İŞ TEFTİŞ KURULU 2014 PROGRAM TANITIMI

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından 2014 Yılında Gerçekleştirilecek Olan Programlı Teftişlerin Tanıtımı Toplantısı

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

İŞ TEFTİŞ KURULU 2014 PROGRAM TANITIMI

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından 2014 Yılında Gerçekleştirilecek Olan Programlı Teftişlerin Tanıtımı Toplantısı

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 2014 yılı programlı teftişlerin tanıtımı geniş katılımlı olarak yapıldı.

Bursa Grup Başkanlığı iş müfettişi Hayrettin Saldı ," Bir hafta süreyle 15 ilde tanıtım yapacağız.2 oturumlu sunum yapacağım.

1.Oturum biz kimiz.? Ne yapıyoruz.? Nasıl teşkilatlandık.?

2.Oturumda ise sorularınızı alacağız.

İş teftiş sistemine getirilen yenilikler ve yaklaşımlar şunlardır.

Klasik teftiş anlayışı dışında risk alan veya sektör esaslı yapılan ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan eğitim iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren (çözüm) insan odaklı teftişlerdir.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2014 yılında gerçekleştirilecek olan programlı teftişlerin tanıtımı konulu toplantı 14 Ocak 2014 tarihinde, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mustafa Özyürek Toplantı Salonunda yaklaşık 600 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa ERDEM’in açış konuşmasından sonra, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen; Emine ER İş Baş Müfettişi, İlhami KABAKTEPE İş Müfettişi, Hayrettin SALDI İş Müfettişi, Elif SİVRİOĞLU İş Müfettiş Yardımcısı, sırası ile aşağıda belirtilen konular üzerinde durdu.

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili olan iş müfettişlerinin mensubu oldukları İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışma barışının sağlanması ve korunmasına, toplumun gelişmesine ve sosyal refahın artmasına hizmet ederken, insan odaklı yeni teftiş anlayışı ile sosyal taraflar arasında köprü görevi üstlenerek çalışma barışına katkıda bulunma misyonunu üstlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teftiş politikasının temeli, çalışma mevzuatının ilgili taraflarca doğru şekilde algılanması ve uygulanması ile önleme kültürünü geliştirmektir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen teftiş, denetim, izleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin amacı; insan odaklı”, koruyucu, önleyici teftiş modeli ile risklerin belirlenerek ortadan kaldırılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve işyerlerinin çalışma mevzuatına uygun hale getirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Yeni teftiş yaklaşımı ile işverenler, denetim yapılmasının tedirginliğinden ziyade, iş müfettişlerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden yasal mevzuat gereği çalışma ortam ve şartlarının iyileştirilmesi hususunda kendilerine ışık tutulmasının teşvik ve rehberlik edici yönüyle karşılaşmaktadırlar.

2014 yılı içerisinde de aynı yaklaşımla teftiş ve rehberlik faaliyetlerine, 1000 kişilik donanımlı, dinamik ve etkin bir kadroyla devam edilecektir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı 5 Grup Başkanlığınca yürütülecek olan programlı teftişlere ilişkin olarak, Grup Başkanlıklarınca Ocak ayında, 15 ilde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse işin yürütümü yönünden 2014 yılında uygulamaya konan programlı teftişler kapsamında Türkiye çapında gerçekleştirilecek denetimler riskleri belirlenen, alan, işkolu yada sektörlerde gerçekleştirilecek olup genel bir iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir.

İşin yürütümü yönünden “Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı ve Ardiye ve Antrepoculuk işkolunda faaliyet gösteren liman işyerleri, Kargo Hizmeti Veren İşyerleri, Dinlenme Tesisleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Lokanta ve Hazır Yemek İmalatı Yapan İşyerleri, Hazır Beton, Tuğla-Kiremit, Gübre-Yem, Mermer Ocakları ve İşleme Tesisleri ile 50’den Fazla İşçi Çalışan Tarımsal İşletmelerin” denetimi gerçekleştirilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden “Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri, Mobilya Sektörü, Tarım Sektörü, Atık Su Arıtma Tesisleri, Yapı İşyerleri, Büyük İnşaat işyerleri, Elektrikli Teçhizat İmalatı, Fabrikasyon Metal Ürünleri, Kimyasal Ürünler İmalatı, Mineral Ürünler İmalatı, Patlayıcı Madde İmalatı, Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatı, Motorlu Kara Taşıtı İmalatı, Makine ve Ekipman İmalatı, Parlayıcı ve Patlayıcı Kimyasalların Depolanması, Tekstil Ürünlerinin İmalatı, Kağıt Ürünlerinin İmalatı, Ana Metal Sanayii, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Kapasitesinin Araştırma Programlı Teftişleri” planlanmıştır.

Yeni teftiş yaklaşımı cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçlayan, çalışma barışını sağlayıcı, yasal düzenlemelerin rehberlikle yerine getirilmesini hedefleyen sonuç odaklı olarak taraflarla bütünleşerek sürdürülecektir.

Fatih Bacak, Antalya – Ocak.2014 - fb.antalya007@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  - okkesb@telmar.net,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya – Ocak.2014 - fb.antalya007@gmail.com,

Diğer Haberler

 • KARDEŞ KÜLTÜR AZERBAYCAN KONYA’DA
 • TÜRKİYE, AZERBAYCAN DOSTLUK KONSERİ
 • ZENGAZUR SANATKARLIĞI EL SANATLARI SERGİSİ
 • AHİ EVRAN-I VELİ & HACI BEKTAŞI VELİ BULUŞMASI
 • AZERBAYCAN & MEHTAPLI GECE
 • GÖNÜL IŞIKLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 • *THALASSOPHİLE* SUALTINA YOLCULUK
 • KÖY ENSTİTÜLERİ UNUTULAMAZ, UNUTULMADI.!
 • İSTANBUL’UN YILDIZLARI TRAFİKTE MUTLULUK DAĞITIYOR
 • GELENEKSEL PERPA ŞİİR GÜNLERİ
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP