İMD GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurulu 25 Nisan 2013 Perşembe günü 17.00-19.00 Saatleri arasında TTNet Konferans Salonunda Yapıldı…

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

İMD GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurulu 25 Nisan 2013 Perşembe günü 17.00-19.00 Saatleri arasında TTNet Konferans Salonunda Yapıldı…

Genel Kurul Seçimleri Öncesinde İnternet Medyası Sorunları Üzerinde Durularak Son Yıllarda Karşılaşılan Ceza Uygulamaları Konusunda Görüş Alış Verişinde Bulunuldu.

http://www.internetmedyasi.org/

Derneğin tüzük değişikliği ile yapmak istediği üye giriş ve yıllık aidatı miktarı konusunda hararetli tartışmalar sonucunda anlaşma sağlandı ve giriş aidatının 2.000 TL, yıllık aidatın ise 250 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Hadi Özışık’ın Derneğin faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından gündemin uygulanması gereği diğer maddeler işlendi ve seçimlere geçildi.

Dernek başkanlığının hazırladığı tek liste üzerinde yapılan incelemede asil yönetim kurulunun 9 kişiden oluşturulduğu ancak yedek yönetimin 8 kişi olarak noksan belirlendiği görüldü. Buna genel kurul üyelerinden Ökkeş Bölükbaşı kendisini teklif ederek genel kurulun onayına sundu. Genel kurul üyelerinin 9. kişi olarak Ökkeş Bölükbaşı’yı seçim pusulalarına yazması ile liste tamamlandı ve oy verme işlemine geçildi.

Yapılan Oylama Sonucunda;

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurulunda Dernek Organları Şöyle Belirlendi;

Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine

- Hadi Özışık: internethaber.com,

- Fügen Toksü: otoalsat.com,

- Doğan Akın: t24.com.tr,

- Serkan Kalemciler: ensonhaber.com,

- Engin Sağ: samanyoluhaber.com,

- İbrahim Erdoğan: haber7.com,

- Gülin Çelikel: haberturk.com,

- Ekrem Cengiz Teymur: haberler.com, 

- Ahmet Yeşiltepe: ntv.com.tr 

Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine

-    Recep Canpolat

-    Tanyel yılmaz

-    Adnan Yüce

-    Mert Canga

-    Uğur Şeker

-    Esin Sabur

-    Abdurrahman Pala

-    Erdem Yurdanur

-    Ökkeş bölükbaşı

Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine

-    İlkan Gökyılmaz

-    Ahmet Saydam Yalçın

-    Veyis Dinçer

Denetleme Kurulu Yedek üyeliklerine

-    Deniz Temur

-    Bahar Girti

-    Kemal çipe

Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine

-    Olay Tan

-    Nurcan Sabur

-    Hacer Alkan

Disiplin Kurulu Yedek üyeliklerine

-    Dursun Ali Yılmaz

-    Baki Özışık

-    Kezban Ezgi Arık

 

 

İNTERNET MEDYASININ CEZALANDIRILMASI

Genel Kurula davet edilen, TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Oğuz Şahin Tüm Ticari Reklamların İncelendiğini ve bu doğrultuda gerekli uyarı ve ceza uygulaması yaptıklarını belirterek ceza uygulamaları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.
Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ticari Reklam ve İlanlar başlıklı 16 ncı maddesi)
Gerek Yasa, gerekse Yönetmelik hükümlerinde belirtildiği üzere Ticari Reklam ve İlanların;
Mevzuat hükümlerine uygun olması (link verilmeli her biri üzerine link verilmeli ve açılabilmeli)
Reklam olduğunun açıkça belli olması Örtülü / Gizli reklam yapılmaması gerekmektedir.
Yayınlandığı mecra  (TV, Radyo, Gazete, Dergi, İnsört,, Pano, Katalog …) ne olursa olsun, hangi sektöre ait olursa olsun yukarıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
REKLAM KURULU
Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirleyen, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları inceleyen, inceleme sonucuna göre, 4077 sayılı Kanun´un 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları  üç aya kadar tedbiren durdurma ve / veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme konusunda görevli bir Reklam Kurulu oluşturulmuştur.
Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

BAŞVURULAR
Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı Ticari Reklam ve İlanlar hakkında;
Tüketiciler - Rakip firmalar - Kurum ve Kuruluşlar
Re´sen Başvurabilir ve inceleme başlatılabilir.
İLKELER 
Temel İlkeler  Ahlaka Uygunluk  Dürüstlük ve Doğruluk  Satışı Özendirici Reklamlar Doğrudan Satış Reklamları  Sipariş Edilmeden Gönderilen Mallar  Karşılaştırmalı Reklamlar  Tanıklı Reklamlar  İndirimli satışlar İspat Külfeti  Kötüleme  Ticari İtibardan Haksız Yararlanma  Taklit  Kamu Sağlığı  Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar  Çevreye İlişkin Reklamlar  Reklamı Yapılamayacak Mal veya Hizmetler

Oğuz Şahin – o.sahin@gtb.gov.tr

http://www.gumrukticaret.gov.tr/Search.aspx?q=reklam%20kurulu

 

 

Hadi Özışık Yeniden Seçildi

http://www.haberturk.com/medya/haber/839056-hadi-ozisik-yeniden-secildi

 

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi.

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. 43 delegenin katıldığı Genel Kurul'da yeni yönetim seçildi.

Derneğin kurucusu Hadi Özışık'ın yeniden Genel Başkan seçildiği Genel Kurul'da yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Hadi Özışık, Doğan Akın, Serkan Kalemciler, Fügen Toksü, İbrahim Erdoğan, Engin Sağ, Gülin Çelikler, Ahmet Yeşiltepe.

http://www.haberturk.com/medya/haber/839056-hadi-ozisik-yeniden-secildi

 

 

 

İnternet Medyası Derneği Genel Kurul Toplantısı Sonuçlandı

http://www.medyatava.com/haber/internet-medyasi-dernegi-genel-kurul-toplantisi-sonuclandi

 

İnternet Medyası Derneği, Olağan Genel Kurul Toplantısında başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

5.04.2013 22:24:53

İnternet Medyası Derneği'nin olağan genel kurulu toplantısı bugün sonuçlandı. İnternet medyasının yasal haklarını güvence altına almak ve sektörün gücünü büyütme hedefiyle kurulan İMD, genel kurulda başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

Derneğin Genel Başkanlığı'na İMD'nin kurucusu Hadi Özışık seçilierken 43 delegenin katıldığı Genel Kurul'da yeni yönetim şu isimlerden oluştu: 

Doğan Akın

Serkan Kalemciler

Hadi Özışık

Fügen Toksü

İbrahim Erdoğan

Engin Sağ

Gülin Çelikel

Ahmet Yeşiltepe

http://www.medyatava.com/haber/internet-medyasi-dernegi-genel-kurul-toplantisi-sonuclandi

 

 

 

İMD Genel Kurulu Yapıldı

http://www.internethaber.com/imd-genel-kurulu-yapildi-526327h.htm

 

İnternet Medyası Derneği, Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

İnternet Medyası Derneği, 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı TTNET Konferans Salonu'nda dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Hadi Özışık seçildi.

İnternet medyasının yasal haklarını güvence altına almak ve sektörün gücünü büyütme hedefiyle kurulan İMD, genel kurulda başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

HADİ ÖZIŞIK YENİDEN BAŞKAN

Derneğin Genel Başkanlığı'na İMD'nin kurucusu Hadi Özışık seçilirken 43 delegenin katıldığı Genel Kurul'da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

- Hadi Özışık

- Doğan Akın

- Serkan Kalemciler

- Fügen Toksü

- İbrahim Erdoğan

- Engin Sağ

- Gülin Çelikel

- Ahmet Yeşiltepe 

http://www.internethaber.com/imd-genel-kurulu-yapildi-526327h.htm

 

 

 

İNTERNET MEDYASI DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI.!

http://www.postmedya.com/internet-medyasi-dernegi-genel-kurulu-yapildi-83969h.htm

 

İnternet Medyası Derneği, Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Başkan ve yeni yönetim kurulu seçildi...

İnternet Medyası Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı. İnternet medyasının yasal haklarını güvence altına almak ve sektörün gücünü büyütme hedefiyle kurulan İMD, genel kurulda başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

 

HADİ ÖZIŞIK YENİDEN BAŞKAN

Derneğin Genel Başkanlığı'na İMD'nin kurucusu Hadi Özışık seçilirken 43 delegenin katıldığı Genel Kurul'da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

- Doğan Akın

- Serkan Kalemciler

- Hadi Özışık

- Fügen Toksü

- İbrahim Erdoğan

- Engin Sağ

- Gülin Çelikel

- Ahmet Yeşiltepe

http://www.postmedya.com/internet-medyasi-dernegi-genel-kurulu-yapildi-83969h.htm

 

HADİ ÖZIŞIK

1962 yılında Iğdır'da doğmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mesleğe çok erken yaşta atılmıştır. Birçok gazetede adını duyuran gazeteci Tercüman, Türkiye, Öncü, Star gibi gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştır.

Best fm'de radyo programcılığı yapmış birçok önemli proje ve programlarda yer almıştır..

İnternet üzerinde haber sitesini ilk kuran girişimcilerden biridir. 2000'li yılların başında İnternet haber.com sitesini kurmuş olan Hadi Özışık İnternet haber yayın grubunun başkanı ve köşe yazarıdır.

Ayrıca internet medyası derneğinin de yönetim kurulu başkanı ve sürekli sarı basın kartı sahibidir.

Daha önce birçok gazetede köşe yazarlılığı yapan gazeteci-yazar görevine kendi kurduğu internet haber sitesinde devam etmektedir.  

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Nisan.2013

http://www.medyagunebakis.com/  - okkesb61@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa Olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul Nisan.2013

 

Diğer Haberler

 • BİR ÖLÜM & BİR ÖYKÜ & HALNAME
 • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DENİLİNCE.!
 • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE HAFTASI
 • *AYNI FAY ÜZERİNDE BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMADI*
 • THE WORLD RALLİES İN THE FACE OF DİSASTER
 • ABD SAVAŞ GEMİSİ USS NİTZE İSTANBUL BOĞAZI'NDA
 • İSTANBUL’UN BÜTÇESİ EMİN ELLERDE
 • YENİLENEN YEREBATAN SARNICI TÖRENLE AÇILDI
 • KIBRISTA NELER OLUYOR.?
 • Kahvaltıya Atılan İmza:*BALIKESİR*
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP