yerinde darbeye karşı sivil bir direniş ve haykırış örneğini sergiledi.

Uzun süren bu gecenin sabahında halkın direnişi ve diğer kurumlar arasındaki işbirliği sayesinde darbe girişimi akamete uğratıldı.

Bir haftayı geride bıraktığımız mezkûr darbe girişiminin arka planında kimlerin bulunduğu, nihai amaçlarının ne olduğu, neden başarılı olamadıkları ve bundan sonra nelerin yaşanabileceği hususları ise kamuoyunda ve TV`lerde yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmış ve ortaya çıkan yeni görüntü, video ve bilgi-belgeler ışığında bütün canlılığıyla tartışmalar devam etmektedir.

Darbenin yaşandığı ilk geceden bugüne millet, istikbal ve istiklali için coşkun bir sel gibi bütün kritik noktalara koşmuş ve muhtemel darbe olasılıklarına karşı meydanlarda nöbet etmeye devam etmektedir. Mitolojik bir ifadeyle Zühre bardağından boşalırcasına sokağa dökülen halk, emperyalist yerel işbirlikçi darbecilerin karşısında izzetli ve anlamlı bir duruş sergileyerek var olma mücadelesini sürdürmektedir.

Vaziyet, asrın tahakkümcü ve sömürgeci emperyal güçlere karşı entelektüel kolektif geleneksel aklın gür sedasının zaferidir.

Bu aklın menbağı, tarihtir, hafızadır ve en nihayetinde masumiyet ve mazlumiyetini bütün soyut-somut uzuvlarıyla hisseden Müslüman halkların çağrısından ve haliyle ezilmişliğinden gelir. Halk, umutlarını yeşermek için akli selim ile ay-altı âlemi fesada uğratan bozguncuları bertaraf ederken duygusal tepkimeleriyle yerden/ay-altı âlemden göğe/ay-üstü âleme ışık hızıyla yükseldiği, yüceldiği bir zaman ve mekânda bir araya geldiler.

16 Temmuz sabahıyla halk, zifiri karanlığın ihata ettiği endişelerin yerini nasıl aydınlığa bıraktığını tecrübeyle gözlemlediler.

Bu nedenle 15 Temmuz darbe girişimi, aydınlık söylemin karanlık nifak ve ittifakın nasıl alacakaranlığa gömüldüğünün bir başlangıcıdır.

Aynı şekilde 15 Temmuz, bir taraftan Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olarak adlandırılabilecek bir tarih ve bir taraftan da simetrik olarak Türkiye`nin dönüşüm ve gelişiminin tarihsel kavşağının sembolü olmaya gebedir.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi, milletin meydanlarda şanlı ve izzetli direnişini içselleştirmeyen pozitivist materyalist düzlemin pragmatist eklektik savunucularının savlarının yeknesak olduğu bir sembolizmi de ihtiva eder.

Bu halkı sürü psikolojisi veya afyonlaştırılmış kitle sürüsü şeklinde tanımlayan fantastik akımların ve “taşıma suyla değirmeni döndürmeye” çalışarak toplum inşa etme gayretinde olan sol-komün tandanslı ideolojik-politik hareketlerin savlarının sac ayaksız kaldığı bir dönemin adıdır 15 Temmuz.

Öyle ki haysiyet ve hissiyat cellatları, halkın darbe karşısındaki izzetli duruş ve haykırışını adeta alaya alarak darbe girişimini bir senaryo, bir tiyatro olduğunu ileri sürerek darbe cenahının girişiminin berkemal olması için çanak tutmayı tercih ettiler.

Ancak işin vahim kısmı, halkın meydanlarda canları pahasına bedenlerini askeri araçlara siper ederlerken mezalimi, azınlık marjinal ve çarpık demokrasi anlayışına sahip bu çevrenin ATM ve marketlerin önlerinde sıra sıra kuyruklar oluşturmasıdır.

Bu çevrelerin kahir ekseriyetinin kendilerini konumlandırıp varlık teloslarını anlamlandırdıkları komünist dünya kavrayışları, pozitivist materyalist mefkûrenin bağırsaklarını temizleme görevini ifa ettiğinden var oluşlarının karşıt sebebi olarak görülen (!) emperyalist sisteme hizmet ediyor.

Bu bakımdan eğer bir tiyatro veya senaryodan söz edilecek ise o da tarihsel süreç ve gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda “komünist parti manifestosunun” kurgusal bir senaryo işlevine hizmet ettiğini söylemek pek ala mümkündür.

Öyle ki mezkûr kesim, bilhassa da İslâmî cenah karşısında küresel ölçekte emperyalizmin emellerine çanak tutmasıyla, kendilerini ifşa etmişlerdir.

Ayrıca halkın darbe girişiminin bertaraf etmesini spekülatif yaklaşımlar sergileyenlerin iddiaları analitik düzlemde ve sonuçlarıyla birlikte tahlil edildiğinde 15 Temmuz, özelde FETÖ darbe girişimi şeklinde görülse de, küresel vetirede bir emperyal sistemin hizmetine duçar olmuş bir zihniyetin darbe girişimidir.    

Sonuç olarak 15 Temmuz darbesi girişiminde bulunan mihraklar, halkın devrimiyle püskürtülerek post modern bir tokat yemişlerdir.

Millet, evlerine çekilerek nesne olmayı değil, özne olmayı tercih ederek kendi kaderini belirleme gayretine girmiş ve bundan sonraki süreç ise hükümet ve diğer siyasi parti ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere kurumların vazifesidir.

Osmanlı padişahlarının üçte ikisinin darbe ile tahtan indirildiği ve cumhuriyet sonrası çok partili sistemle birlikte neredeyse on yılda bir darbelerin gerçekleştiği de göz önünde bulundurulduğunda darbeciliğin bir virüs gibi olduğu tekrardan anlaşılmış ve bunun bir an önce üreme ortamının kökten yok edilmesi için ortak ve siyasal akıl yoluyla devlet hiyerarşisinden çıkaracak yöntem ve siyaset geleneği geliştirilmelidir.

Siracettin Aslan / doğruhaberÖkkeş Bölükbaşı, İstanbul –Temmuz.2016 okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com, 

BİR GECEDE NELER ÖĞRENDİK.?

Öğrenmenin yaşı yoktur.! CB - Cumhurbaşkanı Sayesinde, Bir Gecede Neler Öğrendik.?

 

*Öğrendik ki, sivil halk zarar görmesin ve karışmasın diye sabaha karşı yapılan darbe, insanların sokağa dökülebilmesi için gece yapılabiliyor muş.!

 

* Öğrendik ki, binlerce subayın olduğu ordumuz 20-30 sözde Fethullahçı subayı içlerinde eritememiş.!

 

* Öğrendik ki, ordumuzun 3 tane F16'sı, 5 tane helikopteri, 20 tane de tankı varmış.!

 

* Öğrendik ki, bu 20-30 subay darbe yaparken, diğer binlercesi pokemon oynuyorlarmış.!

 

* Öğrendik ki, binlerce subay, uçaklarımızla, tanklarımızla bu azınlığa engel olamıyormuş. Siviller gerekiyormuş.!

 

*Öğrendik ki bu sivil kurtarıcılar da zaten hazır olup böyle bir yardım çağrısını bekliyorlarmış.!

 

* Öğrendik ki, meclis bombalanabiliyor, ama CB sarayı bombalanamıyormuş.!

 

* Öğrendik ki, CB Marmaris'ten çıkmadan önce kaldığı yer bombalanamıyormuş. Çıkması bekleniyormuş.!

 

* Öğrendik ki, Atatürk Hava Limanına sivil uçak indirmeyen darbeciler, CB uçağına engel olamıyormuş.!

 

* Öğrendik ki, jetler CB uçağını havada taciz edebiliyor, ama askeri havaalanına indiremiyormuş.!

 

*Öğrendik ki  F16 uçağı ile havada,Tank ve zırhlı taşıyıcıları ile karada her türlü donanıma sahip TSK, MP 5 li polislerle başa çıkamayıp donlarına kadar soyulup derdest edilebiliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, Genel Kurmay Başkanını esir alıp, CB'nı alamıyorlarmış.!

 

*Öğrendik ki , Hava Kuvvetleri komutanı ve etrafı moda deniz kulübünden helikopterle alınabilir ama CB'nı Marmaris de ki otelden  alınacak dakiklik gösterilemeyebiliniyormuş.!

 

* Öğrendik ki, polisimiz bu işi askerimizden daha iyi biliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, CB isteyince sokağa çıkılabiliyor, protesto edilebiliyor, hatta asker dövülebiliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, CB isteyince silahlının karşısına sivil sürülebiliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, bazı hırslar için vatandaşın, polisin ve askerin canının önemi yokmuş.200 insanımız ölebilir 1500  kadarı da yaralanabilirmiş.!

 

* Öğrendik ki, yakalanan darbeciler tebessüm edebiliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, dilimizde kalkışma diye bir sözcük varmış.!

 

* Öğrendik ki, medyamız TRT ve Doğan grubundan ibaretmiş.Bunları ele geçirmek içinde  bir tim  adedi asker bile fazla imiş.!

 

*Öğrendik ki  darbe nin metni okunurken diğer TV kanallarından CB nının konuşma fonu oluşturması daha etkileyici oluyormuş.!

 

* Öğrendik ki, bu durumda interneti kesmek gerekmiyormuş.!

 

*Öğrendik ki;Silahsız halk tarafından gösteri ler şeklinde yapılan GEZİ olaylarının bastırılmasında haftalarca alana hakim olamayan polisimiz  kazandığı engin deneyimle silahlı bir darbe teşebbüsünü 10 saatte bastırıp asileri yakalayabiliyormuş.!

 

* Öğrendik ki, darbe yapınca köprülerin bir yönünü kesmek yeterliymiş.!

 

* Öğrendik ki, TV'de okuttukları metinde demokratik ve laik Türkiye   dediklerine göre Fethullahcılar laikmiş.!

 

* Öğrendik ki TSK nın itibarsızlaştırılması için askerlerin donlarına kadar soyulması yeterli oluyormuş..yeniden dizayn edilebilir hale gelebiliyormuş.!

 

*Öğrendik ki, kırk katır Amerikan destekli Fethullahcı darbe, Kırk satır başkanlık sistemiymiş.!

 

Peyami SUNGUR, İstanbul Temmuz.2016 – robbe@ttmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi, -okkesb@telmar.net,

Peyami SUNGUR, İstanbul Temmuz.2016 robbe@ttmail.com,

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Diğer Haberler

 • *BELEDİYE HİZMETİ PARTİCİLİK DEĞİL, HALK HİZMETİDİR.!*
 • MUSTAFA AKGÜN ve KAÇAR SOKAK SAKİNLERİ RÖPORTAJI
 • AYSEL ÖYMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
 • KRİZİN FATURASINI ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALI.?
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ŞİŞLİ İLÇESİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
 • KROMEVYE FABRİKASINDA MOBİNG.!
 • İBB VE İMAMOĞLU'NA SALDIRMA MODASI
 • DİSK BASIN İŞ GENEL KURULU YAPILDI
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP