ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ

5. Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, 20-23 Kasım 2013 tarihlerinde ANTALYA da Düzenleniyor

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ

5. Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi,

20-23 Kasım 2013 tarihlerinde ANTALYA da

Düzenleniyor

 

1-) 20-23 Kasım 2013 tarihlerinde ANTALYA Atlantis Limak

Resorts Hotel de Ülkemizde Beşinci defa düzenlenecek olan

5. Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi,

SAD - Sağlık Akademisyenleri Derneği ve HAKSAD katkılarıyla düzenlenmektedir.

Kongre nin 1. başkanlığını Sağlık Akademisyenleri Derneği

Başkanı Prof. Dr. Seval AKGÜN, Eş Başkanlığını WHO-HPH

task force on MCCH, HPH Bölgesel Network, Başkan, Reggio

Emilia ,, Ausl  Of  Reggio Emilia , İtalya dan,  Prof. Dr. Antonio

Chiarenza yapacaklardır.Kongre “Hasta Hekim Sorumluluğu

ve Sağlık Çalışanlarının Hakları “ Ana temasıyla; En başta İl

Sağlık Müdürü, Başhekimlerimizi, Hasta Hakları Koordinatör

ve Sorumlularını, Barolarımızı, Hemşirelerimizi, politika

uygulayıcıları, planlayıcıları, profesyonelleri, hizmet sunanları

ve hastaları kapsamaktadır. Bu kongre, katılımcılara daha

güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli

deneyim ve uygulamalarını tartışma olanağı sahadan

uygulama örnekleri ile birlikte sağlamaktadır.

T. C. Sağlık Bakanlığı nın da desteklediği Kongreye kayıtlar devam etmekte ve bildiri makale ve görüşleriniz beklenmektedir.

Kongre web sitesi: www.hastahaklarikongresi.org

2-) 11-14 Aralık 2013 tarihlerinde ANTALYA Atlantis Limak

Resorts Hotel de Ülkemizde Beşinci defa düzenlenecek olan

4. Uluslar arası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, Sağlık

Akademisyenleri Derneği (SAD) katkılarıyla düzenlenmektedir.

Kongre nin 1. başkanlığını Sağlık Akademisyenleri Derneği

Başkanı Prof. Dr. Seval AKGÜN, Eş Başkanlığını Amerika

Oklahoma Üniversitesinden Prof. Dr. A-AF ASSAF

yapacaklardır.

Kongre “Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Yönetim

“Ana temasıyla; En başta İl Sağlık Müdürü, Başhekimlerimizi,

Hasta Hakları Koordinatör ve Sorumlularını, Hemşirelerimizi,

politika uygulayıcıları, Eğitimcilerimizi, planlayıcıları,

profesyonelleri, hizmet sunanları ve hastaları kapsamaktadır.

Bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık

hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamalarını

tartışma olanağı sağlamaktadır.

Kongreye kayıtlar devam etmekte ve bildiri makale ve

görüşleriniz beklenmektedir.

Kongre web sitesi: www.hsyk-antalya.org 

Dünya Sağlık çevrelerinde, sağlık sorunlarının çözümünde 

“yönetim”in önemli bir işlevi olduğu her vesile ile ifade edilen bir konudur. Günümüzde kurumların gelişimlerini 

sürdürebilmesi için hedeflerin çok iyi belirlenmesi ve tüm  kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Dünya çapında sağlık kuruluşları  planlamak ve inşa etmek tek başına yeterli değildir. 

Bu kuruluşlara dünya çapında statüsünü sağlayacak olan 

özellik, sizin  yürüteceğiniz “yönetimde stratejik yönetim  ilkelerinin” uygulanması ile mümkün olabilmektedir.  Stratejik yönetim, sağlık kurumunun çevresiyle tam bir uyum 

içinde olmasını sağlayan sürekli, yinelenen bir süreçtir.  Stratejik yönetim süreci “Stratejik Bilinç”e sahip olmakla 

başlar; Bu nedenle Sağlık Kurumu Yöneticilerinin;

1-) Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli  stratejiler 

ürettiğini ve uyguladığını,

2-) Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,

3-) Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl 

yararlanabilineceğini anlayabilmeleri gerekir.

Stratejik yönetim ve planlama; uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluşun bulunduğu nokta ile  ulaşmayı 

arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. 

Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün  kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve kuruluş bütçesin in stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri  ifade  edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak 

tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme 

sorumluluğuna rehberlik  eder.

Bu nedenle, Dördüncü Uluslar arası Sağlık Yönetimi kongresi,  

siz, sağlık yöneticilerine, sektörde lider olan sizlere, yeni yönetim yöntemleri, etkili yönetim becerileri, stratejik 

yönetim ve ilkeleri, üstün hizmet veya ürün kalitesi ve önemli 

insan kaynakları kapasiteleri yoluyla geleceği güvence altına

alan çözümleri gösterecektir. Kongre süresince stratejik 

yönetim unsurlarının neler olduğu, kurumlarımızda

uygulanabilirliliği ve bir sağlık kuruluşunda, bölgede, ilde 

stratejik planlama geliştirebilmek için izlenmesi gereken

adımlar, örnek uygulamalar, paneller, sizin katkıda

bulunduğunuz sözlü ve poster sunumları ve çalıştaylar

şeklinde tartışılacaktır.
Ayrıca kongrede sağlık ekonomisinden, hasta akışı ve sağlık

turizmine, kalite ve akreditasyon sistemlerinden, pratik bilgilere

kadar sağlık yönetimi sorumluluklarının gerektirdiği tüm yönler

ele alınacaktır. Bu kongre, sağlık yöneticileri ve uzmanları ile

toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane

yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim

birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu

teşvik etmek gibi pek çok bilgi ve beceri sağlayacaktır.

Uluslararası sağlık yönetimi kongresinin amacı;

geniş bir yelpazede akademisyenleri, politika yapıcıları ve

uygulayıcıları, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında

bir araya getirmek, katılımcıları faydalı tartışmalarda

buluşturmak ve ortak anlayışı ve dil birliğini sağlamaktır.

Dördüncü Sağlık Yönetimi Kongresinde

(www.hsyk-antalya.org) ana temanın yanı sıra, paralel

oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, bilgi

yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi aşağıda sunulan 20’ye

yakın ayrı konu başlığı işlenecektir. 11-14 Aralık tarihleri

arasında Antalya’ da gerçekleşecek olan kongremize

akademik çevrelerden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarına,

bilim adamlarından, uzmanlara kadar seçkin yaklaşık 50

konuşmacı katılacak, konuyla ilgili ulusal ve evrensel çaptaki

bilgi birikimlerini, konunun ilgili tarafıyla tartışmaya imkan

sağlayacağı gibi uygulanabilir önerilerin yaşama geçirilmesini

de teşvik edici bir zemin yaratacaklardır.

1.              Kongrede tartışılacak bazı kongre başlıkları;

2.              Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama Ve Yönetim

3.              Sağlık Sistemleri ve Sorunları,

4.              Sağlık Kuruluşları Yönetimi,

5.              Sağlık Kuruluşlarında Finans Yönetimi

6.              Sağlık Programı Geliştirme

7.              Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim

8.              Hastane Organizasyonu Ve Yönetimi

9.              Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama,

10.          Yönetim Muhasebesi, Bütçeleşme

11.          İnsan Kaynakları Yönetimi

12.          Sağlık Politikaları

13.          Sağlık Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

14.          Sağlık Enformasyon Sistemler (Sağlık Bilişimi)

15.          Sağlık Reformları

16.          Sağlık Ekonomisi

17.          Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi

18.          Sağlık Yönetiminde Tahmin Yöntemleri

19.          Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

20.          Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı

21.          Sağlık İletişimi.

22.          Medikal Turizm

Toplumumuzun sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki

farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda

bulunacağına inandığımız, Antalya da gerçekleşecek

kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Sizleri 11-14 Aralık 2013 tarihlerinde aramızda görmekten

onur duyarız.

Saygılarımızla, Prof. Dr. Seval Akgün,  Prof Dr. A.F. Al Assaf

 

4. ULUSLARARASI

SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ

KONGRESİ

“Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Yönetim”

 

11-14 Aralık 2013

Atlantis Limak Resorts Hotels, Belek, Antalya

www.hsyk-antalya.org

 

 

 

KONGRENİN TEMEL VURGULARI

Önemli Tarihler

Son Bildiri Özeti Gönderme Tarihi : 15 Kasım 2013

Erken Kayıt İndirimi Son Gün            : 15 Ekim 2013 (%10 İndirim)

Kabul edilen Özetlerin Bildirimi        : 20 Kasım 2013

Kesin Program Duyurusu                   : 30 Kasım 2013

Kongre Kayıt                                        : 13 Aralık 2013

 

 

 

KONGRE DAVET YAZISI

 

 

Dünya Sağlık çevrelerinde, sağlık sorunlarının çözümünde “yönetim”in önemli bir işlevi olduğu her vesile ile ifade edilen bir konudur. Günümüzde kurumların gelişimlerini sürdürebilmesi için hedeflerin çok iyi belirlenmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Dünya çapında sağlık kuruluşları planlamak ve inşa etmek tek başına yeterli değildir.  Bu kuruluşlara dünya çapında statüsünü sağlayacak olan özellik, sizin yürüteceğiniz “yönetimde stratejik yönetim ilkelerinin” uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Stratejik yönetim, sağlık kurumunun çevresiyle tam bir uyum içinde olmasını sağlayan sürekli, yinelenen bir süreçtir. Stratejik yönetim süreci “Stratejik Bilinç”e sahip olmakla başlar ; Bu nedenle Sağlık Kurumu Yöneticilerinin;

 

ü       Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli stratejiler ürettiğini ve uyguladığını,

ü       Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,

ü       Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl yararlana bilineceğini anlayabilmeleri gerekir.

ü        

Stratejik yönetim ve planlama; uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir ve kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Bu nedenle, Dördüncü Uluslar arası Sağlık Yönetimi Kongresi, siz, sağlık yöneticilerine, sektörde lider olan sizlere, yeni yönetim yöntemleri, etkili yönetim becerileri, stratejik yönetim ve ilkeleri, üstün hizmet veya ürün kalitesi ve önemli insan kaynakları kapasiteleri yoluyla geleceği güvence altına alan çözümleri gösterecektir. Kongre süresince stratejik yönetim unsurlarının neler olduğu, kurumlarımızda uygulanabilirliliği ve bir sağlık kuruluşunda, bölgede, ilde stratejik planlama geliştirebilmek için izlenmesi gereken adımlar, örnek uygulamalar, paneller, sizin katkıda bulunduğunuz sözlü ve poster sunumları ve çalıştaylar şeklinde tartışılacaktır.

Ayrıca kongrede sağlık ekonomisinden,  hasta akışı ve sağlık turizmine, kalite ve akreditasyon sistemlerinden,  pratik bilgilere kadar sağlık yönetimi sorumluluklarının gerektirdiği tüm yönler ele alınacaktır. Bu kongre, sağlık yöneticileri ve uzmanları ile toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek gibi pek çok bilgi ve beceri sağlayacaktır. Uluslararası sağlık yönetimi kongresinin amacı; geniş bir yelpazede akademisyenleri, politika yapıcıları ve uygulayıcıları, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında bir araya getirmek, katılımcıları faydalı tartışmalarda buluşturmak ve ortak anlayışı ve dil birliğini sağlamaktır. 

Dördüncü Sağlık Yönetimi Kongresinde (www.hsyk-antalya.org) ana temanın yanı sıra, paralel oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi aşağıda sunulan 20’ye yakın ayrı konu başlığı işlenecektir. 11-14 Aralık tarihleri arasında Antalya’ da gerçekleşecek olan kongremize akademik çevrelerden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarına, bilim adamlarından, uzmanlara kadar seçkin yaklaşık 50 konuşmacı katılacak, konuyla ilgili ulusal ve evrensel çaptaki bilgi birikimlerini, konunun ilgili tarafıyla tartışmaya imkan sağlayacağı gibi uygulanabilir önerilerin yaşama geçirilmesini de teşvik edici bir zemin yaratacaklardır.

 

Kongrede tartışılacak bazı kongre başlıkları;

 

·          Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama Ve Yönetim

·          Sağlık Sistemleri ve Sorunları,

·          Sağlık Kuruluşları Yönetimi,

·          Sağlık Kuruluşlarında Finans Yönetimi

·          Sağlık Programı Geliştirme

·          Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim

·          Hastane Organizasyonu Ve Yönetimi

·          Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama,

·          Yönetim Muhasebesi, Bütçeleşme

·          İnsan Kaynakları Yönetimi

·          Sağlık Politikaları

·          Sağlık Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

·          Sağlık Enformasyon Sistemler (Sağlık Bilişimi)

·          Sağlık Reformları

·          Sağlık Ekonomisi

·          Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi

·          Sağlık Yönetiminde Tahmin Yöntemleri

·          Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

·          Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı

·          Sağlık İletişimi ve Medikal Turizm

 

Toplumumuzun sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin de yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız, Antalya da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.

Sizleri 11-14 Aralık 2013 tarihlerinde aramızda görmekten onur duyarız.

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Seval Akgün                                        Prof Dr. A.F. Al Assaf

Başkan                                                                 Eş Başkan                                                                          

 

 

KOMİTELER

 

Kongre Başkanları  

PROF. DR. SEVAL AKGÜN, TÜRKİYE, (Başkan)

PROF. DR. A. F. AL ASSAF ABD  (Eş Başkan)

Düzenleyen Kuruluşlar

SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ (SAD), TÜRKİYE

AMERİKA SAĞLIKTA KALİTE ENSTİTÜSÜ (AIHQ), ABD

Kongre Sekretaryası

Müzeyyen BAYDOĞRUL   

muzeyyen@dunyacongress.com  

Düzenleme Kurulu               

Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan)

Nazmi TUTAL, TÜRKİYE (Gen. Sekrtr)

Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)

MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA

Fatih MERTTÜRK, TÜRKİYE

Denetleme Kurulu

Nazmi TUTAL      (Başkan)

Hüseyin ÇAKMAK (Üye)

Gürkan ARIKAN    (Üye)

 

 

ANA KONULAR

 

Ø       Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama Ve Yönetim

Ø       Sağlık Sistemleri ve Sorunları,

Ø       Sağlık Kuruluşları Yönetimi,

Ø       Sağlık Kuruluşlarında Finans Yönetimi

Ø       Sağlık Programı Geliştirme

Ø       Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim

Ø       Hastane Organizasyonu Ve Yönetimi

Ø       Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama,

Ø       Yönetim Muhasebesi, Bütçeleşme

Ø       İnsan Kaynakları Yönetimi             

Ø       Sağlık Politikaları

Ø       Sağlık Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Ø       Sağlık Enformasyon Sistemler (Sağlık Bilişimi)

Ø       Sağlık Reformları

Ø       Sağlık Ekonomisi

Ø       Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi

Ø       Sağlık Yönetiminde Tahmin Yöntemleri

Ø       Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler

Ø       Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı

Ø       Sağlık İletişimi ve Medikal Turizm

 

 

KONGRENİN HEDEF KİTLESİ

 

Kongreye kamu ve özel kesimin önde gelen temsilcileri; sağlık akademisyenleri, başhekimler, başhekim yardımcıları, başhemşireler, hastane müdürleri, birim çalışanları, il koordinatörleri gibi üst düzey yöneticiler ve sağlık yönetimi konularına ilgi gösteren sağlık çalışanının ve akademisyenin katılması planlanmıştır.

 

 

Önemli Tarihler

 

Son Bildiri Özeti Gönderme Tarihi : 15 Kasım 2013

Erken Kayıt İndirimi Son Gün            : 19 Ekim 2013 (%15 İndirim)

Kabul edilen Özetlerin Bildirimi        : 20 Kasım 2013

Kesin Program Duyurusu                   : 30 Kasım 2013

Kongre Kayıt                                        : 13 Aralık 2013

 

 

Ø       Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Eş-Başkanı, Oklahoma ve Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE

Ø       Prof. Dr. Al-ASSAF, Kongre Başkanı, Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü Başkanı, Oklahoma Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu Dekan Yardımcısı – ABD

Ø       Prof. Dr. Abdella Abaddi, Kanser Hastanesi Başhekimi, Ürdün Üniversite Hastanesi, Amman Ürdün

Ø       Prof. Dr. Allen Meadors, Fahri Rektör, Arkansas Üniversitesi, ABD

Ø       Prof. Dr. Bakr Nour, Weil Cornel Üniversitesi Tıp Fakültesi, New York, ABD

Ø       Prof. Dr. Çağatay Güler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Türkiye

Ø       Prof. Dr. Erdal Akalın,  Türk İç Hastalıkları Uzmanlar Derneği Başkanı, TÜRKİYE

Ø       Prof. Dr. Haydar Sur, İstanbul Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan/Türkiye

Ø       Prof. Dr. K. R. Nayar,  Sosyal Tıp Ve Toplum Sağlığı Merkezi,, Jawaharlal Nehru University, Yeni Delhi, Hindistan

Ø       Prof. Dr. Khalid Al-Aiban, Suudi Arabistan, Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Suudı Arabistan

Ø       Prof. Dr. Manal Bouhaimed, Halk Sağlığı Ve Göz ABD, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Etik Ders Koordinatörü, Kuveyt Üniversitesi. Kuveyt

Ø       Prof. Dr. Martin Rusnak Uluslararası Nerotravma Araştırma Organizayonu Direktörü, / Avusturya

Ø       Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Tıbbi Direktör, Anadolu Sağlık Grubu, Türkiye

Ø       Prof. Dr. Monther Letaif, Profesör, Monasteer Üniversitesi / Tunus

Ø       Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Türkiye

Ø       Prof. Dr. Nevzat Kahveci, Uludağ Üniversitesi Fizyoloji A.D., Türkiye

Ø       Prof. Dr. Oliver Razum, Dekan, Bielefeld Universitesi Halk Sağlığı Okulu, Almanya

Ø       Prof. Dr. Osman Saka, Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi/ Türkiye

Ø       Prof. Dr. Viera Rusnakova, Slovak Tıp Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Tıbbi Bilim Bölüm Başkan, Slovakya

Ø       Prof. Dr. Zarema Obradovic Sağlık Bakanlığı, Sarejova Halk Sağlığı Enstitüsü, Bosna Hersek

Ø       Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Ø       Yrd. Doç. Dr. Birkan TAPAN, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ø       Dr. Aisha Hassan Mutwalli, Başkan, Enfeksiyon Bölümü King Abdulaziz Hastanesi ve Kanser Merkezi, Cidde, Suudi Arabistan Krallığı.

Ø       Dr. Aliah Abdulghaff, Başkan, Kalite İyileştirme Bölümü, King Abdulaziz Hastanesi ve Kanser Merkezi, Cidde, Suudi Arabistan Krallığı

Ø       Dr. Arild Aambø, Nakmı, Norveç Azınlıklar Sağlık Araştırmaları Derneğı, Ullevaal Üniversite Hastanesi, Norveç

Ø       Dr. Bülent Kutluca, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye

Ø       Dr. Dina Baurodi, Başkan, Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenliği Departmanları M.S. Baharahil Hastanesi,Mekke, Suudi Arabistan

Ø       Uzm. Dr. Hasan Kuş, Anadolu Sağlık Grubu, Türkiye

Ø       Uzm. Aykut Kırbaş, TSE. Sistem Ve Belgelendirme Müdürü/ Türkiye

Ø       Uzm. Güler Çakmak, EOQ Uluslararası Denetçi, Arel Ünv Arelsem Eğitmeni, Öğretim Görevlisi, İstanbul/Türkiye

Ø       Uzm. Kaya Kars, TSE, Personel Ve Sistem Belgelendirme Müdürü, Antalya, TÜRKİYE

Ø       Uzm. Mesut Duru, TSE-Planlama Eğitim Müdürü/ Türkiye

Ø       Fatih Orhan, Diyarbakır Asker Hastanesi / Diyarbakır, Türkiye

 

                          

 

 

 

 

Atlantis Lİmak Hotels, Belek -Antalya – TÜRKİYE

11-14 Aralık 2013,

www.hsyk-antalya.org

 

 

               

Kongre Programı

 

11 Aralık 2013 - Çarşamba

 

13:00

Kayıt ve Otele Yerleşme

18:00 – 21:00

Resmi Açılış,  Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği

 

12 Aralık 2013 - Perşembe

 

9:00 – 10:00

Salon I  /Açılış Töreni

Prof. Dr. Al-ASSAF, Kongre Eş- Başkanı,

Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü Başkanı – ABD

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı; 

Başkent ve Oklahoma Üniversitesi,  Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE

 

10:00 - 10:45

Salon I / Konferans 1:

SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM

10:45 - 11:00

Kahve Arası

 

11:00 – 12:30

Salon I

SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ UYGULAMALAR

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:15

Paralel Oturumlar 1

 

Oturum 1.1:      

HASTANE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ

 

Oturum1.2:       

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ MEVZUAT VE UYGULAMA YENİLİKLERİ

 

Oturum1.3:      

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ

15:15 – 15:30

Ara

15:30 – 17:00

Paralel Oturumlar 2

 

Oturum 1.1:      

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALTYAPI VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ; , MEVZUAT VE UYGULAMALARDA YENİLİKLER

 

Oturum 2.2:

SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA VE MEDİKAL TURİZM

 

Oturum 2.3

SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANS YÖNETİMİ

17:00 - 18:00

Salon I / Konferans 2:

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNNOVASYON, DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK VİZYONU

 

13 Aralık 2013  --- Cuma

 

09:00 - 10:00

Salon I / Konferans 3:

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLER, SAĞLIK SİGORTACILIĞI

10:00 – 10:30

Ara

10:30 – 12:30

Salon I  / Paralel Oturumlar 3

 

Oturum 3.1:  

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ YÖNTEMLER, UYGULAMALAR

 

Oturum 3.2: 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİ

 

Oturum 3.2: 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALZEME YÖNETİMİ

12:30 – 14:00

Öğle Yemeği

14:00 – 15:30

Salon I  /  Paralel Oturumlar 4

 

Oturum 4.1: 

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ,  MEVZUATTA VE UYGULAMADA YENİLİKLER- SORU/CEVAP

 

Oturum 4.2: 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAYNAK VE MALİYET YÖNETİMİ

 

Oturum 4.3: 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE PROJE YÖNETİMİ

15:30 – 15:45

Ara

15:45 – 17:00

Salon I  /Konferans 4:  

SAĞLIKTA KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ-BALANCE SCOR-CARD

20:00 –

Gala Gecesi

 

14 Aralık 2013 --- Cumartesi

 

09:00 - 10:00

Salon I - Konferans 5:

ÇOK SEKTÖRLÜ SAĞLIK SORUMLULUĞU PROJESİ –SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA ÖRNEKLERİ

10:00 – 10:15

Ara

10:15 – 11:45

Salon I  /  Paralel Oturumlar 5

 

Oturum  5.1: 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Oturum 5.2:   

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON UYGULAMALARI

 

Oturum 5.3:   

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAYNAK VE MALİYET YÖNETİMİ

11:45 – 12:00

Kapanış Oturumu: 

Kapanış  Konuşmaları

 

 

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı;

Başkent ve Oklahoma Üniversitesi, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, TÜRKİYE

 

 

Prof. Dr. AL AL-ASSAF, Kongre Eş-Başkanı;

Amerika Sağlık Hizmetleri Kalite Enstitüsü, ABD

 

 

 

 

Atlantis Lİmak Hotels, Belek -Antalya – TÜRKİYE

11-14 Aralık 2013,

www.hsyk-antalya.org

 

 

,

 

 

GENEL BİLGİLER ve BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 

 

Ana Tema                                             :  Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Planlama ve Yönetim

 

Bildiriler                                             : Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com  adresine gönderilecektir. Kabul edilen Bildiriler daha sonra tam metin olarak kongrede sunumların gerçekleştirilmesine mukabil hazırlanacak olan kongre CD’si ve kitabında yayınlanacaktır.

Kongre dili                                          : Kongre’nin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gereğinde Türkçe’den İngilizce’ye veya İngilizce’ den Türkçe’ ye simültane tercüme yapılacaktır

Kayıt ve Danışma                               : Kayıt ve danışma masaları Limak Atlantis Resorts Hotels Kongre Merkezi’nde 11 Aralık 2013 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.

Davet Mektubu, İzinler                      : Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Kongre Kayıt                                       :  Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt kongre öncesinde www.hsyk-antalya.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine, 0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.

Kongrenin Yapılacağı Yer                 :  LİMAK ATLANTİS RESORTS HOTELS -  Belek – ANTALYA

 

 

 

Bildiri ve Poster Gönderme Kuralları :

 

Başlık                     : Başlık Uzunluğu 2 Satırı Geçmemeli Ve Tamamı Büyük Harflerle Yazılmalıdır.

Yazarlar                                 : Birinci Kısım, İkinci Kısım Ve Üçüncü Kısım Vb. Yazar Adları Unvan Belirtilmeden Tam Olarak Soyadı, Adı Şeklinde Ve Bağlı Olunan Kurum/Şehir/Ülke Yazılmalı Ve Bildiriyi Sunacak Yazarın Adının Altı Çizilmelidir.

Format                   : Özetler E-Mail Yolu İle Gönderilmelidir. ( Microsoft Word Dosyaları Tercih Edilmelidir.) Dosyayı Kaydederken Yazar İsmi Kullanılmalıdır. Kısaltmalar Yapılarak Dosya İsmi Oluşturulmamalıdır. Yazı Başlık/ Yazar/ Kurum/ Amaçlar/ Yöntem/ Bulgular/ Sonuç Şeklinde Düzenlenmelidir

Ölçü                        : Bir Özet İçin Yalnızca 1 A4 Sayfa (500 kelime) olarak Hazırlanmalıdır.  Tüm metin tek boşlukla 11 pt ve Arial yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Özet Tüm Çalışmayı İçermelidir. Bildiri ve poster gönderildiği şekilde yayınlanacağından dolayı üzerinde bir değişiklik yapılamayacaktır. Bildiriler özet halinde yollandıktan sonra kongre sunumundan sonra word belgesi olarak tam sunum halinde kongre sekreteryasına teslim edilmelidir.
Amaç                      : Çalışma Projenin Amacını Açıklamalıdır.

Yöntem                  : Çalışmayı ve Kullanılan Yöntemleri Kısaca Açıklamalıdır.
Bulgular                 : Bulguları Özetlemeli Ve Yeterli Kanıt Sunulmalıdır.
Sonuç                     : Kısaca Ana Sonuç/Sonuçları Belirtmelidir. Sonuçları netleşmeyen ve sonuçları toplantıda sunulacaktır gibi ifadeler içeren çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Posterler                : Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Grafik ve Şekiller kullanılabilir.

 

 

 

NOT                       : Poster Ve Bildiri Sunan Herkes Kongreye Katılmak Ve Sunumunu Yapmak Zorundadır.

 

 

 

 

 

4.Uluslararası

Sağlık ve Hastane

Yönetimi Kongresi

11-14 Aralık 2013,

Atlantis Limak Hotels, Belek - Antalya - TÜRKİYE

www.hsyk-antalya.org

 

KONGRE KAYIT FORMU

Ad, Soyad, Unvan:

 

TC Kimlik No:

 

Kurum Adı: 

 

Adres:

 

Tel:

 

Fax :

Gsm:

E-posta:

 

Refakatçi:

                                                                                                               

Yaş:

                       

Eğitim Ve Konaklama Paketi Ücreti

Kişi Başı Ücretler

Erken Kayıt  =   15 Ekim 2013’ e Kadar % 10

TEK KİŞİLİK ODA                     

3 Gecelik konaklama              ( 11-14 Aralık  2013 )   

600 EURO  (….) 

2-3 KİŞİLİK ODA( Kişi Başı)   

3 Gecelik konaklama              ( 11-14 Aralık  2013 )   

500 EURO  (….) 

REFAKATÇİ

Eğitime Katılmayan Kişi         ( 11-14 Aralık  2013 )   

250 EURO  (….) 

KONAKLAMASIZ KATILIMCI                                   

Konaklamasız Katılımcı          ( 11-14 Aralık  2013 )   

350 EURO  (….) 

Öğrenci, Bildirili, Hemşire İndirimi                            

% 15                                            ( 11-14 Aralık  2013 )   

Banka Bilgileri

Transfer Hizmeti

İmza

Hesap Adı  :  DÜNYA BİLİMSEL AR.YAY.PROJ.TUR.

                       KONGRE  ORG. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Banka Adı  :  HALKBANK T.A.Ş

Şube Adı    :  KÜÇÜKESAT ANKARA ŞUBESİ ( 0216 )

Hesap No   :  (TL)      TR 63 0001 2009 2160 0010 2602 99                     

                 (EURO)      TR 71 0001 2009 2160 0058 0000 63

                        ($)        TR 06 0001 2009 2160 0053 0001 07

İstiyorum (…….) 50 EURO

-   Havalimanı – Otel 

-   Otobüs Terminali – Otel

-   Fiyatlara % 18 KDV dahildir.

-   www.hsyk-antalya.org

    web adresinden form doldurunuz.

 

 

Ön Kayıt, Kesin Kayıt Ve Ödeme Açıklamaları

Ø 15 Eylül 2013  = Ücretin tamamı iade edilir.

Ø 25 Ekim 2013 = Ücretin % 50 si iade edilir

Ø      25 Ekim 2013  = İptal ve iade yoktur,  isim değişikliği alınır.

-    Başvuru formu imzalanıp tarafımıza gönderildikten sonra 7 iş günü içerisinde yazılı bildirimle iptal edilebilir.

-    Herhangi bir şekilde yazılı bildirimde bulunmadan katılım sağlanılmadığı taktirde yukarıdaki tek kişilik oda ücretinin % 50 si, Dünya Bilimsel Ar. Yay. Proj. Tur. Kongre Organizasyon Ltd. Şti. kişiden tahsil edecektir.

-    11 Aralık 2013 giriş, 14 Aralık 2013 Saat 12:00 çıkış olmak üzere 3 gecelik Herşey Dahil Konseptindedir.

-    Fiyatlara KDV dahildir.

-    Kayıt ve eğitim ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun 0 312 419 86 49 nolu faks hattına yada kayit@dunyacongress.com adresine mail gönderilmesine mütakip kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

-    Banka Para transferlerinde alıcı ismi = DÜNYA BİLM. ARAŞ.YAY.PROJ. TURZM KONGRE ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

-    Resmi kurumlar için; Kongreye katılım ve konaklama ödemelerinizde KDV hariç tutardan Damga Vergisi kesilerek ödeme yapılmalıdır. Daha sonra Damga Vergisi tahsilât makbuzunu (muhasebe fişini) firmamıza göndermeniz gerekmektedir.

 

 http://www.dunyacongress.com/

 DÜNYA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAY. PROJ. TUR. KONGRE ORG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres                                  :  Kennedy Cd. 25/3 Kavaklıdere/ANKARA  Tel: +90.312. 467 14 24 - 419 86 50 Fax: +90.312. 419 86 49

Kongre Sekreteri              :  Müzeyyen BAYDOĞRUL                              muzeyyen@dunyacongress.com   0507.291 59 49     

Kayıt Sorumlusu               :  Havva ÇAKMAK  - Kübra ADIGÜZEL          kayit@dunyacongress.com             0545.231 31 00   

 

 

 

Fatih Bacak, Antalya – Eylül.2013 - fb.antalya007@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  - okkesb@telmar.net,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

MEDYAJANS – Toplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya – Eylül.2013 - fb.antalya007@gmail.com,

 

Diğer Haberler

 • PASTIRMALI KAŞARLI PİDE KAÇ LİRA.?
 • *GİDERLERSE GİTSİNLER.!* DEDİNİZ, GİTTİLER.!
 • MUĞLA NÜKLEER TIP MERKEZİ AÇILDI
 • IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU-GIDA-ENERJİ PANELİ
 • TARIM TÜRKİYE’SİNDEN AÇLIĞA.!
 • İTALYAN, *DEFNE SAHRA HASTANESİ* AÇILDI
 • HOLLANDA’DA TARIM.!
 • ÜRETİCİYİ KAZIKLADILAR, KANDIRDILAR.!
 • ONAY ALAN COVİD AŞILARI VE ÖZELLİKLERİ:
 • TÜRKİYE'NİN BUĞDAY KARNESİ.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP