ÇOCUK KORUMA KANUNUNA AYKIRI DERS KİTABI

4.Sınıf, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı; Çocuk Koruma Kanununa Aykırı Ders Kitabıdır.!

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA AYKIRI DERS KİTABI

4.Sınıf, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı; Çocuk Koruma Kanununa Aykırı Ders Kitabıdır.!

 

            Bu kitapla ilgili şikâyetlerimi 13.4.2016 tarihinde dilekçeyle Talim ve Terbiye Kuruluna bildirdim. Dilekçeme 12.5.2016 tarihinde cevap geldi. Diyor ki:

            “İlgi yazınız Bakanlığımızca incelenmiştir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabına dair tespit ve önerileriniz, ilgili çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Eğitim konularına gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz.” İmza: Dr. Mehmet Sürmeli (Bakan a. Kurul Başkan Yardımcısı)

 Değerli okurlarıma sorayım. Siz ne anladınız bundan? Sümen altı edildi bile, diyorsunuz. Daha önceki kitap şikâyetlerimizde en oyalayıcı cevapta “Kitapta yanlış yoktur”, “Şikâyetiniz dikkate alınacaktır” veya örneğin 1.sınıf okuma kitabında “Ses temelli eğitime geçtiğimizden ‘Ali’ye ayna tut’, ‘Er meme em’, gibi cümlelerde hata yoktur” gibi cevaplar veriliyordu.

Bu kitap için verilen cevaptan bir şey anlamak zor. Kitabı kaldırın diye dilekçe veriyorum, bana önerileriniz değerlendirilecektir” diye boş bir cevap geliyor.  

Birçok insana danıştım, sonunda idari kararlarda deneyimli bir arkadaşımdan hukuk yolunu öğrendim.  Böyle ucu açık bir cevaptan sonra iki ay içerisinde talebiniz doğrultusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını tarafınıza bildirmek zorundalar. Cevap gelmediyse 2 ay sonra Danıştay’da dava açma hakkı doğuyor.

İşte, bu cevabın 2 ay bekleme süresi 12 Temmuz’da doluyor ve ben bu kitabın kaldırılması yönünde şikayet dilekçemi Danıştay’a vereceğim. Oradan bu kitabın sakıncalı olduğu kararı bilirkişi incelemesiyle de tespit edildiği zaman savcılığa suç duyurusu yapacağım.

Kitapta çocuk hakları öğretiliyormuş gibi göstererek çocuğun akıl ve ruh sağlığıyla oynanmaktadır. Çocuğun akıl ve ruh sağlığına zarar vermek suretiyle çocuğu istismara açık hale getiren böyle bir ders kitabı Çocuk Koruma Kanununa aykırıdır.  Meclis Çocuk İstismarını Önleme Komisyonunda bu konunun ele alınması gerekir.

Diğer yandan, zararlı bir ders kitabına açtığımız dava sonucunda o kitabı kaldırabiliyoruz. Fakat bu kitabın yayınevi zararlı kitap yayınlamaktan hiçbir ceza almıyor. Üstelik ertesi yıl benzeri bir başka zararlı kitabı MEB’na satabiliyor.

Eğer çocuğa zararlı yayını ders kitabı olarak kullandırmak suç kapsamına alınırsa, işte bu durumda ÇKK’da ifade edilen “Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimini koruyucu ve destekleyici tedbirler” alınmış olur. ÇKK’daki bu eksikliği tamamlamak üzere gerekçeli bir ek yasa hazırlanmalı ve acilen TBMM Başkanlığına sunulmalıdır.

Ders kitaplarına ilişkin daha önce açılmış davalarda, örneğin 1.sınıf Türkçe Okuma Yazma” kitabına, görevlendirilmiş eğitimbilim heyetleri tarafından mahkemeye sunulan “Sakıncalıdır, okutulmamalıdır” şeklindeki raporlar yeni ek yasaya gerekçe olmak üzere hazır haldedir. 

Sevgili okurum, bir dava da siz açabilir, açılmış davaya müdahil olabilirsiniz. Çünkü çocuklar bizim korumamız altında olduklarını hissetmelidirler.

İşte Şeker Bayramı geldi. Bayramlar asıl çocuklar içindir. Çocuklara verdiğiniz şekere ve hediye kitaplara dikkat edin. Çocuklar sağlıklı şeker yiyebilsinler, sağlıklı kitaplarla eğitim alabilsinler. Bu dileklerimle bayramınız kutlu olsun.

Ve Bugün 2 Temmuz;

Bir Daha 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı Olmasın.

Mahiye Morgül, 2.7.2016

 

Mahiye Morgül, Ankara – Temmuz.2016 – mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ----–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara – Temmuz.2016 – mahiye@gmail.com,

 

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

            İlköğretim 4.Sınıfların, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı

          Bu çalışmada: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2015'de hazırlanan ''İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı'' doğrultusunda hazırlandığı onaylanmış olan, ''Öğretim Materyali'' olarak nitelenen kitabın, öğretim programına hizmet etmesi, eğitim bilimlerine uygunluğu ve hedef kitlesi olan 4. sınıfdaki çocuklara olabilecek etkileri açılarından değerlendirilmiştir.

           Devlet Kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 6084, Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi 563 numara ile yayınlanan kitabın  yazarları: Dr. Mehmet ÜLGER Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI ve Yücel FEYZİOĞLU'dur. Yayınevi: MEB 2015 (Birinci Baskı) Kitap, Destek Hizmetler Genel Müdürlüğünün 01.10.2015 gün ve 9729430 sayılı yazısı ile 1.816.100 adet basılmış ve 4. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

               

               Programın genel amaçlarında;''öğrencilere kavramsal biginin öğretilmesinin yanında, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili temel değerleri kazandırmayı, bu bilgi ve değerleri bir yaşam biçimi ve kültür haline getimelerini sağlamaktır'' denmektedir. ''Böylelikle öğrencilerin haklarını öğrenecekleri ve talep edecekleri, bunlara ilişkin etik değerlendirme yapabilecekleri'' belirtilmektedir.

Kısaca söylemek gerkirse; kitap dil yanlışları,  yazım yanlışları, şiddet iletileri, gayrı milli örtük iletileri ve 9-10 yaşındaki çocuğa düş ile gerçek arasında git-gel yaşatılan masalları ile programın amaçlarına hizmet etmekten uzak olduğu gibi, kitap boyunca çocuğun aklı sayısız sessiz mayının tacizi altında

 

GÖZE ÇARPAN YANLIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Kapaktaki yanlışlar: (Kitap Kapağı Resmi)

Kapak resminde yer alan çocuk kafaları balon gibi yukarıda, bedenleri yok; böyle bedensiz kafa imajları çocuğun ruhsal dünyasını allak bullak eder. İnsan ve hayvan bedenleri böyle parçalanarak verilmez. Sadece ağız çizgisi olan bu kadar basite indirilmiş insan çizimi akla uygun değildir ve eğitimde kullanılacak resim değildir.

Her bir kafa imajında ağız çizgisinin farklı yönde olması (farklı düzlemleri üst üste bindirmek) bu resmi daha kaotik hale getirmiştir. İnsanoğlu farklı düzlemde yer alan nesneleri algılayamaz. İnsanoğlu böyle resimler karşısında boşluğa düşmüş hissine kapılır, panik yaşar. Eğitimin amacı çocuğa panik yaşatmak olamaz.

Panik yaşayan çocuk bu rıhsal sıkıntıyı kendine yaşatan okula ve topluma güven besleyemez. Çocuğa karşı toplumsal görevini yerine getirmeyen bir okul (bir devlet) ile karşı karşıya kalan  çocuk,  yaşadığı topluma ve devlete güvenini kaybedecekse ona hiç bir şey öğretemez.

Altı üniteden oluşturulmuş kitabın her böliminin ilk sayfasına aynı koparılmış, üst üste bindirilmiş ve bazıları beyaz, bir çoğu da sarı, kırmızı ve yeşil (!) renklere boyanmış kafalar çizimi yerleştirilmiştir. (11. Sayfa Taranacak)

İÇ KAPAKTAKİ YANLIŞLAR:

Verilen bilgide anlatım yanlışı var ve sayfanın başındaki anlatım ile sayfanın eteğinde yer alan anlatım arasında tutarsızlık görülüyor.

“İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi eğitim aracında yer alan masallar Yücel Feyzioğlu tarafından derlenmiş ve kaleme alınmış olup yazarlar tarafından dersin amaçlarına uygunluğu sağlamak üzere gözden geçirilmiştir.

.... Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 18 .09.2015 gün ve .... sayılı yazısı ile öğretim materyali olarak kabul edilmiştir.”

 

İÇ KAPAKTA YER ALAN BU ANLATIMLAR ARASINDA;

a-Tutarsızlık vardır. Bu bir ders kitabı olduğu halde adına “eğitim aracı” ve daha sonra “öğretim materyali” denilmektedir. Hazırlanan ŞEY(!)  kitap, eğitim aracı ya da öğretim materyali kavramlarının hangisinin özelliklerine göre hazırlanmıştır?

b-Bu kitapta derleme masallar varsa, bu bir ders kitabı değil demektir. Çünkü masal diliyle anlatılan şeyler çocuğun hafızasına yaşama dair bilgi olarak işlemez. Masal, yani “bir varmış bir yokmuş”, imajında gerçek hayatta böyle şeyler olmaz demektir. Oysa burada beklenen eğitimle çocuğa okulda ve okul dışındaki hayatında hakları, özgürlükleri, görev ve sorumlulukları öğretilecektir. (Masalların öğretimde kullanılmasının çocuklara etkileri konusunda yapılmış olan bilimsel araştırma sonuçları verilecektir)

Eğitimin işlevinde çocuğun gerçek hayatla bağını kurmak, ayağını sağlam yere bastırmak vardır. Burada toplumla bağını kurmak söz konusu olacakken masallarla çocuğu hayal aleminde gezdireceğini daha baştan ilan etmiştir.

“İçindekiler” sayfası: (İçindekiler Sayfası Taranacak)

Bu sayfa olumsuzluk  yüklü kötü resimlerle doludur. Birinci  ünitenin tanıtımında ayağı kaymış, dengesini kaybetmiş düşerken, korku içinde, orası burası kanlar içinde resmedilen bir çocuk var.  Çocuk kendini böyle hayal etmek istemez, böyle bir kitabı da okumak istemez. (12.Sayfa Taranacak)

Bütün ünite başlıkları yazılarında harfler kuralsız ve aralarında uyum yok. Örneğin; BİRİNCİ ÜNİTE yazım hatalarıyla dolu. Harfler arasında uyum yok, karakterler farklı, dikkat dağıtıcı. BİR-İNCİ gibi okunuyor. ÜNİTE sözcüğünde T harfi çok tuhaf, okunaksız. Bitişteki “e” harfi çok rahatsız edici, vb. Evler, camiler çok kötü çizilmiş, hiç birinde denge yok. Böyle baş döndürücü resimler çocuğun önüne konmaz, çocuğun akli dengesi bundan zarar görür.

Beşinci ünite resminde kilise ile cami önünde papaz ile imam sol elleriyle tokalaşırken ve nedense imamın çantasında yama var, öyle resmedilmiş. Bu ünitede verilmek istenen şeyi çocuk algılayacak yaşta değildir.

 

TÜRKÇE YAZIM HATALARI VE GENEL YANLIŞLAR:

-Paragraf düzeni olmaması çocukta kuralsızlık algısı yaratır.  Paragraf düzeninin metin sonlarında 'Bilgi Edinelim' bölümlerinde farklılaşması tutarsızlıktır, yanlış örnektir.

-Sayfa numaraları ünitenin önüne getirilmiş. Kural dışıdır. Sanki ünitenin numarasıymış gibi algılanır ve akıl karıştırır.

-Her ünitenin ilk ve ara bölümleri renkli zemin üzerine çizilmiş kötü resimler ve renkli zemin üzerine bazan beyaz bazan açık renkle yazılar bulunmaktadır. Yazılar zor okunuyor.

-Metinlerde punto farkları olan cümleler, renklendirilmiş cümleler var; dikkat dağıtır, bütünü görmeyi engeller. Ayrıca, göz merceği değişik renk ve puntoya göre aniden kendini açmak veya kısmak zorunda kalacaktır, gözü yorar, fiziksel olarak göz sağlığına zarar verir. Bunlar da bir tür çocuğa yönelik fiziksel saldırıdır. Renklendirilmiş sözcükler peş peşe sarı-kırmızı-yeşil (Sh.26-27)dir.

-Metnin içinde geçen bir sözcüğü resimlendirmek, sh.18’deki gibi, mercimek kasesi resmetmek; yazı ile resim kolaj yapılmışsa, resim alanı açmadan doğrudan yazının içine resim sokulmuşsa, burada ciddi sorun var demektir. Çocuğun aklı resimdeki renkli sıcak çorbaya gider, yazılanları okuyamaz anlayamaz.

-Metni yarım bırakıp devamı çocuğa bırakıyor. Bu kitap Türkçe kompozisyon eğitimi verilen kitap değildir. Metnin bitişi yazar tarafından anafikir çıkartacak şekilde tamamlanmış olmalıdır. Çünkü ünite başlığıyla bağlantısının kurulması lazımdır. Bu eksik kalıyorsa çocuk yarım kalmışlık duygusu yaşar, bu da çocukta ruhsal gerilim yaratır.

-“Sağlık ne?” gibi hatalı sorular var. (Sh.18) Bu başlıkla ilgili açıklama, sayfalar sonra 23.sayfada “meraklısına” diyerek yapılıyor. Anlam kaymasına yol açan bir durumdur. Yazarın çocuklarda kavram karmaşası yaratmaya hakkı yoktur.

-Ders kitapları içerisinde “Meraklısına” diye bir bölüm olmaz. Çünkü her çocuk okusun diye yazılır kitaplar. Bu metinle hiç ilgisi yokken Terekemeler hakkında açıklama yapılmakta, burada da ana konunun dışına çıkılmaktadır.

-“Sağlık Ne.?” sorusuyla başlayan bir metnin sonunu sağlık hakkıyla bitirmesi beklenirken ilgili ilgisiz düşünme sorularından sonra Terekeme şairin ilgisiz bir şiiriyle bitiriyor. Bu yapılan çocuğun aklını dağıtmaktır.

Burada yeri olmayan bir konu olan ve Türkçe dersinde Lise yıllarında Türk halk şairleri içerisinde ele alınabilecekken burada durduk yerde 4.sınıf çocuğuna “Terekeme şairler” diye bir yeni dosya açıyor; Türk milletini etnik parçalara ayırmaya yönelik bir çabayla yazıldığını düşündürüyor.

-Sh.30; Kars’tan Urfa’ya kadar Kürtler “Kırk günün beyliği” adlı bu masalı anlatırmış... Önceki ünitede Terekemelerin, burada Kürtlerin coğrafi sınırları da anlatılıyor. Hazindir, etnik farklılıkları yetmedi coğrafi olarak da sınırlar çiziliyor.!

-Sh.36: Hazreti Hazer adlı masal bir önceki “Kırk günün beyliği” adlı masalın devamıymış... Bir masal veya bir okuma metni ikiye bölünerek iki ayrı konu başlığı altında verilemez, bütünü parçalayarak işleme yöntemi diye bir yöntem eğitimde yoktur. Devamı haftaya, dizi film gibi ve her bölümün adı başka... Dizi filmlerden ders kitaplarına yeni bir model transfer edilmektedir. Akıllara ziyan bir yöntem keşfettikleri anlaşılıyor.

-Sh.65: Hareket ifade eden “zıp zıp zıplamak” sözcükleri resim gibi kullanılmış, renkli ve havaya zıplamış gibi farklı düzlemde yazılmış haldeler. Bir başka metinde de “bağırmak” bu şekilde hareketlendirilmişti. Yazı ile resim birbirine disiplin olarak karıştırılamaz, çocuğun aklı karışır.

Aynı metin içerisinde “zehir” derken zehir şişesi üzerinde H2SO4 yazısı okunuyor. Sülfirik asit şişesi metine girdirilmiş; böyle kolaj yazı olmaz, akla ziyandır. Çocuk da yazı yazarken aynısını yapmaya kalkarsa bu olacak şey değildir.

- Paragraflarda anlatım birliği yoktur. Örneğin sh.69:

“.....Bir kişinin başka bir kişinin yaşam hakkını ihlal ettiğini gördüğümüzde bunu en yakın güvenlik birimine bildirebiliriz.

..........insan hakları ile ilgili sorunların çözümleri için İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına başvurulabilir;

.........okul, hastane, çocuk bakım kuruluş- ları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvuruda bulunabilirsiniz.

 

BURADA CİDDİ BİLGİ YANLIŞI DA VARDIR.

Biri diğerine zarar verdiğinde bu yaptığının adı ''suç işlemektir''. Hak ihlali kavramını bile yanlış öğreten bu kitapda  hak, adalet, özgürlük, eşitlik sözcükleri içi boş olarak anılmakta, insan hakları, çocuk hakları kavramları anlaşılır biçimde verilmemektedir. Kitap insan haklarını sorumluluğa bağlayan bir anlayışla yazılmıştır. Sanki sorumluluk alabilme yetisi olmayan insanların hakkı olmazmış anlayışının ürünü. Örnek olarak verdiği masallar da bu görüşü destekliyor.

-Sh.75: Çuvaş masalı bahanesiyle Hıristiyan olduklarına  kadar  Çuvaşların etnik özellikleri açıklanıyor. Bu kitap vatandaşlık kitabı mıdır, geçmişi anlatan ülkeler coğrafyası mıdır, belli değil.

-Sh.86: Adalet ve Eşitlik ünitesinde, yine “meraklısına”, bir Ermeni masalıyla bağlantılı olarak tarihi ve coğrafi Ermenistan anlatılıyor. Bu kitapla etno-masallar diye yeni bir anlatı türü ders kitaplarına girmiş oldu.

-Sh.88: Kapağında “TC Anayasa” yazan kırmızı kitap metnin içine papağanın masal içerisinde “söz veriyorum” demesiyle eşleştiriliyor. Anayasanın böyle gelişigüzel hayvan masalı içerisinde kullanılması doğru değildir. Ayrıca, biri gerçek biri masal olan iki nesne birlikte resmedilemez, çocuğun aklı masal ile gerçek arasında bocalar.

-Sh.110: “Başkortostan” Özerk Cumhuriyeti.... Bu ülkeden bir masal anlatılıyor. Ancak ülkenin adı “Başkurdistan” yazılması gerekirken böyle değil. Çocuklar bir başka yerde bu ülkenin adını farklı görünce şaşıracaktır, aklı karışacaktır;  çocuğu şaşırtmak eğitim değildir.

Metnin içinde nüfusu oluşturan Başkurtlardan söz ediyor; “Nüfusun çoğunluğu Başkurt, Kazak ve Tatarlardan oluşmakla birlikte....” diyor. Bu durumda başlık ile paragraf arasındaki bu belirgin yazım farkı 9-10 yaşındaki çocuğu iyice şaşırtacaktır.

-Sh.196: “Çocukların aklı başından gitmiş” cümlesine çizilen resimde aklı başından gitmek diye bir karikatür var; insanın başının üst kısmı açık, bir şeyler oradan uçuyor... Ders kitabında insanı böyle gösteren karikatür yapılması akıl dışı bir şeydir. Ürpertici böyle bir resme çocuk baktırılmamalıdır.

KORKU VE ŞİDDET İÇEREN KAVRAMLAR

Masalların hemen hepsi korku ve şiddet kavramlari içermektedir.

Cadı, ejderha, zindan, Allahım kahret! İstediğiniz yere kellemi asınız! Bunu paramparça ederdim! bütün bedeni vahşi kartallar tarafından oyulmuş, ava gitmiş kürklerle dönmüş, toplanın birlikte tükürün, papağanın başını oracıkta koparmış, ölüm cezası verilmiş, kız çocuklar el malı, bir kız kaçırıp evlendi, yol kesip adam öldürüyor, sürülere el koyuyordu, Hanımıza canımız kurban olsun, babam beni öldürür, seni öldürmezsem, bir balık için adam öldürülür mü? yaşlıları öldürmeye başlamışlar, ölüm fermanı yağacak, şimdi canınızdan olacaksınız, Ali kıran baş kesen vb. sözcüklerin kullanıldığı bir kitapla 9-10 yaşındaki çocuklara insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, özgürlükler, hukuk kuralları öğretilemez.

Kuşkusuz çocukların söz dağarını geliştirmek önemlidir. Ancak 9-10 yaşındaki çocuğa bu gün artık kullanılmayan sözcüklerle yazılmış masalları okutarak nereye varılacağı tartışılır. Bu gün yetişkinler bile ataman, bahşi, berkut, bezek, evlek, ilbay, kurgan, kızan, nöker, papak, yarpuz, yılkı gibi bir çok sözcüğün anlamını bilmeyebilir.

 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM SORULARI:

Çocuğu bıktıracak kadar karmaşık , bazıları çok basit, cevabı olmayan ve metnin ilgili kısmını ezberlemeyi gerektiren uzun sorular var. Pek çok soruda masaldan yola çıkarak gerçek hayatta “sen de böyle yapar mıydın” diye soruyor. Çok saçma, çocuk bir masal okuyor ve arkasından gerçek soruyla muhatap ediliyor, çocuk için algılanması zor bir durum. Bu uygulama bilimsel eğitim yaklaşımı olamaz. 

ÇOCUĞUN YAŞININ ÜZERİNDE SORULAR VAR. 

Örneğin:

-“Hapis cezasına çarptırılan biri kendi yerine başkasının hapis cezası almasını sağlayabilir mi?”

 

KİTAPTA ÇOCUĞUN ZİHİNSEL VARLIĞINA SALDIRI:

Bu kitabın temel yanlışı akıl dağıtmasıdır. Çocuğa masal ile gerçek hayat arasında git-geller yaşatıyor, çocuğu düş ile gerçek arasında tutuyor, çocuk iki arada kalıyor, aklı karışıyor. Çocuğun hayatla bağını zayıflatan bir durum söz konusudur. 

Bu yapılan zihinsel saldırı çocuğa karşı işlenecek en büyük suçtur. Çocuğun zihinsel varlığını koruma hakkı diye bir hak tanımına acilen gereksinim  vardır.  Bu kitap görünürde başkalarının haklarını öğretiyor, ama bu sırada çocukta kendini koruyacak akıl bırakmıyor. Bu gerçek bir hak ihlalidir ve ciddi bir suçtur.

Sh.12: Birinci Ünite başlığında hata:

“En Güçlü Kim” başlığında GÜÇLÜ farklı düzlemde yazılmış, diğer sözcüklerle bağı kopartılmış haldedir.  Benzer yanlışlar kitabın neredeyse tamamında bulunmaktadır.

Sözcükler arasında bağ kopartmak dikkat dağıtır, algıda azlığa sebebiyet verir. Kitap boyunca böyle birçok sessiz mayınla çocuğun aklı darmadağın edilmektedir.  Çocuğun aklını dağıtmaya yönelik yanlışlar çocuğa yönelik şiddettir, bunu böyle algılamak gerekir.

Seçilen masal oldukça uyduruk; kirli pasaklı bir insandan masal kahramanı yapmak hiç akla uygun değil. Daha kitabın başında çocuk kahramanı böyle biri olan masalı okumak istemez. Abuk subuk diyaloglar, sokak diliyle “abla”lı konuşmalar, vb. kötü örneklerle dolu bir metin ve sonunda abuk subuk sorular var.

Başı ile sonu arasında hiçbir bağlantı olmayan metinle eğitim olmaz. Yazar buradan insan nedir sorusuna geçtiğini zannediyor, ama metnin başlığı ile hiç ilgisi yok, çünkü metnin başlığı “GÜÇLÜ” olanı soruyor; başı sonu belirsiz bir metindir. 

Ünitenin sonunda masalcı hakkında bilgi veriliyor ve ülkesi Dağıstan tanıtılıyor. Bunların bu ders kitabında yer almaması gerekir; çocuk hangi bilgi hangi kitapta yer alır, bunları karıştırır. Çünkü bilgiyi sınıflandırma(depolama), analiz etme ve sonra yapılandırma zihinsel faaliyet için önemlidir. Bu kitapta bilgiler çocuğun aklını allak bullak etmek üzere özel olarak karmaşık hale getirilmiş gibidir.

Kitap boyunca sayısız coğrafi bölgeden alınmış masallar var ve o kültürler hakkında tarih bilgisi ekleniyor. Henüz Dünya Coğrafyası, Anadolu ve Asya Tarihi bilmeyen 9-10 yaşındaki 4.sınıf öğrencisi bunları anlayamaz, içselleştiremez.

Kitapta neredeyse adı geçmeyen Türk boyu kalmadı, bir o kadar da Türk olmayan kadim toplulukların adı geçti; bu kadar çok halk adı geçen bir yerde çocuk henüz tarih bilincinin verilmediği bu yaş seviyesinde, kendi Türk varlığını güçlü olarak hissedemez ve erken yaşta kimlik arayışına girer, aklı karışır. Kitaba bu açıdan baıldığında dersin amacından uzak olduğu görülmektedir.

KİTABIN ÖĞRETİM PROGRAMINA HİZMET ETME DURUMU:

Öğretim programında ''dersin işlenişinde her bir kazanım için en az bir masal seçilir'' denmektedir. Çocukların yaşı küçük olduğu için derslerde masallara yer verilmesi iyi bir öneri olabilir. Ancak yüz yıllar önceki yaşamı anlatan masallarla, henüz insan hakları , vatandaşlık, özgürlük kavramlarının zihinlerde oluşmadığı dönemlerin masalları ile bu dersin öğretilemeyeceği bilinmeliydi.

 Öğretim programında (Y4.1.3.)''.... Yaşama hakkı, can ve mal dokunulmazlığı, beslenme, barınma, oyun, dinlenme, eğitim, düşünce, kanaat, inanç vb....örnekler vermeleri sağlanır'' denmektedir. Her ne kadar programda gerçekleştirilmesi istenenler yetersiz ise de kitapda bu konulara yalnızca bazı sorularla değinildiği sanılmaktadır.

 Olcay Saltık,(2015) A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yaptığı doktora çalışmasında  ''Derlenmiş Türk Masalları İle Sanatçılar Tarafından Kurgulanmış Masalların Çocuğa Göreliliğin İncelenmesi'' başlıklı tezinde aşağıdaki ulaştığı  sonuçlardan  bir kaçı aşağıda verilmiştir.

*Konular çocukların ilgisini çekecek, onlarda doğaya, insana ve yaşama yönelik duyarlık edindirecek bir anlayışı egemen kılmada yetersizdir.

*Olaylar i içe geçen çatışmalarla yapılandırılmıştır. Bu durum çocukların ana konuden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

*Çatışmalar çocukların anlama ve anlamlandırma düzeylerine, sevgi ve özgürlük gereksinmelerine uygunluğu açısından yetersizdir.

*Masallarda şiddetin, kaba gücün sorunları çözmede veya çatışmayı sonlandırmada etkili bir yöntem olduğu düşüncesi pekiştirilmektedir. Şiddet ve korku verici ögelerin sunuluşu çocuklarun duygu ve düşünce sağlığını olumsuz etkileyecek, onlarda duygusal örselenmelere yol açacak özellikler göstermektedir.

*Kahramanlar çocukların iyiye,doğruya ve güzele yönelmesine kılavuzluk edecek özellikler göstermede yetersizdir.

*Masallarda kadın geleneksel rollerde sunulmaktadır. Çağdaş yaşamın gerektirdiği rolleri tanıtmada yetersizdir.

Ders kitabı yazmak ve resimlemek çok ciddi bir iştir. Ders kitabı,  çocuğun istediği her an elinin altında olan, yararlanabileceği ve  doğru iletiler alması gereken bilgi ve duygu kaynağıdır. Ders kitabı yazmaya talip olanlar kitabı yazacakları yaş grubunun fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini, yazdıkları disiplin alanının felsefesini, tarihini, dünyada kabul görmüş eğilimleri, eğitim psikolojisini, öğretim yöntemlerini, eğitim teknolojisini, çağın gereksinimlerini, bu konularda özellikle son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların bulgularını çok iyi bilen bir ekip olmalı ve işbirliği ile çalışmalıdır. Yanlış ve güncel olmayan bilgilerle yazılmış, çocukların zihnini terörize eden görsellerle çiziktirilmiş  adına kitap dedikleri, yurttaşların vergisiyle yazdırılıp bastırılan ve ücretsiz olarak dağıtılan bu ŞEY!ler bir an önce çocuklarımızın elinden alınmalı ve bu yanlışlarla çocuklarımızı zehirleyenlerle ilgili gerekenler yapılmalıdır.

Düzeltmeler:

 1.sh,  4.prg. 1.str sonunda "bi(l)ginin"

             3.str. "geti(r)melerini

2.sh. 2.prg, 1.str "bu rı(u)hsal"

          3.prg. 1.str  "böliminin" (bölümünün)

TÜRKÇE YAZIM HATALARI VE GENEL YANLIŞLAR:

         6.prg. girişine eklenmeli "Sağlık ne?" masalında olduğu

gibi, metni yarım bırakıp....

        Sh.196  ile başlayan 1.prg. konu bitiyor. Bunun devamı

gibi görünen 2.prg. yeni başlık istiyor ve hatta konuşma

satırlarını alt alta verelim. 

Örnek Başlık: 

Kitapta yer alan masalların konuları vahşet anlatıyor:

Masalların hemen hepsi cadı, ejderha, zindan gibi korkutucu

kavramlar içerirken, bütün diyaloglar aşağıdaki gibi lanetleme

(nefret duygusu), korkutma, yıldırma ve şiddet cümleleridir: 

-Allah'ım kahret.!

-İstediğiniz yere kellemi asınız.!

-Bunu paramparça ederdim.

-Bütün bedeni vahşi kartallar tarafından oyulmuş.

-Ava gitmiş kürklerle dönmüş.

-Toplanın birlikte tükürün.

-Papağanın başını oracıkta koparmış.

-Ölüm cezası verilmiş.

-Kız çocuklar el malı. 

-Bir kız kaçırıp evlendi.

-Yol kesip adam öldürüyor, sürülere el koyuyordu. 

-Hanımıza canımız kurban olsun.

-Babam beni öldürür.

-Seni öldürmezsem...

-Bir balık için adam öldürülür mü.? 

-Yaşlıları öldürmeye başlamışlar.

-Ölüm fermanı yağacak, şimdi canınızdan olacaksınız. 

-Ali kıran baş kesen, vb.

Vahşet öğretilen böyle bir kitapla 9-10 yaşındaki çocuklara insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, özgürlükler, hukuk kuralları öğretilemez.

Sh.12. Birinci Ünite Başlığında Hata:

Son prg.son str. Kitab bu açıdan ba(k)ıldığında..."

2.prg. son cümleye bitiriş önerisi:

"........ yalnızca bazı sorularda değinilmektedir."

3.prg. sözcük tekrarı var:

"..... tezinde (aşağıdaki) ulaştığı...."

4.prg, 2.* cümlesi: "Olaylar i(ç) içe..."

5.prg. "Ders Kitabı Yazmak" ile başlayan bölüm yeni başlık

istiyor. 

Son cümlesinde "çocuklarımızın elinden alınmalı"nın yerine

"çocuklarımızın önünden kaldırılmalı" daha uygun düşecektir.

 

Haydi kolay gelsin... selam ve sevgiyle

Mahiye Morgül

Mahiye Morgül, Ankara – Temmuz.2016 – mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ----–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara – Temmuz.2016 – mahiye@gmail.com,

Diğer Haberler

 • CAHİT ARF ve YAPAY ZEKÂ
 • EHLİBEYT VAKFI İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • *BUL BENİ ANNE* FAKİR BAYKURT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
 • *DÜNYA TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI İNCELENDİ*
 • BENİ GÖRMEK DEMEK.! RESİM SERGİSİ..H. Düzenli
 • SIĞIRLAR AYNI YERDE OTLUYORLARDI.!.
 • SANAT HAYAT – HAYAT SANAT SERGİSİ ANTALYA’DA
 • GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 • EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...
 • GERÇEĞİ SÖYLEMEK HER ZAMAN ZOR OLMUŞTUR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP