BAŞOĞUZLU ELİZAN OPOLAR

Elizan Atalarımız, Doğu Karadeniz’de, Rize’den Kuzey Kafkaslara Kadar Uzanan, Başoğuzlu İmparatorluğunun Bakiyesi Olan Bir Devletin Sahipleridir.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

BAŞOĞUZLU ELİZAN OPOLAR

 

Elizan Atalarımız, Doğu Karadeniz’de, Rize’den Kuzey Kafkaslara Kadar Uzanan, Başoğuzlu İmparatorluğunun Bakiyesi Olan Bir Devletin Sahipleridir.

Tokatlı tarihçi Strabon’a dayanarak yapılmış antik haritalarda adı Lazika’dır. Bazı kaynaklarda Trabzon’dan Azerbaycan’a kadar olan bölgenin coğrafi adı Adrepatiene (Dor-Opasi-önü) diye geçer, doğrudur, burada kastedilen Dor Opası, parasında adı böyle yazılan VI. Büyük Bedri’dir.

Elizan adı, Ulu Can, Ali Can, Alazan  (Alazlar) ile sesteştir.  Elizan adına kaynak olan kavram, Ulu-Oz, İleus, Laz, Lat, Lad dönüşümleriyle karşımıza çıkan Ulu Işık (Gök Tanrı) inanışıdır. Biraz daha eşersek, Kor ve Kun atalara,  Karus (Su kanalları) Kültürüne, Sümer (Demir) Kültürüne ulaşırız.

Ayrıca Ulu-oz, birleşip kaynaşarak Kun olan halkı, bugüne getirirsek Ulus’u ifade eder.

Antik toplumlarda etnik ad yoktur, parasında beyin üç sıfatı okunur.  Ulu kişiye birçok sıfatı öldükten sonra verilir, bunlar parasında yazmayan sıfatlarıdır.

Örneğin, Başoğuzlu VI. Büyük Bedri’nin en yüce sıfatı olan KOR-KUN Atası, sadece öldüğü yeri (Kerkinitis) gösteren haritalarda yazılıdır. İnanışını belli eden İLEUS ise, parasında en üste yazılan sözcüktür. (bkz.s.445)          

1-İnanışı: BAZ İLEUS (Baş-İleus, Eliz Başı)

2-Soyatası: MİTRİ DATE (Mitridat hanedanı)

3-Görevi: OPA DOR-OS (Dorların Opası)

Sembollerle bu sıfatlar desteklenir. Hatta eğer altın para ise,  kralın “en büyük baş” olduğunu, birçok boyları birleştirerek ordular kurduğunu gösterir.

Başoğuzlu VI. Büyük Bedri’nin altın parasında, başı üzerinde 7 ışık sembolü vardır.  Bu para belli ki onursal madalyadır.

 

 

 

 

BAZİLEUS ALİ (Z)CAN DOR OS

Üzerindeki diğer yazılar onun diğer sıfatlarıdır. Ortada LAK (UluAga), altta OD-MA (Atam, Od’um, MEDE, MAZ) okunmaktadır. Kralın Ma-Od-Eri, MİTRİ (BEDRİ) olan hanedan adında OD-MA’ yı tekrar görebiliyoruz.

Oğuzlu halkının Elizan madalyalarından birinde, yedi ışıklı (Helios) sembolden başka, buğday başaklı bir yazı vardır. Yazının nerelerden ayrıldığını göstermesi bakımından buğdayın duruş yeri önemlidir.

Elizan halkının kimliği ve kültürü üzerine belki de en değerli bilgiler buradadır. İleri yazma seviyesinde olduklarını gösterir. Anadolu’daki bilim evlerinde ve hatta MÖ.1.yy’da Rize’de yazılmış olan Lokman Hekim kitabının dili de budur.

 

           

      

 

 

DUSİ OZ  (Atası Oz)

KOS ERİ  (Oğuz Eri, Koçeri!)

Di OZ      (TE OS, Zeus, Işığın oğlu)

Cümle olarak: Işığın büyük atası, Oğuzeri.

Yedi ışıklı Eliza sembolünü, Başoğuzlu parasının kenarlarında görürüz.

Elizan madalyonundaki buğdayı Adige’nin madalyonunda da görürüz. Amasya’daki gece savaşında kılıcı düşen yaralı kralı atına almış, fırtına gibi Zir Kale’ye götürmüştür(MÖ.65). Kabartay kızı, baş kadın savaşçı (Er-Hatune/Eradne) Adige’nin madalyonunda, rüzgâr kanatlı atı ve buğday, onun kimliğidir.

Elizan madalyonu bize bir şey daha söyler; heceler bir buğdayla ayrılmış, kelimeler alt alta gelmiş, tamamı okunduğunda bir cümle oluşmaktadır. İşte bugün de kullandığımız bu yazım kuralı belki ilk defa bu kültürde karşımıza çıkmaktadır.

MÖ.63’deki büyük yenilgiden sonra, Mitridat hanedanından Aristarkos adında bir Oğuzeri daha karşımıza çıkmaktadır ve onun da başının üzerinde 7 ışık vardır.

 

    

    

 

Parasında “Atası Zeus Oğuz Eri” yazılıdır: “ΔΙΟΣ ΚΟΥ-ΡΙ  ΑΔΟΣ”

Kaynaklarda adı Kolkhis kralı Aristarchos diye geçer. Ar-İstar-Kos açarak sağdan okuduğumuzda, Oğuz Yıldızı Er okunur. Kolkhis, Kol-gus olarak açıldığında OĞUZOĞLU demektir.

Antik Elizan bölgesi bugünkü Abhazya’yı da içine almaktadır. Abhaz bayrağındaki yedi yıldız, Elizan kültürünü ve Oğuz Aba (Ab-Kos) yurdunu işaret etmektedir.

İştar’ın Kızıl eli, “Birliğimiz Dirliğimizdir” sembolü, Kız-ıl (Ulu Oğuz) açılımıyla, Doğu Karadeniz’in ata kültürünü özetlemektedir.

Yedi ışıklı sembolleri, matematiğin babası Pisagor’da (İzmir Teos) ve tıbbın babası Apollonius’da (Niğde Tuana) görüyoruz. Başında ışık olan ulu ata, ışığı başında toplamış, akıllı, cesur ve yürekli, bilgisiyle etrafını aydınlatan yüce kişidir. Aşağıda solda Pisagor, ortada Apollonius, başlarında yedi ışıkla, sağda ise Sirkasya’nın kadim ülkesi Oset-Alan ambleminde 7 dağ görülüyor.

 

  

 

 

 

 

Apollonius, Apo-Ulu-Naus açılımıyla, Zekâ’nın Ulu Opası’dır. Pisagor ise, Başı-Kor (ışık kaynağı) olandır.  Halikarnas Balıkçısı Teos Bilim evi için, tarihin en büyük gök bilim merkezi olduğunu ve orada Anadolu’nun kuzey doğusunda konuşulan bir dille bilim yapıldığını anlatır. 

Teos Gök Bilim evi, burada çalışan bilim adamları 331 İznik Konsil kararlarına direndiği için, Ayasofya, Zağalasi, Tuana ve Ahtamar bilim evleri ile aynı sene, MS.548’de yakıldı.

Haçlılar Anadolu’ya, önce bilimi yok ederek, böyle girdi.

Bilimi yok edince, insanları Ulus’tan kopartmak, kardeşliği, birliği, dirliği bozmak, yağmacılar için kolaydı. Hazindir ki, elinizdeki kitabın yazılmasına neden olan kaygımız, bilimin yine saldırı altında olmasındandır.

Yukarıdaki sembollere dönecek olursak, Alan-Oset forsunda görülen 7 dağ, Sirkasya’yı anlatır. İnanışı Alan, Luna, UluAna, Ay (Maz) inanışıdır, atası ise Oset, Işık Ata’dır. Burada bir kere daha görüyoruz ki, kadim toplumların biri inanış, diğeri soy atası olmak üzere iki adı vardır.

Yedi vadisinden sapsarı altın akan dereleriyle Sirkasya, Atinalı en zalim korsanların (argonotlar) saldırı hedefiydi. Derelerden koyun postuyla toplanan altınları Yunan korsanlarına kaptırmamak için burada çok savaşlar verildi.

Elizanlar, hem altın postu kaptırmamak, hem de postu deldirmemek için tarih boyunca savaştı. Amazonlar onlardı.

Başlarında yedi ışıkla resmedilen Oğuz Eri atalar onlardı. Onlar böyle bir direniş kültürünün ulu canları, Elizan’lardı.   

Mitolojide Sümer Tanrıçası diye geçen Kibele’nin de adıdır Laz. Tarihte Tanrısının adıyla birlikte anılan başka bir kavim yoktur her halde. Dağının adı Kıble olan bir başka şehir de yoktur.

Anlaşılan, böyle bir manevi güç kaynağından bizi mahrum bırakmak için onları tarih kitaplarımıza koymadılar. Demek ki tarih kitapları da yeniden yazılacaktır.

Mahiye Morgül - 13.10.2010

mmorgül@haberte.com

 

Kaynak:

A.Dilaçar, Karahanlılar Devleti Haritası, TTK Yay.

D.Perinçek, Devlet Sürecinin Türkçedeki İzleri, Bilim ve Ütopya, Ekim 2010

http://conflicts.rem33.com/images/Georgia/Colchis_Strabo.htm

http://www.snible.org/coins/hn/bosporus.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLCHIS._Dioscurias._Late_2nd_Century_BC.jpg

http://www.s110120695.websitehome.co.uk/SNG/sng_reply2.php?crit_rule=Aristarchus_imag

www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Babylonian_Pythagoras.html

 

http://www.medyagunebakis.com/ - http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.

 

 

 

Diğer Haberler

 • HZ. MUHAMMED'İN HIRKASINA SÜRTÜLEN DESTİMALLER
 • ŞEYHİMİZ, ŞIHIMIZ ÇOK, FİLOZOFUMUZ YOK.!
 • BEYAZ KÜRTLERİN GİZLİ İKTİDARI
 • BÜYÜK YAHUDİ GÖÇÜNÜN GERÇEK HİKÂYESİ
 • 74 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: NURİ KİLLİGİL PAŞA
 • BUGÜN GÜNLERDEN ÂŞIK VEYSEL
 • CHESTER PROJESİ, OLTADAKİ BALIK TÜRKİYE
 • BAD-EL HARAB-ÜL BASRA.! & BAD-EL HARAB-ÜL TÜRKİYE.!
 • YENİ İSRAİL DEVLETİ KARADENİZ’DE KURULUYOR.!
 • SELANİK’TE BİR EVİN HİKÂYESİ
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP