ÇÖZÜM DEMOKRASİNİN YENİDEN İNŞASI

Emperyal Güçlerin Yönlendirmesindeki Siyasi Çözümleri Bir Kenara Bırakmalı, Halkın Sorununa Ve Çözümüne Odaklanmalıyız

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ÇÖZÜM DEMOKRASİNİN YENİDEN İNŞASI

“Emperyal Güçlerin Yönlendirmesindeki Siyasi Çözümleri Bir Kenara Bırakmalı, Halkın Sorununa Ve Çözümüne Odaklanmalıyız.”

Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun açılım süreci, Anayasa tartışmaları, Atatürk milliyetçiliği ve Kürt Milliyetçiliği üzerine Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’e verdiği röportajın ikinci bölümü:

“BİR KEFEDE PADİŞAHLIK,

DİĞER KEFEDE FEDERASYON”

İlker Yücel:

Açılım süreci ile Anayasa değişikliği süreci arasında yakın bağlantı var. Biraz da bunu konuşalım dilerseniz.

Metin Feyzioğlu:

Çok haklısınız. Cumhuriyetin tasfiyesi ve bu yolla Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi için yeni Anayasa’ya ihtiyaç var. Bu anayasanın bir kefesine padişahlık diğer kefesine de federasyon veya konfederasyon konulmuş.

Yeni Ortadoğu’da ise bize bir havuç gibi vaad edilen topraklar var. Bu topraklara sahip çıkacağız diye, bir macera uğruna milleti felakete sürüklüyorlar. Sonuçta sadece bu senaryonun asıl yazarları galip çıkacak.

İlker Yücel:

Kürt Milliyetçiliği sistemli bir şekilde tırmandırılıyor. Bunu, önümüze konulan senaryonun içinde nereye yerleştirmek lazım sizce?

Metin Feyzioğlu:

Bir asansör sistemi düşünün. Bir taraf aşağı inerken öbür taraf çıkıyor. Bu asansörün bir kefesinde Atatürk milliyetçiliği, buna dayanan ulus devlet var.

Bunlar, mektupta sömürü rejimi olarak ilan edilmiş olan Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temel taşları. Asansörün öbür kefesine de Kürt milliyetçiliğini koyun.

İçinde hiçbir şekilde ırkçılık barındırmayan Atatürk milliyetçiliği ve buna dayanan ulus devlet aşağı çekilirken, doğrudan doğruya ırka dayanan Kürt milliyetçiliği yukarı çıkarılıyor. Ondan sonra bize dönüp diyorlar ki, “ulus devlet istemek ırkçılıktır.” Oysa Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini oluştururken bu coğrafyada çok farklı ırklardan toplulukların yaşadığını gördüğü için, burada tek millet yaratmanın yolunun ırkı, dini, mezhebi, dili bir kenara bırakıp şu cümle etrafında birleşmek olduğunu görmüş: “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, bu açıdan Türk sayılır.” 1924 Anayasasına da aşağı yukarı benzer bir ifadeyle girmiş bu cümlenin içinde asla ırkçılık yok, asimilasyon yok.

Şimdi yine birileri diyecek ki, “Atatürk milliyetçiliği gibi modası geçmiş, üstelik başarısızlığı kanıtlanmış kavramları çözüm diye sunma devri çoktan geçti.” Birincisi, başarısızlığı kanıtlanmadı.

Bunu diyenler, el birliğiyle başarısız olmamızı istiyorlar yalnızca. Bir toplum düşünün ki, kendi içinden onu türlü yollarla yıkmak, parçalara ayırmak isteyenlerin sistemli şekilde yıllardır uğraşmalarına rağmen hala direniyor.

İkincisi; ırka, dine, mezhebe, dile dayanmayan subjektif millet anlayışının Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fransa’da, Almanya’da modası geçmedi de Türkiye’de mi geçti.?

Bu sözler, modern zaman sömürgecilerinin ve onların bilinçli ya da bilinçsiz işbirlikçilerinin sözleri. Ben niçin Türk Milleti demekten utanacakmışım.!

Geçmişte yapılan yanlış uygulamalar varsa, o yanlışları düzeltirsiniz. Köylerin boşaltılmasına, jandarmanın köylüye eziyet etmiş olmasına karşı çıkarsınız, bir daha böyle şeyler olmamasını sağlarsınız.

Terörle mücadele diye sokaklarda insanları enselerinden kurşunlayan faillerin azmettiricilerini bulur, cezalandırırsınız.

Bunu yapmak Cumhuriyet rejimiyle kavga etmek değil, tam aksine Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır. Bugün yapılan nedir?

Hangi faili meçhul aydınlatıldı? Hangi işkenceci cezalandırıldı? Bir yandan farklı siyasi görüşlerden kanaat önderleri zindanlara atılıyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin beli kırılıyor, diğer yandan ırkçı bir yapıya dayanmayan Türk Milleti kavramının ırkçı olarak algılatılmasına ve onun karşısında ırkçı Kürt milliyetçiliğinin tırmandırılmasına çalışılıyor.

İlker Yücel:

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesinde mektupta yer alan temel model nedir?

Metin Feyzioğlu:

Mektuptan aynen okuyorum. “Bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.” Burada, açıkça bir model önerisi var. İslam bayrağı altında ortak yaşamımız, kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmakta idi deniyor.

Hemen arkasından gelen paragrafta ise Cumhuriyet rejimi İslam devletiyle karşılaştırılıyor. Kardeşliğin ve dayanışma hukukunun teminatı olarak gösterilmek istenen İslam Devletinin karşısında, Cumhuriyet rejiminin baskıcı, yok edici, asimile edici olduğu söyleniyor. Cumhuriyetin sona erdiğini ilan eden cümle aynen şöyle: “Kapitalist moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları artık sona ermiştir.”

“İSLAM BAYRAĞI” ÇAĞRISI

Görüyorsunuz, İslam bayrağı altındaki birlik övülüyor ve kardeşlik hukuku olarak takdim ediliyor. Cumhuriyet ise, bugünkü sorunun tek nedeni olarak suçlanıyor. Cumhuriyet rejimi sona erdirilip İslam bayrağı altında birleşme sağlanırsa, Ortadoğu’ya barış geleceği senaryosu işleniyor. İşte size Büyük Ortadoğu Projesi, yeni Osmanlıcılık ve Türk dış politikasına hâkim olan stratejik derinlik. Dedim ya, bu mektubun bir görünen yazarı var bir de gerçek yazarları.

Hangi İslam devletinde demokrasi, insan hakları, hukuk devleti var?

Bu ülkede yaşayan insanların sorunu, aidiyetleri ne olursa olsun, ister Türk, ister Kürt olsunlar, demokrasi ve insan hakkı değil mi.?

Emeklerinin karşılığını almak, huzur içinde, refah içinde yaşamak değil mi.?

Milletin yerine ümmetin, dolayısıyla bireylerin yerine tebaanın konulduğu bir modelde temel haklardan söz edilebilir mi.?

Bunun neresi demokratik açılım veya demokratik siyaset.!

ÇÖZÜM: DEMOKRASİNİN YENİDEN İNŞASI

İlker Yücel:

O zaman en zor soruyu sorayım. Çözüm ne?

Metin Feyzioğlu:

Kolaycı bir çözüm yok. Emperyal güçlerin yönlendirmesindeki siyasi çözümleri bir kenara bırakmalı, halkın sorununa ve çözümüne odaklanmalıyız.

Halk ne istiyor buna bakalım. Karnı doysun, insanca muamele görsün, emeğinin karşılığını alsın, güven içinde yaşasın, baskı görmesin, kültürünü, dinini, dilini özgürce yaşasın.

Bunları istiyor halk. Bunun adı tam demokrasi ve insan hakları. Türk veya Kürt ırkçılığıyla ya da bir emperyalist oyunu olan İslam devleti aldatmacasıyla toplumsal barışı getirmek, kanı durdurmak mümkün değil.

Önce bu senaryonun bizi nasıl kanlı bir sona götürdüğünü görmek lazımdır. Sonra da gözümüzün önünde duran çözümü sahiplenmemiz, demokrasiyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor.

 

 

Cemil CAN, Ankara – Nisan.2013

http://www.medyagunebakis.com/  av.cemilcan@hotmail.com,  

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Cemil CAN, Ankara – Nisan.2013

 

 

Hiç Bir Şey İçin Aşırı Endişe Etmeyin. Bakarsınız; Yarın Ya Deve, Ya Deveci

Ya Da Üstündeki Hacı Ölebilir. İ.İnönü

 

EĞER BİR ÜLKEDE

“Hukuk Üstün Değilse, Adalet Yok Hükmündedir.!”

"Türk Yargısında Kronik İşlev Bozukluğu Var"

Bağımsız Bir Millet Olan Papua Yeni Gine, 

Parlamenter Demokrasi Sistemini Kabul Etmiş

Ülkelerdendir.

"Adil Yargılamayı Etkileme Suçunun Oluşabilmesi

İçin, Öncelikle Adil Yargılamanın Olması Gerekir."

Türkiye, ‘Hukuk Devleti İlkesizlikleriyle Malul’

Ülkeler Kategorisini Oluşturan ‘Hibrit Rejimler’

Arasında 88. Sırada. 

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

SU HAYATTIR… SU BİR HAKTIR…

SU, KAYNAK DEĞİL, DOĞAL VARLIKTIR.

SU YASASI ÇIKARILMALIDIR.!

 

TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesi:

Salt ekonomi odaklı projeler dönemi bitmeli,

Ekolojik Siyaset dönemi başlamalıdır.!

 

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN

TEMA VAKFINDAN PARTİLERE..!

“Yaşamın sürdürülebilmesinin” ve

“sürdürülebilir gelişmenin” ön koşulu

“çevrenin, toprağın, suyun, ormanın,

biyoçeşitliliğin” korunarak yönetilmesidir.

 

ÜLKEMİZ, TOPRAKLARIMIZ…

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖL OLMASIN.!

YEŞİL OLMASI İÇİN DESTEK OLUN..

 

 

Bir Memlekette, Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmadıkça, O Memlekette Kurtuluş Yoktur. İ.İnönü

Ülkeyi Dini İrticadan Kurtarmanın Tek Yolu Millete Kuran’ı Türkçe Olarak Okutmaktır.

Şartlar Gelişirse İhtilal’ler Hak Olur.

İrtica Başbakan’dan Cesaret Bulursa,

Kim Onun Sokağa Dökülmesini Önleyebilir.?

İrtica’nın Sokağa Dökülmesi İse Ülkenin Kana Bulanmasıdır. İ.İnönü


Biz Açıkça Milliyetçiyiz...

Ve Milliyetçilik Bizim Yegâne Birlik Unsurumuzdur. Türk Ekseriyetinde Diğer Unsurların Hiçbir Etkisi Yoktur. Vazifemiz Türk Vatanı İçinde Türklüğü Yaşatmaktır. Türkleri Ve Türklüğe Muhalefet Edecek Öğeleri Kestirip Atacağız. Ülkeye Hizmet Edeceklerde Her Şeyin Üstünde Aradığımız Türk Olmalarıdır. İ.İnönü

Gerekirse Yeni Bir Dünya Kurulur.

Ve Türkiye De Orada Yerini Bulur.

 

 

Bu haftaki yazımız tahmin edeceğiniz gibi 2.

Kürt Açılımı. Bu yazının ekine konu ile ilgili fotoğraftan başka ( Fotoğrafı Kürtlerin  http://www.kurdistan-post.eu/ adlı sitesinde aldım. Bugün yayınlamışlar CHP Programını, CHP Tüzüğünü ve Apo'nun Yol Haritası'nı  da sizin için ekledim.  

Yazı içinde dipnotlarla ayrıca bağlantıları verilmiştir.

O nedenle bu dosyaları kullanmanız gerekmiyor.

Sizde bulunsun istedim.. Kolay gelsin..

Av. Cemil Can

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/

 

Cemil CAN, Ankara – Mart.2013

http://www.medyagunebakis.com/  av.cemilcan@hotmail.com,  

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Cemil CAN, Ankara – Mart.2013

 

Diğer Haberler

 • SEÇİMLER, GAZETECİLER VE *HAVALA*
 • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADIN
 • ÜSKÜDAR’DA DEĞİŞİM DAHA HIZLI OLACAK
 • Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan sana ahlak dersi verir.
 • HASAN H. GÜNER RAKİPLERİNE FARK ATIYOR.!
 • SEÇİMLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
 • HANÇER; HANÇERLENDİ.!
 • Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın
 • SİVİL TOPLUMUN AFET SINAVI
 • İKTİDAR MUTLAKA YOZLAŞTIRIR
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP