CHP’NİN ERTELENEMEZ GÖREVLERİ.!.

“Çocuklarımızın Geleceğinden Endişeliyim… Bugün Yapılanlar Teröre Değer Katmış, Demokrasi Umudunu Azaltmıştır.”

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

CHP’NİN ERTELENEMEZ GÖREVLERİ.!.

 Mİ.?

“Çocuklarımızın Geleceğinden Endişeliyim… 

Bugün Yapılanlar Teröre Değer Katmış,  Demokrasi Umudunu Azaltmıştır.”

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği etkinliğe katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ”Barış sürecinde kadınların rolü ne olmalı” sorusuna Çözüm sürecine  kadınlar  destek vermeli. Barış toplumun ortak talebidir. Barışı hep beraber desteklemeliyiz cevabını vermiştir… 

Kılıçdaroğlu’nun, “açılım konusunda hükmetten farklı düşünmeyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den sürpriz bir şekilde randevu isteyerek, ikinci Kürt açılımı sürecine müdahale etmesini istemesi, parti tabanında şaşkınlık yarattı.

Bazı CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun açılım masasında yer arama anlamına gelecek bir tutum izlemesinin, partiye zarar verdiğini savunmuşlar. Grup Başkan Vekil Emine Ülker Tarhan: Açılımın teröre destek kattığını ileri sürerek, “Çocuklarımızın geleceğinden endişeliyim… 

Bugün yapılanlar teröre değer katmış, demokrasi umudunu azaltmıştır.” diyerek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan  farklı düşündüğünü kamuoyuna açıkladı…

Eski Genel Başkan Baykal da sessizliğini bozup, Anadolu yollarına düşmeye karar vermdi… 

Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Suriye dönüşünde yaptığı açıklamada; AKP-Öcalan görüşmelerini olumlu bulduğunu, Genel Başkanın da aynı görüşte olduğunu söylemesi partililerin şaşkınlığı bir kat daha artırdı…

Zaten Genel başkan da hükümet-Öcalan görüşmeleri için negatif bakmıyoruz diyerek, programa aykırı bir söylem içerisine girdi.. 

Bir diğer Hatay Milletvekili Nihad Matkap, Öcalan’ın önerdiği vatandaşlıktanımının CHP programında yer alan milliyetçilik tanımına uyduğunu söyledi. Program hepinizin elinizin altındadır. 13. sayfada milliyetçilik anlayışımız yazılıdır. Programı okuyunca, Öcalan’ın yaptığı “vatandaşlık” tanımı ile programımızda yazılı milliyetçilik anlayışımızın en küçük bir benzerlik olmadığını zaten göreceksiniz… 

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu 25 milletvekilinin imzası ile Abdullah Öcalan’ın “Hakikatleri Araştırma Komisyonu”  talebini yerine getirmek için önerge hazırlamış…

Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. Biz sadece geçen hafta basına yansıyanları özetledik… 

Bir tarafta Parti Programı, diğer tarafta programa açıkça aykırılık yaratan (ve disiplin suçu olan) bu söylemler.!. 

Program halen yürürlükte ve herkesi bağlayıcı bir metin.!. 

Ne yapılmaya çalışılıyor.?

Bu duruma daha ne kadar sessiz kalacağız.?

Bu kadrolar ile seçimlere girilebilir mi.?

CHP’nin kendine gelmesi için yeteri kadar vakti kaldı mı.?

CHP’liler CHP’nin yönetimine gelebilecek mi.?

Bu sorulara benzer, yanıtı verilmemiş yüzlerce soru var kafamızın içinde.!.

CHP Genel Merkezinden ve Milletvekillerimizden Çıkan Sesler; Her Geçen Gün Kafamızı Biraz Daha Karıştırmaktadır... 

 

Kimin söylediği doğrudur, kime inanmamız gerekir, elbette ki bunun için elimizde bir ölçü olmalıdır. CHP’liler için en doğru ölçü, hiç kuşku yok ki, partili olan herkesin uymak zorunda olduğu CHP Programı’dır.!. 

Yeni CHP’nin merkez yönetimi, ne yazık ki, Kürt Sorunu” hakkında tutarlı bir görüş ortaya koyamamıştır. Yetkili kurullarda tartışılmadan, adeta emrivakiler yapılarak, CHP’nin kuruluş felsefesi ile uyuşmayan görüşler ortaya atılmaktadır. Sanki herkesin bu görüşleri savunma mecburiyeti varmış gibi bir hava da estirilmek istenmektedir.!. 

Siyaseti ve siyasetle ilgilenmeyi, “Kamusal Görev ve Toplumsal Özveri” (1) alanı olarak kabul eden partimiz, programında “özerklik” konusunda net bir duruş sergilemektedir: 

“Küreselleşme adına çok sayıda yerel iktidar odağı oluşturmayı dayatan, merkezi devlete rakip olarak cemaat, tarikat ve çok uluslu şirketler eksenini geliştirmeye yönelik idari federalizm benzeri yapılanmayı öngörerek, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve özellikle üniter yapıyı tehdit eden her türlü idari düzenleme girişimleri gündemden çıkartılacaktır.” (2) 

CHP yerel yönetimleri, yerel iktidar odakları olarak değil, yerel demokrasi odakları olarak görür. (…) Yerel nitelikli hizmetlerin yetki ve sorumluluğu, üniter devletin gerekleri dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan yerlerde kaynak ve araçlar da sağlanarak merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilecektir.” (3) 

CHP’nin Terör ve PKK konusunda, programında belirlenmiş ve kurultay tarafından da benimsenerek onaylanmış bulunan görüşleri ile Y- CHP yönetiminin kurultay onayından geçmeyen (ve dolayısıyla hukuken geçerli olmayan) şimdiki görüşleri birbirine tamamen terstir.!.

Cumhuriyet Halk Partisi Programı’nda, Kuzey Irak’ta üstlenen PKK mensupları, özgürlük savaşçıları olarak değil, terör örgütü üyeleri olarak tanımlanmıştır. CHP Programı, terörle müzakere yapılmasına hiç bir şekilde izin vermez. Terörle mücadele esas alınmıştır. Aksine olan söylemlerin tamamı programa aykırılık teşkil eder… 

Programa Aykırı Söylemler, Parti İçerisinde Ayrışmalara Neden Olur Ve Giderek De Parçalanmanın Alt Yapısını Oluştururlar. Sanki Yapılmak İstenen de Budur.! 

Bu Gidişe Parti Tabanı Asla İzin Vermemelidir.!. 

Parti programımıza göre; 

“Türkiye’nin Kuzey Irak’tan PKK’yı tamamen tasfiye etmek hem hakkı, hem de görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu görev eksiksiz yerine getirilecektir.(…) Terörle etkili bir mücadele  gerçekleştirmek için güvenlik güçleri yeniden yapılandırılacaktır. Uzman ve profesyonel elemanlardan oluşacak özel eğitimli güvenlik güçleri, terörist saldırıları eylem aşamasına gelmeden ve mümkün olduğu ölçüde Türkiye sınırlarına ulaşmadan önlemeyi amaçlayan bir yapıya kavuşacak ve yeterli olanak, yetenek ve teknoloji ile donatılacaktır.” (4) 

“Geçmişte bağımsızlığını ve haklarını korumak için savaşçı yeteneğini gerektiğinde kanıtlamış olan ülkemiz bir saldırıya uğramadıkça barış içinde yaşamak ister. Silahlı kuvvetlerimiz ulusun bağımsızlığını ve güvenliğini korurken dünya barışına da katkıda bulunmaya her zaman özen göstermiştir.(…) Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün yurtta barış, dünyada barış anlayışına dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaktadır. (5) 

Her Koşul Altında CHP’lilerin Ertelenemez Ve Devredilemez  Görev  Ve  Sorumlulukları Vardır: 

Tüzüğümüzün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.” 

Aynı şekilde 5. maddenin 5. fıkrasına göre Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.” ZİRA, 

- CHP’liler hiç kimsenin kapı kulları değillerdir. Yurttaşlık bilincini özümsemiş bağımsız bireylerdirler.!

- CHP’lilerden uşak olmaz.!

-CHP’liler hiçbir yerden ve hiç kimseden emir almazlar.!

- CHP’liler biat kültürüile yetişmedikleri için olguları sorgulayıp, yargılama yeteneğine sahiptirler!

- CHP’li olmak görev ve sorumluluk sahibi olmayı gerektirir…

- CHP’liler ülke ve dünya sorunlarına duyarlıdırlar.!.

- CHP’liler gerçek yurtseverlerdir.!.

- CHP’lilerin ödevleri; Ulu Önderimiz ve Birinci Genel Başkan’ımız Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Bursa Nutkunda yazılıdır. Genel Merkez’den gelecek genelgeleri bekleyerek ne yapacaklarına ve nasıl konuşacaklarına karar vermezler.!.

- CHP’lilerin ödev ve sorumlulukları parti programda açıkça yazılıdır. 

İşte o ödevlerimiz: 

Parti Tüzüğümüzün Parti Üyelerinin Görevlerini belirleyen 7/A maddesinin (d) bendinde: Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini, her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler” demek suretiyle, üyelerin birincil görevinin parti ilkeleri ve programını yurttaşlara duyurmak olduğu ortaya konmuştur. 

Parti içi demokrasi üyelerin ancak ve ancak üyelik görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri ile yaşam bulabilir… 

CHP’liler ihanete ile Atatürk İlke ve Devrimlerinin çiğnenmesine asla sessiz kalamazlar. Sessiz kalmak ihanete ortak olmak anlamına gelir… 

Üyelik görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirdiğimizi söyleyebilir miyiz.? 

Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı genel merkez yöneticilerimiz, yukarıda özetlediğimiz parti programına, söylem ve eylemleri ile aykırı davrandıklarını, pek çok kişi gibi bizler de üzülerek izlemekteyiz… 

Böyle bir durum karşısında sessiz kalmak; parti programına, ilkelerimize, onurlu tarihimize, önderlerimize ve inançlarımıza ihanet etmek olur ki, böyle bir durum içinde bulunmak insanın kendisine ve siyasi geçmişine ve programı onaylayan delegelerin iradesine karşı yapabileceği en büyük saygısızlıktır.!.

Görevi ne olursa olsun, hiç bir partilinin “parti suçu” işleme imtiyazı olamaz! 

Bu çerçevede, üyelik görevini gereği gibi yerine getirmek; parti suçu işleyenleri eleştirmekle başlar… 

Ve nihayet, fikirlerimizi söylemek, yanlış söylem ve eylemleri eleştirmek, Anayasamızın 26. maddesinde ifadesini bulan “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” kapsamında bir haktır. Bildiğiniz gibi bu madde hükmüne göre:” Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” 

Öte yandan Anayasamızın 67. maddesine göre; “Vatandaşlar… Bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma” hakkına da sahip olup, bu hükümler çerçevesinde siyasi faaliyetlerim tamamı yürürlükteki yasaların güvencesi altında bulunmaktadır… 

Atatürk’ün koltuğunun hakkını vermek; birikim, cesaret ve inanç işidir… 

Biz CHP’liler, Başka Bir İfade İle Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerleri, Bu Zor Günlerde Görevimizi Layıkıyla Yapmazsak, Kimseden Bir Şeyler Yapmasını da Bekleyemeyiz.!. 

Saygılarımızla… CHP GÖNÜLLÜLERİ

 

DİPNOTLAR:

1.) CHP Programı s.71

2.) Age,s.82,

3.) Age,s.86,

4.) Age,s.113-115,

5.) Age,s.119

 

 

 

Cemil CAN,  Ankara – Mart.2013

http://www.medyagunebakis.com/  av.cemilcan@hotmail.com,  

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Cemil CAN, Ankara – Mart.2013

 

 

EĞER BİR ÜLKEDE

“Hukuk Üstün Değilse, Adalet Yok Hükmündedir.!”

"Türk Yargısında Kronik İşlev Bozukluğu Var"

Bağımsız Bir Millet Olan Papua Yeni Gine, 

Parlamenter Demokrasi Sistemini Kabul Etmiş

Ülkelerdendir.

"Adil Yargılamayı Etkileme Suçunun Oluşabilmesi

İçin, Öncelikle Adil Yargılamanın Olması Gerekir."

Türkiye, ‘Hukuk Devleti İlkesizlikleriyle Malul’

Ülkeler Kategorisini Oluşturan ‘Hibrit Rejimler’

Arasında 88.Sıradadır. 

 

Hiç Bir Şey İçin Aşırı Endişe Etmeyin.

Bakarsınız, Yarın; Ya Deve, Ya Deveci

Ya Da Üstündeki Hacı Ölebilir. İ.İnönü

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

SU HAYATTIR… SU BİR HAKTIR…

SU, KAYNAK DEĞİL, DOĞAL VARLIKTIR.

SU YASASI ÇIKARILMALIDIR.!

 

TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesi:

 “Salt ekonomi odaklı projeler dönemi bitmeli,

Ekolojik Siyaset dönemi başlamalıdır.!”

 

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN

TEMA VAKFINDAN PARTİLERE..!

“Yaşamın sürdürülebilmesinin” ve

“sürdürülebilir gelişmenin” ön koşulu

“çevrenin, toprağın, suyun, ormanın,

biyoçeşitliliğin” korunarak yönetilmesidir.

 

ÜLKEMİZ, TOPRAKLARIMIZ…

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖL OLMASIN.!

YEŞİL OLMASI İÇİN DESTEK OLUN..

 

 

Bir Memlekette, Namuslular, Namussuzlar

Kadar Cesur Olmadıkça, O Memlekette Kurtuluş Yoktur. İ.İnönü

Ülkeyi Dini İrticadan Kurtarmanın Tek Yolu

Millete Kuran’ı Türkçe Olarak Okutmaktır.

Şartlar Gelişirse İhtilal’ler Hak Olur.

İrtica Başbakan’dan Cesaret Bulursa,

Kim Onun Sokağa Dökülmesini Önleyebilir.?

İrtica’nın Sokağa Dökülmesi İse Ülkenin Kana Bulanmasıdır. İ.İnönü


Biz Açıkça Milliyetçiyiz...

Ve Milliyetçilik Bizim Yegâne Birlik Unsurumuzdur. Türk Ekseriyetinde Diğer Unsurların Hiçbir Etkisi Yoktur. Vazifemiz Türk Vatanı İçinde Türklüğü Yaşatmaktır. Türkleri Ve Türklüğe Muhalefet Edecek Öğeleri Kestirip Atacağız. Ülkeye Hizmet Edeceklerde Her Şeyin Üstünde Aradığımız Türk Olmalarıdır. İ.İnönü 

 

Diğer Haberler

 • DEPREM VE GELECEK KAYGISI
 • MAORİLER KADAR OLAMADIK.!
 • *KRONOMETRE SIFIRLANDI* ‘MI.?
 • AKTİVİST GAZETECİDEN SAMİMİ İTİRAFLAR.!
 • SEVAP KAZANMANIN YOLLARI
 • SEVGİ GÜNÜNDE BİR VEDA…
 • PAHA BİÇİLEMEZ SİHİRLİ TOHUMU KİM EKECEK
 • NEDİR BU 3.DALGA İLİŞKİLER.?
 • BU GİDİŞE RIZAMIZ DEĞİL, İTİRAZIMIZ VAR.!
 • TÜRK SOLU BUGÜNKÜ KADAR DÖNEK ÇIKARMADI.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP