İNGİLİZ’İN SEVR PLANI TAMAMLANIYOR.!

BOP Son Aşamasına Gelmiş Bile. Meğer Müslüman’ı Müslüman’a Kırdırma, Türk’ü Türk’e Kırdırma Programıymış.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

İNGİLİZ’İN SEVR PLANI TAMAMLANIYOR.!

Bunca yıl bekletilen kuluçka Çatı’dan başımıza düştü.!

BOP Son Aşamasına Gelmiş Bile. Meğer Müslüman’ı Müslüman’a Kırdırma, Türk’ü Türk’e Kırdırma Programıymış.

İnanılır Gibi Değil, Şii-Alevi Katliamına, Türkmen Katliamına Dönüştü...

İngiliz’in Sevr planı şimdi tamamlanıyor.!

Bush’efendi, 2001’de “3.Bin yılın Haçlı Seferini başlatıyoruz” dediğinde aslında tam da niyetini söylemişti. Ayıkmadık.

160 yıldan beri bekletilen kuluçkanın çatlama zamanı geldi, ne civcivdir ne kuş...

TSK yok edildi, Jandarma yok edildi, Milli İstihbarat yok edildi ve bekletilen yumurta elbirliğiyle ÇATI’dan başımıza düşürüldü.

AKP’nin aday göstermesine artık gerek kalmadı. Piyasa kızıştırmak için alıcıymış gibi tezgâha yanaşan yardımcı konumundadır şimdi.

AKP Cemaatle paralel çalışıyor dediğimde, düşman gösterip birlikte hareket ediyorlar dediğimde de anlatamamıştım; Hz. Muhammed’in Hayatı ders kitabında tanıtım afişleri var, belgedir.

Mısır’da Doğmuş Bir Şeyhülislam Müridi... Kemal Derviş Gibi Dışarıdan İthal, Pek Yakıştı Doğrusu... Bunca Yıl Kuluçkada Bekletilmiş.

Tekrar ediyorum. Canlar, başkanlık seçimi bir tuzaktır, tümüyle protesto edilmelidir, referandumla halife seçtiriyorlar, HAYIR dediğimiz bir yasaya şimdi balıklama atlamayalım. Bulanık suya atlıyoruz, kayalarda kafamızı parçalayacaklar, lütfen bu seçimi yasa dışı ilan edelim, çünkü ta başında 2009’da referandum yaparken yasa dışıydı... Bizim de adayımız var dememeliyiz, bu bile onların günahına ortak olmaktır...

Savaş düzenine girdiğimizi görmüyoruz, bu şartlarda normal seçim bile olmaz, bakın Türkmeneli (Musul) haberleri sansürlendi bile. Bu durum savaş şartlarıdır, biz ne seçiminden bahsediyoruz.?

Kadim Türk yurdu kan içindedir. Böyle bir zamanda seçim olmaz.!

Biz, Medler, Persler, Miletler, tüm Oğuzoğulları, Roma saldırıları karşısında gönüllü birleşik ordular kurma geleneğinden geliyoruz.

Birliğimiz Dirliğimizdir Diye Düstur Ettiğimiz Söz Birkaç Bin Yıllıktır.

Sevgili kalem arkadaşım Serendip Altındal “Bu muydu.?”

başlığıyla uzunca bir yazı kaleme aldı. Kendisini tebrik ediyorum ve aşağıda bu yazısından bazı bölümleri okurlarıma sunuyorum:

Bu muydu.?

CHP’liler neler oluyor sizin mahallede. Müsaade buyurunda aile geleneği itibarıyla yüce Atatürk’ün CHP’si ile büyümüş bir vatandaşınız ve seçmeniniz olarak bu soruyu sorma hakkım olsun. Bunca zamandır ketum bir inatla sakladığınız adayınız bumuydu.?

Kuş mu, civciv mi çıkacak derken, birde baktık yumurta çatlamış ve umutlar da piç olmuş. Aman ki ne aman, Yazık ki, hem de kaymaklısı…

Yani sonunda göstere göstere, sizlerin de mi kanınıza girdiler. Bu kadar mı içiniz boşalmıştı artık, yazıklar olsun. İnkılâpçılıkta, Atatürk’ün yolundan sapan Terakkiperver fırkaya bile rahmet okuttunuz. Herhalde artık bundan sonra sadece Tayyipler değil, hepiniz siyaseti bırakınca bu ülke huzura kavuşacak anlaşılan.            § Biz fevkaladeden alınan, kanuni olan tedbirleri, hiçbir vakit ve hiçbir suretle, kanunun üstüne çıkmak için vasıta olarak kullanmadık. (Mustafa Kemal, Nutuk s. 541 1927).

Derken, dünyada hangi diktatörün bunları söyleyebileceğine de empati oluşturan Atatürk gibi bir istisna lideri bile, diktatör olarak tanımlama gafletinde bulunan 360 derece Makyavelist Erdoğan’ın önüne; bula bula Türkiye Cumhuriyetinde tanınmayan, Kahire doğumlu ve dışarıda okumuş, yaşamış ve uluslar arası organizasyonlarda uzun yıllar görev almış bir adayı, tavuk yemi gibi atıveriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek bir çatı adayının, önce bütün Türk Milleti tarafından tanınması, benimsenmesi ve tarafsız; ama milli birlikçi, Kemalist bir saygınlık kazanmış olması gerekmez mi.?

Muhafazakâr adam senaryonuz da netice itibarıyla elinizde patlayacak gibi gözüküyor. İsmini dahi yeni duyduğum, sadece kronolojik verilerini okuduğum birisi hakkında ne olumlu ne de olumsuz bir şey söylememe etiğimi, tenzih ediyorum kuşkusuz.

Ne ki, AKP tabanından da - ki parti içinde de bir çoğunluğun, RTE destekçisi olmadığı biliniyor - belki destek alırız umudu ve önerisiyle - ki bu önerinin kimden geldiği sizce malumdur.!.!.!

ABD BOP genetiğindeki kurmaylardan birini, Çankaya adayı yapmakla acaba kendinize ve ülkenize neler kazandıracağınızı (.!.) düşünüyorsunuz.

Yoksa “temelsiz çatı olur mu.?” diyen Erdoğan’a bu durumu, kuşlar daha önceden duyurmuşlar mıydı acaba.?

Çünkü kopyacılarının o lafı boşuna söyletmedikleri de malum…

Mahiye Morgül - 17.6.2014

 

Mahiye Morgül, Ankara – Ocak.2015mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  -okkesb@telmar.net,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Mahiye Morgül, Ankara – Ocak.2015mahiye@gmail.com,

 

 

ORTADOĞU’DA NELER OLUYOR.?

Ortadoğu’nun Haritası IŞİD İle Yeniden Çiziliyor. İngiltere Tarihi Planını Uygulamaya Başladı.

Irak ve Suriye’de hangi devletler kurulacak?

Ankara teyakkuz durumuna geçmiş durumda. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor, bir yandan iç siyasette oluşan muhalefete karşı savunma stratejileri oluşturulurken, bir yandan da dış politikada nasıl bir strateji kurgulanacağı tartışılıyor. Ortadoğu haritası yeniden çiziliyor, halklar, sınırlar, rejimler büyük bir altüst oluşun içinden geçiyor.

Türkiye Açısından Çok Riskli, Bir Dönemdeyiz. Kürt Meselesi Çok Ciddi Yönetilmesi Gereken Bir Süreçtir.

Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’deki Kürt bölgesiyle, kendisine özerklik tanınacak Türkiye’deki Kürt bölgesi, bir de “Türkiye”, Türkiye Birleşik Devletleri olarak ayrı bir bayrak altında birleştirilecek ve Başbakan Erdoğan da Türkiye Birleşik Devletleri’nin ilk başkanı olacak. İşte Ali Ünal’ın o çarpıcı analizi

BOP PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Tam iki yıl önce bu köşede “Haritanın Tamamını Görmek İçin” ve “Durum Bundan İbaret” başlıklı iki yazımda şöyle deniyordu: “İngiltere, ‘Orta Doğu’ denilen coğrafyada mevcut sunî sınırları çizen ülkedir.

Bu sınırlar öyle çizildi ki, Kürtler ve Beluciler gibi etnik unsurlar, birbirine komşu ülkeler arasında dağıtıldı. Bunlar, İslâm ülkelerinin tamamen kendileriyle meşgul olması ve vakti geldiğinde bir defa daha bölünmesi adına kullanılacaktı.

Nitekim Financial Times gazetesinin Mayıs 1983’te, PKK’nın kuruluş günlerinde, yayımladığı ve dünyanın 2010 yılında alacağı öngörülen (yani planlanan) haritada Kürtlerin yaşadığı bölge, ‘Büyük Kürdistan’ olarak çiziliyordu. Dolayısıyla, PKK/KCK terörüne öncelikle bu açıdan değil de, Güneydoğu’daki şartların kendiliğinden sebep olduğu bir terör olarak bakanlar, fecî yanılıyorlar.”

Türkiye’nin vazifeli eşbaşkanı olduğu BOP veya GOP planı, İslâm dünyasını işte etnik ve bir de mezhebî temellerde bölme planıydı. Bu plana göre, Demirel’in kadim dostu, gazeteci Lütfi Akdoğan’ın Krallar ve Başkanlarla Elli Yıl isimli hatırat kitabında da yazdığı üzere, Irak çıkarılacak iki savaşın ardından birbiriyle çatışır güneyde bir Şiî devleti, kuzeyde adım adım kurulması planlanan büyük Kürdistan’ın güney parçası olarak Kürt devleti, ortada bir Sünnî devlet olarak üçe bölünecekti.

Bu plan dahilinde Irak işgal edildi ve önce fiilî olarak ikiye bölündü. Bu arada, Durum Bundan İbaret başlıklı yazımda aktarmıştım: Ralph Schoenman, Türkçesi Siyonizm’in Gizli Tarihi adıyla 1992’de yayımlanan kitabında Israel Shahak’ın The Zionist Plan for the Middle East adlı eserine atfen Suriye’nin etnik ve dinî yapısına uygun olarak, Şiî-Nusayrî bir devlet, birbirine düşman iki Sünnî devlet, bir Dürzî devlet şeklinde dörde bölüneceğini yazar.

İşte, İngiltere hakemliğindeki Oslo görüşmeleri, Çözüm Süreci, Esed’e karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun birden sahneden çekilip, yerini Sünnîlik adına “NATO’nun gizli ordusu” neo-Selefî terörist El-Kaide’nin türevi terörist IŞİD’in alıvermesi ve statüsü ortada kalmış Kerkük gibi bölgelerin Peşmerge’nin kontrolüne geçecek şekilde merkezî Irak’ın IŞİD tarafından süratle işgal edilivermesi, tıkır tıkır işleyen sözkonusu kapsamlı planın sadece parçalarıdır.

IŞİD’in açılımının Irak-Şam İslâm Devleti olması da, anlamlıdır. Çünkü üçe bölünecek Irak’ın ortasında kurulacak Sünnî devlet, Suriye’nin ortasında kurulacak Sünnî devletle birleştirilecektir. Bu plan işlerken, Sünnîlik adına organize edilip ileri sürülen El-Kaide ve türevleri, bütün dünyada (Sünnî) İslâm’ın pak yüzünü karartma fonksiyonu da görmektedir. Daha da ötesi, Irak ve Suriye’nin ortasında kurulacak terörist güya Sünnî devletin bir gün İsrail’e atacağı birkaç füze, BOP ve GOP planının nihaî merhalesine doğru taşınmasına hizmet edecektir.

Kendisine GOP dahilinde eşbaşkan sıfatıyla vazife verilirken, Türkiye’nin şöyle bir va’dle de kandırıldığını düşünüyorum. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’deki Kürt bölgesiyle, kendisine özerklik tanınacak Türkiye’deki Kürt bölgesi, bir de “Türkiye”, Türkiye Birleşik Devletleri olarak ayrı bir bayrak altında birleştirilecek ve Başbakan Erdoğan da Türkiye Birleşik Devletleri’nin ilk başkanı olacak.

 

Bu vaat, bir yandan bağımsız Kürdistan kurulurken, diğer yandan, ileride DHKP-C terörüyle Alevîleri ayrıştırmaya ve Türkiye’yi kantonlaştırmaya dönük bir planın merhalesidir.

PKK’nın son zamanda artan eylemleri, bayrak indirme skandalı gibi skandallar ve Musul’da konsolosluğumuzun işgali gibi hadiseler, zaten son 10-12 yıldır sinir uçları iyice alınmış, millî-dinî hisleri törpülenmiş, idealsizleştirilmiş ve lümpenleşmeye bırakılmış Türk toplumunu olup-biten ve olup-bitecek her gelişmeyi tepkisiz kabullenmeye hazır hale getirme fonksiyonu da icra etmektedir.

Başbakan ve medyasının Hocaefendi’ye ve Hizmet hareketine sürekli yüklenmesinin ve Cemaat’i bitirmeye çalışmasının bir sebebi de burada aranmalıdır.

 

Mahiye Morgül, Ankara Temmuz.2015 – mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  -okkesb@telmar.net,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Mahiye Morgül, Ankara Temmuz.2015 – mahiye@gmail.com,

Diğer Haberler

 • 74 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: NURİ KİLLİGİL PAŞA
 • BUGÜN GÜNLERDEN ÂŞIK VEYSEL
 • CHESTER PROJESİ, OLTADAKİ BALIK TÜRKİYE
 • BAD-EL HARAB-ÜL BASRA.! & BAD-EL HARAB-ÜL TÜRKİYE.!
 • YENİ İSRAİL DEVLETİ KARADENİZ’DE KURULUYOR.!
 • SELANİK’TE BİR EVİN HİKÂYESİ
 • ADNAN KAHVECİ HAKKINDA.!
 • MUHTEŞEM OSMANLININ BAKAMADIĞI YETİM ÇOCUKLAR
 • #ÂDEM’İN #HAVVA'DAN ÖNCEKİ #KARISI #LİLİTH
 • TÜRKLER İSTANBUL’U DANIŞTAY KARARIYLA ALMADI
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP