NASİHAT HEYETİ”NE ÖĞÜTLER.!

İhanet Sürecinde Kendini “Akil Adam” Sanıp Rol Kabul Edenler, Sevr Anlaşması'na İmza Atan Rıza Tevfik Ve Arkadaşlarına Benziyorlar.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

Rıza Tevfik Resimde Fes Takmış Damat Ferit Paşa'nın

Sağında Yer Alıyor. Solunda İse Maârif Nâzırı Bağdatlı

Hâdi Paşa Ve Bern Sefiri Reşat Halis Bulunuyor.

Bu Dört Kişi, Diğer 150'liklerle Birlikte Türk

Vatandaşlığından Çıkarıldılar.

 

 

NASİHAT HEYETİ”NE ÖĞÜTLER.!

İhanet Sürecinde Kendini “Akil Adam” Sanıp Rol Kabul Edenler, Sevr Anlaşması'na İmza Atan  Rıza Tevfik Ve Arkadaşlarına Benziyorlar.

Umarım Benzetmeden Çingeneler Alınmazlar. 

AKP'nin PKK İle  Yürüttüğü  İhanet Sürecinde  Kendini  “Akil Adam” Sanıp Rol Kabul  Edenler, 

Sevr  Anlaşması'na  İmza Atan Rıza Tevfik Ve Arkadaşlarına Benziyorlar.

Rıza Tevfik ile aynı heyette yer alanlar, düşmanla  işbirliği  içerisinde görüldükleri için Kurtuluş  Savaşı sonrasında  Türk  vatandaşlığından  çıkartılan “Yüzellilikler” (1) arasında baş sıralara yazıldılar.

Yahya Kemal, Sevr Anlaşmasını imzalamak üzere Paris  Barış Konferansı'na giden o heyettekiler için şu dizeyi  yazmıştı:

“Kızmasın Kimse Rıza Tevfik'e

Sevr'i İmzalamaya Gitti Diye,

Çünkü İdam Olan Mahkûmun

Çektirirler İpini Çingene’ye.”

Aynı şekilde günümüze kadar gelen ve adam yerine koyulmayan kişilerle uğraşma işinin, yine adam olmayanlara verilmesini  ifade  eden  bir  atasözümüz  var.  Bebek katili Abdullah  Öcalan'ı Türk halkına “özgürlük  kahramanı” olarak tanıtma işine de uyuyor.  Böyle bir durumu ifade etmek  için  ülkemizde:  “Çingene’nin ipini kendisine çektirirler”  atasözünü söylerler...

“Akil adamlar” heyeti biraz da Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı padişahı ve hükümetinin  taşradaki denetimi sağlamak üzere kurduğu, 

Heyet-i Nasiha'ya  (Nasihat Heyeti) (2) benziyor...  Anadolu'da asayişi sağlayarak işgalleri  önlemek  ve  aynı zamanda azınlıkların padişaha bağlılığını  sağlamak için kurulan bu heyetler içerisinde, (Rum ve Ermeni) azınlıkların temsilcileri de bulunmasına rağmen,  ne ayrılma  düşüncesini  ne de  İzmir'in  işgalini önleyebildiler.! Bu konu ile ilgili olarak dipnottaki bağlantıyı açıp  okumanızı öneririm... Amerika'nın  petrol  kaynaklarını denetim altında tutmak için uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi'ne  (BOP) hizmet  edeceği  tartışmasız olan  “Akil  Adamlar” heyeti, yaklaşan yerel  ve genel  seçimlerde; AKP iktidarını “terörü bitiren”  başarılı bir  iktidar olarak  halka  anlatma  ve bu iktidarın devamına ikna etme işlevini üstlenmiştir. 

Bu anlamda “Akil Adamlar” seçimler için  henüz  propaganda dönemi başlamadan AKP'nin  propagandasını yapma imtiyazına sahip, 63 kişilik  bir propaganda ekibi olarak değerlendirilebilirler.!

Bütün gününü futbol ve dizi izleyerek geçiren bir toplum üzerinde  ünlülerin  yapabileceği  etki  küçümsenemez. Sırası gelmişken; 1970 yılında  yaşama gözlerini yuman, mantık ve matematik  alanında  çığır  açmış  çalışmalar  gerçekleştiren.

Ve bu  çalışmalarını  felsefe  alanına  da yayan  Britanyalı ünlü filozof  Bertrand  Russell’in, İngiliz  toplumu için söylediği, “Bir toplum at yarışı ve  futboldan başka bir şey düşünmüyorsa; o topluma  başkan olacağıma av köpeği  olmayı  tercih  ederim”  sözlerini hatırlatmak isterim... (3)


Türkiye'de “üstünlerin hukuku” geçerlidir diyerek, yargının hükümete bağlanmasını ve bunun sonucunda, katledilmesi sonucunu doğuracak  şekilde  işletilen sürecin, “başarılı” olmasındaki en  önemli  etken: hiç kuşku yok ki, Anayasa’nın  26 maddesinin değiştirilmesi için yapılan halk oylamasıydı. 

Oylamadan önceki propaganda döneminde,  “yetmez  ama evet” diyerek değişiklikleri savunan işbirlikçi yazar-çizer mızıkacı takımına  eşlik eden, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçılar  ve Hakan Şükür gibi beğenilen futbolcuların da  anayasa değişikliklerine “evet” demesinde katkısı  az sayılmaz.!. 

Anlaşılıyor ki, BOP'nin senaristleri, bu “Süreç”e  desteği sağlamak için de aynı yöntemi kullanmaya  devam edecekler...

Geçen zaman içinde, arkasına ABD'nin desteğini alan AKP, iktidarını  sürdürebilmek için,  Anayasa'yı ve yürürlükteki yasaları çiğnemekten  hiç çekinmemiştir. 

Hükümet, TBMM’nde  yasaları her an değiştirme  gücünü elinde bulundurmasına rağmen, çoğu kez  bu yola girme zahmetine bile  girmemektedir.! 

Muhalefet ise sadece iktidarın belirlediği gündemle  oyalanıyor. Danışıklı dövüş gibi. 

Halkın yakıcı sorunlarının gündeme taşınamaması  hükümetin işini oldukça kolaylaştırıyor... 

Hatta denebilir ki, muhalefet iktidarın gündeminde  olan konuları tartışarak, yoldaki taşları da  temizlemekle  görevli gibi...

Anlaşılmaktadır ki, “analar ağlamasın” yalanı ile 74 milyonun anası bir süre daha ağlatılmaya 

devam edecek.!

Kim ne söylerse söylesin, içerisinden geçmekte olduğumuz koşullar, mütareke dönemindekilere çok  benzemektedir. Bugünün “akil adamlar”ının o dönemin nasihat  heyetleri gibi görev  yapacakları bellidir...

Yurtseverlik de hainlik gibi hep böyle zamanlarda depreşir. Yurtseverlerin askeri  ve siyasi  önderleri  hapislere tıkılıp esir alınsa bile, Türk halkı her  koşul altında el yordamı ile de olsa yine  yolunu  bulabilecektir.!

Ne var ki, Türk halkını toptan esir almak mümkün  olamayacaktır.!

8 Nisan'da Silivri'den harlanacak çoban ateşi, Anadolu'nun dört  bir yanını  aydınlatmaya  devam edecek.! Tıpkı Mustafa Kemal'in  Samsun'dan yola  çıkıp,  Amasya'dan yayınladığı genelge gibi...  Tıpkı Erzurum ve Sivas Kongrelerinde “Ya istiklal ya ölüm” şeklinde haykırıldığı gibi...

Bu defaki kurtuluş meşalesi de bir daha söndürülmemek üzere Silivri'den yakılmıştır.!

HAYDİ SİLİVRİ'YE.!

KAHRAMANLAR BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN.!

Av. Cemil Can

 

 

DİPNOTLAR:

(1)http://tr.wikipedia.org/wiki/150%27likler

(2)http://atam.gov.tr/izmirin-isgalinden-once-sehzade-abdurrrahim-baskanliginda-anadoluya-gonderilen-nasihat-heyeti-anadolu-heyet-i-nasihasi-16-nisan-18-mayis-1919/

(3) http://www.serenti.org/burasi-bagimsiz-bir-cumhuriyettir/

 

 

Cemil CAN,  Ankara – Nisan.2013

http://www.medyagunebakis.com/  av.cemilcan@hotmail.com,  

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Cemil CAN, Ankara – Nisan.2013

 

 

Hiç Bir Şey İçin Aşırı Endişe Etmeyin.

Bakarsınız; Yarın Ya Deve, Ya Deveci

Ya Da Üstündeki Hacı Ölebilir. İ.İnönü

 

EĞER BİR ÜLKEDE

“Hukuk Üstün Değilse, Adalet Yok Hükmündedir.!”

"Türk Yargısında Kronik İşlev Bozukluğu Var"

Bağımsız Bir Millet Olan Papua Yeni Gine, 

Parlamenter Demokrasi Sistemini Kabul Etmiş

Ülkelerdendir.

"Adil Yargılamayı Etkileme Suçunun Oluşabilmesi

İçin, Öncelikle Adil Yargılamanın Olması Gerekir."

Türkiye, ‘Hukuk Devleti İlkesizlikleriyle Malul’

Ülkeler Kategorisini Oluşturan ‘Hibrit Rejimler’

Arasında 88. Sırada. 

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

SU HAYATTIR… SU BİR HAKTIR…

SU, KAYNAK DEĞİL, DOĞAL VARLIKTIR.

SU YASASI ÇIKARILMALIDIR.!

 

TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesi:

Salt ekonomi odaklı projeler dönemi bitmeli,

Ekolojik Siyaset dönemi başlamalıdır.!

 

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN

TEMA VAKFINDAN PARTİLERE..!

“Yaşamın sürdürülebilmesinin” ve

“sürdürülebilir gelişmenin” ön koşulu

“çevrenin, toprağın, suyun, ormanın,

biyoçeşitliliğin” korunarak yönetilmesidir.

 

ÜLKEMİZ, TOPRAKLARIMIZ…

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖL OLMASIN.!

YEŞİL OLMASI İÇİN DESTEK OLUN..

 

 

Bir Memlekette, Namuslular, Namussuzlar

Kadar Cesur Olmadıkça, O Memlekette

Kurtuluş Yoktur. İ.İnönü

Ülkeyi Dini İrticadan Kurtarmanın Tek Yolu

Millete Kuran’ı Türkçe Olarak Okutmaktır.

Şartlar Gelişirse İhtilal’ler Hak Olur.

İrtica Başbakan’dan Cesaret Bulursa,

Kim Onun Sokağa Dökülmesini Önleyebilir.?

İrtica’nın Sokağa Dökülmesi İse Ülkenin Kana Bulanmasıdır. İ.İnönü


Biz Açıkça Milliyetçiyiz...

Ve Milliyetçilik Bizim Yegâne Birlik Unsurumuzdur. Türk Ekseriyetinde Diğer Unsurların Hiçbir Etkisi Yoktur. Vazifemiz Türk Vatanı İçinde Türklüğü Yaşatmaktır. Türkleri Ve Türklüğe Muhalefet Edecek Öğeleri Kestirip Atacağız. Ülkeye Hizmet Edeceklerde Her Şeyin Üstünde Aradığımız Türk Olmalarıdır. İ.İnönü

Gerekirse Yeni Bir Dünya Kurulur.

Ve Türkiye De Orada Yerini Bulur.

 

Diğer Haberler

 • BEYAZ KÜRTLERİN GİZLİ İKTİDARI
 • BÜYÜK YAHUDİ GÖÇÜNÜN GERÇEK HİKÂYESİ
 • 74 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: NURİ KİLLİGİL PAŞA
 • BUGÜN GÜNLERDEN ÂŞIK VEYSEL
 • CHESTER PROJESİ, OLTADAKİ BALIK TÜRKİYE
 • BAD-EL HARAB-ÜL BASRA.! & BAD-EL HARAB-ÜL TÜRKİYE.!
 • YENİ İSRAİL DEVLETİ KARADENİZ’DE KURULUYOR.!
 • SELANİK’TE BİR EVİN HİKÂYESİ
 • ADNAN KAHVECİ HAKKINDA.!
 • MUHTEŞEM OSMANLININ BAKAMADIĞI YETİM ÇOCUKLAR
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP