ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Hizmete Başladı.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Hizmete Başladı.

Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı 02.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.

663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri gereği Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun görevi; Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek,

Hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılmasını, işletilmesini, faaliyetlerinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve denetlenmesini, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır. Devlet Tüzel kişiliğini kullanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği ise, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun il düzeyindeki yönetim teşkilatı olup, ildeki bütün hastanelerin yönetiminden sorumludur ve yöneticileri 2-4 yıllık sürelerle sözleşmeli çalışır. Denetlenebilir ve hesap verebilir profesyonel, çağdaş yönetim ve işletim sistemidir.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olarak oluşturulan Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’nin Genel Sekreterliği’ne Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan TAŞ getirilmiştir. Genel Sekreterlik, birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel Sekreter’in yönetim, denetim, istihdam planlaması, koordinasyon, bütçe ve yatırım, istatistiklerin toplanması, hukuk hizmetleri, muhasebe hizmetleri gibi görevleri vardır.

Genel Sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulmuştur. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı’na Denizli İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ramazan Aslantürk, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı’na Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Cenker Ateş, Mali Hizmetler Başkanlığı’na Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bahri Özdemir atanmıştır.

Başkanların görev alanları şu şekildedir:

Tıbbi Hizmetler Başkanı

         Ayakta Sağlık Hizmetleri (Poliklinik, Laboratuvar…)

         Acil Sağlık Hizmetleri, özellikli Sağlık Hizmetleri (Diyaliz, Organ…)

         Klinik Hizmetler (Ameliyathane, Yoğun Bakım

         Tıbbi Destek Hizmetleri (Eczane, Eğitim, Sağlık Kurulu)

 

İdari Hizmetler Başkanı

         İnsan Kaynakları

         Bilişim Hizmetleri

         İdari Destek Hizmetleri (Temizlik, Atık Yönetimi, Güvenlik…)

         Afet Yönetimi

Mali Hizmetler Başkanı

         Performans Esaslı Bütçeleme

         Muhasebe

         Mali Denetim,Kontrol ve Raporlama Hizmetleri

         Akıllı Malzeme Yönetim Tedarik

         Mal ve Hizmet Muayene kabul ve Stok Yönetimi

 

ÖZGEÇMİŞLER

Dr. Erdoğan TAŞ- Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

1967 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Denizli'de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Nisan ayında Karabük- Çukurca Sağlık Ocağı’nda göreve başladı. 1994 yılında Denizli İli Sarayköy İlçesi Sığma Kasabası Sağlık Ocağı’nda, 1998- 2003 yılları arasında Sarayköy Devlet Hastanesi’nde daha sonra da 2003-2012 yılları arasında Denizli İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Erdoğan TAŞ sağlık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik birçok sertifikasyon programına katılmıştır. Aile Hekimliği birinci aşama uyum eğitimi, akapuntur tedavi uygulama eğitimi, RİA eğitimi, temel yönetim becerileri eğitimi, NRP uygulayıcı ve eğitici eğitimi bunlardan bazılarıdır.

Ramazan ASLANTÜRK- Antalya Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

1979 yılında Denizli ili Tavas ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Kızılcabölük beldesinde tamamladı. Ardından 1997 yılında Sağlık Meslek Lisesinden Sağlık memuru olarak mezun oldu. 2001-2005 yılında Gümüşhhane’nin Şiran İlçesi’nde görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında Denizli Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında Denizli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu olup, halen Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yöneticiliği alanında Yüksek Lisans yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Aslantürk,, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı görevine getirildi.

Dr. Cenker ATEŞ- Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı

1970 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Dr. Ateş, yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nde tamamladı. 2004-2009 yılları arasında Serik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2008- 20 11 yılları arasında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Değerlendiriciliği, 2011-2012 Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerini yapan Dr. Ateş, 2012 yılı Kasım ayında Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı görevine getirildi.

Dr. Bahri ÖZDEMİR- Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Ankara Yahya Kemal Lisesi mezunu Dr. Özdemir, 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans eğitimini tamamladı. 1991- 2000 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Emniyet Hekimliği, 2000-2007 yılları arasında Sağlık Ocağı Hekimliği, 2007-2011 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2011 Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yaptı.. Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Bahri Özdemir 2012 Kasım ayında Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanlığı görevine getirildi.

 

Fatih Bacak -  Antalya, Ocak.2013

http://www.medyagunebakis.com/ fb.antalya007@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

 

Diğer Haberler

 • PASTIRMALI KAŞARLI PİDE KAÇ LİRA.?
 • *GİDERLERSE GİTSİNLER.!* DEDİNİZ, GİTTİLER.!
 • MUĞLA NÜKLEER TIP MERKEZİ AÇILDI
 • IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU-GIDA-ENERJİ PANELİ
 • TARIM TÜRKİYE’SİNDEN AÇLIĞA.!
 • İTALYAN, *DEFNE SAHRA HASTANESİ* AÇILDI
 • HOLLANDA’DA TARIM.!
 • ÜRETİCİYİ KAZIKLADILAR, KANDIRDILAR.!
 • ONAY ALAN COVİD AŞILARI VE ÖZELLİKLERİ:
 • TÜRKİYE'NİN BUĞDAY KARNESİ.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP