TFF ACİLEN İSTİFA ETMELİDİR

TFF-UEFA Nezdinde, Şikecileri Açıkça Korumak İsteyen Çirkin Pazarlık Medyaya Düştü, TFF Acilen İstifa Etmelidir

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

TFF ACİLEN İSTİFA ETMELİDİR

ŞİKECİLERİ KORUMAK İSTEYEN PAZARLIK

UEFA TFF Pazarlığı Fenerbahçe Kulübü CAS'ın 2 yıllık cezayı onamasının ardından TFF ile UEFA arasında geçmişten bugüne geçen pazarlıkların belgelerini ortaya çıkardı. Yazışmalardan ilginç ifadeler..


TFF-UEFA Nezdinde, Şikecileri Açıkça Korumak İsteyen Çirkin Pazarlık Medyaya Düştü, TFF Acilen İstifa Etmelidir

 

"Sayın Bay Infantino,

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Kongresi 26 Ocak 2012'de toplanacaktır. Kongrenin gündemi kulüplere dayatılan şike ve teşvik suçlarının olup olmadığının hükmüne varmak ve görüşmektir.

Kongrede, uygulanmak üzere kararlar alınması planlanmaktadır. Maç sonucunu manipüle ettiği tespit edilen kulüplere Disiplin Yönetmeliği ve Müsabakalar Yönetmeliği’nin öngördüğü yaptırımlar yerine aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

Bu bağlamda, Olağanüstü Kongre'de maç sonucunu manipüle ettiği tespit edilmiş kulüpler için aşağıda belirtilen yaptırımlar uygulandığı takdirde, UEFA Statülerini ve/veya diğer UEFA Yönetmeliğini ihlalini teşkil ederse Türk Milli Takımı ve Türk futbol kulüpleri için ayrıca bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını duymaktan mutluluk duyarız.

 

Olağanüstü Kongre tarafından karar verilebilir yaptırımlar:

2010 / 2011 sezonu için:

Maç sonucunu manipüle ettiği tespit edilen kulüpler, 2010-2011 sezonunda kazandığı ödülleri iade etmelidir.

Maç sonucunu manipüle ettiği tespit edilen kulüplerin kazandıkları TV gelirleri TFF'ye iade edilmeli, şike yapılan maçlara göre ilk 6 sıralaması ve şampiyonluk unvanı hak eden kulüplere göre değişmelidir."

 

FENERBAHÇE, UEFA ve TFF ANLAŞMASI

SAYFA: 2/2

"...eder ve bu katılmamayla ilgili ulusal veya uluslararası seviyedeki bir mahkemede veya yargı organında hiçbir dava açmayacağını taahhüt eder.

 

3. UEFA'nın, kendi talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda, TFF tarafından Fenerbahçe hakkında yapılacak disiplin yargılamasının neticesinden tatmin olması halinde, kendi Disiplin Müfettişine TFF tarafından verilen cezanın olayın somut şartlarında makul ve orantılı bir ceza olduğunu ve UEFA açısından başkaca bir cezaya gerek olmadığını önermeyi taahhüt eder.

 

4. UEFA Disiplin Kurulu bağımsızdır ve bu anlaşmanın tarafı değildir. Disiplin Kurulu'nun kendi iradesiyle Fenerbahçe hakkında ek cezalar uygulanmasına karar vermesi halinde işbu anlaşma otomatik olarak geçersiz olacaktır.

 

5. Şüpheyi gidermek adına, bu anlaşmanın 2. maddesi sadece CAS 2011/A/2551'de konu edilen şike eylemleri ile ilgilidir. Fenerbahçe'nin başka şike eylemlerine dahil olduğu ortaya çıkarsa (özellikle UEFA müsabakalarıyla ilgili) UEFA konuyu uygun aksiyonun alınması için Disiplin Kurulu götürme hakkını özellikle saklı tutar.

 

Madde 3

1. Bu anlaşma gizliliğin katı kurallarına tabidir ve üçüncü bir kişiyle paylaşılamaz. Herhangi bir tarafın bilerek veya ihmal nedeniyle gizlilik yükümlülüklerine aykırı olarak bu anlaşmanın detaylarını ifşa etmesi halinde diğer iki tarafa eşit olarak ödenmek üzere (50.000 Euro) 100.000 Euro cezai şart ödeyecektir.

 

2. Ayrıca taraflar bu konunun basınla paylaşılmasıyla ilgili her konuda anlaşacaktır.

 

3. Bu anlaşmaya İsviçre hukuku uygulanır. Bu anlaşmadan doğan veya bu anlaşmayla ilgili her tür uyuşmazlık münhasıran CAS önünde ve CAS kodu uyarınca çözülecektir."

 

 

FENERBAHÇE, UEFA ve TFF ANLAŞMASI

SAYFA: 1 / 2

"Fenerbahçe, UEFA ve TFF aşağıdaki konularda anlaşmıştır:

 

Madde 1

1. Fenerbahçe işbu anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde UEFA ve TFF aleyhine CAS 2011/A/2551 sayılı dosyasındaki temyiz davasını geri çekmeyi ve CAS tarafından belirlenecek yargılama masraflarını ödemeyi taahhüt eder.

 

2. CAS'a verilecek geri çekme dilekçesi geri çekmenin sebebi belirtmeyecektir ve Fenerbahçe'nin CAS Kod madde 64.4 uyarınca CAS tarafından belirlenecek yargılama masraflarını ödemeyi kabul ettiği hususunu açıkça içerecektir.

 

3. CAS'a verilecek geri çekme dilekçesi açıkça tarafların CAS tarafından verilecek bitirme (davanın sona ermesi) kararının CAS Kod madde 59/6 uyarınca gizli kalması konusunda anlaştıkları hususunu içerecektir.

 

4. Taraflar CAS 2011/A/2551 sayılı davasında her bir tarafın kendi masraflarını karşılayacağı ve CAS tarafından verilecek bitirme (davayı sona erdirme) kararında kendi yargılama masraflarına olabilecek yasal ücretlerden feragat edeceği konularında anlaşmıştır.

 

Madde 2

1. Fenerbahçe işbu anlaşmanın 2. maddesi doğrultusunda 2011/2012 sezonunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması ile ilgili UEFA ve TFF ya da UEFA veya TFF'nin yetkilileri ve çalışanları veya üçüncü kişiler hakkında ulusal veya uluslararası seviyedeki mahkemelerde veya yargı organında herhangi bir dava açmayacağını taahhüt eder.

 

2. TFF tarafından yapılan disiplin yargılaması neticesinde Fenerbahçe'nin 2012/2013 sezonunda UEFA turnuvalarında oynamasına izin verilmemesi halinde, Fenerbahçe bu durumu kabul edeceğini ve bununla ilgili ulusal veya uluslararası seviyedeki bir mahkemede veya yargı organında hiçbir dava açmayacağını taahhüt eder. Fenerbahçe her halükarda 2012/2013 Sezonunda hiçbir UEFA turnuvasına katılmayacağını kabul"

 

 

UEFA'NIN TFF'YE GÖNDERDİĞİ YAZI

23.08.2011 - SAYFA: 3/3

"Meseleyi tüm yönleriyle ele almak adına, TFF bu konuyu hemen şimdi ele almazsa bu durumun TFF aleyhine de gerekli disiplin adımlarının atılmasına da yol açacağı konusunda sizleri uyarmalıyız. Sizin de anlayacağınız gibi, UEFA açısından Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıp daha sonra şike faaliyetlerine katılımın kesinleşmesi nedeniyle müsabakalardan men edilmesi kabul edilemez.

 

Emin olabilirsiniz ki UEFA, hem Avrupa ve hem de Türk futbolu için önemli olan her konuyu ele alma hususunda TFF'yi bundan sonra da desteklemeye devam etmek üzere, elinden gelen her şeyi yapacaktır. UEFA, bir kez daha TFF'yi şu anda Türkiye'de şüpheli görünen ve soruşturma altında olan tüm şike katılımlarıyla ilgili, hızlı ve etkili disiplin adımlarını atmaya devam etmektedir.

 

Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili olarak, yanıtınızı 24 Ağustos 2011 Çarşamba günü öğlene kadar almak için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla,

 

İmza – UEFA, Gianni Infantino -Genel Sekreter

 

 

 

UEFA'NIN TFF'YE GÖNDERDİĞİ YAZI (23.08.2011) -SAYFA: 2/3

"Bazı diğer kulüplerin de benzer suçlarla bu sezon UEFA kulüp yarışmalarının dışında bırakıldığını bildiğimiz için endişelerimiz sandığınızdan da büyüktür. Özellikle, Yunan FA Disiplin Organları tarafından şike yaptığı tespit edildikten sonra bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılan Olympiakos Volou'dan söz ediyoruz. Bakınız, bu vakada ilgili kişilerin ceza kovuşturması bile henüz sonuçlanmamıştır (ve bu yıl olmasa bile büyük olasılıkla en az birkaç ay daha sürecektir).

 

Ayrıca UEFA, kendi ulusal yönetim organı hızlı ve etkin bir şekilde disiplin kararı almış ve üye bir federasyon içerisinde yer alan bir kulüp müsabakalardan men edilmişken, bir başka üye federasyon içerisindeki başka bir kulübün bağlı olduğu ulusal yönetim organının gerekli soruşturmayı yapamaması nedeniyle o kulübün yarışmalarda yer almasını kabul edemez.

Bu durum, şike vakaları için son derece etkili bir şekilde mücadele eden ulusal organizasyonları da olumsuz etkileyecektir. UEFA'nın amacı ise caydırıcı değil, teşvik edici olan, güçlü ve etkili bir futbol yönetimi türüdür.

Ayrıca, son derece önemli olan bu tarz konularda sürekli olarak benzer bir yaklaşım izlemezsek, bu yalnız UEFA'nın kulüp yarışmalarındaki güvenilirliği ve bütünlüğüne zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda eşit muamele ilkesine de aykırı düşecektir.

 

Bildiğiniz üzere, UEFA Şampiyonlar Ligi (2011/2012 sürümü) düzenlemelerine göre, Nisan 2007 yılından bu yana, doğrudan veya dolaylı olarak bir maçın sonucunu etkilemeye yönelik herhangi bir etkinlikte bulunmuş bir kulübün yarışmalara katılması uygun bulunmamaktadır. Bu katılmama süresi sadece bir yıl için geçerlidir.

 

Bunun sonucunda, şu anki mevcut kanıtlara göre Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu koşullarda, uygun hareket şekli, Fenerbahçe'nin bu sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan vazgeçmesi gibi görünmektedir. Alternatif olarak TFF, kulübü yarışmadan geri çekebilir.

 

Bu hareket şekillerinden birinin benimsenmemesi ve UEFA'nın kulüp aleyhinde kendi Disiplin Soruşturmasını açmak (ya şimdi ya da gelecek aylarda) zorunda kalması durumunda, özellikle de Nisan 2007'den beri herhangi bir şike faaliyetinde bulunmadığını teyit eden Kabul Ölçütleri formunu doldurduğu için yalan söylemekten suçlu bulunursa, çok daha ciddi bir yaptırımın olması mümkündür. Nihai yaptırımın şeklini öngörmesek de, başka şike vakalarında (örn. Pobeda) kulüplerin, UEFA kulüp müsabakalarına katılmaktan sekiz yıla varan sürelerde men cezası aldıklarını belirtmeliyiz."

 

 

Abdullah Gözaydın,  İstanbul – Eylül.2013

http://www.medyagunebakis.com/  agozaydin@hotmail.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi

MEDYAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Abdullah Gözaydın, İstanbul – Eylül.2013 

Diğer Haberler

 • WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE
 • MELİSA ERCAN ŞAMPİYON
 • TÜRK SPOR KULÜPLERİ FİNANSAL KRİZDE
 • GOL PASI.! PAS MI. TAKTİK Mİ.?
 • GÜREŞ, YARIŞ, EĞLENCE BİTTİ. İŞE DEVAM.!
 • OLİMPİYATLARA TALİBİZ DE.! HAZIR MIYIZ.?
 • YAĞMUR AKGÜN HEDEFİNE ULAŞTI
 • ANASTASİA POTAPOVA’NIN İSTANBUL ZAFERİ
 • TENNİS İSTANBUL’DA YARI FİNAL HEYECANI
 • TENNİS CHAMPİONSHİP İSTANBUL’DA BAŞLADI.
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP