SPORCU ve SPOR PSİKOLOJİSİ

Bireyler Tek Başlarına Yaşayamazlar. Birbirlerinden Etkilenirler. Bireylerin Kişiliği Genellikle Bu Etkileşim Sonucunda Biçimlenmektedir.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

SPORCU ve SPOR PSİKOLOJİSİ

Bireyler Tek Başlarına Yaşayamazlar. Birbirlerinden Etkilenirler. Bireylerin Kişiliği Genellikle Bu Etkileşim Sonucunda Biçimlenmektedir. 

S.p.o.r...P.s.i.k.o.l.o.j.i.s.i...D.e.r.s...No.t.l.a.r.ı..

P.s.i.k.o.l.o.j.i... İnsanın tüm davranışlarını ele alır. Kişinin zihinsel yapısını, bilinçli ve bilinçsiz davranışlarını inceler; bunların içsel ve dışsal nedenlerini araştırır.

S.p.o.r. .P.s.i.k.o.l.o.j.i.s.i.:.

Bireylerin psikolojik özelliklerinin araştırılarak takım sporları ve bireysel sporlarda performanslarının nasıl en üst düzeye ulaştırılabileceği konuları ile uğraşır. Spor psikolojisi, bireylerin sportif performans seviyesini artırmak, öğrenmeyi hızlandırmak, performansı engelleyen psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışan psikoloji biliminin bir dalı olarak tanımlanabilir. 
Bu amaçlar aynı zamanda spor psikolojisinin çalışma alanlarını gösterir.

- P.e.r.f.o.r.m.a.n.s. .A.r.t.t.ı.r.ı.c.ı. .U.y.g.u.l.a.m.a.l.a.r...

 Antrenman sırasında ve yarışa hazırlık evrelerinde sporcuya uygulanacak motivasyon teknikleri, konsantrasyonu ve dikkati arttırıcı çalışmalar gibi sportif verimi en üst düzeye çıkartmakla ilgili konular irdelenmektedir.

- T.e.k.n.i.k. .Ö.ğ.r.e.t.i.m.i. .H.ı.z.l.a.n.d.ı.r.ı.c.ı. .U.y.g.u.l.a.m.a.l.a.r.
Sporcuların motor öğrenme aşamalarında Antrenör tarafından uygulanan fiziksel ve zihinsel antrenman teknikleri, antrenör
özellikleri, sporcuların zihinsel yetenek ve becerileri inceleme alanını oluşturmaktadır.

- P.e.r.f.o.r.m.a.n.s.ı.n. .Ö.n.ü.n.d.e.k.i. .R.u.h.s.a.l. E.n.g.e.l.l.e.m.e.l.e.r.i. .K.a.l.d.ı.r.m.a.y.a. .Y.ö.n.e.l.i.k. U.y.g.u.l.a.m.a.l.a.r...
Sporcunun üstün performans göstermesini engelleyebilecek stres, korku, kaygı gibi duygusal faktörlerin incelenmesi ve sporcunun bu durumlarla baş edebilmesi için gerekli stratejilerin öğretilmesidir.

 

- S.p.o.r.t.i.f. .E.t.k.i.n.l.i.k.t.e. .S.o.s.y.a.l. .P.s.i.k.o.l.o.j.i.k. .E.t.k.e.n.l.e.r....
Spor psikoloğu; antrenör ile sporcular, sporcularla sporcular arasındaki uyumu ve bu uyumun takım ve antrenör üzerindeki
etkilerini incelemektedir. Kişilik özellikleriyle bulunduğu çevreyi birlikte ele alarak yaşadığı sorunları araştırmaktadır.

 

- S.p.o.r.t.i.f. .E.t.k.i.n.l.i.k.l.e.r.i.n. .Y.a.p.ı.l.d.ı.ğ.ı. .O.r.t.a.m.d.a.k.i.

- K.o.ş.u.l.l.a.r.ı.n. .Y.a.r.a.t.t.ı.ğ.ı. .P.s.i.k.o.l.o.j.i.k. E.t.k.e.n.l.e.r....

S.p.o.r. .p.s.i.k.o.l.o.ğ.u...

Spor yapılacak alanın zemini, ısısı, aydınlanması, çevreden gelen etkiler gibi fiziksel koşulların sporcu performansı üzerindeki etkilerini incelemektedir...

S.o.s.y.a.l. .P.s.i.k.o.l.o.j.i...

Bireyler tek başlarına yaşayamazlar. İnsanlar hem birbirlerini etkiler hem de birbirlerinden etkilenirler. Bireyin kişiliği de genellikle bu etkileşim sonucunda biçimlenmektedir. 
Bireylerin birbirleri ile etkileşimini inceleyen psikoloji dalına sosyal psikoloji adı verilmektedir.

E.ğ.i.t.i.m. .P.s.i.k.o.l.o.j.i.s.i...

İnsanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu uzmanlık alanı öğrenme ve öğretme konularıyla ilgilidir. Farklı yaş gruplarında kime, hangi konu, nasıl öğretilmelidir ? soruları üzerinde durmaktadır.

D.e.n.e.y.s.e.l. .P.s.i.k.o.l.o.j.i....

İnsanın zihinsel yapısı ile ilgili deneyler yapmak bu bilim dalının temel görev alanını oluşturur. Deneysel psikoloji genellikle duyum, algı, güdü, öğrenme, bellek gibi konular üzerinde durur.

K.l.i.n.i.k. .P.s.i.k.o.l.o.j.i...

Psikolojik etkenler birçok hastalığın ortaya çıkışında önemli rol oynamaktadır. Örneğin; düş kırıklığı, stres, mesleki başarısızlık ruhsal hastalıklara neden
olabilmektedir. Klinik psikoloji bu gibi hastalara yardım etmeyi amaçlayan uzmanlık dalıdır.

G.e.l.i.ş.i.m. .P.s.i.k.o.l.o.j.i.s.i...

Psikolojinin bu dalı, bireyin kronolojik (takvim) yaşıyla gösterdiği davranışlarının özellikleri arasındaki ilişkiyi inceler.


Fatih Bacak. Spor Antrenörü.. Spor Yazarı...
A.n.t.r.e.n.ö.r.ü.n... N.o.t.... D.e.f.t.e.r.i.n.d.e.n.....
Medya Güne Bakış. Akdeniz"De Spor.. Spor Postası

 

@ #Medya Günebakış

Fatih Bacak, Antalya– EKİM.2017 fb.antalya007@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ – mail: okkesb61@gmail.com,

https://twitter.com/okkesb – web: http://www.trabmarder.org,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@telmar.net

Fatih Bacak, Antalya– EKİM.2017 fb.antalya007@gmail.com,

Diğer Haberler

 • WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE
 • MELİSA ERCAN ŞAMPİYON
 • TÜRK SPOR KULÜPLERİ FİNANSAL KRİZDE
 • GOL PASI.! PAS MI. TAKTİK Mİ.?
 • GÜREŞ, YARIŞ, EĞLENCE BİTTİ. İŞE DEVAM.!
 • OLİMPİYATLARA TALİBİZ DE.! HAZIR MIYIZ.?
 • YAĞMUR AKGÜN HEDEFİNE ULAŞTI
 • ANASTASİA POTAPOVA’NIN İSTANBUL ZAFERİ
 • TENNİS İSTANBUL’DA YARI FİNAL HEYECANI
 • TENNİS CHAMPİONSHİP İSTANBUL’DA BAŞLADI.
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP