İÇİMİZDEKİ GATTO’LAR & TEVHİD-İ TEDRİSAT

İçimizdeki Gatto’lar Tevhid-i Tedrisatımıza Göz Dikti.!

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

İÇİMİZDEKİ GATTO’LAR & TEVHİD-İ TEDRİSAT

İçimizdeki Gatto’lar Tevhid-i Tedrisatımıza Göz Dikti.!

Öğretmenlere eylül seminerinde dayatılan iki kitaptan biri Talim Terbiye Başkanı Alpaslan Durmuş’un önsöz yazarak kendi şirketi EDAM’da bastırdığı Amerikalı Gatto’nun “Eğitim bir kitle imha silahı”, diğeri ise Sefer Turan’ın “Fuat Sezgin’le Bilim Tarihi Sohbetleri” adlı kitaplardır. Kitabın biri parçacı piyasacı eğitimi reklam eder, diğeri de İslamcı eğitimi reklam eder niteliktedir. Seminer bahanesiyle her iki kitap da özellikle bu dönemde tartışmaya açılmıştır.

Önce Fuat sezgin’den kısaca söz edeyim. Fuat Sezgin bir Alman Oryantalist kadınla evlenmiş, bu kadın sonradan Müslüman olmuş, oryantalistleri çok sevmiş, onlardan çok etkilenmiş birisi. Kitaplarını Almanca yazdı, Suudi kralından birçok kez ödül aldı. Arap İslam Bilginleri diye yazdığı kitabı Arabistan’da bir kitap fuarına götürmüş, o fuarda gazeteci Sefer Turan onu tanımış ve onu tanıtmaya karar vermiş. Kitabın özeti; tarihte Türk Bilim adamları yok, sadece İslam âlimleri var. Kitapta Türk adı sadece Türkleri aşağılamakta kullanılıyor. Arap İslamcı bir yazar olduğu için defalarca Suudi kralından ödül (para ödülü) almış.

Bu iki kitabı bu hafta tüm öğretmenlere dayatan Milli Eğitim Bakanlığının zamanlamayı bu seminere denk getirmesi hiç hayra alamet değil. Gatto’nun savunduğu şey bizde eğitimde birliğin yeniden parçalanmasıdır, yani tartışması başlatılan şey Tevhid-i Tedrisat Kanunudur, Lozan’dır.

Yani eğitimde birliğin parçalanması için Gatocuların önündeki son engel Eğitimde Birlik Yasasıdır.

Müfredatları Gardnercilerle paslaşarak parçalayan bakan Ziya Selçuk şimdi devlet okullarını parçalamak için Gattocularla paslaşıyor.  2004 yılında Ankara’da Gazi Konser Salonunda verdiği konferansta ulus devletleri yıka yıka gelen küresel dalganın önünde en büyük engel olarak gördüğü milli direnç noktaları için akademisyen arkadaşlarına “ulusal direnç noktalarının bertaraf edilmesi görevi bizi bekliyor” demişti. O salonda özel konuk bendim, elimde okul dışında alınacak seçmeli sertifikalı kurslara atılacak derslerin listesi vardı, pilot okulda masanın üzerinde bırakılmıştı, birlikte çalıştığı Amerikalılar onu düşürmüşlerdi, ben de Cumhuriyet gazetesine vermiştim, haber edilmişti. Bana gözdağı veriyordu kendince. Ziya Selçuk eğitimi hem dikey hem yatay parçalamanın uzmanı olarak yetiştirildi, 2023’e kadar bu görevini tamamlaması için ona Tansu Çiller’in ön açmasıyla bakanlık verildiği kanaatindeyim, bu kanaatimi perçinleyecek işler yapılıyor.

Ziya Selçuk’un bu seminerde neyi tartışmaya açtığını öğretmenlerin çoğu farkında değildir, dilerim J.T.Gatto okurken ayıkırlar. Ayıkanlar olmadı değil, ancak seslerini duyuramıyorlar.

Bu arada, kitabın yazarı Gatto İtalyanca erkek kedi demektir, Gatti ise (ok.keti) dişi kedi demektir.  Şaka gibi, ama gerçekten kara kedi gibi eğitimde birliğimizi bozmak niyetindeler. Sözcüleri var. TGRT kanalına bile çıktılar, önüme düştü. Programın alt başlıklarına baktığınızda çok açık niyetlerini söylüyorlar.

İÇİMİZDEKİ GATTOLAR

Ziya Selçuk’un “11’imiz de var” dediği, “ekosistemi kurduk, parçalama artık kendiliğinden devam ediyor” dediği... 2005’den beri eğitimde birliği parçalamaya paslaşarak devam edenler, Fatih Projesi gibi ders kitapları piyasası kurarak bu işten nemalananlar, cemaatlerle kolkola, Eğitim Reformu Girişimi gibi STK’larla el ele, eğitim reformu diye sunulan parçacı ideolojiyle eğitim fakültelerinde kürsüleri işgal edenler, Abant sözcüsü Eser Karakaş gibi sözcüler... Yani içimizdeki Gattolar, Gattocular ve ekranlarda onların sözcülüğünü yapanlar var.

31 Mart 2012’de TGRT’de yayınlanan “Eğitim Şart mı?” adlı programa çıkanların söyledikleri de buydu. Sanki Gatto Amerika’dan gelmiş konuşuyordu. TGRT’de yayınlanan o programın adını ve alt başlıklarını sıraladığımızda Gatto’nun “Eğitim Kitle İmha Silahı” kitabıyla ne kadar paralel düştüğü görülür:

Seminer kitabını basan ve önsözünde Gatto’nun çağrısına icabet ettiğini, herkesi de buna davet eden Talim Terbiye Başkanı A.Durmuş’un da Gattocu olduğunu ayrıca söylemeye gerek yok. Bu kitabın satışından bu hafta ne kadar kazandığı, kaçıncı baskı yaptığı, öğretmenleri kendi kitabını okumaya mecbur tuttuğu için nasıl suç işlediği burada konumuz değildir.

TGRT’de 2012’de yayınlanan programın konuğu E.Buğra Ekinci’nin, daha sonra 2016’da da benzer programları oldu,  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la, Talim Terbiye Başkanı Alpaslan Durmuş’la ve Gatto ile nasıl bu kadar örtüşebildiğine hiç de şaşmayarak içerikle ilgili aldığım notları okurlarımla paylaşmak istiyorum.


Programın adı: Konuşmak Lazım

www.youtube.com/watch?v=j_DsWnyDAFY&feature=youtu.be

Konu: Eğitim Şart mı.?

Konuşmacılar: Mustafa Selçuk, Prof. Ekrem Buğra Ekinci, Serhat İbrahimoğlu

Konu başlıkları:

*Türkiye eğitim sistemini tartışıyor.

*Eğitim diye bir mesele sadece bizde var. Dünyada eğitim değil öğretim modelleri var.

*Osmanlıda nasıl bir eğitim-öğretim sistemi vardı?

*Çocukları terbiye etmek devletin değil ailenin hakkıdır. Devlet bu alana el atmamalı.

*Bizdeki eğitim kavramı çocukları devletin önünde eğmeyi hedefliyor.

*Osmanlı’da okuyacak çocuğun önü açılırdı, okuyamayacak olanı da kimse zorlamazdı.

*Osmanlı’da devlet eliyle bir maarif sistemi tesis edilmemişti.

*Osmanlı’da mahalle ve köylerde en ilim irfan sahibi olanlar medrese eğitimli imamlardı.

*Devlet eliyle mektep kurma devlete adam yetiştirme zaruretinden ortaya çıkmıştı.

*Eğitimin ya da öğretimin MİLLİ’si olur mu?

Soru (dak.32.00): “Eğitimi mecbur tutmak insan hakları ihlali değil midir?”

*Eğitim – öğretim bizde insan hakları olarak tartışılmıyor.

Açıklama (dak 37.56): “Ailenin çocuğunu evde eğitme veya eğitmeme hakkı vardır.”

*Bizdeki eğitim anlayışı tek tip. Farklılıkları umursamıyor.

Açıklama (dak.42.00): “Avrupa’da Katolik kilise okulları var. Beraberinde fen dersleri verilen Katolik din okullarında kalite çok yüksek. Biz de buna benzer İmam Hatipler açmaya başladık.”

Evet, Katolik Kilise okulu modeli İHL Rize’de (Engindere semtinde) yeni açıldı. Adı; Şehit Erhan Dural Kız İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi.

Katolik kilise okulları Avrupa’da çok pahalı özel okullardır ve sayısı çok azdır, bunu söylemiyorlar. Bizde de görülen altı market üstü cami cemaat camileri (külliyeli) böyle okul açabilsin istiyorlar. Eğitimde Birlik yasası kaldırıldığı anda onları göreceğiz.

*Tevhidi Tedrisat devam etmeli mi?

Soru (dak.41.00): Tevhidi Tedrisat Eğitim reformunun önünde engel durmuyor mu.? Soru (dak.43.00): Bu tevhidi tedrisat ilanihaye duracak mı.?                                                      Açıklama (dak.43.40): “İngiltere’de 12 yaşına kadar anaokulu gibi bir tedrisat verirler. Sonra çocuk ders seçmeye başlar. İngiltere’de lisede çocuk üç ders alır, onunla üniversiteye gider. Öyle çok fazla okula gitmek falan yok.”

İngiltere akademisyen ihtiyacını bizim gibi ülkelerden kalite eğitim veren devlet okullarından beyin göçüyle karşılıyor.! İngiltere’deyken bizzat tanıştığım öğretmenler bizim çocuklarımız neden fakültelerin iftihar listelerinde yok diye ağlıyordu. “Hem doğru düzgün bir şey öğretmemizi istemiyorlar hem de sürekli bizi de çocukları da sınav yapıyorlar” diye yakınıyorlar. Bizde de şimdi bu oldu; yetiştirdikleri öğrenciler sınavlarda sıfır çeken öğretmenlerimizin hali budur.

Eğitimde Birlik kalkarsa azınlık okullarına geri dönülür.

TGRT’de konuşan Prof.Ekinci’ye göre Tevhidi Tedrisat Kanunu ile azınlıkların kendi okullarında eğitim yapma hakkı elinden alınmış oldu.

Yani, bu tartışmalar bizi nereye götürecek belli oluyor. Bunları konuşmak Lozan’ı tartışmaktır. Bunları tartışmak onun için varlığımızı ve birliğimizi tehdit etmektir.

Türk Milli Eğitimi Gattoların eline geçti, yavrularımız Allah’a emanet.

İyi haberlerim de var:

Öğretmen seminerinde bu hafta Arap İslamcısı Fuat Sezgin ile Bilim Tarihi Sohbetleri kitabını özetleyecek olan bazı öğretmenler bu görevi reddetti.

Bazı okullarda öğretmenler velilerden gelen istek üzerine mahiye.com sitemdeki 1970’lerin ders kitaplarını kullanacaklarını öğrendim. Tebrik ediyorum.

Çok sayıda benimle facebook üzerinden arkadaş olmak isteyen var. Üzgünüm, sadece e-posta yazışıyorum, yazılarımı OdaTv ve mahiye.com sitemde yayınlıyorum.

Ve bugün;

Bugün 9 Eylül, 1922’de İzmir’den düşmanı denize döktüğümüz İzmir’in de kurtuluş bayramı, kahraman Türk milletine ve İzmirlilere kutlu olsun.

9 Eylül’ü kutlamak üzere Anıtkabir’e akın akın gelen İzmirliler var. Bunlardan Bornova Anadolu Lisesi Mezunları Derneği’nin ve BAL öğrencilerinin dün (8 Eylül) gerçekleştirdiği Anıtkabir’e resmi ziyaret töreninde ben de onlarla birlikteydim. Çünkü 1976-1978 yıllarında BAL’de müzik öğretmeni olarak çalışmıştım ve bunu bilen derneğin Ankara’daki üyesi arkadaşlarım beni davet ettiler, gururla aralarına katıldım.

Bugün yazımı şöyle bitireceğim: Eğitimde Birliğimizi ve Lozan’ı delmeye kalkışan içimizdeki Gatto’lara karşı direnen Mustafa Kemal’in öğretmenlerine sesleniyorum.

Elinize nutku alarak okula gidin, bu seminerde nutku yeniden keşfetmeniz sizin için daha hayırlı olacaktır. Öğretmen semineri için toplantı salonuna girdiğinizde Gençliğe Hitabeyi ve Bursa Nutkunu bir kere daha hep bir ağızdan yüksek sesle okuyun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, yaşadığınız korkuları dile getirdiğimin farkındayım.

Korkmayın, umut ateşi sizin yüreğinizdedir, lütfen onu harlayın.

Mahiye Morgül, 9 Eylül 2018


@#MedyaGünebakış ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul --- Eylül.2018-- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ --- okkesb@turkfreezone.com,


Diğer Haberler

 • CAHİT ARF ve YAPAY ZEKÂ
 • EHLİBEYT VAKFI İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • *BUL BENİ ANNE* FAKİR BAYKURT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
 • *DÜNYA TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI İNCELENDİ*
 • BENİ GÖRMEK DEMEK.! RESİM SERGİSİ..H. Düzenli
 • SIĞIRLAR AYNI YERDE OTLUYORLARDI.!.
 • SANAT HAYAT – HAYAT SANAT SERGİSİ ANTALYA’DA
 • GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 • EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...
 • GERÇEĞİ SÖYLEMEK HER ZAMAN ZOR OLMUŞTUR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP