DEVLETİN MEŞRU SAVUNMASI ERTELENEMEZ

Devletin “Meşru Savunma” sı Ve Ertelenemez Ödevlerimiz.!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

DEVLETİN MEŞRU SAVUNMASI ERTELENEMEZ

Devletin “Meşru Savunma” sı Ve Ertelenemez Ödevlerimiz.!

Anayasadaki hâkimlik teminatıve Hakimler ve Savcılar Kanunu'ndaki paralel düzenlenmeler karşısında; F Tipini Yargı'dan söküp atmak çok kolay olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Fetullah Gülen Cemaati'ni kastederek; “Milletin parasıyla, himmet adı altında topladıkları parayla okudular, soru çalarak belli kurumlara sızdılarşeklindeki itirafından (1) sonra bile, hala işin ciddiyetini kavrayamayanlar var.!

İktidarının 12. yılı sonunda, Ne istediler de vermedik diyerek, eski koalisyon ortağına sitem eden ve aynı zamanda çıplak gerçeği sergileyen eski başbakanın, soruların çalındığını itiraf etmesi hiçbir şekilde hafife alınmamalıdır. Yargının hırsızlıkla ele geçirildiği en yetkili ağız tarafından itiraf edildikten sonra; her ne sebeple olursa olsun Cemaat'i savunmaya çalışmak; aymazlıktır, sapkınlıktır, ihanettir...

Düşünebiliyor musunuz, çocuğunuz hâkim veya savcı olmak amacıyla; gece gündüz çalıştı ve yazılı sınava girdi. Hak ederek de 99 puanı aldı. Cemaat üyeleri ise, soruları çalarak 100 puanı aldılar ve çocuğunuzun yerine, yazılı sınavı kazandılar. Birkaç yıl sonra ise, Cemaat HSYK'yı da ele geçirdi. Bu defa da diyelim ki, çocuğunuz 99.9 puanla sınavı kazandı. Allah ile aldatan bu hırsızlar, 99,9 puan alanları da mülakatta elediler. Çünkü 100 puan her zaman onların ceplerindedir! Dikkat çekmesin diye, bu defa da hak edenlerin yerlerine, 98 puan alan Cemaat üyelerini kazandırdılar... O kadar da akıllılar.! Böyle bir durumu kabul edebilir misiniz.? Bunun adı hırsızlık değilse nedir.?

Bu hainler çocuklarımızın da geleceğini çaldılar!.. Böyle ahlaksız insanların kamu kurumlarında, kamu gücünü kullanmasına izin verilebilir mi.?

Bu durumun hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkmasından sonra, bir saniye bile beklemeden, Yargı'dan Cemaat'in tamamen temizlenmesi şarttır.!

Anayasamızın 139. maddesi, hâkim ve savcılarımızın azlolunamayacağını, kendileri istemedikçe Anayasada öngörülen altmışbeş yaşından önce emekliye ayrılamayacaklarını, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamayacakları hüküm altına almıştır... (2)

Hakimlik teminatı olarak tanımlanan bu esasa göre görev yapan hakim ve savcıların; sınav sorularını çalarak, başka bir ifade ile kopya çekerek mesleğe kabul edilmiş oldukları ortaya çıkmıştır. Bu hırsızların, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 8. maddesinde belirtilen Adaylarda aranan nitelikler”den, “Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermekkoşulunu kaybettikleri tartışmasızdır. Söz konusu Yasanın 53. maddesinin (b) bendi uyarınca bu durumda olan yargıç ve savcıların mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması (3) nedeniyle görevlerinin derhal sona erdirilmesi gerekmektedir.!

Bu sürecin işletilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yukarıdaki açıklaması ihbar kabul edilmelidir. AKP hükümetleri döneminde yapılan tüm yazılı sınavlar ile mülakatlar incelenerek, şaibeli olanlar iptal edilmelidir. Hileli yollardan bu kutsal mesleğe girenler, derhal görevlerinden alınmalıdır... Burada şöyle bir sorunla karşılaşmak olanak dâhilindedir: Sorulara çalarak kendi yandaşlarına veren abileri, bu durumun daha sonra ortaya çıkmasını önlemek için delilleri yok etmiş olabilirler! Dolayısıyla soruların çalındığını hukuken geçerli kanıtlara bağlamak zorlaşabilir, hatta imkânsız hale gelebilir. Böyle bir durum karşısında; acil önlem olarak Yargı'ya sızanları dönemler itibariyle ele alıp; by-pass etmek yanlış değildir. Hükümetin iş yükü fazlalığını ileri sürerek, Yargıtay ve Danıştay'da yeni daireler oluşturmasını ve buralara yeni hakim ve savcılar atamasını bu düşünce ile yapılmış kabul edebilir miyiz.?

 

Hükümet böyle bir fırsattan yararlanarak, yandaşlarını Yargı'ya doldurmayı deneyebilir de.!

Bu olasılığı da göz önünde tuttuğumuzda, korunmakta olan  yararın önemine ve önceliğine bakmamız gerekir. Hükümetin yandaşlarına kadro açtığını anlatacağız diye, Cemaat'in Yargı'dan temizlenmesine karşı çıkamayız!..

Çünkü Cemaat, Ergenekon ve Balyoz Davaları ile neler yapabileceğini açık seçik göstermiştir. Sahte delil üreterek milli kurum ve kuruluşlarımıza kumpas kuran, yabancı gizli servislerin elinde piyon olan ve küresel güçlerin çıkarlarını savunan Cemaatin, yapamayacağı kötülük yoktur.(4) 

Buna karşılık, ne yapacağı henüz bilinmeyen, ve fakat AKP'ye yakın oldukları düşünülen hâkim ve savcılar göreve getiriliyor diye, bu önlemlere karşı çıkmak, pek de akıllıca bir davranış olarak kabul edilemez.

AKP'ye muhalefet ediyoruz derken, daha ilk adımda Cemaat üyelerinin Yargı'daki işgalini savunma konumuna düşebiliriz.!

Cemaat üyelerinin yargıda bulunmasının ikinci sakıncası; tarikat üyeliğinin bağımsız ve tarafsız davranmaya engel olmasıdır. Yurttaşlık bilinci gelişmeyen, ümmetçiliği savunan ve biat kültüründen gelen Cemaat üyeleri; şeyhlerine ve imamlarına kayıtsız ve koşulsuz bağlıdırlar. Böyle kişilerin bağımsız ve tarafsız olması gereken makamlara getirilmesi akıl işi değildir. Geçmiş yıllarda bazı Yargıtay üyelerinin ellerindeki dosyaları Fetullah Gülen'e göndererek; ne şekilde karar vermeleri gerektiğini sormaları hiç bir zaman akıldan çıkartılmamalıdır.! (5) 

Gülen'in İcabında hakim de kiralayacaksınız (6) sözlerini unuttunuz mu.?.!

Cemaat müritlerinin Yargı'da bulunmasının üçüncü sakıncası; Türk halkı adına kullanılan egemenlik yetkisini; evrensel hukuk prensipleri, çağdaş hukuk değerleri, yürürlükteki yasalar ve yerleşik içtihatları göz önünde tutarak, devletin temelini teşkil eden adaleti gerçekleştirmek amacıyla Cumhuriyet'i koruyup kollayacak yurttaşlara vermek yerine; din ve dince kutsal sayılan değerlere göre hareket eden, şeyhlerinin ve imamlarının emirlerini yerine getirmeyi ibadet kabul eden tarikat muritlerine bırakılmış olur ki, bu durum asla kabul edilemez, Ve böyle bir durum devletin temellerine dinamit koymakla eş değerde bir ihanet olur.!

Denebilir ki, Devletin hileli yollardan ele geçirilmiş olan yargı erki, bugün meşru müdafaa konumundadır. “Tarafsız”lığını ve “bağımsız”lığını koruyabilmek ve işgal edilmiş olmaktan kurtarılması için, ilk bakışta hukuk dışı gibi gözüken bazı önlemlere başvurabilir.!

Bu normaldir. Cemaat'in hırsızlık şeklindeki eylemi ile devletin egemenliğinin bir kısmını kaybettiği tartışmasızdır. Bu kaybedilen değerin geri alınabilmesi için başvurulacak önlemlerin ağırlığı ölçü olarak kabul edilmelidir. Cemaat'in hırsızlığını bertaraf edebilmek için orantılı olan bütün önlemler, devletin meşru çizgideki savunması olarak kabul etmek gerekir.!

Nasıl ki, meşru müdafaa durumundaki bir insanın adam öldürmesi, zaruret halindekinin başkasının malına zarar vermesi suç teşkil etmiyorsa, Devletin de varlığını ve egemenlik hakkını koruması için alacağı önlemler suç kabul edilemez.!

Seçimle iktidara gelen AKP'den seçimle kurtulmak olanaklıdır ama yer altında örgütlenerek devlet kurumlarına sızan Cemaat'ten seçimle kurtulma şansı, yok denecek kadar azdır. Kaldı ki, AKP'nin iktidardan düşmesi halinde, yerine gelecek olan Yeni CHP veya Yeni MHP de daha bugünden Cemaat'le iç içe girmiş ittifak halindedir. Bu yüzden AKP seçimle gitse bile, Cemaat'ten kurtulmak kolay olmayacaktır.!

Hükümetin paralel yapı”, Milli Güvenlik Kurulu'nun Legal görünümlü illegal yapı”, kamuoyunun Cemaat”, kendilerinin Hizmet hareketi ve muhalif basının F tipi olarak adlandırdığı bu yapı, Yargı'da ve Emniyet'te örgütlüdür. Bunları tasfiye etmek, aynı zamanda antiemperyalist bir eylem kabul edilmelidir. F Tipinden kurtulmak, demokrasiye inanan güçlerin öncelikli ve elbirliği ile başarması gereken acil bir yurttaşlık ödevidir.!

Av. Cemil Can

 

 

DİPNOTLAR:

(1) http://www.radikal.com.tr/politika/cumhurbaskani_erdogan_sorulari_caldilar-1252251

(2) ANAYASA B. Hâkimlik ve savcılık teminatı

MADDE 139- Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

(3) http://www.hsyk.gov.tr/Mevzuat/Kanunlar/Hsk.html

(4) AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'e göre “Paralel Yapı” denen Cemaat'in,17 bin 500 cinayette parmağı vardır. Eski Organize Suçlar Şube Müdürü A.Serdar Saçan ise, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda; Cemaat'in “Şahinler” adında silahlı kanadının olduğunu ve Behcet Oktay cinayeti dahil pek çok çinayeti (Danıştay, Hrant Dink, Rahip Santoro cinayetleri vb.) plandığını ileri sürdü... http://www.aydinlikgazete.com/politika/cemaatin-silahli-kanadi-sahinler-h58787.html

(5) http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/yargitayin-imamiyla-ilgili-belgeleri-gonderdi

(6) http://www.youtube.com/watch?v=HSj7qff0sIo

  

Cemil CAN, Ankara – Ocak.2015 – av.cemilcan@hotmail.com

http://www.medyagunebakis.com/ -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Cemil CAN, Ankara – Ocak.2015 – av.cemilcan@hotmail.com 

Diğer Haberler

 • ADALETE GÜVENİYOR MUSUNUZ.?
 • KADINLARA BİR DÜŞMANLIK YOLU DAHA
 • BAŞIMIZIN BELASI CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ.!
 • MÜŞTERİLERİ DOLANDIRICILIKTAN KORUMA TİMİ.
 • KEMERBURGAZ RANT PLANLARINI YARGI ONAYLAMADI.!
 • *İMAM"ın POLİSLERİ ve TARİKATLAR*
 • BU YARGIYLA SİVİL ANAYASA YAPILIR MI.?
 • PTT ve KURUMSAL SOYGUN
 • AKP; 17 ADAMIZI, YUNANİSTA’A VERDİ.!
 • KUZU; KURTLUK YAPARKEN YAKALANDI.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP