Demokratik Eğitim Açılımı

Gazetecilik Ve İletişim Okullarından Mezun Olanların Diplomaları Artık Geçersizdir.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

Demokratik Eğitim Açılımı

MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumuna HAYIR.!

Gazetecilik Ve İletişim Okullarından Mezun Olanların Diplomaları Artık Geçersizdir.

Başbakan eğitimi Amerikan piyasasına tümüyle teslim etmek üzere "Demokratik Eğitim Açılımı" başlatıyor, ilk fişek atıldı, taşlar yerinden oynamaya başladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Hedef diplomaları kaldırmak, sertifikalı piyasacı sisteme geçmektir.

Sertifikaları geçersiz sayılan SABAH çalışanları örnektir.

Patron hangi yabancı gazetecilik kursuyla anlaşma yaptıysa onun sertifikasını geçerli sayabiliyor, 2006'da 5544 sayılı yasayla bu geçirilmişti.

Bu yasayla teknik eğitim veren tüm lise ve yüksek okullar kapanıyor, öğretmeni de artık yetiştirilmiyor.

 

Gazetecilik Ve İletişim Okullarından Mezun Olanların Diplomaları Artık Geçersizdir.

Gazete patronları birer yabancı kursla anlaşmaya zorlanacak, çalışanlarını da o kurstan sertifika getirmeye mecbur edecekler, aksi halde işten çıkartılacaklardır. Sertifika piyasası kendi kurallarını koymaya başlamıştır.

 

Bütün gazeteciler artık böyle hizaya çekilecek görünüyor. Eğitimde Kölelik Açılımına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na Hayır Diyoruz.

Devlet elini eğitimden çeksin mi.?

Okullarımız Amerikan eğitim sektörüne peşkeş çekilsin mi.?

Türk Milli Eğitimi artık kamu hizmeti olmaktan çıksın mı.?

Parasız okul yerine paralı sertifikalı kurslar mı olsun.?

Eğitimi 10 yabancı mı yönetsin.?

 

Öyleyse, 5544 Sayılı Eğitimde Kölelik Yasasına, Mesleki Yeterlilik Kurumu-MYK’ na HAYIR.!

MYK, Anayasaya aykırı olarak kurulmuş, içinde 10 yabancı bulunan, yabancı şirketlere egemenlik veren, var olan bütün eğitim kurumlarından ve Milli Eğitim Bakanlığından daha yukarıda, yaratılan eğitim piyasasının tek yetkili “piyasa üst kurulu” dur.!

MYK’ ya göre “ÖSYM” sertifikaları onaylama yeri oldu ve anlaşmalı yabancı kurslardan alınan sertifikalara itibar getirildi. Anlaşmalı kurstan alınmayan sertifikaları geçersiz sayarak işçi çıkartan SABAH gazetesi yeni köleci sisteme tetikçi model yapıldı. Sertifikalı sistemin İletişim Fakültelerini ve Teknik Liseleri nasıl kapanacağına da örnektir.

MYK, “yaşam boyu öğrenme” adı altında sınırsız sınav ve çıraklık kursları getiriyor. Meslek öğreten lise ve yüksek okullara artık öğretmen yetiştirilmeyecek, atölyeleri ise yabancılara satılacaktır. (“Meslek lisesi memleket meselesi”, KOÇ reklamları.!)

MYK, 5544 sayılı kölelik yasası, 2006 yılında çıktığı halde, dolapta bekletildi. Şimdi “Demokratik Eğitim Açılımı” adı altında sunulacak. Dikkatleri MYK’dan uzak tutmak için, YÖK’ü kaldırıyormuş gibi gösterip, gençlerden destek istenecektir. (Başbakan, MYK’ya karşı çıkmayacak yandaş gençliği yaratma çabasındadır.)

 

MYK, Dünya Bankasının isteğiyle, YÖK eliyle hazırlandı ve YÖK’ü otomatik olarak lağvedecek olan üst kuruldur, YÖK’ den daha ağır, doğrudan sömürgeci kurumdur..!

MYK iptal edilmeli, YÖK ise Dünya Bankasının boyunduruğundan derhal çıkartılmalı, YÖK ile Dünya Ticaret Örgütü arasında 1995’den beri imzalanan bütün protokoller iptal edilmelidir.

Yöneticilerimiz, devletin elini eğitimden çekerken, evlâtlarımızı “eti senin kemiği benim” diyerek küresel piyasanın önüne atıyor.  Amerikan tekelleri gözlerini dikmiş bekliyor. “Eğitimde Demokratik Açılım” dedikleri budur.!

Devlet elini eğitimden çekerse, ABD’deki gibi, kriz zamanında müdahale etme şansı olmaz.  Çöken ABD eğitim piyasasından bugün en büyük zararı çocuklar ve gençler görüyor.

Obama itiraf etti; “Çocuklarımız artık matematik ve bilim bilmiyor.” ABD eğitim tekelleri, gençlerin kanını emeceği yeni sömürgeler bulma peşindedir.

“Eğitimde Demokratik Açılım” diyorlar, ama itiraz edilmesin diye Danıştay’ı ve Anayasayı usulcacık “hal” ediyorlar.

Eğitimde açılıma DUR diyelim; 5544 sayılı yasayı kaldıralım, Mesleki Yeterlilik Kurumu oluşumunu durduralım, bunun için TBMM’deki duyarlı vekillerimizi harekete geçirelim ve haykıralım:

 

MESLEK LİSESİ SATIŞLARINA HAYIR;

SERTİFİKA DEĞİL, DİPLOMA İSTİYORUZ.!

“YAŞAM BOYU ÖĞRENME” DEĞİL, İŞ İSTİYORUZ.!

LİSE SEVİYESİNDE BİLGİ DEĞİL,

BİLİM YAPILAN FAKÜLTE İSTİYORUZ.!

2006’DA ELİMİZDEN ALINAN FAKÜLTE DİPLOMALARIMIZI ve MÜFREDATLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ.!

KÖLELİK YASASI “MYK” ya HAYIR DİYORUZ.!

YABANCI PİYASAYA KÖLELİK ANAYASASI İSTEMİYORUZ.!

                    

Mahiye Morgül –Eğitimci, Yazar

“Eğitim Küresel Piyasaya Teslim” Kitabının Yazarı. 

 

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

TEK YOL DEVRİM

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE

 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kurulmasıyla sonuçlanan süreç, İş ve İşçi Bulma Kurumunun (Türkiye İş Kurumu - İŞKUR) koordinasyonunda, Dünya Bankası fon desteğiyle yürütülen İstihdam ve Eğitim Projesiyle (EİP) başlatılmıştır. EİP’nin "Meslek Standartları Sınav ve Belgelendirme" bileşeni kapsamında, 1992 yılında üçlü katılımla Meslek Standartları Milli Protokolü imzalanarak, Meslek Standartları Komisyonu (MSK) kurulmuştur. MSK'nın gözetiminde Araştırma Teknik Hizmetler Birimi (ATHB)’nin 1995-2000 döneminde yaptığı çalışmalar neticesinde, 250 meslek standardı taslağı ve soru bankası oluşturulmuştur. EİP’nin sona erdiği 2000 yılında Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) Kanun taslağı tarafların katılımıyla hazırlanmıştır.

 

Üzerinde uzun tartışmalar yapılarak son şekli verilen UMSK taslağı 2004 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulmuş ise de; kanun tasarısına dönüştürülmesi mümkün olmamıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda sosyal taraflarla birlikte yürütülen Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde UMSK taslağı düzeltilmiş ve yenilenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, sekretaryası İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu kanun taslağı hakkında 2005 yılında Bakanlar Kuruluna brifing verilmiştir. Bakanlar Kurulunun MYK’nın kurulması gerektiğine ilişkin mutabakatı doğrultusunda, Avrupa Birliği müzakere süreci İş Kurma ve Hizmet Sunumu faslı kapsamında, MYK’nın kurulacağı beyan edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra  21 Eylül 2006 tarihinde, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunundaki geçici madde gereği ÇSGB’nin koordinasyonunda Çalışma Grubu oluşturulmuş ve gerekli hazırlıklar yapılarak 8 Aralık 2006 tarihinde MYK Kurucu Genel Kurulu toplanmıştır. İlk Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu da ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçmiş, bu tarihten itibaren MYK hukuken faaliyete geçmiştir.

Kuruluş çalışmalarında başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Yönetim Kurulunda temsil edilen sosyal tarafların büyük destek ve katkıları olmuştur.

MYK Yönetim Kurulunun koordinasyonunda, 28 Şubat 2007 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılarak, Kurumun bütçesini, personel planlamasını, 2007 yılı çalışma programını belirleyen önemli kararlar alınmıştır.

Kurumun faaliyete geçmesinden itibaren yaklaşık üç yıl içinde; ikincil mevzuatın oluşturulması, personel alımı, bütçe oluşturulması,  hizmet binası ve donanım temini, işbirliği ve tanıtım faaliyetleri gibi sıfırdan Kurum oluşturma yolundaki zorunlu ve de zorlu çalışmalar başarıyla tamamlanmış. sektör komitelerinin kurulması, Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Resmi Gazetede yayımlanması, sınav ve belgelendirme alt yapısının oluşturulması, belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilerek MYK belgelerinin verilmesi ile Kurum asli görevlerini sunmaya başlamıştır.

Bugün itibariyle 16 Sektör Komitesi işletilmeye başlamış, UMS hazırlamaya yönelik 573 mesleği, kapsayan işbirliği protokolleri iş dünyası aktörleriyle imzalanmış, 294 UMS hazırlanmış, bunlardan 127 tanesi Resmi Gazetede yayımlanmıştır. UMS’lere paralel olarak Ulusal Yeterlilikler geliştirilmektedir. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ilgili taraflarla birlikte hazırlanmaktadır.

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Kurumun temel görevi;

Avrupa Birliği ile uyumlu "ulusal mesleki yeterlilik sistemi" ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

MYK Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri ve Başkanlıktan oluşan organlara sahiptir.

· Kurumun en üst karar organı olan Genel Kurulda sosyal taraf temsilcileri çoğunluktadır.

· Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulunda ise kamu ve sosyal tarafların üçer temsilcisi yer almakta olup, her üyenin eşit yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır.

· Sektör Komiteleri yine eşit yetki ve sorumluluk dâhilinde üçlü katılımla teşkil edilmektedir.

· Teknik ve idari bölümlerden oluşan Başkanlıkta uzmanlığın esas alındığı yatay bir örgütlenme mevcuttur.

MYK ilk Genel Kurulu 08 Aralık 2006 tarihinde toplanmış ve Yönetim Kurulu belirlenmiştir. Yönetim Kurulunun göreve başlamasından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede, ikincil mevzuatın oluşturulması, personel alımı, bütçe oluşturulması, hizmet binası ve donanım temini gibi sıfırdan Kurum oluşturma yolundaki zorunlu ve de zorlu çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kuruluş çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 2007 yılı için tasarlanan kurumsal faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiştir.

Kurumun asli faaliyetlerini içeren 2008 yılı eylem planı hazırlanmıştır. Bu planda, sektör komitelerinin kurulması, ilk meslek standartlarının Resmi Gazetede yayımlanması, sınav ve belgelendirme prosedürünün oluşturulması, "Ulusal Yeterlilik Sistemi Strateji Belgesi"nin hazırlanması gibi önemli hedefler yer almaktadır.

MYK"nın temel görevleri bağlamında, meslek standartlarının belirlenmesi öncelik arz etmektedir. Eğitim ve öğretim programlarının iş piyasası gereklerine göre oluşturulmasında, bireylerin mesleği icra edebilme becerilerinin tespitinde meslek standartları temel teşkil etmektedir.

Meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar olarak tanımlanabilir.

Meslek standardını iş dünyasındaki mesleki koşulları tanımlayan, çalışanların yapabilmesi gereken görev ve işlemleri özetleyen metinler olarak değerlendirmek mümkündür. Meslek standartlarının geliştirilme sürecinde; araştırma, inceleme ve analizler ve diğer teknik çalışmaların yapılması gereklidir, ancak yeterli değildir. Bu çalışmalar aynı zamanda ilgili taraflar arasında uzlaşma sürecini içermeli, Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının konsensüsüyle ortaya çıkmalıdır.

Aşağıda değinilecek olan MYK ikincil mevzuatı, bu gereklilikten dolayı ilgili tüm tarafların sürece katılımıyla hazırlanmış olup, meslek standartları, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin bizzat MYK tarafından değil; yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlarca yapılması açıklıkla ifade edilmiştir.

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 5 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazete"de, Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev ve Çalışması Hakkında Yönetmelik ise 27 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik incelendiğinde; meslek standartları taslaklarının objektif ölçütlere göre seçilecek kurum/kuruluşlara hazırlatılması, bu taslakların sektör komitelerinin incelemesinden geçtikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak Resmi Gazetede yayımlanması hüküm altına alınmıştır. Meslek standardı formatının uluslararası uygulamalara göre belirlenmesi, mesleğe ilişkin yeterlilik düzeylerinin Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve AYÇ"ye uygun olması benimsenmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğe geçici madde konularak, bu güne kadar kurum ve kuruluşların kendi imkânlarıyla veya uluslararası kuruluşların desteğiyle yürüttükleri projeler kapsamında hazırlamış oldukları meslek standardı taslaklarının veya bu yöndeki çalışmaların ulusal birikim olarak değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda, İŞKUR"un koordinasyonunda 1995"2000 yıllarında yapılan 250 meslek standardı, TSE"nin kendi imkanlarıyla hazırladığı 300 civarındaki meslek standardı, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2003"2007 döneminde MEGEP"te hazırlanan meslek standartları çalışmalarıyla ilgili tüm bilgi ve belgeler bu kurumlardan alınıp, değerlendirilmeye başlanmıştır. Diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan birikimin tespit ve teminine ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

MYK"nın yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için de Kurumumuza başvuruda bulunulabilecektir. Ancak istekli kurum/kuruluşların gerekli alt yapıyı oluşturarak, öncelikle Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya AB ile çok taraflı tanıma anlaşması yapmış bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmaları gerekmektedir.

Bu noktada MYK"nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine, sivil toplum kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemini destekleyen, meslek standardı, sınav ve belgelendirme merkezlerinin oluşumuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle MYK"nın kuruluş süreciyle eş zamanlı olarak tamamına yakını Avrupa Birliği hibesinden oluşan yaklaşık 11 Milyon Avro bütçeli "Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi" projesi hazırlanmış olup, projenin ayrıntılarına ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.

 

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak başkalarının fikirlerini tekrarlayan papağan olunur.

 

TEK YOL DEVRİM

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE

 

 

 

 

 

Diğer Haberler

 • AHİ EVRAN-I VELİ & HACI BEKTAŞI VELİ BULUŞMASI
 • AZERBAYCAN & MEHTAPLI GECE
 • GÖNÜL IŞIKLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 • *THALASSOPHİLE* SUALTINA YOLCULUK
 • KÖY ENSTİTÜLERİ UNUTULAMAZ, UNUTULMADI.!
 • İSTANBUL’UN YILDIZLARI TRAFİKTE MUTLULUK DAĞITIYOR
 • GELENEKSEL PERPA ŞİİR GÜNLERİ
 • DÜNYA ANADİL GÜNÜ & BİLİNMEYEN DİL KOMEDİSİ
 • GÖNLÜMDE AÇAN AKÇİĞDEM
 • SERKAN BAYER RESİM SEVERLERLE BULUŞUYOR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP