HÜSEYİN AVNİ PAŞA GERÇEĞİ.2

İngiliz yanlısı Abdülaziz’e rağmen, Yeni (Jön) Türkler, yani Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından, Cumhuriyet Devrimiyle birlikte yeniden yeşerecek olan birçok halkçı ve kamucu işler yapıldı. Bunlar, bir sosyal devletin yapması gereken şeylerdi.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

HÜSEYİN AVNİ PAŞA GERÇEĞİ.2

Abdülzaziz’e Rağmen Yeni Türkler’in Yaptığı İşler  (1)

 

İngiliz yanlısı Abdülaziz’e rağmen, Yeni (Jön) Türkler, yani Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından, Cumhuriyet Devrimiyle birlikte yeniden yeşerecek olan birçok halkçı ve kamucu işler yapıldı. Bunlar, bir sosyal devletin yapması gereken şeylerdi.

Böyle halkçı işler yapanlar Türk halkının öz evlatları olabilirlerdi. O nedenle sömürgeciler onlara “İlk Türkçüler”, “Yeni Osmanlılar”, veya “Jön Türk” gibi isimler taktı.. Tarih kitaplarını sömürgeciler yazdığı için, adları tarih kitaplarına böyle girdi. Aslında onlar Türkleri aşağılamak için bu sıfatları kullandılar.

Dayanışmacı, halkını kucaklayan, koruyan, kollayan ve halkını aç bırakmayan, doyuran yöneticileri “bey” seçmek gibi bir töresi olan Oğuz kültüründen ancak böyle yürekli insanlar çıkardı.

Bize unutturulmak istenen bu kamucu Oğuz kültürünün adı bu kahramanlardan sonra Türk Kültürü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal, batılıların koyduğu bu tanımı reddetmemiş,  milletimizin adı resmi olarak da Türk Milleti olurken, kurduğu Cumhuriyet de bir “sosyal” devlet olmuştur.

Sosyal Cumhuriyetimizin kuruluşuna ilk harcı koyan Devrimci Türkler, onların deyimiyle “İlk Türkçüler”  özetle şunları başardılar:

-Mithat Paşa, halkı Galata tefecilerinin elinden kurtarmak için, Anadolu’nun her yerinde Ziraat Sandıkları açtı.

-Bürokraside gayrimüslim egemenliğini kaldırmak üzere Türk çocuklarının iyi eğitim alabileceği okullar açıldı, eğitimde birliğe giden süren başlamış oldu.

Mekteb-i Mülkiye (1859), Mahrec-i Erkani (1862), Darül Muallim-i Sıbyan (1862), Erkan-ı Harp (1864), Galatasaray (1867), Darülfünun (1868), Askeri Tıbbiye (1869), Darülmuallim (1870), Kız Sanayi Mektepleri (1870), Darüşşafaka (1873).

Örneğin, özellikle Balkan savaşlarının yetimleri için açılan Darüşşafaka’ya alınan öğrencilerin %40’ı Anadolu’nun dışındandı.

Balkanlar-Rumeli-Makedonya-Adalar 75

Kıbrıs-Cezayir-Irak-Suriye-Arabistan 24

Kafkasya-Azerbaycan-Kırım-Altay-Çin 13

 

-Okullarda Türkçe eğitim için Türkçe kitaplar yazımına başlandı. Örneğin, Askeri Tıbbiye dersleri için Hüseyin Avni Paşa’nın çabalarıyla Tıp Lügatı yazıldı.

 

“Ordunun tabib ihtiyacını karşılamak üzere açılan Mekteb-i Tıbbiye'de dersler Fransızca okutulmakta idi. Öğrenimin Türkçe yapılması için girişilen teşebbüsler o zamana kadar sonuç vermemişti. Bu gaye için kurulan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye'nin tıp terimlerini Türkçeleştirmek maksadıyla hazırlanmasını ele aldığı «Tıp Lügati» kendisinin maddi yardımıyla tamamlanabilmiş ve Askeri Şûra'nın bir kararı ile 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye'de Türkçe öğrenime başlanmıştır.”

(MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA 150 YIL. HÜSEYİN AVNİ PAŞA, M.S. Bakanlığı 50. Yıl Yay. sh.56-57)

-Hüseyin Avni Paşa, savaş meydanlarında İngiliz planlarını bozdu. Hatta

-Türklerin tarihi üzerine kitap yazılmaya başlandı. Bu kitabı yazdıran Hüseyin Avni Paşa, batıcı tarih yazarları tarafından İlk Türkçü diye suçlanarak tanımlandı.

-İlk Türk Tarih kitabı yazıldı. (age. MSB 150 Yıl.)

“Hüseyin Avni Paşa, askeri okullar için bir tarih kitabı yazmasını Mareşal Süleyman Paşa’dan istedi, “Tarih Âlemi” adlı bu kitabın sadece 1.bölümü yazılabildi. Umumi tarih olarak yazılan bu eserde Türk tarihinin sadece ilkçağ bölümü yazılmış ve dağıtılmıştır. Ortaçağ ve Yeniçağ bölümleri Süleyman paşanın ölümü üzerine yazılamamıştır. II. Abdülhamit döneminde bu kitap yasaklanmıştır. 1911’de bu kitap yeniden düzenlenerek basılmıştır. Süleyman paşa  “Tarihi Âlemde” kitabında, Türk tarihinden saygı ile bahseder.”

- İngilizler o derece Abdülaziz üzerinde etkiliydi ki, Hüseyin Avni Paşa, özel muharebe taktikleri kullanarak Rus ordusunu yendiği Şumnu’ da, İngiliz komutanının taktiğini reddettiği için, hatta özel madalya aldığı halde geri hizmete alındı.

 

DARÜŞŞAFAKA’NIN SATIŞI ÜZERİNE:

Hüseyin Avni Paşa’nın kurduğu bu okulun Fatih’teki tarihi binası, birkaç yıl önce okul şehir dışına alınarak tarihi bina boşaltılmıştı, Eylül 2009’da bir tarikat grubuna ait olduğu bilinen İlim Yayma Cemiyeti’ne satıldı ve burada bir Vakıf Üniversitesi açılacağı haberi basında yer aldı. Hüseyin Avni Paşa’nın başlattığı Eğitimde Birlik yolundan bugün nasıl 1876 öncesine döndüğümüzün örneklerinden biridir bu.

Cumhuriyetimizin kurucularına ışık yakan Yeni Türkler’in önde gelen ismi, yeni mandacılara göre çete reisi, Mareşal Serasker Gazi Hüseyin Avni Paşa’nın savaş yetimleri için kurduğu böyle bir ilim-irfan yurdunu, bir gün yıkmak, İngilizlerin de, Fransızların da, özellikle Amerikalıların da beklediği bir fırsat olmalıdır.

Büyük Türk Atası Hüseyin Avni Paşa’nın Üsküdar sahilindeki evi, her nasıl olmuşsa, Amerikancı Adıvar ailesine konut olmuştu. Bugün o köşk de, bahçesindeki yüzlerce ağaca, rağmen, otel olarak satışa hazırlanmaktadır; bunu da tarihe not düşeyim dedim.

Son olarak, Ankara Ulus’ta, önünde Mithat Paşa’nın heykeli olan, Ziraat Bankası Müzesindeki iki ayrı “anonim” imzalı “TEFECİ” tablolarını henüz oradan kaldırılmamışken lütfen görünüz.

Buradaki onlarca Ziraat Sandığını, sedef nakışlı, şems motifli, kakmalı, çelik kasalı köy andıklarını, Mardin’den Manisa’ya kadar, geldiği yerin adına da dikkat ederek, lütfen iyice bakınız. Eğer Ziraat Bankası ve Ulus Müzesi, bu küresel yağma ve talandan nasibini alacaksa, onu son gören belki siz olursunuz!

Aşağıda yer alan Tefeci Tablosu 1. fotoğrafında, pek belli olmamaktadır, ancak ayakta duran Mithat Paşanın şefkatle koruduğu köylü kadın ve oğlunun ayaklarının dibinde başı ezilmiş bir yılan resmedilmiştir.

 

Kaynaklar:

http://www.dallog.net/tdsa/huseyinavni.htm

www.atukad.org.tr/rte/devam_yazi.asp?idyazi=66

http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/H%C3%BCseyin_Avni_Pa%C5%9Fa

http://www.azerbaycanturkleri.com/maresal-suleyman-pasa  (Osmanlı'da ilk Türkçüler)

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA 150 YIL. M.S. Bakanlığı 50. Yıl Yay.

Mithat Paşa’nın Hatıraları. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yay.

 

Mahiye Morgül  (devam edecek)

 

Diğer Haberler

 • MENDERES’TEN ERDOĞAN’A PATRİKHANE
 • HZ. MUHAMMED'İN HIRKASINA SÜRTÜLEN DESTİMALLER
 • ŞEYHİMİZ, ŞIHIMIZ ÇOK, FİLOZOFUMUZ YOK.!
 • BEYAZ KÜRTLERİN GİZLİ İKTİDARI
 • BÜYÜK YAHUDİ GÖÇÜNÜN GERÇEK HİKÂYESİ
 • 74 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: NURİ KİLLİGİL PAŞA
 • BUGÜN GÜNLERDEN ÂŞIK VEYSEL
 • CHESTER PROJESİ, OLTADAKİ BALIK TÜRKİYE
 • BAD-EL HARAB-ÜL BASRA.! & BAD-EL HARAB-ÜL TÜRKİYE.!
 • YENİ İSRAİL DEVLETİ KARADENİZ’DE KURULUYOR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP