YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yöneylem araştırması; Belirli kısıtların olduğu bir durumda, belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bir yöntemdir.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

 

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yöneylem araştırması (Amerikan İng. Operations Research; İngiliz İng. Operational research); Belirli kısıtların olduğu bir durumda, belirli bir amaca yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş bir yöntemdir.

 

Yöneylem araştırması; bir organizasyon içinde operasyonların koordinasyonu ve yürütmesi ile ilgili dünyanın gerçek karmaşık sorunları için fikir üretmede matematiksel modelleme,  istatistik ve  algoritma gibi bilimsel yöntemleri kullanan disiplinler arası bir bilimdir. Organizasyonun doğası maddi değildir. Soruna bilimsel olarak en uygun çözümü sağlamak için bu bilimi kullandıktan sonraki hedef organizasyonun performansını iyileştirmek ve optimize etmektir.

Yöneylem araştırmasının İngilizce adındaki "operation" kavramı 2. Dünya Savaşı sırasındaki askeri operasyonları anlatmak için kullanılmıştır.

1969 yılına kadar Harekât Araştırması olarak Türkiye'de öncelikle askeri kurumlarda, daha sonra üniversiteler ile kamu kurumlarında kullanılmıştır. YAD-Yöneylem Araştırması Derneği'nin kurucuları arasında da yer alan Halim Doğrusöz'ün önerisi ile bu disiplinler arası bilim dalı Yöneylem Araştırması olarak tanınır hale gelmiştir.

Kavramsal açıdan Yöneylem Araştırması ile Yönetim Bilimi (Management Science) modern bilim açısından aynı anlamdadır. Yönetim Bilimi (ya da Yöneylem Araştırması), işletmecilik alanındaki örgütsel çalışmaları ele alan Yönetim Bilimleri ile birbirlerinden kuramsal olarak ayrılan dallar olarak ele alınmaktadır.

Yöneylem araştırması endüstri mühendisliği ile yakından ilişkilidir. Endüstri mühendisliği mühendis bakış açısıyla yöneylem araştırması tekniklerini başlıca araç olarak düşünürler.

Yöneylem araştırmacıları tarafından kullanılan öncelikli araçlar istatistikoptimizasyonrassallıkkuyruk kuramıoyun kuramı,çizge kuramıkarar analizi ve simülasyondur. Bu alanların sayısal niteliğinden dolayı yöneylem araştırması bilgisayar bilimleriile de ilgilidir. Dolayısıyla yöneylem araştırmacıları özel olarak yazılmış ya da hazır yazılımları kullanırlar.

Yöneylem araştırması, spesifik elemanlara yönelmektense sistem genelini ele alarak bütünüyle geliştirme yeteneğiyle diğerlerinden ayrılır. Yeni bir problemle karşılaşan yöneylem araştırmacısının hangi tekniklerin sistemin doğasına, geliştirme hedeflerine, zaman ve hesap gücü kısıtlarına en yatkın olduğuna karar vermesi beklenir. Bu ve diğer nedenlerden ötürü insan etkeni yöneylem araştırması için yaşamsaldır. Öteki herhangi araçlar gibi yöneylem araştırması teknikleri problemleri kendi başlarına çözemezler.

Yöneylem Araştırması - Nalan Cinemre, Evrim Yayınevi - Genel Dizi

 

YAZAR VE ESERİ HAKKINDA

Ad Soyadı: Nalân CİNEMRE

Akademik Unvanı: Prof. Dr.

E-posta: cinemre@msu.edu.tr

Uzmanlık Konuları: Yöneylem Araştırması,

Proje Yönetimi, Deney Tasarımı

Doktora / Sanatta Yeterlilik: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (Temmuz-1985)

Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik  Çalışması Adı: Ayırım Analizi Yöntemiyle Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Başarılı ve Başarısız Şeklinde Sınıflandırılmaları

Yüksek Lisans Tezi Veya Çalışması Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü (Temmuz-1983)

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Yöneylem Araştırması Bölümü (Şubat-1979)

  

MESLEKİ ve AKADEMİK FAALİYETLERİ 

Bilimsel yayın, Sergi, Ödül, Uygulama,

1- Cinemre N., “Türkiye'de Dış Turizm Hareketleri ve Dış Turist Tahminleşmesi”,

TC Turizm Bankası 1988 Turizm Yıllığı, 1988.

2- Cinemre N., “Adana, İçel ve Hatay İllerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsılalarının Karşılaştırılması (Faktör Analizi Uygulaması)”,

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-2, 1989.
3- Cinemre N., “1971-1979 ve 1980-1988 Dönemleri Marjinal Tüketim Eğilimlerinin Chow Testi ile Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Enstitüsü, Kenan Ural'a Armağan Kitabı, 1991.
4- Akbilgiç, O., Cinemre, N., “ Doğrusal Hedef Programlama ve Bir Uygulama“, 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs 2005, Antalya.
5- Kocadağlı, O., Cinemre, N., “ Doğrusal Hedef Programlama ile Bütçeleme “, Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 2005,İstanbul.
6- Erpolat S., Cinemre N., “Analitik Hiyerarşi Yöntemi’yle İş Sektörü Seçimi”, Öneri Dergisi Marmara Ünv., S: 25, Yıl: 12, Cilt: 7, Ocak 2006. 
7- Kocadağlı, O., Cinemre, N., “Bulanık Matematiksel Programlama Yaklaşımı ile Portföy Analizi”, Ya-em 2006, Kocaeli.
8- Erpolat S., Cinemre N., “Bilgisayar Yazılımları Öğreniminde Kişisel Başarının Akademik Başarıya Etkisi”, Öneri Dergisi Marmara Ünv.(Baskıda). 
9- Kocadağlı, O., Optimal Hisse Senetlerinin Belirlenmesinde Bulanık Doğrusal Olmayan Portföy Modeli, Ya-em 2008 Bildiriler Kitabı ve CD’si, İstanbul.

  
KİTAPLARI 
1. Cinemre, N., Doğrusal Programlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Üçüncü Baskı, İstanbul, 2003. 
2. Cinemre, N., Yöneylem Araştırması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İkinci Baskı, İstanbul, 2004.

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul - Nisan.2012

http://www.medyagunebakis.com/ -http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

 

Diğer Haberler

 • TÜRKİYE'NİN MEDYA HALİ & BALKAN ÜLKELERİ
 • ÜÇ YILDIR DİRENEN BOĞAZİÇİLİLER VE NAZIM
 • İSKİ'YE HAK ARAMAYA GİTTİLER, KOVULDULAR
 • MEDYA DÜNYASINI ÜZEN ÜÇ KAYIP
 • YENİ “DOSTUMUZ” İNGİLTERE... HAYIRLI OLSUN.!
 • 100’ÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE FOTOĞRAFI
 • TÜRKİYE’DE SOSYAL DEMOKRASİ
 • LGBT VE 250 BİN KİŞİLİK GÖSTERİ
 • FELAKETİN DEMOGRAFİK ETKİSİ
 • ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BOZULABİLİR Mİ.?
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP