FEDERASYON NEDİR, NE YAPAR.?

Dayanışmak Ve Ortak Hareket Etmek Amacıyla Birden Fazla Derneğin Bir Birlik Haline Gelmeleri Durumunda Oluşan Yapı Federasyon Olarak Adlandırılmaktadır.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

FEDERASYON

Kısaca Aynı Alandaki Çeşitli Kuruluşları Bir Arada Toplayan Dayanışma Birliği Demek Olan Federasyon Daha Geniş Tanımıyla;

√- Kuruluş Amaçları Ve Tüzükleri Gereği, Görev Edindikleri Alanda Ve Temsil Ettikleri Üyelerinin Hakları, Hukukları, Sosyal Yaşamları, Kültürleri Ve Hedefleri Doğrultusunda, Kurumsal Varlıklarını Koruma Ve Savunma Adına Dış İşlerinde Ve İlişkilerinde Dayanışmak Ve Ortak Hareket Etmek Amacıyla Birden Fazla Derneğin Bir Birlik Haline Gelmeleri Durumunda Oluşan Yapı Federasyon Olarak Adlandırılmaktadır.

√- Federasyon Kurulması Son Yıllarda Moda Olmuştur.

Sivil Toplum Örgütü Dernekler Bir Araya Gelerek, Yeni Bir Oluşum Olan Federasyon Adını Almaktadırlar. Federasyon Nedir.? Ne Değildir.?

 

√- DERNEKLER FEDERASYONU

Kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin bir araya gelerek kurdukları üst birliktir.

Kısaca üyeleri dernekler olan bir dernek de denilebilir. Bir ilde kurulu il ve köy dernekleri bir araya gelerek il dernekler federasyonunu, bir ilçede  kurulu köy dernekleri bir araya gelerek ilçe dernekler federasyonunu kurabilirler.

İşe böyle bakıldığında son derece kolay gibi görünüyor. Yapılacak formaliteleri de tamamlayan 5 dernek bir araya gelince federasyon olabilirler. Sonrada diğer dernekleri üye yapabilirler.

 

 

√- FEDERASYON ÜYESİ DERNEKLERİN FORMALİTELERİ

Derneklerin tüzüğünde “üst federasyona üye olabilir” maddesi olmalıdır.

Üst federasyona üye olunacağı zaman dernek genel kurulu ayrıca yönetim kuruluna bu konuda yetki vermeli” ve derneği federasyonda temsil edecek delegelere görev vermelidir.

Dernek başkanı ya da yöneticileri ben imzaladım oldu anlayışı ile hareket edemezler.

Bu hem federasyon hem de dernekler açısından dikkat edilecek en önemli konulardan biridir.

Aksi durumda yaptıkları her eylemden hem dernek yöneticileri hem federasyon yöneticileri suçlu duruma düşerler.

  

√- BİRDEN FAZLA FEDERASYON KURULMASI DURUMU.?

Bir il’de veya İlçe’de her 5 derneğin bir araya gelmesiyle yeni federasyonlar kurabilir.

Böylece o bölgede çok sayıda federasyon başkanı ve yöneticisi olmuş olur.

Fakat işlevsellikleri zayıf ve etkinlikleri güçsüz olur.

  

√- İL FEDERASYONLARININ UYGUNLUĞU.?

Kurulabilir yasal engel yok, fakat hizmet üretemezler, bütçe oluşturamazlar.

Sadece yöneticilerine kartvizit bastırmak gibi bir güzelliği olur.

Yöneticilerde o kartvizitle federasyon başkanı olarak, büyük kişiler olarak siyasi partilere giderek siyasete soyunurlar. Veya bu unvanlarını bir takım çevrelerle ticari ilişkilerinde güç göstergesi olarak kullanırlar.

 

√- EN DOĞRU ÖRGÜTLENME.?

Önce İlçeler federasyonlar şeklinde örgütlenmeli. Sonra da bu İlçe federasyonları bir araya gelerek  İl Dernekler konfederasyonunu’ kurmalıdır.

Bu zor bir süreçtir ama doğrusu budur.

 

√- “DERNEKLER BİRLİĞİ” OLUŞUMLARININ DURUMU.?

Yasal olarak böyle bir oluşum yok. Bu uydurma icatlardan biridir.

Ancak derneklerden oluşan bir komisyon olur ki buda yasal olmaz para toplayamaz proje yapamaz.

Bunu yasal hale getirmek için dernekler birliği derneği kurulabilir ama bu da uygun düşmez.

Bir derneği bir üst kurulda ancak genel kurulun seçtiği delegeler temsil edebilir.

Seçmece her ilçelerden alınan kişiler o ilçeyi temsil edemez, etmeye çalışmak insanları kandırmak olur ki bu da yasal ve ahlaki olmaz.

Kaldı ki bu tip bir oluşum “üst birlik” de değildir normal bir dernektir. Bu tip bir gayretin altındaki gerçek olsa olsa toplumu kandırmak boş umutlar dağıtmaktır.

Birde toplumda bu tip oluşumun yöneticileri bilmeyenler tarafından seçilmiş dernekler birliği yöneticisi sanılarak onurlandırılabilir.

Düğünlerde toplantılarda o isimle anons edilirler. Bazı siyasi oluşumlar bu ismi kullanarak bak şu birlik bizi destekliyor diye hava atabilirler, dernek yöneticileri de bununla övünebilirler.

Bu durum birilerinin kendi kendilerini tatminden öteye geçmez. Ancak Federasyon ve konfederasyon oluşumlarının önünü keserler.

 

√- FEDERASYONLAR VE SİYASET.?

Kesinlikle siyaset üstü ve hükümet dışı olmalıdır. Belli bir siyasete bağlı olmamalıdır. Ama kurulu olduğu bölgeden siyaset yapanlara eşit ve dengeli destek vermeli ve herkesi mutlaka oy verdiği partisinde siyaset yapmaya teşvik etmelidir.

 

√- FEDERASYONLARDA BÜTÇE OLUŞUMU.?

Federasyonların bu konuda kaynakları çok sınırlıdır üye yapısı olmadığı istediği zaman üye alamadığı için bütçe oluşturmaları zordur.

Tek gelirleri federasyon üyesi derneklerden alacağı aidatlardır ama bunu da derneklerden almaları çok zaman mümkün değildir.

O nedenle yetenekli bir federasyon yöneticisi ya cebinden finanse edecek ya da kendi kişisel kariyeri, çevresi, ilişkilerini kullanarak bir takım yerlerden fonlar yaratacaktır. Buda çok ciddi bilgi birikimi ve deneyim gerektirir.

Ayrıca günümüzde çok yaygın olmasa da kullanılan çok iyi ve etkin sonuçlar alınan bir yöntem de; yasalar çerçevesinde ve kanunda adı iktisadi kuruluş olan ekonomik-ticari işletme açarak sürekli gelir elde etmektir.

 

√- FEDERASYONLAR NE TÜR İŞLER YAPMAMALIDIR.?

Federasyon kesinlikle direk proje yapmamalıdır. Örneğin bir köye çeşme yapmak, burs vermek gibi işler  federasyon yapısı altında yapılmamalıdır. İstenirse yapılamaz mı.? Tabi ki yapılır ama o zaman üye dernekleri arasında eşitlik ilkesi uygulayamayacağı için federasyonun ömrü kısa olur ve kapanır.

     

√-  ÖYLEYSE FEDERASYON NELER YAPMALIDIR.?

Bir kere bir ilçede federasyon olmazsa olmaz bir sivil toplum örgütüdür.

Mutlaka her ilçe bunu oluşturmalı ve kurmalıdır.

Öyleyse federasyon neler yapacaktır.

√- İlçede Kurulu dernekler arası koordinasyon, haberleşme ve yardımlaşma ancak federasyon kanalı ile yapılabilir. İlçe köy dernekleri bundan son derece uzak durumdadır. Federasyon iyi yönetilirse bunu sağlayabilir.

√-  Bir federasyon altında iyi organize olmuş dernekler gerek siyasi alanda gerekse dış dünyada daha itibarlı ve etkin olurlar.

√-  Kuracağı komisyonlarla projeler üreterek derneklerin ve üyelerinin kullanımlarına sunar.

√-  Ait olduğu yöresinin, ilçenin tanıtımını tüm dernekleri de arkasına alarak daha iyi yapar.

√- Gerek ulusal gerekse uluslararası fonları araştırır koşullarını öğrenir ve federasyon olarak ya da durumu uyan derneklere kullanımını sağlar.

√- Federasyonun elinin altında daha fazla insan kaynağı olacağı için derneklere danışmanlık altında destekler verir.

√-  Dernek başkan ve yöneticilerini eğitir. Bu sayede dernekler daha sağlıklı işler yapar.

√- Yaratacağı fonlar olursa bunların ortak projelerde nasıl kullanılacağını duyurur ve dernekleri birlikteliğe teşvik eder.

√- Tüm üye dernekleri ilgilendirecek projelere, dernekleri ortak ederek yapmalı onların oluşturacağı birliğe rehberlik etmelidir. Örneğin: Bir eğitim kurulu kurulması, Huzur evi yapılması, kreş açılması, tüm dernek üyelerine ortak kartlar çıkartılarak indirimli alışverişler yapılması gibi projeleri uygular.

√- Üst birliklere üye olarak üye derneklerinin dünya ile daha fazla yakın olmalarını sağlar.

 

 

 http://www.medyagunebakis.com/ -http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

 

Diğer Haberler

 • SERKAN BAYER RESİM SEVERLERLE BULUŞUYOR.!
 • 100.YIL PLATFORMU *CUMHURİYET VE KADIN* ETKİNLİĞİ
 • 100.YIL PLATFORMU ÖĞRETMEN KONFERANSI
 • DOKUN ve BAK
 • DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERİ “J.U.C. AWARDS” dan 13 ÖDÜL ALDI
 • CAHİT ARF ve YAPAY ZEKÂ
 • EHLİBEYT VAKFI İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • *BUL BENİ ANNE* FAKİR BAYKURT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
 • *DÜNYA TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI İNCELENDİ*
 • BENİ GÖRMEK DEMEK.! RESİM SERGİSİ..H. Düzenli
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP