N.HATİPOĞLU'NUN AYASULTAN OTELİ KAÇAK

Nihat Hatipoğlu'nun "Ayasultan" oteline Koruma Kurulu da ''kaçak'' dedi

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

N.HATİPOĞLU'NUN AYASULTAN OTELİ KAÇAK

Nihat Hatipoğlu'nun "Ayasultan" oteline Koruma Kurulu da ''kaçak'' dedi


2012 yılından buyana bilinen ve onlarca kez haber yapılan bu kaçak yapılaşma için Fatih belediye meclisi cevap vermekten kaçınıyor.

Soru önergesi verildi, cevap alamadık, vatandaş bilgi edinme için dilekçe verdi cevap alamadı...

Televizyonlarda dini proğram yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet Çatalçeşme sokakta bulunan (İş Hanından devşirme) kaçak restora edilen, Kaçak 2 fazla kat atılan, Ön çıkma yapılan, Arka geri çekme alanı binaya katılan, arka parseldeki bina ile yasadışı içtima yapılan  Ayasultan oteline Koruma Kurulu da ''kaçak'' dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ait Sultanahmet'teki Ayasultan oteli ile ilgili İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği bilgi notunda otelin kaçak olduğunu doğruladı.

Taraf Gazetesi 03.10.2014 günü Televizyonda dini programlar yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na ait Sultanahmette’ki Ayasultan oteli ile ilgili haber yapmış ve otel binasının kaçak olduğunu ileri sürmüştü. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiği bilgi notunda otelin kaçak olduğunu doğruladı. Hatipoğlu’nun binayı Koruma Kurulu’ndan izin almadan yenilediği ortaya çıktı. 

Hatipoğlu’nun Sultanahmet’te bir binayı 4.5 milyon liraya aldığı ve 3 yıllık inşaat çalışmasının ardından Aya Sultan adını verdiği otelini 2012’de hizmete açtığı, önceki binanın 12.5 metre olan yüksekliğinin otele dönüştüğünde 15.5 metreye ulaştığı iddia edilmişti. Tüm bu çalışmaların da Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan yapıldığı ileri sürülmüştü. Hatipoğlu da iddialar karşısında şöyle konuşmuştu; ‘’Şu otelde kaçak bir kat var, gibi yalan, dolan ve iftira dolu haberlerle bütün bu hizmetleri akamete uğratmaya çabalayanlar var.

Bu mekân alındığında 4 katlı, bugün 4 katlıdır. İşte belgesi. "İftiranızı geri çekin" desek de duymazdan geldiler. Yalan söylediler. Tekzip ediyoruz. Yayınlamıyor. Vicdanınız yok mu, bu iftiralardan ne beklersiniz diyoruz utanmadan sırıtıyorlar. Çünkü kendi iradeleriyle değil, talimatla saldırıyor ve çamur atıyorlar. Mahkeme-i Kübra'da bu iftiracıların imanına talip olacağım. Bu yalan ve iftira haberlerini yapan, yayan, vesile olan kim varsa, asla hakkımı helal etmeyeceğim. 

İddiaların ortaya çıkmasından sonra İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi notu gönderdi.

Otelin kentsel sit alanı içinde kaldığı, binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydının bulunmadığı, 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi(Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 2. derece koruma bölgesinde, bitişik nizamlı, yükseklik h:12.50 metre, 2. derece ticaret alanında kaldığı vurgulanıyor. 

Hazırlanan bilgi notunda, Fatih Belediyesi’nden otel inşaatı ile ilgili kurula kesinlikle bilgi verilmediğinin altı çizilerek şöyle deniliyor; ‘’Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi(Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı notlarının ‘V-A. Yeni Yapılaşmalarda Genel Hükümler’ başlığı altındaki V-A-2. maddesine göre;

 ‘1. ve 2. derece Koruma Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamında bu plan notlarına uyularak hazırlanan projelerde ilgili Koruma Kurulu uygun kararı alınması zorunluluğu’ bulunmaktadır.’’

Güçlendirme uygulamalarında da Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına göre kuruldan izin alınması gerektiği de şu ifadelerle anlatılıyor;

‘’Güçlendirme uygulamalarına ilişkin (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı notlarının I-24. Maddesi, Kurulumuzun 14.05.2014 tarih ve 2573 sayılı kararıyla “…Planlama alanındaki Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Envanteri ve Kayıp Taşınmaz Kültür Varlığı Envanteri’nde yer alan kültür varlıkları dışındaki, işbu plan onay tarihinde mevcut olan ve yapı kullanma izin belgesine esas projesine uygun olan yapılarda, yapının statik olarak tehlikeli olduğunun meri mevzuat çerçevesinde, Üniversitelerin ilgili birimlerince veya konu uzmanı kurum ve kuruluşça verilecek teknik bir rapor ile belirlenmesi durumunda, yapının ancak yapı kullanma izin belgesine konu fonksiyonuyla güçlendirilmesi, Belediyesi ve ilgili Koruma Kurulunca da uygun bulunması halinde yapılabilir.’’ 

Ayasultan oteli 2012 yılında güçlendirme çalışması adı altında yenilenerek yeniden açılıyor. Ancak proje onayı için 4 Nolu Koruma Kurulu’na müracaat edilmiyor. Koruma Kurulu kendisinden habersiz plan notlarına aykırı olarak güçlendirme yada yenileme yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Fatih Belediyesi de kurul onaysız güçlendirme ruhsatı verdiyse suç işlemiş oluyor. Ruhsat verenler hakkında da savcılık işlem yapabilir.

 

Abdullah Gözaydın, İstanbul-Aralık.2014 agozaydin@hotmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,              

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Abdullah Gözaydın, İstanbul- Aralık.2014 agozaydin@hotmail.com,

 

http://www.sendika.org/2014/12/hatipoglunun-oteline-koruma-kurulu-da-kacak-dedi/

http://www.taraf.com.tr/guncel/koruma-kurulu-da-kacak-dedi/

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Aralık.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Aralık.2014 - okkesb@gmail.com,

 

Nihat Hatipoğlu'nun oteline Koruma Kurulu da ''kaçak'' dedi
2012 yılından itibaren farkında olduğumuz bu kaçak yapılaşmayı onlarca kez haber yaptık, Fatih belediye meclisinde soru önergesi oldu cevap alamadık, vatandaş bilgi edinme için dilekçe verdi cevap alamadı...

Televizyonlarda dini proğram yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet Çatalçeşme sokakta bulunan (İş Hanından devşirme) kaçak restora edilen, Kaçak 2 fazla kat atılan, Ön çıkma yapılan, Arka geri çekme alanı binaya katılan, arka parseldeki bina ile yasadışı içtima yapılan  Ayasultan oteline Koruma Kurulu da ''kaçak'' dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ait Sultanahmet'teki Ayasultan oteli ile ilgili İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği bilgi notunda otelin kaçak olduğunu doğruladı.

 

Taraf Gazetesi 03.10.2014 günü Televizyonda dini programlar yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na ait Sultanahmette’ki Ayasultan oteli ile ilgili haber yapmış ve otel binasının kaçak olduğunu ileri sürmüştü. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiği bilgi notunda otelin kaçak olduğunu doğruladı. Hatipoğlu’nun binayı Koruma Kurulu’ndan izin almadan yenilediği ortaya çıktı. 

 

Hatipoğlu’nun Sultanahmet’te bir binayı 4.5 milyon liraya aldığı ve 3 yıllık inşaat çalışmasının ardından Aya Sultan adını verdiği otelini 2012’de hizmete açtığı, önceki binanın 12.5 metre olan yüksekliğinin otele dönüştüğünde 15.5 metreye ulaştığı iddia edilmişti. Tüm bu çalışmaların da Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan yapıldığı ileri sürülmüştü. Hatipoğlu da iddialar karşısında şöyle konuşmuştu; ‘’Şu otelde kaçak bir kat var, gibi yalan, dolan ve iftira dolu haberlerle bütün bu hizmetleri akamete uğratmaya çabalayanlar var. Bu mekân alındığında 4 katlı, bugün 4 katlıdır. İşte belgesi. "İftiranızı geri çekin" desek de duymazdan geldiler. Yalan söylediler. Tekzip ediyoruz. Yayınlamıyor. Vicdanınız yok mu, bu iftiralardan ne beklersiniz diyoruz utanmadan sırıtıyorlar. Çünkü kendi iradeleriyle değil, talimatla saldırıyor ve çamur atıyorlar. Mahkeme-i Kübra'da bu iftiracıların imanına talip olacağım. Bu yalan ve iftira haberlerini yapan, yayan, vesile olan kim varsa, asla hakkımı helal etmeyeceğim. 

 

İddiaların ortaya çıkmasından sonra İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi notu gönderdi. Otelin kentsel sit alanı içinde kaldığı, binanın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydının bulunmadığı, 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi(Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 2. derece koruma bölgesinde, bitişik nizamlı, yükseklik h:12.50 metre, 2. derece ticaret alanında kaldığı vurgulanıyor. 

Hazırlanan bilgi notunda, Fatih Belediyesi’nden otel inşaatı ile ilgili kurula kesinlikle bilgi verilmediğinin altı çizilerek şöyle deniliyor; ‘’Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi(Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı notlarının ‘V-A. Yeni Yapılaşmalarda Genel Hükümler’ başlığı altındaki V-A-2. maddesine göre ‘1. ve 2. derece Koruma Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamında bu plan notlarına uyularak hazırlanan projelerde ilgili Koruma Kurulu uygun kararı alınması zorunluluğu’ bulunmaktadır.’’

Güçlendirme uygulamalarında da Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına göre kuruldan izin alınması gerektiği de şu ifadelerle anlatılıyor; ‘’Güçlendirme uygulamalarına ilişkin (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı notlarının I-24. Maddesi, Kurulumuzun 14.05.2014 tarih ve 2573 sayılı kararıyla “…Planlama alanındaki Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Envanteri ve Kayıp Taşınmaz Kültür Varlığı Envanteri’nde yer alan kültür varlıkları dışındaki, işbu plan onay tarihinde mevcut olan ve yapı kullanma izin belgesine esas projesine uygun olan yapılarda, yapının statik olarak tehlikeli olduğunun meri mevzuat çerçevesinde, Üniversitelerin ilgili birimlerince veya konu uzmanı kurum ve kuruluşça verilecek teknik bir rapor ile belirlenmesi durumunda, yapının ancak yapı kullanma izin belgesine konu fonksiyonuyla güçlendirilmesi, Belediyesi ve ilgili Koruma Kurulunca da uygun bulunması halinde yapılabilir.’’ 

Ayasultan oteli 2012 yılında güçlendirme çalışması adı altında yenilenerek yeniden açılıyor. Ancak proje onayı için 4 Nolu Koruma Kurulu’na müracaat edilmiyor. Koruma Kurulu kendisinden habersiz plan notlarına aykırı olarak güçlendirme yada yenileme yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Fatih Belediyesi de kurul onaysız güçlendirme ruhsatı verdiyse suç işlemiş oluyor. Ruhsat verenler hakkında da savcılık işlem yapabilir.

 

http://www.sendika.org/2014/12/hatipoglunun-oteline-koruma-kurulu-da-kacak-dedi/

http://www.taraf.com.tr/guncel/koruma-kurulu-da-kacak-dedi/

Metni

Diğer Haberler

 • CUMHURİYET KURTARILMAYI BEKLİYOR.!
 • İBN-İ HALDUN: 1332 - 1406
 • GEÇERKEN UĞRADIM; Özler Aykan Röportajı
 • BU; MİLLETİNE ÂŞIK BİR ADAMIN HİKÂYESİDİR.!
 • #BEN #MARİA #SUPHİ* OCAK.2021’de #KİTAPÇILARDA
 • *ERDOĞAN YARGILANSIN, CEZASIZ KURTULMASIN*
 • KAÇIŞ 1950 & İHSAN TAŞ
 • SABAH ALMANYA MUHABİRİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
 • ÜLKÜ TAMER'İN ARDINDAN
 • TÜRKİYE KISKAÇTA, AMBARGO BAŞLADI.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP