SOSYOLOJİDE YANSITMA; PSİKOLOJİDE SAVUNMA.!

Yansıtma, İnsanların Gündelik Hayatla¬rında Çok Sık Başvurdukları Bir Savunma Mekanizmasıdır. Bunun En Belirgin Örneği İse Bireylerin Başarısızlık Durumlarıdır.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

SOSYOLOJİDE YANSITMA; PSİKOLOJİDE SAVUNMA.!

Yansıtma, İnsanların Gündelik Hayatla­rında Çok Sık
Başvurdukları Bir Savunma Mekanizmasıdır. Bunun En Belirgin Örneği İse Bireylerin Başarısızlık Durumlarıdır.

 

Bireylerin bilinçaltından gelen rahatsız edici dürtülerini, sanki onlar dışarıdan geliyorlarmış, başkaları tarafından kendisine yöneltiyorlarmış gibi algılayarak bu dür­tülerin baskısından kurtulma çabasına yan­sıtma denir.

 

Yansıtma, yani bireyin kendi­sinde görmek istemediği şeyleri özellikle başka­sına yüklemesi önemli ve ilkel bir savunma mekanizmasıdır.

Ayrıca kendimizde gör­mek istemediğimiz, kendimize yakıştıra­madığımız özelliklerimizi değiştirmek, on­larla baş etmeye çalışmaktansa onları baş­kalarına yakıştırmak, yönlendirmek, yansıtmak çok daha kolayımıza gelir.

Yansıtma, insanların gündelik hayatla­rında çok sık
başvurdukları bir savunma mekanizmasıdır.

@#MedyaGünebakış

 

Bunun en belirgin örneği ise bireylerin başarısızlık durumlarıdır. Sına­vını verememiş bir öğrenci öğretmene, iyi şut atamayan futbolcu suçu topa yansıtarak başarısızlığın sıkıntısından kendilerini kur­tarırlar.

Bu mekanizmanın sık kullanılması­nın başka bir göstergesi de deyimlere ve sözlere girmiş olmasıdır. Hatta zaman za­man dini inanç motifleriymiş gibi kullanı­lan suçu şansa, talihe, kısmete atma ya da sorumluluğu alınyazısına ve feleğe yükle­me tutumunun altında da bu mekanizma kendisini gösterir.

 

Yansıtma mekanizması sık kullanılma­sına rağmen olgun
bir mekanizma değildir. Çoğu zaman insan ilişkilerinde sorunlarla ve nevrotik yakınmalarla birliktedir, örne­ğin kararsız, çelişkili duygu ve düşünceler içinde bulunan birisi, bu özelliklerini yakın bir ilişki kişisine, diyelim
eşine yüklediğin­de her ikisi de birbirlerini karşılıklı olarak anlaşılmamış olarak hissedeceklerdir.

Yine Örneğin kendini güvensiz ve çaresiz hisse­den ve
kendine karşı düşmanca duygular besleyen bir kimse bu duygularını başkala­rına yüklediğinde, onların kendisine karşı olan tüm tutumlarını bu olumsuz perspektiften değerlendirecektir.

Sonuçta insan ilişkilerinde önemli bir engel olan alıngan bir yapı gelişecektir. Yansıtma savunması kimi zaman bireyin henüz gerçekle bağlantısının kopmadığı nevrotik düzeyi aşarak gerçeğin değerlen­dirilemediği psikotik düzeyde kullanılır. Bu durumda paranoid bozukluklar ortaya çıkar.
Paranoid bozukluklarda yansıtma mekanizmasının kullanılması en çok, kişi­nin başkalarının kendisine bir kötülük ya­pacağını sandığı ve patolojik kıskanmanın
olduğu durumlarda söz konusudur.

Örneğin eşcinsel eğilimleri nedeniyle suçluluk duygusu
duyan ve eşcinsel dürtü­lerini bilinçdışına itmeyi başaramayan bir birey, bu suçluluk duygusunun sıkıntısından içindeki dürtüyü başkalarına mal ede­rek kurtulmaya çalışır. Yansıtma mekaniz­masının devreye girmesiyle sorun başkala­rının ona karşı eşcinsel duygular taşıdıkları ve onların saldırmasından korktuğu biçimi­ne bürünür.

 

Ya da eşinden başka birinden hoşlandığını fark eden, fakat vicdanının ağır baskısını hisseden birisi, başkasından hoşlanma duygusunu eşine yükleyerek onu suçlamaya başlar. Ortaya çözülmesi müm­kün olmayan ve gerçekle ilişkisi olmayan bir kıskanma sorunu çıkar.

 

Psikotik bir belirti olan halüsinasyonların kişiyi
tehdit eder biçimde algılanan tür­lerinde de yansıtma mekanizması yürürlük­tedir.

@#MedyaGünebakış

 

Yansıtmanın da ana unsurlarından oldu­ğu bir başka
savunma mekanizması ise ko­nuyla ilgilenenlerin yeni dikkatini çekmek­tedir.
Çocukların anne ve babalan için geliştirdikleri özellikleri onlara yansıtarak bu gerçeğe değil de, çocuğun idealine uyan anne-baba figürleriyle özdeşleştikleri mekanizmaya yansıtmalı özdeşleşme adı ve­rilmekledir.

 

HİÇ BİR SUÇUNUZA ORTAK OLMAYACAĞIZ.!

 Akademisyen Yargılamaları; Hiç Bir Suçunuza Ortak Olmayacağız!

 

@#MedyaGünebakış ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Haziran.2018- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ --- okkesb@turkfreezone.com,

 

 

Söylenemeyenleri Söyledik.!

TBMM'NİN KONU MANKENİ OLDUĞU BİR ÜLKEDE TERAKKİ BİR KİŞİNİN VE SEÇİLMEMİŞ YARDIMCILARININ ELİNE BIRAKILMIŞ DEMEKTİR VE DEMOKRASİDE BÖYLE ATANMIŞLIK TANIMI YOKTUR..

Reyiz Cumhuriyet yönetimine alışamadı, prosedürler önünü tıkıyor. Türkiye'nin yeni sistemi İBB Büyükşehir belediye başkanlığı sistemidir. Belediyeler ne kadar demokratik kurumlar biliyoruz, Güldürmeyin bizi... Abdullah Gözaydın - agozaydin@hotmail.com

 


Diğer Haberler

 • QUA, METAVERSE DÜNYASINA DA GÜZELLİK KATACAK
 • DİLHAN ERYURT GOOGLE’DA DOODLE OLDU.!
 • MUŞ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN TASARRUF
 • RoboAKUT BOĞAZİÇİ ÜNİ. WORLD.3
 • SOSYOLOJİDE YANSITMA; PSİKOLOJİDE SAVUNMA.!
 • ASELSAN’A ABD ŞANTAJI
 • NÜKLEER AKKUYU GBT'Sİ
 • DİJİTALDE GÜVENLİ REKLAM PLATFORMU KURULDU
 • 2018’İN DİJİTAL TRENDLERİ
 • KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN ANA BELLEĞİ OLACAK
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP