BÜYÜK KANSER TOPLANTISI

KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU tarafından 05. Nisan. 2009 Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonunda “Kanser üzerine Bilimsel Konuşmalar” toplantısı düzenlendi. 13 Kanser Derneği Başkanları ile birlikte onların destek verdiği Çocuk kanser hastaları da hazır bulundular.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

http://www.medyagunebakis.com & http://www.istanbulgunebakis.com BÜYÜK KANSER TOPLANTISI KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU tarafından 05. Nisan. 2009 Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonunda “Kanser üzerine Bilimsel Konuşmalar” toplantısı düzenlendi. 13 Kanser Derneği Başkanları ile birlikte onların destek verdiği Çocuk kanser hastaları da hazır bulundular. KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU Başkanı Doç. Dr. Sarper DİLER ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevin YALMAN düzenledikleri toplantının açılış konuşmalarında; Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini vurguladılar. Bu anlamda Türkiye’de çok sayıda STK bulunduğunu ancak bunların çok azının amaçlarına uygun işler yaptığını, diğer amaçlarına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan STK lar nedeniyle halkın da bu tür örgütlenmelerden uzak durduğunu belirterek kendilerinin bu amaçla hem yaptıkları işleri, amaçlarını ve gelecekte yapacakları faaliyetleri anlatmak ve KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU’ nu tanıtmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini özellikle belirttiler. Toplantıda; Avrupa Kanser Koalisyonu ECPC Başkanı Sn. Lynn Faulds Wood ve Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi Başkanı Sn. Prof. Dr. Murat Tuncer Kanser Hastalığı ile mücadelede gelinen noktada Dünyada ve Türkiye’de ne durumda olunduğu konusunda bilgiler sunuldu. “KANSERE KARŞI EL ELE PLATFORMU” YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NIN İstanbul’daki bu önemli toplantısına TDF-TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU tam destek vererek Genel Başkan Nurettin TURAN ve Genel Başkan Yardımcısı, Sağlık komisyonu Başkanı Hüseyin AYAZ, Başkan Yardımcısı Ali UZUNAY ve Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldılar. KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU, Başkan Doç. Dr. Sarper DİLER tarafından şöyle tanıtıldı. 5253 sayılı dernekler Kanunu’nun 2/F ve 25. maddeleri ile dernekler yönetmeliğinin 94. maddesine uygun olarak 24 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda kurulan KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU, kanser hastaları ve hasta yakınlarınca oluşturulan veya hasta savunuculuğundan yola çıkarak kurulan sivil toplum kuruluşlarını (STK’ları) bir çatı altında birleştirerek ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Daha açık biçimde ifade edilecek olursa Platform’un kuruluş amacı kansere karşı toplumsal bilinç, farkındalık ve duyarlılık geliştirmek; kanseri önleme, tarama, erken teşhis, tedavi ve tedavi sonrası takip konularında oluşturulacak politikaların insan odaklı politikalar olmasını sağlamak amacıyla etkin çalışmalar yaparak devlet - STK işbirliğini sağlamak ve ülke koşullarına uygun olarak oluşturulacak bu politikalarda söz sahibi olmaktır. Platform, bu amaca uygun olarak kanser hastalarına ve hasta yakınlarına tıbbi, hukuki ve sosyal destek sağlanması için çaba göstermeyi ve kanser hastalarının yaşam kalitelerinin artırılması da dâhil olmak üzere hasta savunuculuğu ile ilgili çalışmalarda bulunmayı hedefler. Ulusal Kanser Danışma Kurulu da dâhil olmak üzere ilgili diğer tüm kurullarda ve AB gibi tüm ulusal ve uluslararası kurum ve süreçlerde yer almak ve bu süreçlere müdahil olmak da Platform’un başlıca amaçları arasındadır. Platform'un nihai hedefi Federasyon’a çevrilmek olup ticari ve siyasi amaçlar gütmez. KANSERE KARŞI ELELE PLATFORMU’Nu oluşturan üye STK’lar şunlardır. 1. Fanconi Anemi Derneği (İstanbul) / Başkan: Nevin Yalman 2. Genç Birikim Derneği (Muş) / Başkan: Salih Yüce 3. HASVAK Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (Ankara) / Başkan: Engin ÖZTÜRK 4. İstanbul Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği (İstanbul) / Başkan: Yavuz Dizdar 5. Kanser ve Sağlıklı Yaşam Derneği (Sakarya) / Başkan: Reşit Kemal Akar 6. Kök Hücre Nakilleri Öncü Koordinasyon Derneği (İstanbul) / Başkan: A. Sarper Diler 7. Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (LÖSDER) (Sakarya) / Başkan: Nihal Akar 8. Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEME-KANDER) (İzmir) / Başkan: Şenay Kaymakçı 9. Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği (ONKO-SEV) (Muş) / Başkan: Bülent Solmaz 10. Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaş Derneği (ONKO-SAV) (Çorum) / Başkan: Hülya Karabıyık 11. Sağlıkta Umut Vakfı (SUVAK) (Ankara) / Başkan: Nuriman Özgüneş 12. Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) (Bursa) / Başkan: Füsun Önen 13. Umut ve Savaşım Derneği, Trabzon / Başkan: Nimet Baki Ökkeş BÖLÜKBAŞI – 06.04.2009 – 12.34 http://www.medyagunebakis.com & http://www.istanbulgunebakis.com …

Diğer Haberler

 • PASTIRMALI KAŞARLI PİDE KAÇ LİRA.?
 • *GİDERLERSE GİTSİNLER.!* DEDİNİZ, GİTTİLER.!
 • MUĞLA NÜKLEER TIP MERKEZİ AÇILDI
 • IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU-GIDA-ENERJİ PANELİ
 • TARIM TÜRKİYE’SİNDEN AÇLIĞA.!
 • İTALYAN, *DEFNE SAHRA HASTANESİ* AÇILDI
 • HOLLANDA’DA TARIM.!
 • ÜRETİCİYİ KAZIKLADILAR, KANDIRDILAR.!
 • ONAY ALAN COVİD AŞILARI VE ÖZELLİKLERİ:
 • TÜRKİYE'NİN BUĞDAY KARNESİ.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP