“TAM BAĞIMSIZ” KÜRDİSTAN.!

Avrupalı Konuşmacıların Tamamı Türkiye’de Yapılmaya Çalışılan Yeni Anayasa Metninde Âdemi-İ Merkeziyetçiliğin Yer Alması Gerektiğini Savundular.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

Avrupalı Konuşmacıların Tamamı Türkiye’de Yapılmaya Çalışılan Yeni Anayasa Metninde Âdemi-İ Merkeziyetçiliğin Yer Alması Gerektiğini Savundular.

 

ÖZERKLİK ŞARTI ve TAM BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN.!

Ana muhalefet partisi Y-CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın:”Yerel yönetimlere mali ve idare anlamda özerklik verilmesini istiyorum. Eğer Türkiye Avrupa’da ilerlemek istiyorsa adem-i merkeziyetçiliği dikkate almalı” dedi… İki dönem Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı’nı yapan; Hukuk, Ziraat ve İktisat Fakülteleri mezunu olan Gökhan Günaydın; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesidir. AB sürecinde, tarımın başına gelecekleri anlatmasına fırsat verilmedi. Y-CHP’den Milletvekili seçilerek, onu da sesi kısılanlar arasına kattılar. O Şimdi BOP’nin alt başlıklarını savunmakla görevlidir!..

Geçenlerde Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Sosyalist Grubu üyeleri, Kadıköy Belediyesi öncülüğünde bir araya gelerek, Türkiye’de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve Adem-i Merkeziyetçilik (1) konularını tartıştılar...
Konferansın birinci oturumunda AB Avrupa Birliği üye ülkelerinde Âdem-i Merkeziyetçilik süreçleri ve Türkiye’de Âdem-i Merkeziyetçileşme önündeki zorluklar tartışıldı. Öncelikle Avrupa’dan gelenler, kendi ülkelerinden yerel yönetimlere özerklik ve âdem-i merkeziyetçilik konusunda örnekler sundular. Avrupalı konuşmacıların tamamı Türkiye’de yapılmaya çalışılan yeni anayasa metninde âdemi-i merkeziyetçiliğin yer alması gerektiğini savundular. Türkiye’de farklı kimlikler olduğuna dikkat çeken Avrupalı temsilciler, bu farklılıklar açısından her bölgenin kendi özerkliğini elde etmesi gerektiği üzerinde durdular...

Türkiye’de farklı kimlikler olduğuna dikkat çeken Avrupalı temsilciler, bu farklılıklar açısından her bölgenin kendi özerkliğini elde etmesine vurgu yaptılar…

Türkiye genelinde 57 belediyenin üye olduğu SODEM-Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilecek konferansa, derneğin aynı zamanda kurucu başkanlık görevini de üstlenen Kadıköy’ün Belediye Başkanı Selami Öztürk, hükümetin son yasal düzenlemelerdeki dayatmacı tutumunu eleştirdi. 7 milyon nüfusu temsil ettiklerini ileri süren belediye başkanı, yeni anayasa yapımına toplumun her kesiminin katılması gerektiğini savunarak, gerçek demokrasinin merkezden değil, yerelden geçtiğini vurguladı…

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile Çalışmalar Grubu Başkanı Bernard Soulage ise, konuşmasında; “Bu bir özerklik projesidir. Siyasi bağlamı olan bir şey" dedikten sonra, “Adem-i merkeziyetçi devlet olmadan, müktesebat gereği de AB’ne giremezsiniz. CHP’nin bu konuyu sahiplenmesi belirleyici” olduğunu vurguladı...

CHP Milletvekili, Türkiye- AB Karma Parlamento Komitesi Üyesi Umut ORAN da Anayasa yapım sürecinde samimiyet gerektiğini, oysa iktidarın samimi olmadığını vurgulayarak, ''Türkiye'de 'Ya bendensin ya yok ol, ya tarafsın ya bertaraf, ya sev ya terk et' zihniyeti var. Bu zihniyet değişmediği sürece, ne Adem-i Merkeziyetçilik olur ne de yeni Anayasa” diyerek Bölünme Anayasasının yapımında CHP’ye bekledikleri önemin verilmediğinden yakındı!..

Oturumun ikinci bölümünde, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Rıza Türmen konuştu.

Türmen: ”Yeni anayasaya toplumsal bir talep var. Bunu gittiğimiz yerlerde görüyoruz” dedikten sonra, başarılı bir anayasada, bütün farklı kimliklerin korunması ve bunların anayasa yoluyla tanınması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi’nin (2) 20 paragrafına taraf olduğumuzu ve 10 paragrafına çekince koyduğumuzu belirten Türmen, “Söz veriyoruz, Bu 10 paragrafa da biz taraf olacağız diye konuştu…

Grubun 11. Çalışma Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 19 Eylül 2011'de Antalya'da gerçekleştirilmişti… O zaman yapılan toplantının açılış oturumunda konuşan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, AB projesinin bir devlet politikası olduğunu, siyasi kaygılarla bu sürecin engellenmemesi gerektiğini, AB standartlarının, halkın hayat standardını yükselteceği anlayışıyla önemsediklerini vurgulayarak, yapılan çalışmaların Türkiye için reform niteliğinde olduğunu kaydetmişti. Toplantıda AB 'li dostlarından da aynı yaklaşımı beklediklerini belirten Yücel, "Gelin, sürecin önünü tıkamayın, ekonomik olarak daha kalkınmış bir Türkiye AB'nin lehinedir" demişti…

Hatırlıyor musunuz.? 24.05.2011 günü Van’da düzenlenen mitinginin ardından Hakkâri’ye geçen Kılıçdaroğlu, Hakkâri’deki konuşmasında; “Avrupa'da kabul edilen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı aynen kabul edeceğiz” demişti… Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının, CHP'nin 22 ve 23. İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ tarafından Avrupa Birliği hukuku ve uygulamalarıyla ilgili olarak yürütüp ‘“Toplumsal Mutabakat ve Milli Bütünleşme Raporuna bağladığı çalışmalara dayandığını, Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila 28.05.2011 tarihli köşe yazısında dile getirmişti...  Bölünme kaygıları nedeniyle pek çok kişinin karşı çıktığı ve esasen bu kaygılar nedeniyle, Demirel hükümetince sözleşme, 10 paragrafa çekince koyularak imzalanmıştı. Tehlike henüz ortadan kalkmış değil. Tam aksine daha da yaklaşmışken, Şükrü Elekdağ: “Anayasa’nın 127. maddesine göre (3) merkezi idare, yerel yönetimlerin hizmetlerini denetlerken bu hizmetlerin 3 ilkeye (1. İdarenin bütünlüğü ilkesi, 2. Kamu hizmetlerinde birliği sağlama ilkesi ve 3. Toplum yararının korunması ilkesi) uygun olmasını dikkate alacaktır. Bu ilkeler dikkate alındığı takdirde, Şart ile ileri derecede bir adem-i merkeziyetçilik uygulanamayacağı da anlaşılır” diyerek, ısrarla çekince konulan 10 paragrafın kabul edilmesi ile ulusal bütünlüğün pekişeceğini” savunmaktadır.!

İlginçtir, bu deneyimli diplomat, sorunun çözümünün gerçek anlamda ileri demokrasi”de olduğunu savunarak, bu konuda AKP ile aynı dili konuşmaktadır!.. İleri Demokrasi insana ABD’nin son yıllarda bazı ülkelere özgürlük ve demokrasi götürmesini çağrıştırıyor. Tıpkı Graham Fuller’in geçenlerde bölünmeyi, entegre” (bütünleşme) sözcüğü ile anlatmasında olduğu gibi… İleri Demokrasi” tesis edildiğinde, sorun çıkarmayacağı ileri sürülen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının, var olan cılız demokrasi bile yok edilirken, Y-CHP tarafından gündeme taşınmasını anlamak mümkün değildir!..

Elekdağ, bu düşüncesini Anayasa’nın 127. maddesinde hüküm altına alınan idari vesayet nedeniyle, merkezden kopuk bir yerel idareye izin vermeyeceği fikrine dayandırmaktadır. Halbuki, önümüzde yeni anayasa çalışmaları var ve pek yakında “idari vesayet”i kabul eden hükmün de yerinde yeller esebilir!.. Kaldı ki, idari vesayet Anayasa’da kaldıktan sonra yerel yönetimlere özerklik tanımak, işlevsiz bir ifade olmaktan öteye bir anlam taşımayacaktır. AB’nin bir isteğini yerine getirirken, o isteği bir anayasa hükmü ile işlemez hale getirmeye Şark Kurnazlığıdenir. Bunu ise AB’ye yutturmak olanaksızdır… O halde uyutulmak istenen yine Türk halkı olacaktır. Ve ne yazık ki, bu görevi de Y-CHP üzerine almış bulunmaktadır.!

Y-CHP, Bölünme Anayasasının yapımında neden görev almaktadır.? Y-CHP halkının partisi olmaktan çıkarılıyor mu.?

Y-CHP’nin okumuş, yazmış deneyimli milletvekilleri, bugünlerde kraldan daha fazla kralcı görülüyorlar Türk halkını yatıştırmak için AKP’nin ağzına almadığı konuların tümünü, önce onlar dile getirmektedirler. Neymiş efendim? İktidara geldiklerinde, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulmuş bütün maddelerini imzalayacaklarmış! Güleyim bari. Ülkenin bölünmesine hizmet eden bu söylemlerle iktidara gelinebileceğine inanıyorlar mı acaba.?

Bölünme Anayasasına evet” diyen Y-CHP iktidara gelebilir mi.? Y-CHP’nin işbirliği stratejisi giderek ortaya çıkıyor aslında. Anlaşılan bu dönem seçilenlerin tek derdi var. O da: AKP’nin iktidardan düşmemesidir. Tıpkı MHP’nin “AKP’de bir bölünme olursa kaos çıkar” düşüncesinde olduğu gibi. Halkın üç beş adım gerisinden gelerek muhalefet yapmayı siyaset yapmak sanıyorlar! Üstelik de risksiz iş. “Ana muhalefet”in üzerine aldığı bu iş son derece de kolay. AKP’nin yapacağı icraatları onlardan önce, dile getirip sahiplenmek. Hepsi bu kadar işte, Paralı Askerlikve Vicdani Ret” olaylarında olduğu gibi... Gerisini hükümet zaten yapacaktır… Tıpkı 28 Şubat nedeniyle başlatılan operasyonlar da olduğu gibi. Hükümet sözcüleri de öyle demiyor mu.? CHP Meclis’te defalarca bu konuyu dile getirdiği için, biz de soruşturmayı başlattık.!

Bu noktadan sonra, Atatürk Cumhuriyeti’nin yıkım taşeronları arasına ne yazık ki, Y-CHP’yi de katmak zorundayız....

Y-CHP Milletvekillerinin, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince konulan maddelerinin tamamının imzalanarak ulusal bütünlüğün pekişeceği masalı, halkı sakinleştirmek için AKP adına yapılmış bir hamledir. Artık onlara aldanmamak gerekir. Zira çok yakında nelerin yaşanacağını BDP eş başkanı açık açık söylüyor bize. Dilerseniz bu noktada ona kulak verelim. Hazret; Suriye’de özerk Kürdistan oluşabilir. İran’da zaten Kürdistan eyaleti var. Bu durumda Iğdır’dan Hatay’a, Türkiye’nin tüm güney sınırları resmen Kürdistan olacak” diyor…

Y-CHP’yi dinleme yerine, Demirtaş’ın özlemini dile getirdiği bu söylemine göre konuşlanmak çok daha akıllıcadır.!

Av. Cemil Can

 

DİPNOTLAR:

(1) Adem-i merkeziyetçilik: Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını ifade eder.

(2) Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı

http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html

3723 Sayılı Yasa Metni

http://www.belgenet.com/yasa/k3723.html

İlgili Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21364.pdf&main=http://www.

resmigazete.gov.tr/arsiv/21364.pdf

(3) ANAYASA m.147/3: “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde,

mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi,

kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller

dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.” 

 

http://www.medyagunebakis.com/ -http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

 

 

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER 
ÖZERKLİK ŞARTI

(Süleyman Demirel’in başbakanlığı sırasında kabul edilen maddeler

mavi karakterle yazılmıştır)

ÖNSÖZ

İşbu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında ortak mirasları olan ideal

ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik sağlamak

olduğunu düşünerek, Bu amacın gerçekleştirilmesinin yollarından birisinin

idari alanda anlaşmalar yapmak olduğunu düşünerek, Yerel makamların

her türlü demokratik rejimin temellerinden birisi olduğunu düşünerek,

Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa

Konseyine üye Devletlerin tümünün paylaştığı demokratik ilkelerden biri

olduğunu düşünerek, Bu hakkın en doğrudan kullanım alanının yerel

düzeyde olduğuna kani olarak, Gerçek yetkilerle donatılmış yerel

makamların varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi

sağlayacağına kani olarak, Değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel

yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin demokratik

ilkelere ve idarede âdemi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa

oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünerek,

Bunun demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına ve sorumlulukları

bakımından, bu sorumlulukların kullanılmasındaki olanak ve yöntemler

bakımından ve bu sorumlulukların karşılanması için gerekli kaynaklar

bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların varlığını

gerektirdiğini teyit ederek,

Madde 1

Taraflar bu Şart’ın 12 maddesinde belirtilen şekil ve ölçüde kendilerini

aşağıdaki maddelerle bağlı kabul edeceklerini taahhüt ederler.

I. BÖLÜM

Madde 2 
Özerk Yerel Yönetimlerin Anayasal ve Hukuki Dayanağı

Özerk yerel yönetimler ilkesi ulusal mevzuatla ve uygun olduğu

durumlarda anayasa ile tanınacaktır.

Madde 3 
Özerk Yerel Yönetim Kavramı

1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen

sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi

sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme

ve yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.

2- Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre

serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme

organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul toplantıları tarafından

kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda,

vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların

doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini

hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Madde 4 
Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı

1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun

ile belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna

uygun olarak belirli amaçlar için yetki ve sorumluluklar verilmesine engel

teşkil etmeyecektir.

2- Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki

alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın

görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından

tam takdir hakkına sahip olacaklardır.

3- Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan

makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama

verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri

göz önünde bulundurulmalıdır.

4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır.

Kanunda öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya

bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz.

5- Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam tarafından

yetkilendirildiği durumlarda, bu yetkilerin yerel koşullarla uyumlu olarak

kullanılabilmesinde yerel makamlara olanaklar ölçüsünde takdir hakkı

tanınacaktır.

6- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama

ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında

ve uygun biçimde danışılacaktır.

Madde 5 
Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması

Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve

mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden

danışılmadan değişiklik yapılamaz.

Madde 6 
Yerel Makamların Görevleri İçin Gereken Uygun İdari Örgütlenme ve

Kaynaklar

1- Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere halel getirmemek

koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel

ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri

kararlaştırabileceklerdir.

2- Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe

göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkân verecek ölçüde olmalıdır;

bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları

sağlanmalıdır.

Madde 7 
Yerel Düzeydeki Sorumlulukların Kullanılma Koşulları

1- Yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları görevlerin serbestçe

yerine getirilmesi olanağını sağlayabilmelidir.

2- Görev koşulları söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak

masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsa, kazanç

kaybının tazminine veya yapılan işin karşılığında ücret ve buna tekabül

eden sosyal sigorta primlerinin ödenmesine olanak sağlayacaktır.

3- Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve

faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir.

Madde 8 
Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi

1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa

ile belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

2- Yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal olarak sadece

kanunla ve anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak amacıyla yapılacaktır.

Bununla beraber, üst-makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin

gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetimine tabi tutabileceklerdir.

3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin

korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak

sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.

Madde 9 
Yerel Makamların Mali Kaynakları

1- Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri

dâhilinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır.

2- Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen

sorumluluklarla orantılı olacaktır.

3- Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü oranlarını

kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar dâhilinde belirleyebilecekleri yerel

vergi ve harçlardan sağlanacaktır.

4- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler,

görevin yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların

mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde

çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır.

5- Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel

mali kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün eşitsiz dağılımının

etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya

buna eş önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel

makamların kendi sorumluluk alanlarında kullanabilecekleri takdir

hakkını azaltmayacaktır.

6- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl

yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır.

7- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin

finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel

makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak

takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir.

8- Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla

belirlenen sınırlar içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebileceklerdir.

Madde 10 
Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı

1- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak ilgi alanlarındaki

görevlerini yerine getirebilmek amacıyla, başka yerel makamlarla

işbirliği yapabilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlikler kurabileceklerdir.

2- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması geliştirilmesi

için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma

hakkını tanıyacaktır.

3- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde,

başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.

Madde 11 
Özerk Yerel Yönetimlerin Yasal Korunması

Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile anayasa veya

ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk yönetim ilkelerine

riayetin sağlanması amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına sahip

olacaklardır.

II. BÖLÜM 
Muhtelif Hükümler

Madde 12 
Yükümlülükler

1- Her Akit Taraf, bu Şart’ın I. Bölümündeki paragraflardan en az 10

tanesi aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere en az 20 paragrafı ile

kendisini bağlı kabul etmeyi taahhüt edecektir:

 • Madde 2,
 • Madde 3, paragraf 1 ve 2,
 • Madde 4, paragraf 1,2 ve 4,
 • Madde 5,
 • Madde 7, paragraf 1,
 • Madde 8, paragraf 2,
 • Madde 9, paragraf 1,2 ve 3,
 • Madde 10, paragraf 1,
 • Madde 11

2- Sözleşmeye taraf olan her Devlet onay, kabul veya tasvip belgesini

tevdi ederken, bu Maddenin 1. paragraf hükümlerine uygun olarak seçtiği

paragrafları Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir.

3- Herhangi bir Taraf Devlet, bu Maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre

Sözleşmenin henüz kabul etmemiş olduğu herhangi bir paragrafıyla veya

paragraflarıyla kendini bağlı addedeceğini daha sonraki herhangi bir

tarihte Genel Sekretere bildirebilir. 
Sonradan kabul edilen bu tür yükümlülükler, böylece bildirimde bulunan

Akit Tarafın onay, kabul veya tasvip işleminin ayrılmaz bir parçası

addedilecek ve Genel Sekreterin bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek

üç aylık süreyi izleyen ayın ilk gününden başlamak üzere aynı etkiyi

taşıyacaktır.

Madde 13 
Bu Şart’ın Kapsayacağı Makamlar

İşbu Şart’ta yer alan özerk yerel yönetim ilkeleri Akit Tarafın ülkesinde

mevcut bulunan yerel makamların tüm kategorileri için uygulanır.

Bununla beraber her bir Akit Taraf, onay, kabul veya tasvip belgesini

sunarken, bu Şart’ın yerel veya bölgesel makamların sadece hangi

kategorileri için uygulanmasını öngördüğünü veya uygulama dışında

bırakmayı öngördüğü kategorileri belirleyebilir. Avrupa Konseyi Genel

Sekreterine daha sonra yapabileceği bildirimlerle, yukarıdakilerden

başka yerel veya bölgesel makam kategorilerini de Şart’ın kapsamına

dâhil edebilir.

Madde 14 
Bilgi Sağlanması

Her Akit Taraf bu Şart’in hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla kabul

ettiği mevzuat hükümleriyle aldığı öteki önlemler konusuna ilişkin tüm

bilgiyi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletecektir.

III. BÖLÜM

Madde 15 
İmza, Onay ve Yürürlüğe Girme

1- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi tüm ülkelerin imzasına açık olacaktır.

Onay, kabul veya tasvip işlemine tabi olacaktır. Onay, kabul veya tasvip

belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

2- Bu Şart Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden dördünün bu Şart’la bağlı

olmayı kabul ettiklerini yukarıdaki paragraf hükümlerine uygun olarak

daha sonra bildirmelerinden itibaren geçecek üç aylık süreyi izleyen

ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

3- Bu Şart’la bağlı olmayı kabul edeceğini daha sonra beyan eden

herhangi bir üye Devlet bakımından, bu Şart onay, kabul veya tasvip

belgesinin tevdi tarihinden sonra geçecek üç aylık bir süreyi izleyen ayın

ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 16 
Topraklara İlişkin Hüküm

1- Herhangi bir Devlet, imzalama sırasında veya onay, kabul veya tasvip

belgesini tevdi ederken bu Şart’ın uygulanacağı toprak ya da toprakları

belirleyebilir.

2- Herhangi bir Devlet daha sonraki herhangi bir tarihte yapacağı ve

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne muhatap bir beyanla, bu Şart’ın

uygulanma alanını beyanda belirleyeceği başka herhangi bir toprağı

teşmil edebilir. Şart, bu tür topraklar için, bu beyanın Genel Sekreterin

eline geçtiği tarihten sonra geçecek 3 aylık süreyi izleyen ayın ilk günü

yürürlüğe girecektir.

3- Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan herhangi bir beyan, bu

beyanda belirlenen herhangi bir toprak bakımından, Genel Sekretere

hitaben yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Bu geri çekme, Genel

Sekreterin bu bildirimi aldığı tarihten sonra geçecek altı aylık süreyi

izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 17 
Çekilme

1- Herhangi bir Taraf, kendisi bakımından bu Şart’ın yürürlüğe girişini

izleyen beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, bu Şart’tan çekilebilir.

Bu durumlarda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine altı ay önce bildirimde

bulunulacaktır. Bu tür çekilmeler, Taraf Devlet sayısının dörtten az

olmaması koşuluyla diğer Taraf Devletler bakımından Şart’ın geçerliliğini

etkilemeyecektir.

2- Yukarıda paragrafta belirlenen hükümler çerçevesinde herhangi bir

Taraf Devlet, 12. maddenin 1. paragrafında öngörülen sayı ve tipteki

paragraflarla bağlı olduğu sürece, Şart’ın I. Bölümünün herhangi bir

paragrafından çekilebilir. Herhangi bir Taraf Devlet bir paragraftan

çekilerek 12. maddenin 1. paragrafının gereğini karşılamayan bir duruma

geliyorsa, Şart’ın kendisinden de çekilmiş sayılacaktır.

Madde 18 
Bildirimler 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:

a) Her imzalamayı; 
b) Tüm onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiini; 
c) Bu Şart’ın 15. madde hükümlerine göre her yürürlüğe giriş tarihini; 
d). 12. Maddenin 2. ve 3. paragraflarının hükümlerinin uygulanması

çerçevesinde alınan her bildirimin; 
e) 13. Maddenin hükümlerinin uygulanması çerçevesinde alınan her

bildirimi; 
f) Bu Şart’a ilişkin diğer herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı

Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirecektir.

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda

imzaları bulunanlar işbu Şart’ı imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak işbu Sözleşme, İngilizce ve

Fransızca olarak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere,

tek nüsha halinde 15 Ekim 1985 tarihinde Strasbourg’da düzenlenmiştir.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her

birine bu Şart’ın aslına uygun suretlerini iletecektir. 

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No: 3723 - Kabul Tarihi: 08.05.1991 
Resmi Gazete: 21.05.1991 - 20877

Madde 1- Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye tarafından

21.11.1988 tarihinde Strasburg’da imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler

Özerklik Şartının 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre;

a) 2 ve 5 inci maddelerinin, 
b) 3, 7 ve 8 inci maddelerinin 1 ve 2 numaralı fıkralarının, 
c) 4 üncü maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci numaralı fıkralarının, 
d) 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasının, 
e) 9 uncu maddesinin 1, 2, 3, 5 ve 8 numaralı fıkralarının, 
f) 10 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının,

Kabul edilerek onanması uygun bulunmuştur.

Madde 2- Avrupa Yerel Yönetimler Şartının 12 inci maddesinin 3 numaralı

fıkrası gereğince bu şartın diğer maddelerinin veya fıkralarının bilahare

kabulünü beyana Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

http://www.medyagunebakis.com/ -http://www.tdfajans.com/

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olunmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.

Diğer Haberler

 • SİVİL TOPLUMUN AFET SINAVI
 • İKTİDAR MUTLAKA YOZLAŞTIRIR
 • Vekalet Savaşları
 • CHP & TİP ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ
 • ÇÖKÜŞE GİDEN ÜLKE VE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini göze alamazsınız.
 • Disney Atatürkçülüğü
 • TÜRKİYE’DE BRADLEY FAKTÖRÜ KAÇ PUAN.?
 • PARTİ İÇİ KAVGALAR ve CHP
 • CHP de Değişim Rüzgarı
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP