MYK, Sertifika ve Artuklu...

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır, KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır, KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 MYK, Sertifika ve Artuklu...

Pedagojik formasyonla ilgili yazımıza çok sayıda mektup geldi. Ana-babaların dişinden tırnağından fedakârlık ederek okuttuğu, alın teri dökerek bin bir hevesle öğretmen olan Türk gençleri hüsran içindeler.
Onlar hüsran içinde,  “Milli Eğitim” imiz de deneme tahtasına dönmüş, önü alınamayan sertifika çılgınlığında... Bazı üniversiteler de bunun sömürüsünde...

Binlerce öğretmen adayı atama beklerken, yabancı dil öğretmenleri atama beklerken, 40 bin ithal İngilizce öğretmeni alacağını söyleyen de Milli Eğitim Bakanı idi...
Eğitimle ilgili, MYK diye bir kurumun çalışmalarından bahsettikçe çeşitli sorularla karşılaşıyoruz. ÇSG Bakanlığından ses yok.

Denizli’de gençler yabancı öğretmene karşı çıkıyor, suçlu bulunuyorlar.

Neden.? 5544 sayılı yasa var ya, hani şu MYK yasası, gizli oturumda geçirilen yasa. Ama Anayasa’ya aykırı yasa.! Memlekette yabancıya öğretmen olma hakkı verilmiş.
O kanunun ikinci bölümünden 4-d, 4-f ve 4-h maddelerine bakın:
d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek.
f) Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.
h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak...


Ne diyor,  “diploma”  yok,  “sertifika”  var;  “hayat boyu öğrenme”  ve  “sınavların akreditasyonu”  var.

Yani MYK, tüm millî eğitimin görevlerini devralmış, MEB’in yapacağı işleri tanzim eden, eğitimi piyasaya devretmek üzere kurulmuş.!

Okul öncesi ile ilköğretimi birleştirdiler bile...
Şimdi de  “Beş yıllık anaokulu”  diye bir şey çıktı ortaya. KHK ile... Peki öğretmeni.?

Türkiye’de bu sisteme uygun öğretmen olmadığına göre gelsin yabancı öğretmen.! Yani mevcut öğretmenlik diplomaları iptal...

Hepsini yaz kurslarına alıp  “sertifika” landıracaklar. Yani Eğitim Fakültelerinin  “Yaşam boyu öğrenme programı”  dışındakilere yol göründü demektir.
Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,  “2005 Kasım ayında desantralizasyona gidiyoruz her şey hazır, listemizde şu kadar maddemiz var her şey hazırlandı” diye ne demek istemişti.?

Düşünün bakalım. Yasayı da yeni anayasa ile kılıfına uydururlar.!
“Zanîngeha Mardin Artukluyê”
Sertifika programları aldı başını gidiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi de bu işin içinde. Ama onun uğraşı farklı.

Kafayı Kürtçeye takmış vaziyette.

Yukarıdaki Kürtçe başlık da üniversitenin Genel Ağ’daki sayfasından.

Ama sayfada  “T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi”  ibaresi ve Atatürk’ten eser yok.!

Bu sene açılışı Kur’an-ı Kerim okunarak yapıldı. Ardından da Arapça, Kürtçe, Süryanice, Aramice dualar...
Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü  “Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı” , sertifikalı kurs açıyor. Hiç Kürtçe bilmeyene Kürtçe bir dil zemini yaratıp Kürtçe konuşmayı bilenlerin de Kürtçelerini geliştirecekmiş.

Kurslar Kurmancî lehçesinde ve başvuru olursa Zazakî/Dimilkî lehçesinde de açılacakmış. Kürtçe bir dil mi, alfabesi ne zaman yaratıldı sormayacağım bile...

Vatandaşına Türkçe öğretemeyen devlet, Kürtçe öğrenmeye soyundu sonunda...

Sayfasına  “T.C.”  ibaresini koyamayacak kadar da benimsemişler işi, hem de milletin parasıyla... Ne güzel.!

Mustafa ÖNDER - mustafaonder15@hotmail.comİzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği
Prof. Dr. Ali Vefa Yücetürk başkanlığındaki İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği, bu sezon, Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor.

Ayrıca uzman hocaların nezaretinde, ney, ud, ebru, tezhip, Osmanlıca Türkçesi, Türkçeyi güzel konuşma ve yazma, halk oyunları ve fotoğrafçılık kursları düzenliyor.

İletişim Tel: 232. 243 07 78 (Köprü-İzmir).

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır, KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

5544 Sayılı MYK Yasası ile Meslek Liseleri Satılıyor 
Kaldırılan Mühendislik Diplomalarından Sonra, Endüstri Meslek, Kız Meslek, İmam Hatip, Güzel Sanatlar, Meslek Yüksek Okulları Dâhil, Bütün Meslek Okulları "Yap-İşlet Piyasaya Terk Et" Mantığıyla Satışa Hazırlandı.

Kapılarına "Leonardo Da Vinci Yaşam Boyu Öğrenme Programına Dâhildir" Yazılı Olan AB Bayraklı Tabelalar Asıldı.
Üniversitelerden sonra artık camilerde de Cuma hutbelerinde Yaşam Boyu Öğrenme hutbeleri veriliyor. Bunun, yaşam boyu kurslarda bilgiye para vermek ve sürekli sınav şirketlerine para ödemek demek olduğu ise halktan saklanıyor.
"Bilgiyi nerden toplarsanız toplayın, isterseniz internetten sertifika alın, yeter ki ona para ödeyin, sonra da gelin sınava girin, bize de para ödeyin, topladığınız bilginin yeterli olup olmadığını biz ölçelim" diyen, küresel sermayenin egemenliğinde piyasacı eğitim sistemine geçirilmekteyiz. "İmam bile olacaksanız bize para ödemelisiniz" diyor! Yasası hazır bile.
2006 yılında geçirilmiş olan söz konusu 5544 sayılı MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) yasasıyla, yabancı sınav şirketleri de ülkemize davet edilmektedir. MYK içerisinde 10 tane yabancı bulunmakta, kurs açma izni, sertifikaları onaylama, denetleme, yeterlik belgesi verme, dışarıdan eğitim hizmetleri satın alma gibi yetki alanları açılmaktadır.
Bu yasayla eğitimimiz tamamen hizmet olmaktan çıkartılıp sektör haline gelmekte, yaratılan eğitim sektörü yabancılara peşkeş çekilmektedir. Bu arada bütün dershaneler sertifika vermek ya da kapanmak zorunda kalacaktır.
YÖK otomatik olarak devre dışı kalacak şekilde bir düzenlemeyle, üniversiteler ve dershaneler dahil, tüm eğitim kurumları kısa adı MYK olan bu piyasa üst kuruluna bağlı olacak, Meslek Liseleri kalkacak, dersleri paralı kurslar haline gelecek, kültür dersleri öğretmenleriyle birlikte yok olacak, her bir atölyesi ayrı ayrı satılacak, bu paralı kurslar çıraklık okulu statüsünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanacaktır.
2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına sıfır puanla sınavsız geçişler, dört yıllık Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinin 2 yıla indirilmesi, modüler sistem, meslek lisesi öğretmeni yetiştirilmemesi gibi düzenlemeler, hep bu yasanın hükümleridir.
Bütün bu düzenlemeler halktan gizli, Tansu Çiller'in davetiyle gelen SPAN adlı bir Amerikan eğitim şirketine yaptırılmıştır. Zaten, MYK yasasının son maddesinde, bu kurumda 10 yabancının çalışacağı hükmü vardır. Yasanın hükümlerini yerine getirmek için Sosyal Anayasanın kaldırılıp yerine Köleci Anayasa getirmeleri gerekecektir, hazırlık bunadır.
Kurslardan alınacak sertifikaların yeterliğini ölçmek üzere Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi kuruldu, ÖSYM artık budur. KPSS dahil bütün merkezi sistem sınavlarda yaşadığımız skandallar buna geçiş hazırlığıdır. Çünkü insanlar "yeter artık, özel sınav şirketleri kurulsun" demeye hazırlanmalıdır! Çok yakında özel yabancı sınav şirketleri dönemi başlayacaktır, yasası bile hazırdır.
(bkz.yasa metni www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27176.html )
Ancak, derslerin içeriğinin azaltılması (bu yapıldı) ve üniversite giriş sınavlarının da kaldırılması gerekmektedir.!
Bu yasayla getirilen yenilik, küresel kölelik sistemidir. Parası kadar eğitim alma hakkına sahip olan insanlar ne kadar özgür olabilirse… Hazırlanan Anayasa USA Dünya Bankası damgalı bir Kölelik Anayasasıdır.
Artık kurslarda ne kadar az bilgi verilirse, müşteri olan öğrenci o kadar çok sayıda kursa katılmak zorunda kalacak, öğretmenin konumu ise, "talep varsa ders var" noktasına gelecek, "öğrenci yoksa öğretmen de yok" olacaktır. Sanayie yakın okulları satın almayı planlayan KOÇ gibi yabancı ortaklı şirketler, Basel 3 Protokolü uyarınca kendi ülkesindeki işsiz öğretmeni getirip çalıştırabilecektir.
Bu yasa, mevcut Anayasamıza bir kere daha aykırıdır, çünkü "eğitim herkese eşit ve parasızdır" ilkesiyle çelişmektedir. O nedenle Anayasayı değiştirmek ve kamuoyunun tepkisini seçimden sonraya ertelemek üzere okul satışları bekletilmektedir.
Cumhuriyet devrimiyle yapılan Anayasamız toplumcuydu, halkçıydı. Orada devletimizin tarifinde "Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlettir" diye yazar. Şimdi, "sosyal devlet" ifadesi kaldırılarak, yerine "Türkiye Cumhuriyeti devleti piyasa ekonomisine bağlı bir devlettir" şeklinde bir ifade eklenecek. 2011 yılındaki referanduma bunu koyacaklar ki 5544 sayılı yasanın hükümleri geçerli olabilsin. Kamucu Anayasamız yerine Piyasacı Anayasa geldiği zaman, "parasız eğitim hakkı" için kimse hak talep edemeyecektir.
Sağlıklı kültürlü eğitimli bir toplum için çocuklarımıza ana sütü kadar helal bir eğitim vermek biz Türklerin ata kültürüdür. Eski Türklerde töre anayasaydı. Töremizde her çocuk herkesindir, çocuk toplumun varlığı ve geleceğidir. Töreyi değiştirmeye kalkan her kim olursa, o makamda kalamazdı. Aksi halde, toplumun kendi geleceğini korumak gibi doğal savunma hakkı doğardı.
Emperyalist sömürgecilerin kamucu Anayasamızı değiştirmeye güçleri yetse bile, bu töremizi değiştirmeye güçleri yetmez. Cumhuriyet devrimiyle "eğitim herkese eşit ve parasızdır" diye yazdığımız Cumhuriyet anayasamıza sahip çıkıyoruz ve diyoruz ki;
Meslek Liselerinin kapısına asılan AB bayraklı "satılıktır" tabelaları derhal indirilmelidir.
Bütünü öğretmeyen modül sistem derhal durdurulmalı, önceki 1968 müfredatına dönülmelidir!
Paralı kursları getiren 5544 sayılı MYK, Anayasamıza aykırıdır, derhal kaldırılmalıdır; MYK'YA HAYIR!
Hazırlanmakta olan AKP Anayasası halkımız için kölelik Anayasasıdır, KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!
Ek: Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu / Kabul Tarihi: 21.9.2006 /No. 5544
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ç)Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,
d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarını,
f) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,
g) Eğitim ve öğretim kurumları: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü, ifade eder.
MADDE 3- (1) Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. Kurumun kısa adı MYK'dir.
 

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Diğer Haberler

 • CAHİT ARF ve YAPAY ZEKÂ
 • EHLİBEYT VAKFI İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • *BUL BENİ ANNE* FAKİR BAYKURT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
 • *DÜNYA TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI İNCELENDİ*
 • BENİ GÖRMEK DEMEK.! RESİM SERGİSİ..H. Düzenli
 • SIĞIRLAR AYNI YERDE OTLUYORLARDI.!.
 • SANAT HAYAT – HAYAT SANAT SERGİSİ ANTALYA’DA
 • GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 • EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...
 • GERÇEĞİ SÖYLEMEK HER ZAMAN ZOR OLMUŞTUR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP