TDF GENEL KURULA GİDERKEN ATEŞLE OYNUYOR.!

Mustafa Demir Başkanlığındaki TDF -Trabzon Dernekleri Federasyonu Ateşle Oynuyor.!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

TDF GENEL KURULA GİDERKEN ATEŞLE OYNUYOR.!

TDF GENEL KURULA GİDERKEN
Trabzon Dernekleri Federasyonunun Mayıs ayında yapacağı genel kurul öncesi sular durulmuyor. Başkan Mustafa Demir aşağıda yazdığımız nedenlerden dolayı BU SEFER dilediği gibi bir kongre yapamayacak sanıyoruz.!

http://www.oncetrabzon.com/tdf-genel-kurula-giderken_h614.html

 

TDF ATEŞLE OYNUYOR.!

TDF-TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU ATEŞLE OYNUYOR.!

TDF Trabzon Dernekleri Federasyonu 20 - 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek  olağan genel kurulu öncesinde yeni tüzüğünü gizleyip eski tüzüğünü resmi internet sayfasından yayınlayarak, İstanbul'da bulunan Trabzon kökenli dernekleri Genel Kurul öncesi TDF'na üye olmaya ve TDF Olağan  Genel Kurulunu bu yeni üye derneklerin delegeleriyle yapmaya çalışıyor.

 

Mustafa Demir Başkanlığındaki  TDF -Trabzon Dernekleri Federasyonu Ateşle Oynuyor.!

TDF son Tüzüğünün 7. Maddesine göre; "mevcut yönetim genel kurul tarihine 45 gün kala dernek üyeliği işlemlerini durdurur, bu tarihten sonraki başvuruları genel kurulda seçilecek yeni yönetim kurulu yapar"  maddesini hiçe sayarak, gelin 20 Nisana kadar TDF'na başvurunuzu yapın sizleri TDF'na üye yapalım denilerek, derneklerin ziyaret edildiği, gruplar halinde genel merkezine davet edildiği ve Boğaz gemi seyahatiyle toplantıya çağırıldığı bilinmektedir.

 

BURADAKİ HUKUKSUZLUK ŞUDUR.!

Her türlü dernek ve federasyonların anayasası olan Tüzük ve benzeri resmi kararlar bilindiği gibi Genel Kurulda Oybirliği ile alınır ve İl Dernekler müdürlüğünün onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulları da bunları uygulamakla yükümlüdürler ve tekrar genel kurul kararı olmadan da değiştiremez ve farklı biçimlerde uygulayamazlar.

Ancak böyle bir kural dışı uygulama olursa da, ki burada yaşanan da budur. Buna da hukuk el koyar ve gereğini yapar.Dernekler masası onaylı son  tüzüğü görmeden okumadan TDF'na Üye olan yeni başvuruş veya başvuracak  Dernek Başkanlarını Delegeliği olan veya yeni olacak kişilerin ve  bunların kararlarını almış veya alacak yönetim kurulu üyelerini nerelere imza attıklarını  gerekli denetimi yapmayan sessiz kalan Denetleme Kurulu üyelerini Uyarması bizden...

 

DİKKAT DİKKAT UYARIYORUZ.! KASIT YOKSA BÜYÜK HATA VAR.
20 Mayıs 2018 Genel Kurulu için TDF'na Üye Olmaya Çağrılan ve son genel kurulda 45 gün önce Delegelerini Yenileyip kaydını yaptırmayan  Trabzon Derneklerin Başkanlarını, Yetkililerini, Delegelerini Denetim ve Disiplin Kurullarını Uyarıyoruz. Kasıt yoksa büyük hata var.
TDF 2015 yılı Mayıs ayı sonrasında yaptığı son olağan genel kuruldan sonra,

22 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurul ile  tüzük değişikliğine gitmiştir. Yeni tüzüğüne göre ilki  20 Mayısta yapılacak olan genel kurulda federasyona kayıtlı kaç dernek olduğu, bu derneklerin kaç delegesi olduğu bu derneklerin kendi genel kurullarını yaparak sonuç bildirgesiyle delegelerini  dernekler masasına bildirip  TDF genel kuruluna 45 gün kala TDF'na üyeliklerini ve delegelerini yenilediklerini belirten kaç derneğin yeni başvuruda bulunduğunu, kaç tanesinin üyeliği yönetim kurulu üyelerinin ıslak imzasıyla karar defterinde kararı alınarak bu işlemlerin Genel Kurul tarihi olan 20 Mayıs  2018 tarihinden önceki 45. gün olan 05 Nisan 2018 de bitirilmiş olması gerektiği aşikar, bilinen bir gerçekken TDF'nun hala yeni üye dernek arayışlarının devam ettiği, yaptıkları ziyaret, çağrı ve toplanma faaliyetlerden görülmektedir.

 

DİKKAT ÖNEMLE DUYURULUR

TDF - Trabzon Dernekleri Federasyonunun 20 - 27  Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olağan genel kurulu öncesinde üyeliğim var diye bilen derneklerin delegeleri ve  yöneticileri; genel kurulda TDF'na başkan, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurullarına aday gösterileceklerini düşünen veya aday adayı olarak görev alacaklarını düşünen dernek delegelerinin durumlarını onaylı son tüzüğe göre değerlendirmeleri veya Dernekler masasına sormalarının ikazını yapıyoruz.

 

MUSTAFA DEMİR BAŞKANLİĞİNDAKİ TDF, HUKUKU HİÇE SAYARAK KENDİSİYLE BİRLİKTE DERNEKLERİ DE ATEŞE ATIYOR.
Denetleme kurulu en az yılda bir kez yapması gereken denetlemeleri üç yıldan bugüne kadar yönetim kurulunun yönlendirmemesinden dolayı hiç bir denetleme görevini yapamadığı gibi denetimin yapılması için yapılan iki resmi başvuruyu da  dikkate almadı.Bunlardan sonra genel kurula sunulacak denetleme kurulu raporu da merakla beklenmektedir.

 

HER ORTAMDA TRABZON STK'LARIN ÜST ÇATİ KURULUŞU  BİZİZ  DİYEN  FEDERASYONDA BUNLAR YAPILIYORSA.!
05 Nisan 2017 tarihinden sonra, bu tarihten önceymiş gibi usulsüzlük yapılarak karar alınmış olarak gösterilebilecek üye dernek ve delege kabulleri; İl Dernekler Müdürlüğünün yanlış tüzük uygulaması engeline takılacaklar, bunun için itiraz  ve başvuru yapıldığında konu hukuk tarafından verilen karara kalacaktır.

Bu yapılabilecek yanlış uygulama son ıslak imzalı tüzük ve yönetim kurulu kararı ve yazışmalar ortaya konularak çözülecek. Bu yapılabilecek usulsüzlük TDF'nun, üye yapılmak istenen dernek ve delegelerinin  siciline yansıyacaktır.

Böyle bir hataya düşmüş dernekler varsa, bundan geri dönerek genel kurul sonucu seçilecek yeni yönetim kuruluna başvurularını yapmalıdırlar.

 

ESKİ DELEGELER, YENİ YAPILMIŞ DELEGELER ve

YAPILACAK YENİ DELEGELERİN DİKKATİNE

TDF - Trabzon Dernekleri Federasyonu, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünün, 22 Temmuz 2015 Tarih 87385697-477.01.02.02-E.43347 sayılı yazısıyla uyarılarak TDF'nun tüzüğünde gördüğü yanlışlıkları düzeltmesini istenmişti.

TDF - Trabzon Dernekleri Federasyonun ise tek maddeli tüzük değişikliği; kısa zaman önce TDF nın teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilen, dernekleri üye delege yaparak genel kurula hazırlayan Ali Rıza Balcı başkanlığında kurulan komisyon tarafından hazırlanarak yönetim kurulu üyelerinin tamamının ıslak imzaları ile   22.07.2015 tarihinde tek gündemli tüzük değişikliği olağanüstü genel kurulunda kabul edilerek İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Buna rağmen yeni onaylı  tüzük bir türlü ortaya çıkartılmadı ve TDF'nun internet sitesinde eski  tüzük yayınlanmaya ve bu tüzüğe  göre  üye dernek, delege kayıtlarına devam edilerek,Yönetim Kurulunu imza attırarak veya eski başvuruymuş gibi imzalatarak suç işleyip kendileriyle birlikte dernekler ve delegeler de yanlışa sürüklenmeye devam ediliyor.

 

ONAYLİ SON TÜZÜK'E GÖRE DURUM ve YENİ ÜYE OLACAK DERNEKLERİN DİKKATİNE

TDF - Trabzon Dernekleri Federasyonu'na üye olmayı düşünen dernekler Son tüzük olan 22 Temmuz 2015 tarihli ve ıslak imzalı  tüzüğü isteyip okumadan üyelik başvurusu   yapmamalıdırlar. Başvuru yapmış olanlar ise bu yanlışı düzeltmelidirler.

TDF - Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun olağan genel kuruluna 45 Gün kala yani 05 Nisan 2018 tarihinden sonra genel kurul öncesi tüm kayıtlar durdurulur yeni  başvurular yeni seçilecek yönetim kurulu değerlendirir maddesi geçerlidir.
Mevcut Delegelerin, temsil ettiği derneğin son genel kurulunun yapıldığı tarihte TDF delegelikleri düşer. Son genel  kurulda divanın genel kurul tutanağında birlikte dernekler masasına teslim edilen  yeni delegelerin TDF genel kurulundan 45 gün önce müracaatlarıyla TDF'nun 31 kişilik yönetim kurulu üyelerinin oy birliği veya oy çokluğu imzasıyla  sağlanarak  karar defterinde ıslak imzayla üyelik kararı alınan yeni delegeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Eski tüzükteki kurucu daimi delegelik tamamen tüzükten kaldırılarak fahri delegelerin de seçme ve seçilme hakları da kaldırılmıştır.

Genel Kurula katılacak yeni derneklerin;Dernekler masasına verdikleri son genel kurul divan tutanağındaki delege isimleri ile birlikte   05 Nisan 2018 tarihinden önce üyelikleri TDF yönetim kurulu tarafından yeterli çoğunluk sağlanarak 45 gün önceden ıslak imzalı üyelik kararı  alınmış olması ve dernek katılım payı, delege aidatlarının  tamamı yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde genel kurula katılacak derneklerin delegeleri oy kullanamayacak.

05 Nisan 2018 tarihinden sonra müracaat eden veya edecek olan derneklerin üyelik taleplerini genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim tarafından değerleştirilecek kabul edilen Dernek delegeleri bir sonraki yapılacak genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olabileceklerdir.

Tüm bunların dışında da mevcut son tüzüğe göre yapılacak olağan genel kurulun   gerçekleşebilmek için; tüzükte belirlene maddeye göre yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye sayısının iki katı delegesi hazır bulunmak zorundadır.  Aksi taktirde Divan genel kurulu açamaz seçim yapamaz olacaktır.

 

DİKKAT, DERNEKLER ve TEMSİLCİLERİ ZARAR GÖRMESİNLER

TDF'na eski ve yeni Üye olmuş veya yeni müracaat edecek seçme ve seçilme hakkı olduğunu sanan dernek temsilci ve delegelerin temsil ettikleri kurumlara ve  kendilerine zarar gelmemesi adına çok önemli uyarıdır.

Bu kişilerin TDF'nun bir türlü ortaya çıkarmadığı 22 07 2015 tarihi onaylı  son tüzüğüne bakarak durumlarını buna göre belirlemelidirler.

Aksi durumda yüksek ihtimalle bir çok kişi tarafından il dernekler müdürlüğüne ve genel kurula yapılacak itirazlar ve suç duyuruları yapılacaktır.

Bunun sonucunda da hukuka gidilerek tüm resmi evraklar ıslak imzalarla resmiyet kazanan çözülecek, bundan da kendileri ve temsil ettikleri kurumlar zarar görecektir.

TDF Genel Başkanı Mustafa Demir'in Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunu hangi onaylı tüzükle yapacağını göstererek açıklama yapması beklenmektedir.

 

  

TDF'nun 20 -27 Mayıs 2018 tarihinde  yapacağı olağan genel kurulunda uygulayabileceği son resmi tüzüğünde, dernek üyeliği ile genel kurula katılacak Delegelerin seçme ve seçilme ile hak ve yükümlülük maddeleri aşağıda görüldüğü gibidir.

 TÜZÜK İLE İLGİLİ SON DURUM.!

İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünün, 22 Temmuz 2015 Tarih 87385697-477.01.02.02-E.43347 sayılı yazısıyla uyarıldıktan sonra düzeltilmiş olan tüzüğü sitesinde bulundurması gerekirken, web sitesine konulan tüzük ilk hazırlanan bir taslak gibi görülmektedir.

1- Trabzon Dernekleri Federasyonunun halen web sitesinde bulunan tüzük olup noksan ve taslakmış gibi algılanıyor.

2- İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünün değiştirilmesini istediği, ekte bir bölümü görülen

tüzük.

3- Bu değişiklik, olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu kararıyla yapıldı ise bunun İl Dernekler Müdürlüğünden onaylanmış, son onaylı tüzük olmalı..

Bu son tüzük nerede, neden web sitesinde yayınlanmıyor.?

 

@#MedyaGünebakış ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Nisan.2018- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.comMetni

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP