PSİKOLOJİK SAVAŞ

İnsanların Duygu Ve Düşüncelerini Savaşta Veya Barışta Değiştirmektir.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

PSİKOLOJİK SAVAŞ

1.Kitabın konusu:

“Etkili propaganda yöntemleri ile yürütülen, tasarlanmış, planlı bilgi savaşı”

2.Okumaya başlamadan önce okunacak eserin başlıklarını ve alt başlıkları:

“Klasik psikolojik savaş bilgileri, bilgi savaşı, elektronik savaş, beyin kontrolü, propaganda yöntemleri ve bilgisayar devrimi, internet taarruzu, tarihsel bilgiler, gelişen intihar eğilimleri, baskıcı kültürlerin etkileri, itaat kültüründen demokratik kültüre geçiş, psikolojik savaşta rol alanların ruh hallerinin nasıl etki altına alındığı” alt konuları ele alınmıştır.

3. Eserin ne zaman, ne amaçla ve kim tarafından yazıldığını belirleme:

“Hırslı ve doyumsuz insanlar, her şeyi silah haline getirirler. Bilgi çağında yaşıyoruz artık. Bilginin silah olarak doğru kullanılmasına ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine hizmet etmek için bu bilgileri sistematize ederek sizlere takdim etmeyi amaçladım.”(2002 Nevzat Tarhan)

4. Ne okunduğuyla ilgili sorular sorma: Ne tür bir kitap okuyorum.?

5.Neden bu eseri okuyorum.?

Psikolojik savaş nedir.? Nasıl yapılır.?

Kime zarar verir.?

Bize zarar verirse nasıl korunuruz.?

Biz başkalarına bu yöntemi nasıl kullanırız.?

Şu an bize uygulanan psikolojik savaş ayrıntıları nelerdir.?

6.Yazarın kullandığı bilgi kaynakları güvenilir mi.?

7.Eserde verilen bilgiler güncel mi.?

Eserde verilen bilgilerin güncel olması gerekli mi.?

8.Yazarın bu eseri yazmadaki hedefi nedir.? Gerçekten gizli kalmış bilgileri açığa çıkarıp milleti uyandırmak mı yoksa yönlendirmek mi.?

9.Yazar eserde duygusal ifadeler kullanıyor mu.?

10.Eserde verilen düşünceler gerçek mi yazarın kişisel düşünceleri mi.?

11.Yazarın uslamlamasında (mantıksal süzgecinde) zayıflıklar, yanlışlıklar var mı.?

12.Eserden yazarın kültür durumuyla ilgili çıkarımda bulunmak olası mı.?

13.Okunulan eserle ilgili kendi duygu ve düşüncelerini belirleme.

14.Okunulan eseri özetleme.

15.Eserde verilen düşünceleri belirleme.

16.Eserde verilen düşünceleri değerlendirme.

17.Eserdeki olayların ve şahısların değerlendirilmesi 

18.Okunan eseri daha önce okunan eserlerle karşılaştırma.

PSİKOLOJİK SAVAŞ NEDİR.?

İnsanların Duygu Ve Düşüncelerini Savaşta Veya Barışta Değiştirmektir.

Geleceğin savaşlarında kurşun yerine bilgi kullanılacaktır.

Hedefleri:

1) Toplumda itaat duygusu artırmak,

2) Uluslar arası kamuoyunu yanıltmak,

3) Halkla yönetim arasını açmak,

4) Komutanları yanıltmak,

5) Kültür değişimini sağlamak.(Amerikan filmlerinin yayılması)

PROPAGANDA VE BEYİN YIKAMA

Psikolojik savaşın;

Savunma ve saldırı silahı: Propaganda, eğitim ve provokasyondur.

Cephanesi: Söz, yazı, resim, broşür ve e-posta ile iletilen bilgi

Amacı: İnsanları ikna etmek ve onları değiştirmek

Yöntemi: Beyin yıkama

PROPAGANDA TÜRLERİ

1. Beyaz propaganda:

Kaynağı belli, doğruluk önemli, güven sağlayarak yayılır.

CNN I. Körfez Savaşı’nda haberde tekel oluşturup tüm haberleri ABD’nin istekleri doğrultusunda geçti. CNN, Amerika adına aslında gerçeği deforme etti. (Körfez savaşında 600 Amerikalı gazeteci görev yapıyordu.)

2. Gri propaganda:

Kaynağı belli değildir, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamaz, çalışma tarzı serbesttir, bir doğruya on yalan katılarak muhatap küçük ve komik duruma düşürülmeye çalışılır. İnsanlar propaganda yapıldığını hissetmezler ve inanırlar. Örnek: Amerikan faşizmi kendi ülkesinde tüm Müslümanları potansiyel tehlike olarak fişleyip gözetlerken, global bazda tüm İslam ülkelerinde direnişten yana olan İslami hareketlerin ve mensuplarının kendi toplumları tarafından düşman-tehlike olarak görülmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda İslam ülkelerine yönelik hazırlanan raporlarda ılımlı (Amerikan) İslam ile radikal İslam arasının açılması ve radikal İslamcıların dışlanması öngörülmüştür. Son olarak 1,3 milyar dolarlık bir bütçe ile kişi, cemaat ve düşünce kuruluşlarıyla ılımlı İslamcıları desteklemek için harekete geçilmiştir. ABD dünya kamuoyu nezdinde bozulan imajını düzeltmek için 2005 yılında toplam 3,7 milyar dolar için bütçe ayırmıştır.

3. Kara propaganda: Kaynak belli ama başka kaynaklardan geliyor gibi bir hava verilir. Hile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik, sahte delil serbesttir, gizlilik esastır.

Dış düşmana karşı kullanılır, gerçekleri sarsmayı, inançları ve kamu efkârını değiştirmeyi, muhatapların ruhi çöküntüye girmesini amaçlar.

Hedefe hizmet eden her şeyin serbest olduğu bir ahlaksızlık vardır.

Örnek: Kaynak saptırılır, gizlidir. Hile, yalan, iftira, entrika gibi yöntemler kullanılır. ABD, işgal etmek veya müdahale etmek için her türlü tekniği kullanıyor.

Bazen medya kuruluşları ile bir ülke hakkında olumsuz bir imaj çizip sonrasında yapacağı operasyonlar için zemin hazırlıyor. Bazen yerli işbirlikçilerini kullanıyor.

Bu propagandayı en fazla kullanan ABD ve İsrail tüm dünya ile dalga geçercesine, herkesin gözü önünde kendi öldürdüklerine "katiller yakalansın.!" diye feryat edip amaçlarına ulaşmak için strateji güdüyorlar.

4. Silahlı propaganda:

Terör örgütlerinin varlıklarını göstermek amacıyla ses getiren şiddet olaylarını sergileyerek halkın ilgisini çekmeye çalışırlar.

5. Karma propaganda:

Yukarıdakilerin birlikte kullanıldığı bir propaganda şeklidir. 11

Eylül saldırıları bunun için güzel bir örnektir.

Propagandanın Özellikleri

1. Dikkati çekmelidir.

2. Beden dili kullanılmalıdır.

3. İlgi uyandırmalıdır.

4. İstek uyandırmalıdır.

5. Evrensel değerlerin kabul edildiğini vurgulamalıdır.

6. Başka çözüm yok duygusunu uyandırmalıdır.

7. Ucu açık sorular sormalıdır.

8. Esprilerle belirli fikirleri telkin etmelidir.

9. İnternet taarruzunu kullanmalıdır.

( propagandanın iyi bir örneği sayfa 298)

Küreselleşme Ve Sonuçları

Tanım: toplumların bilinçlerine yön vermek ve zevklerini biçimlendirmek amacıyla uygulanan psikolojik savaş yöntemlerinden kültürel savaştır.

•İntiharlar artacak,

•Yeni din arayışları, yıkıcı tarikatların yayılması, satanizm vs.

•Psikolojik savaş mağdurlarının artması,

•Sistemli şiddet uygulanması;

•Küresel sermayenin sınırları yoktur; kültür ihracı ile insan hayatının her alanını şekillendirmektedir.

•Doyumsuz uluslar arası sermayenin bir ay alınmaması, sivil toplum kuruluşları yoluyla hakların savunulması küresel ahlak ve adalet için bir direnme yöntemidir.

Küresel Ahlak ve Narsizm

NARSİSTİK KİŞİLER:

•Gururlu, kibirli, kendini önemli ve özel görürler; övülmeyi severler.

•Menfaatçi; çıkarları için her şeyi satar, insanları kullanırlar ve sömürürler.

•Beklentileri karşılanmazsa sinirlenirler,

•Eleştiriye tahammül edemezler,

•Empati yapmayı başaramazlar, istemezler,

•Tek hedef: Zengin, başarılı, güçlü, güzel, şöhretli olmaktır.

•Hayat her yönüyle tat almaktır.

•Son derece kıskanç, kinci, nankör, vefasızdırlar.

•Egosu büyük, her şeyi küçük bu kimseler etraflarınca sevilmezler.

•Teknolojik başarı egonun devleşmesine, ardından ‘tanrıya ne gerek var,’ diyenler kendi çıkarlarını kutsallaştıranlar çoğaldı.

•Kimseye hesap vermeyeceğine inanan bu insan her şeyi mubah görmeye başladı.

 

KÜRESEL AHLAK İLKELERİ

•Çevre ve küresel ekonomi büyük krizdedir.

•Küresel ahlak olmadan küresel düzen olmaz.

•Küresel ahlak yeni bir din değildir; bütün dinlerin uzlaştığı bir değerler bütünüdür.

•Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma; her türlü egoizm reddedilir.

•Şiddete hayır; insana ve her şeye saygı….

•Adaletli ekonomik düzen olmalı ki barış gelsin.

•Açgözlü değil; alçak gönüllü ol.

•Erdem bilinci gelişmeden dünya gelişmez.

 

KAVGA ÇIKARAN KİŞİİLİKLER

Psikolojik savaşı hangi ruh halindeki kişiler yapar ve onlara karşı ne yapmak Gerekir.?

1. Paranoid, Baskıcı Ruh Hali: Kuşkucu, güvensiz, alıngan, kinci, öfkeli, kıskanç kişilik tipidir. Paranoya bir hastalık; bu ise bir kişilik tipidir. (Bunlara karşı açık olun, doğru, dürüst olun, öfkelenmeyin, sözüne değil davranışına bakın.)

2. Obsesif Baskıcı Ruh Hali: Titiz, mükemmeliyetçi, kızgın görünümlü, işkolik, baskıcı, ısrarcı, duygularını bastıran insan tipidir. (Merhameti hatırlatın, önce övgüyle yaklaşın, incindiğinizi açıkça belirtin, dürüstlüğe önem verdiğinizi gösterin, kendilerini değiştirmelerinin güzelliğini anlatın, iyi niyetin risklerini gösterin, sorular sorarak kendisiyle yüzleştirin, onlardan onay beklemeyin, sizi kontrol etmelerine izin vermeyin.)

3. Narsisistik Ruh Hali: Ben en önemliyim, ben özelim, saygıdeğerim, aşk, para, şöhret, güç ve başarı benim için en önemli değerlerdir. Eleştiri değil iltifat benim gıdamdır. Duruma göre değişir ilkelerim, ben her zaman haklıyım. (Onlardan kurtulun, onları öylece kabul edip idare edin, ya da onlara böyle devam ettiklerinde ellerindeki değerleri kaybedeceklerine inandırın. Ciddi olun.)

5. Yalancı Ruh Hali: İnsanın gözünün içine bakarak rahatça yalan söylerler. Dürüstlük konferansları verirler. Yalanı yalanla düzeltmeye çalışırlar. Onuruyla yaşamak yerine zengin yaşamayı tercih ederler.

6. Oyuncu Ruh Hali: Kolay yalan söylerler, ikiyüzlülüğü meslek edinmişlerdir. Dikkati çekmek için her şeyi yaparlar; dış görünümleri dikkat çeker. Rol yapmayı sevdiklerinden bulundukları ortamda sorun olurlar. Her şeyi abartırlar, hep ilgi odağı olmayı isterler. (Söylediklerine değil yaptıklarına inanın, kararlı, disiplinli, tutarlı olun. Duygularınızla değil mantığınızla hareket edin. Övgülerinizi yerinde kullanarak yönlendirin. Yalan ve dedikodularını onaylamadığınızı belirtin.)

  

SAVAŞ PSİKOLOJİSİ

•Toplumun sosyal ve fiziki iyilik haliyle birlikte ruhsal iyilik hali de bozulur. Güvende olma, sevgi-şefkat görme, saygı görme, değer verilme gibi duygusal ihtiyaçlar karşılanmaz olur.

•Psikolojik korumanın önemi: II. Dünya savaşında her beş yaralanmadan biri savaş stresinden kaynaklanmıştır.

•Psikolojik Koruma:

A)Psikolojik travmaya karşı güçlendirme çalışmaları, duygusal ihtiyaçlar karşılanmaz olur.

•Psikolojik korumanın önemi: II. Dünya savaşında her beş yaralanmadan biri savaş stresinden kaynaklanmıştır.

•Psikolojik Koruma:

A) Psikolojik travmaya karşı güçlendirme çalışmaları, duygusal açlığı giderici, güven hissettirici çalışmalar;

B) Hastalık yayılmadan erken tanı ve tedavi aşaması

C) Hastalık sonrası aksaklıkları giderme, rehabilitasyon çalışmaları

•Savaşta Doğal Tepki: Korku

Korkunun özünde ölüm korkusu yatar. Ardından iç çatışma gelir: yaşama arzusu/savaşma mecburiyeti çelişkisi ve ölüm korkusu; yakınlarının öleceği, kendisinin öleceği, işlerinin bozulacağı, belirsizlik, nereden kaynaklandığını bilemediği kaygı, ümitsizlik, iç çatışmanın artması…

Çözüm: Şehitlik, gazilik gibi soyut destekler ölüm korkusunu yenmeyi sağlar. Bunun yanında kendini yurdu ve milletiyle bir bütün hissetmek de etkili bir destektir. Önder Öz

 

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul Ocak.2013

http://www.medyagunebakis.com/  okkesb61@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

 

 

ABD PSİKOLOJİK SAVAŞI ABARTTI.!

İran'ın Nükleer Çalışmaları Konusunda Gerilim Tırmanırken ABD'den De Çok Farklı Hamleler Geliyor

Kum şehri yakınlarında yeni nükleer yakıt tesisi bulunduğunu açıklayan İran'ın faaliyetlerine ilişkin yeni tartışmalar süredursun, Hürmüz Boğazı'nda savaş gemileri, denizaltılar, hovercraflar ve savaş uçaklarının katıldığını yeni bir tatbikat başlatması da Ortadoğu'yu iyice ısıttı…

Tam da bu sırada ABD tarafından basına ilginç bir poz servis edildi.

Reuters arafından ‘İran'la ilgili hazırlanan son raporun Başkan'a sunulduğu toplantı' başlığıyla servis edilen fotoğrafta, ABD Başkanı Obama , stratejik danışmanları Ben Rhodes ve David Axelrod'la Oval ofiste oldukça rahat bir ortamda sohbet ederken görülüyor.

Meyve tabağına doğru uzattığı bacaklarıyla ‘ben çok rahatım' mesajı veren Obama, İran'a da ‘pek umrumda değil yaptıklarınız' mesajı gönderiyor. Bilindiği üzere ABD Başkanı'nın Oval Ofiste çektirdiği fotoğraflar, son dönemde Amerika çıkarları için psikolojik harp unsuru olarak kullanılmaya başlanmış, birçok pozuna farklı anlamlar yüklenmişti.

ABD PSİKOLOJİK SAVAŞ KİTABI

Amerikan Üniversitelerinde Şirketlerin Sponsorluğunda Açılan Kürsülerde Profesör Olmak, Şirket Ajanı Olmaktır.

Bilimin özgürlüğünü değil şirketlerin dünya hegemonyasına hizmet için ajanlık yöntemleri geliştiriyorlar. 

VAKFİYE PROFESÖRÜ diye bir sistem var.

Şirketler kendi kürsülerini kuruyorlar orada kendilerine ticari ajanlar yetiştiriyorlar, diğer şirketlerin ve ülkelerin içine bunları yerleştiriyorlar. Şirketlerinin dünya egemenliği, yani emperyalizm için bizim gibi ülkelere onları sözüm ona bilim adamı diye gönderiyorlar. 

Şu anda AKP’nin yanında yer alan TÜBİTAK ve TÜBA da böyle yetişip gelmiş ajan bilim adamları dolu, onları ODTÜ'ye de yerleştirecekler. Bu nedenle duruma engel olmak ve daha üst başlıklarla slogan bulmak lazımdır.

TYÖK Bunun İçin Kuruluyor, MYK buna ön hazırlıktı: Önce, yabancı sertifika piyasası kurdular, sırada yabancı şirket kürsülerini kurmak var.

İşte ODTÜ'de kursları açılan Montajcı-Kaynakçı Mühendislik ( ! ) Kursları... 

Amerikan Üniversite Sisteminin Özeti Budur.

Eğer ODTÜ'lüler bu kursları kaldırtmaya yönelik, sertifikalı kursları reddetme, hatta Teknokentleri kaldırtma protestoları yaparlarsa, ondan sonra diyebiliriz ki yabancı sermaye ODTÜ'de hegemonya kuramaz. 

2006'da AKP'nin kaldırdığı diplomaları geri almak ilk hedef olmalıdır. Acilen  2006/ 5544 sayılı MYK yasası deşifre edilmelidir.  

Eğitim materyalleri hazırlama şirketi SPAN, 10 yıl bizde YÖK Dünya Bankası dairesinde çalıştı.

İşte sonuçları, mevcut ders kitaplarında beyne virüs atılıyor, lütfen eba.gov.tr adresinde bu kitapları görün, seneye tabletlere yerleştirilecek olan kitaplar bunlar, vahşeti görün. Küresel eğitim piyasası hazırlayan SPAN Şirketinin baş aktörü olan, parçalı zekâcı Gardner'in de Vakfiye Profesörü olduğunu  bu kitabı okurken fark edeceksiniz.

Ek dosyayı çıktı alıp spiral ciltleterek okuyorum. Siz de öyle yapın. Sevgiyle..

Mahiye Morgül

 

Mahiye  Morgül, İstanbul Ocak.2012

http://www.medyagunebakis.com/  okkesb61@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

 

 

 

Yasak Belgesel İlluminati Yeni Dünya Düzeni

yasaklanan belgesel - illuminati yeni dünya düzeni | izlesene.com

 

EĞER BİR ÜLKEDE

“Hukuk Üstün Değilse, Adalet Yok Hükmündedir...”

"Türk Yargısında Kronik İşlev Bozukluğu Var"

Bağımsız Bir Millet Olan Papua Yeni Gine,  Parlamenter Demokrasi Sistemini Kabul Etmiş Ülkelerdendir.

"Adil Yargılamayı Etkileme Suçunun Oluşabilmesi İçin, Öncelikle Adil Yargılamanın Olması Gerekir."

Türkiye, ‘Hukuk Devleti İlkesizlikleriyle Malul’ Ülkeler Kategorisini Oluşturan ‘Hibrit Rejimler’ Arasında 88. Sırada. 

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

SU HAYATTIR… SU BİR HAKTIR…

SU, KAYNAK DEĞİL, DOĞAL VARLIKTIR.

SU YASASI ÇIKARILMALIDIR.!

 

TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesi:

 “Salt ekonomi odaklı projeler dönemi

bitmeli, Ekolojik Siyaset dönemi başlamalıdır.!”

 

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN

TEMA VAKFINDAN PARTİLERE..!

“Yaşamın sürdürülebilmesinin” ve

“sürdürülebilir gelişmenin” ön koşulu

“çevrenin, toprağın, suyun, ormanın,

biyoçeşitliliğin” korunarak yönetilmesidir.

 

ÜLKEMİZ, TOPRAKLARIMIZ…

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖL OLMASIN.!

YEŞİL OLMASI İÇİN DESTEK OLUN..

 

 

 

Diğer Haberler

 • QUA, METAVERSE DÜNYASINA DA GÜZELLİK KATACAK
 • DİLHAN ERYURT GOOGLE’DA DOODLE OLDU.!
 • MUŞ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN TASARRUF
 • RoboAKUT BOĞAZİÇİ ÜNİ. WORLD.3
 • SOSYOLOJİDE YANSITMA; PSİKOLOJİDE SAVUNMA.!
 • ASELSAN’A ABD ŞANTAJI
 • NÜKLEER AKKUYU GBT'Sİ
 • DİJİTALDE GÜVENLİ REKLAM PLATFORMU KURULDU
 • 2018’İN DİJİTAL TRENDLERİ
 • KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN ANA BELLEĞİ OLACAK
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP