SAĞLIKTA AKP DEVRİMİ

AKP’nin Anayasaya Aykırı İcraatleri

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

AKP’nin Anayasaya Aykırı İcraatleri

İŞTE SAĞLIKTA AKP DEVRİMİ

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Ortopedi Doktoru, Bana Bir Reçete Yazdı, İlaçlarını Getir İğneleri Benim Kendim Yapacağım Dedi.

Bende Hastane Yakınındaki Vural Eczanesine Gidip Reçete Ve Kimliği Eczacıya Uzattım. Kimliğe Gerek Yok, Bu İlaçları Devlet Ödemiyor, Paranızla Almanız Gerekiyor, Tutarı 570 Liradır Dedi.

Bir Müddet Kanım Durdu. Oturdum. Hemen Suriyeli Birini Bulabilir miyim Düşüncesini Aklımdan Geçirdim Ve Eczacıya Sordum.

Bir Suriye Vatandaşı Bu Reçeteyi Getirse Para İster misiniz dedim. Biz Parasını Alırız. Suriyelilerin İlaç Paralarını Belediyeler, Valilik Ve Kaymakamlıklar Ödüyormuş, Pek Fazla Bilgim Yok Dedi.

Ben 570 Lirayı Ödedim, İlaçlarımı Alıp Hastanenin Yolunu Tuttum Ve Doktor'umu Buldum, İğneleri Yaparken Barkod Aldırlar, Ücreti Maaşından Kesilecek Dediler. İğneleri Yaptırıp, Yaklaşık 2 Saat Sonra Evime Geldim.

Saçma-Sapan Haber Dinlemek İçin Televizyonu Açtım. Karşımda Çok Sayın Ama Çok Sayın Başbakanı Gördüm. “Ankara’da Bir Hastane Temel Atma Törenin De Konuşurken Karşılaştık. O.D.T.Ü. Kampusundan Geçen Yoldan Başlayarak, Muhalefet Partilerine Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü. Olmadık Hakaret -Yalan- İftira Ve Karalama Kalmadı.

Devamında “Benim Vatandaşım, Eskisi Gibi Eczaneden Kovulmuyor, Hangi Eczaneye Giderse Gitsin Para Ödemeden, İlacını Alıp Evine Gidiyor. Artık Hastanelerde İnsanlar, Ücret İçin Rehin Bırakılmıyor.” Diye Zırvalayınca, Cebimden Kimliğimi Çıkarıp Baktım Türk Vatandaşı Yazıyordu.

Gözlerimi Silip Televizyonda Zırva Atan Başbakana Baktım. T.C. Başbakanı.

Bir Anlam Veremedim. Bu Konuyu Okuduktan Sonra Paylaşırsanız Memnun Olurum.

 

AKP’nin Anayasaya Aykırı İcraatleri

02.Ocak Perşembe 

Anayasa'ya Aykırı AKP İcraatlarını Buradan Her Gün Yayınlıyoruz.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan aralarında Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ile Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da bulunduğu 11 kişinin tutuklamaya yaptığı itiraz reddedildi.


Soruşturma kapsamında 21 Aralık 2013’de tutuklanan 11 kişi avukatları aracılığı ile İstanbul 25’inci Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak haklarında verilmiş olan tutuklama kararının geri alınmasını talep etti. Tutuklama kararının geri alınmaması durumunda ise tutuklamaya itirazlarının değerlendirilmesi için dilekçelerinin bir üst mahkemeye gönderilmesini talep etti.


21 Aralık 2013’de verdiği tutuklama kararının yerinde olduğunu savunan İstanbul 25’inci Sulh Ceza Mahkemesi kararını geri almayarak tutuklamaya yapılan itirazın değerlendirilmesi için dilekçeleri İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2013 de 25’inci Sulh Ceza Mahkemesince verilen kararda gerekçe yönünden isabetsizlik bulunmadığına ve kararın yerinde olduğuna dikkat çekti.

İstanbul 14 Asliye Ceza Mahkemesi;

Kaan Çağlayan, Barış Güler, Süleyman Aslan, Muacet Korkmaz, Emir Eroğlu, Umut Bayraktar.

Ahmet Murat Öziş, Rüçhan Bayar, Özgür Özdemir, Mohammadsadegh Rastgar Shishehgarkhaneh ve

Hikmet Tuner hakkında mevcut delil durumu, suçların vasıf ve mahiyeti, kanundaki cezaların alt ve üst sınırı, teknik takip bilgileri ve diğer deliller delilere göre kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle reddetti.

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

 

ENFLASYON SEPETİNDE

DÜŞÜK ENFLASYON ZOKASI

akpkk’nın Televizyondan Verdiği Din-İman Telkini İle Körleştirilen Topluma Her Geçen Sene Yutturulan Süper Ekonomi, Düşük Enflasyon Zokası.!.

Enflasyon Sepetinde 437 Ürün Var.


Öte yandan enflasyon hesaplanırken ele alınan madde sepetindeki 437 kalem ürün dikkate alınıyor.

Bu ürünler arasında pamuktan, tuvalet kâğıdına, şemsiyeden, cips ve pudinge, kâğıt sofra malzemelerine, koli gönderme ücretinden saklama kabına kadar birçok ürün bulunuyor.

Vatandaşın en temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları daha az tüketilen, çok fazla fiyat hareketi yaşamayan veya fiyat düşüşü yaşayan ürünlerin ağırlıkları alındığında kaybolup gidiyor.

Ekmek Fiyatı 11 Yılda Yüzde 190 yükseldi
TÜİK’in verilerine göre, 2002 yılı sonunda Türkiye genelinde ortalama 1 lira olan bir kilogram ekmeğin fiyatı 2013 Kasım ayı itibariyle 2.90 olarak gerçekleşti. On bir yıldaki fiyat artışı yüzde 190 oldu.


Akbil’e ‘Gizli Zam’ Yapıldı.

Su fiyatı yüzde 8.7 arttı.!

ZAM­LAR, mar­ket alış­ve­riş­le­ri dı­şın­da, cep te­le­fo­nu ko­nuş­ma üc­ret­le­rin­den su, do­ğal­gaz ve elek­tri­ğe de yan­sı­dı.

Ye­ni yıl ta­ti­li­nin he­men er­te­sin­de he­men er­te­sin­de 2 Ocak 2013 ta­ri­hin­de 1.77 TL olan do­lar ku­ru yılsonunda yüz­de 22 artış­la 2.16’ya çı­kar­ken, eu­ro ise yüz­de 27 yük­se­le­rek 2.34’ten 2.98 TL’­ye çık­tı.

Yıl­ba­şın­da 0.91 ku­ruş­tan sa­tı­lan do­ğal­ga­zın met­re­kü­pü, yüz­de 1.9’luk ar­tış­la 0.92 ku­ru­şa yük­sel­di.

1.95 TL olan Ak­Bil üc­re­ti de­ğiş­mez­ken, bi­niş hak­la­rı sınırlandı­rı­la­rak yüz­de 10’luk bir giz­li zam ya­pıl­dı.
1 Ma­yı­s’­ta alı­nan ka­rar ile da­ha ön­ce 200 bi­niş hak­kı ta­nı­nan Ay­lık Ma­vi Ak­bi­l’­e 155 TL üc­ret kar­şı­lı­ğın­da 180 ge­çiş hak­kı ve­ril­di. Ko­nut­lar­da 1 kWh elek­tri­ğe KDV ve hiz­met be­de­li ha­riç ol­mak üze­re 35.7 ku­ruş öde­nir­ken bu ra­kam ekim ayın­da yapılan de­ği­şik­lik ile bir­lik­te yüz­de 8.2’lik ar­tış­la 38.64 ku­ru­şa çık­tı.

Su fi­yat­la­rı ise KDV ha­riç yüz­de 8.7’lik ar­tış­la 3.45 kuruştan 3.75 ku­ru­şa yük­sel­di.

Cep te­le­fo­nu ko­nuş­ma mo­bil şebekeler­den sa­bit ve mo­bil şe­be­ke­le­re ol­mak üze­re 41.54 krş olan ta­ri­fe aza­mi üc­re­ti yüz­de 5.65’lik ar­tış­la 43.89 kuruşa çıktı..

65 TL’­lik ev ti­pi 12 ki­log­ram­lık tüp gaz fi­yat­la­rı yüz­de 17 zam ile 76.5 TL ol­du.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

 

 

AKPKK YILLARDIR

HALKI AYNI YALANLA UYUTUYOR.!


“Enf­las­yon düş­tü, eko­no­mi sü­pe­r”
ma­sa­lı an­la­tı­yor. Ger­çek ise tam ter­si…

Çün­kü enf­las­yo­nu, hal­kın kul­lan­dı­ğı te­mel ih­ti­yaç maddelerin­de­ki ar­tı­şa gö­re de­ğil, hiç kul­la­nıl­ma­yan ürünlerin de kon­du­ğu se­pe­te gö­re he­sap­lı­yor­lar.


İş­te giz­le­nen ger­çek
ON­LA­RIN bu tak­ti­ğiy­le enf­las­yon hep dü­şük çı­kı­yor.

İş­çi­ye, me­mu­ra, emek­li­ye dü­şük zam ya­pı­yor­lar. SÖZCÜ, hal­kın en te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­rin­de­ki ar­tı­şı he­sap­la­dı. 2013’ün ba­şın­da 334 li­ra­ya alı­na­bi­len ürün­ler, yıl­so­nun­da 400 li­ra­ya alı­na­bil­di. Ar­tış yüz­de 20’yi buluyor.

 

AKP’nin Anayasaya Aykırı İcraatleri

31 Aralık 2013 

ESNAFLARIN DİKKATİNE.!.!.

1 Ekimden İtibaren Sizlere Gacırrrtt Diye Geçirilen Akıllı Pos Cihazının İç Yüzü.
Bu Cihazı Almak Zorunda Olan Esnaf Sayısı = 2 Milyon 175 Bin
Çin Malı Olan Bu Cihazın Satış Fiyatı = 590 Yuro Yani 1,605 Lira
2 Milyon 175 Bin Esnaf X 1605 Liralık Post Cihazı = 3Milyar 490 Milyon 87 5 Bin Lira
Eski Para İle 3 Katrilyon 490 Trilyon 875 Milyar Lira 
Bu Cihazı Ülkeye Getiren Şirket “Mt Bilgi Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş” 
Şirketin Sahibi = RTE’nin En Yakın Arkadaşı “Ethem Sancak”ın Yeğeni “Murat Sancak”
Şirketin Genel Müdürü = 2010 Yılında Uyuşturucu Sevkiyatı Sırasında Yakalan Ancak -Satıcı Değil İçiciyim- Dediği İçin Serbest Bırakılan Mehmet Erdoğan....
Eğer Yetmediyse Ülke Ve Müslümanlık Tarihinin En Büyük Dolandırıcılığını Yapan Fadıl Akgündüz İle Şirket Sahibi Murat Sancağın Fotoğrafına Bir Daha Bakın...
Bu İletiyi Paylaşmak Boyun Borcudur.!.!

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

 

KAYINPEDER ENİŞTE

RÜŞŞVET VAR BU İŞTE

Oktay Ferşat, alacaklı müteahhitlerle buluştu ve gündemi sarsacak bir iddiayı ortaya attı:

Sağlık Bakanlığı’nın 2 numarasına 100 bin lira verdim. Anlatırsam, hükümet düşer Sevgili okurlarım,
SÖZCÜ’nün “KAYINPEDER ENİŞTE ÇOK PARA VAR BU İŞTE” manşetiyle gündeme getirdiği 112 Acil Servis İstasyonları skandalı, hükümeti sarsacak düzeye ulaştı.
Bilindiği gibi AKP Milletvekili ve aynı zamanda Başbakan Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı olan Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat’la (Muhammet Zahid Ferşatefendioğlu) Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederi olan Ali Yüksel yurt çapında 4 bin adet Acil Servis İstasyonu inşa etmek için kolları sıvamışlardı. Oktay Ferşat’a ait Ferşat Group işi üstlenmiş, Ali Yüksel de bu büyük projenin Genel Koordinatörü olmuştu.

Bakanlığın tavsiyesi.!

Ancak müteahhitlere yapmaları gereken ödemeler gerçekleşmeyince mağdurlar bize başvurmuşlar ve dolandırıldıklarını iddia etmişlerdi.
Ferşat Group’la bir protokol imzalamadıklarını ve bu nedenle inşaatı biten istasyonların kabulünü yapmayacaklarını açıklayan Sağlık Bakanlığı da mağdurların savcılıklara suç duyurusunda bulunmalarını önermişti. Bakanlık ayrıca Ferşat Group’a ön olurun nasıl verildiğini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.
Müteahhitlerin iddiasına göre 112 Acil servis işinde dönen para 60 milyon lira civarındaydı.
Mağdur müteahhitlerden bazıları suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, Oktay Ferşat ve Ali Yüksel’in çağrısı üzerine son kez buluşup görüştüler.
İşte yılın rüşvet skandalı da bu toplantıda ortaya çıktı.
Elimizdeki görüntü ve kayıtlara göre toplantı sırasında Oktay Ferşat dinleyenleri şoke eden rüşvet itirafında bulundu.
İşte Oktay Ferşat’ın “hükümeti deviririm” diyerek yaptığı yılın rüşvet itirafları:

Üçüncü kişi: Şimdi bakan dese ki…
Kayınpeder: Teslim alıyorum dese, mesele bitti.
?: (Kim olduğu anlaşılamıyor) Toplayın bütün müteahhitleri, ben sizin üstünüzün altınızın… Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Gidelim beraber basın açıklaması yapalım. Ne istiyorsunuz gidip söyleyeyim. Açıklayayım. Ne diyorsanız yapayım, benim teklifim şu…

Sponsorlarım hazır

Dördüncü kişi: Bak 10 bin lira borcum var diyorum bir adama. Şimdi adam şuradan geliyor. Sen çıkarsan da bu adama 2 bin lira versen… (Burada ne dediği anlaşılmıyor) Anladın mı? Abi sen bunu yap önce…
?: (Kim olduğu anlaşılamıyor) Bak bir dakika Ahmet. Ahmet bak, sana bir şey söyleyeyim mi.?
Enişte: (…) Benim şu anda müteahhitten aldığım teminat da bu işin içindeyken, param da bu işin içinde. Bütün hesaplarım açık. Bunları sen istediğin gibi topladın, bir araya gelin şey yapalım. Şikâyet ettiler zaten. Onlar da bakıyorlar, ediyorlar. Benim şu anda yapmam gereken sponsorum hazır.

Hala hazır, ben şu anda bir işbirliği yaparsak bir anlatabilirsek, Ufak tefek de bir iki dosya gönderirsek deriz ki ‘bak kardeşim böyle değil.’ Zaten şu anda Uğur Dündar soruyor. Diyor ki o ki öyledir, niye senin valin açtı. O ki öyledir, niye sen buna cevap vermiyorsun? Binanın içinde senin personelin oturmuyor mu? Ali Yüksel ile Oktay Ferşat’ın ekibi var onun içinde, diye soruyor. Bu bizim için bir avantaj, biz bir haksızlığa uğradık.
Kayınpeder: Sözcü dünkü veya evvelsi günkü gazetesinde ‘sahte’ diye verdi. Şimdi diyor ki ‘bu şeyler bu belgeye dayanıyor.’
Enişte: Dolayısıyla Ahmet abi şu anda kızmak bize bir şey getirmez. Bizim yapmamız gereken, ben zaten gece gündüz çalışıyorum koşturuyorum. Yukarılara haber gönderdim. Kayınpeder Ankara’da yatıyor kalkıyor. Enteresan stratejiler yapıyorum. Gazetecinin bir tanesine ‘Bakanla alakalı açıklama yapacağım, bak yeter canımı sıktı’ diye her türlü nazik nazik yapıyorum. Ali hocamız hepimiz bir yerlere yapalım. Açıklama… Açıklama bir şey değil. Ben Ali hoca ile giderim bugün bir yerlere kardeşim var ya Başbakan’a gönderdim şu adamla da şu dosyayı gönderdim…

Ama derler ki… Başbakan sana söylemediler mi… Şu dosyanın içinde senin şu adamın. Bakanın benden rüşvet alıyor, niye buna müdahale etmedin… İki aydır dosyası senin elinde… Herkesi sıkıntıya sokarım. Ben kendimi aklarım. Ali hocayı da çıkarırım. Rezil kepaze ederim hükümeti, düşürürüm. Ama bunların hiç bir tanesiyle bize para gelmez. Hiçbir lira gelmez.


Kayınpeder: Çünkü Sağlık Bakanlığı da bir hükümet, Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık
Enişte: Sağlık Bakanlığı benden 100 bin lira rüşvetin parasını aldı. Aldı… Ben bayrama 300 TL ile girdim. Sağlık Bakanlığı’na ben arabamı, altın bozarak Sağlık Bakanlığı’na ben 100 bin lira rüşvet verdim. Ve bana bakanın sponsoru seçim bölgesinde. Edirne bölgesinde 40 trilyonluk (eski parayla) bütçeyi bana yükledirler, benden taahhüt aldılar. Bunu sen ödeyeceksin tamam mı? Taahhüt ettim. 100 bin lirayı benden alan Sağlık Bakanı’ndan sonra ikinci adam M.M. (Adı bizde saklı. U.D.)
Üçüncü kişi: M.M… ‘Tamam bu işi imzalayacağım’ dedi mi?
Enişte: Dedi… Bak abi onu diyorum sana işte. Başbakan’a sunduğum dosyayı bir okur musun? Başbakan’a bunları gönderdim. Yazıyor orada. Rüşvet aldığı, her şey yazıyor. Bakın gittik, Çarşamba günü bu işin şeyini almaya. İmza almaya gittik. Efendim Yalçın şöyle dedi, Yalçın böyle dedi… Burada iki tane büyük oyun var. Bunlardan bir tanesi cemaat… Şu anda Sağlık Bakanlığı da cemaatle yönetilen bir kurum. Cemaate karşı en önemli koz, şu anda biziz. Cemaatin hükümette yaptırım kozu biziz. Biz niye üç kağıtçı olduk abi.? Yaptığımız binaların imzalarını vermediler diye.

İmzaları verselerdi bizim Sağlık Bakanı ile bir problemimiz olur muydu? Benim Ahmet’e borcum olur muydu? Olmazdı. Şimdi sponsorum hazır, alacağım vereceğim. Onlar da bende. Sponsor hangi tarihte, ne ödeyeceğini taahhüt etmiş bana. O da bende. 200 tane 25 gün içinde….

25 gün dün doldu. 200 tanenin parasını ödeyecek bize adam… 40 küsur trilyon para ödeyecek bize adam. Dolayısıyla, şimdi ne biliyor musun burada… Ali Yüksel kim.?

Suat Kılıç’ın kayınpederi, Onu kullanıyorlar.

Ben Yalçın Akdoğan’ın eniştesiyim diye bu adamlar bize imza atmadı. Niye rüşvet vermedik onlara… İki, Sağlık Bakanlığı’nın arkasında kesinlikle cemaat, Yalçın’ı kullanmak bitirmek için beni şey yapıyorlar. Bak şimdi Sağlık Bakanı’nın ikinci adamı bana teklif etti.

Dedi ki ‘Oktay sana haksızlık yapıldı, bunların hepsi bende şahitli belgeli’ dedi. ‘Sana bu yanlışı N.T. (Adı bizde saklı U.D.) yaptı. Git N. T’yi tokatla, ben sana Sağlık Bakanlığı’nda bu işi hemen çözeceğim. Sana şeref sözü veriyorum, istediğin kadar iş vereceğim.’ Ben bunları açıkladım televizyonda. Niye tokatlatacaklar biliyor musun.?

Yalçın Akdoğan’ın eniştesi N.T’yi tokatladı.’ Bir sürü oyunun içerisindeyiz. Bizi kullanıyorlar şu anda. Bizim en büyük kozumuz ne biliyor musun sen ve ben. Millet…
Kayınpeder: Serinkanlı olarak bu işlerin üzerini çizeceğiz.
Üçüncü kişi: Peki Başbakan’a sundun bu rüşveti falan…
Enişte: Bizi kimse aramadı, görmedi…
Kayınpeder: Başbakan şu anda İsrail ile savaşıyor, Amerika ile savaşıyor, cemaatle savaşıyor. Bütün işleri bırakacak da…
Yalçın ne diyecek?
Enişte: Eline geç.memiştir bile… Ben Yalçın’a 15 gündür bizatihi babayı görevlendirdim, Başbakan 21 ili mi ne açıkladıydı ya Cuma günü müydü ne… Yalçın o yazıyı okudu, daha dosyayı inceleyemedi. Anla yani… 20 gündür o baba hasta adam oğlum ne yaptın okumadın mı diye…

Bekliyorum bakalım, Yalçın bize ne diyecek.. Yalçın bize bir şey desin, biz ondan sonra ne yapacağımıza bakalım. Bana diyecek ki,‘Ne haliniz varsa görün…’ Öyle mi… Hükümetin yıpranmasını umursamıyor musun? Ben diyeceğim ki Başbakan’a, ‘Ben dedim kaynıma… Bu dosyayı da eline verdim. Okudu bunları. Babam verdi eline ve bunları takmadı.’ Karadeniz bölgesinde kimse seçimler için bizimle ters düşemez… Benim babam orada ciddi bir alimdir… ‘Yok’ desin, kimse oy vermez. Onun için de önemli bir kitlenin önünde benim babam.

Üç gün sonra bizi Tayyip çağıracak… Diyecek ki ‘Bu işler niye bu duruma geldi.?’ Diyeceğim ki, ben bakanla uğraştım, şuna rüşvet verdim buna verdim. Benim anamı ağlattılar. Ben bütün süreçlerden geçtim. Başbakan’ın bütün arkadaşlarına gittim. Dediler ki bana ‘Senin kayınbirader oradayken. Yanlış olur bizim Başbakan’a gitmemiz…’ Ben de cuma günü kayınbiraderin eline dosyayı verdim. Verdi baba yani. Bitti. Şimdi iki gün bekleyelim, bu arada müteahhitlerle buluşalım. Müteahhitler de doğruyu bilmeli. En büyük kozumuz bu Ahmet abi, beni sevmeleri benim onları sevip sevmemem önemli değil.

Ben bu adamlara teklif ettim: Müteahhitlere parasını verin ben başka bir şey istemiyorum. Alın bu işi başka birisine verin. Beni bu işten azat edin gideyim… Yapmadığım teklif kalmadı. Bu konuda bir canım kaldı yani vermediğim.

Engel oluyorlar

Hiçbir konuda suçum yok. 59 tane müteahhit bir araya geldiğimizde hakkımızı arayacağız. Yalan, iftira, yanlış yapmaya gerek yok. Sen yapmadın mı Adana’yı.? Seninki belediye, seninki beş taneden bir tanesi, Ama bunların yüzde 99.5’i her gün sağlık il müdürleriyle yemek yiyen müteahhit…

Onun için biz birlikte hareket edersek, hükümet bizi şey yapar. Niye sana diyor ki ‘Sen Oktay’ı ver mahkemeye.’ Niye biliyor musun abi.?

Bakanlığı para ödemekten kurtarmak için. Şimdi sen benim sponsorum engel oluyorsun. Müteahhidi üzerime çekiyorsun, yaptığım binada da oturuyorsun. Oktay üçkâğıtçı, atın bunu içeri. Atsınlar. Ben bu kâğıtlarla ifade verir, üç gün sonra çıkarım.

Ama ne olacak biliyor musun, bakanlık para ödemekten kurtarmak için. Olan yine senin parana olacak. Yani senin paran gidiyor şu anda. Şu anda 40 trilyon param var. Şu anda toplam müteahhitlere 6-7 trilyon borcum var veya yok. Yaptığım inşaatlara bugün fatura kessem, 70 trilyon alacağım var hak edişlerim var. Onda biri yetiyor, Ahmet abi gibi 50 adamı kapatıyor.

Sevgili okurlarım, Dediğim gibi bu konuşmaların görüntü ve kayıtları elimizde mevcut.
Bunları savcılığa teslim etmeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve Ferşat’la Yüksel’e bir kez daha “hodri meydan” diyoruz.

Kurdeleyi Vali’ye kestirdiler
Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t’­ın or­tak ol­du­ğu Fer­şat Gro­up ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 112 acil ser­vis is­tas­yon­la­rın­dan 5’i An­tal­ya­’da hiz­me­te gir­miş­ti. İs­tas­yon­la­rın kur­de­le­le­ri­ni dö­ne­min Va­li­si Ah­met Al­tı­par­mak kes­miş­ti.

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Ocak.2014 - okkesb@gmail.com,

Diğer Haberler

 • DAR KORİDOR: LİBERALİZMİN LİBERAL ISLAHI
 • S-400’LERİN ALTINDA YATAN KORKUNÇ GERÇEK.!
 • TÜRKİYE'NİN SUDAN’DA KİRALADIĞI ARAZİLER TEHLİKEDE
 • EKONOMİDE KENDİNİ BEĞENMİŞLİK
 • ŞEKERDE BÜYÜK OYUN VE TEHLİKE
 • ASGARİ ÜCRETİN ADI İNSANCA ÜCRET OLSUN
 • YENİ VERGİLERİNİZ HAYIRLI OLSUN.!
 • STAGFLASYON.? RESESYON.? POLİTİKA FAİZİ.?
 • ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE BÜYÜYOR.
 • TÜRK TELEKOM SOYGUNU HAKKINDA.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP