YUSUF DEVRAN SUÇLU BULUNDU

Mahkeme, Yusuf Devran'ın Öğrencisini Fişlediğine Karar Verdi

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

YUSUF DEVRAN SUÇLU BULUNDU

Mahkeme, Yusuf Devran'ın Öğrencisini Fişlediğine Karar Verdi

Azad Bedirhan, Dekan Yusuf Devran Hakkındaki Suç Duyurunda Hukuk Mücadelesini Kazandı, İdare Mahkemesi Yapılan İşlemi 'Açıkça Hukuka Aykırı' Buldu…
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Azad Bedirhan Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmak için başvurduğu sırada Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran tarafından fişlendiğini ve sınavda tehditle puanının değiştirildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş ve yürütmenin durdurulması istemi ile idare mahkemesine başvurmuştu.

Bedirhan savcılığa giderken, "Dekan Devran, sınav sonuçlarına doğrudan müdahalede bulunarak, benim gibi birçok öğrenciyi başarısız gösterdi. Dekan Devran, benim Kürt oluşumdan ve ismimden yola çıkarak benim PKK’li olduğumu ileri sürdü. Bu bir iftiradır. Evet, Kürt’üm ancak hakkımda Dekan Devran tarafından ileri sürülen iddialar karalamadan ibarettir" sözleri ile dekanı kendisine ayrımcılık yapmakla suçlamıştı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün sınavla ilgili işleminin iptalinin istendiği davada Üniversite, işlemin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında oluşturulan objektif jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu tesis edildiği, dolayısıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın reddi gerektiğini iddia etmişti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise verdiği kararda yapılan işlemde açık bir hukuka aykırılık olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararda sunulan gerekçede:

“Mahkememizin 03.12.2012 tarihinde verdiği ve sözlü sınavla ilgili olarak ayrıntılı bilgi ve belgelerin istenildiği ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere; yapılan sözlü sınavda sözlü sınav komisyon üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların olmadığı ve tüm komisyon üyelerinin tek bir değerlendirmesinin olduğu, davacıya sözlü sınavda hangi soruların sorulduğu, bu sorulara davacı tarafından verilen yanıtlara hangi puanların verildiği gibi hususların açıklığa kavuşturulmadığı, mülakat puanlaması yapılırken hangi kriterlere göre puanlama tablosunun oluşturulduğunun belli olmadığı, davacıya verilen puanlar için veya kırılan puanlar için hiçbir açıklamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Ölçme ve değerlendirme ilkesi uyarınca idarece, sınav komisyonu tarafından sınav öncesinde hazırlanarak tutanağa bağlanmış soruların ve cevap anahtarlarının ve sınav sırasında, davacıya sorulan soru ve verilen yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin (düşük not verilmesi durumunda gerekçeleriyle) ortaya konulmasının gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ibareleri yer aldı.

Öğretim Üyeleri: Sonuçlara Müdahale Var

Dekan Yusuf Devran hakkında daha önce de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Gözde Yılmaz tarafından “yüksek lisans ve doktora listesini imzalamadığım için tehdit edildiği" gerekçesi ile savcılığa şikâyet edilmişti.

Daha önce de çeşitli haber sitelerinde öğretim görevleri tarafından sınavın her aşamasında müdahaleler olduğu, Azad Bedirhan’ın ise sınavından önce öğrencinin PKK üyesi olduğunu defalarca tekrarlandığını belirtmişlerdi.

 

Tanrıkulu: Marmara İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran Hakkında Herhangi Bir İşlem Yapılmış Mıdır.?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  Marmara Üniversitesi’nde A.B adlı öğrencinin ‘P’’ koduyla ‘PKK’lı diye  fişlenip fişlenmediğini TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu,  Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği  soru önergesinde, “Dekan Yusuf Devran lisansüstü eğitime başvuran ve üniversite öğrenimi boyunca hakkında hiçbir soruşturma ve disiplin cezası olmayan Azad Bedirhan’ı neye dayanarak fişlemiştir” dedi. Tanrıkulu,  soru önergesinde fişleme iddiasına ilişkin geniş bir ayrıntı verdi.

Tanrıkulu’nun Önergesi Şöyle:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2012 yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim programlarından Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’na başvuran Azad Bedirhan isimli öğrenci, 20 Haziran 2012 tarihinde yüksek lisans mülakatlarının yapılacağı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazılı sınav ve sözlü sınava girmiştir.

Puanlar Belirtilmeden ‘Başarısız’ Dendi

Lisansüstü eğitim sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla söz konusu kişi kendisine internetten sisteme giriş yaptığında yazılı sınav ve mülakatta aldığı puanlar belirtilmeksizin sadece ‘BAŞARISIZ’ ibaresini görmüş ve nihayetinde de Halkla İlişkiler anabilim dalına kabul edilmediğini öğrenmiştir. Bunun üzerine Azad Bedirhan, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne “yazılı sınav ve mülakattan kaç puan aldığını ve enstitünün internet sitesinde Halkla İlişkiler Anabilim Dalına kimlerin girdiğini ve kaç ortalamayla girildiğinin liste halinde yayınlanması gerektiğini” belirten bir dilekçe yazmıştır. Enstitü tarafından gönderilen cevap metninde “şahsın yazılı sınavdan 63, sözlü mülakattan da 38.30 puan aldığı” kendisine tebliğ edilmiştir. Ancak bunun böyle olmadığı, yapılan puanlamanın gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığı ileri sürülmektedir.

 

‘P’ Koduyla PKK’lı Fişlemesi

27 Haziran 2012 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunan Halkla İlişkiler Anabilim Dalı jüri üyesi Doç.Dr. Gözde Yılmaz, savcılık ifadesinde, lisansüstü eğitime başvuran 26 öğrencinin sınav öncesi dekan Prof.Dr. Yusuf Devran tarafından, sınav listeleri üzerinde MC, FS, P, ŞÖ, EÖ gibi kodlamalarla fişlendiğini, sınav sonrasında bunların alınmamaları için hocalara baskı uygulandığını, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’na başvuran Azad Bedirhan’ın da ‘P’ kodlamasıyla sözde ‘PKK’lı’ diye fişlenerek yazılı sınav ve sözlü mülakatta aldığı puanların düşürülmesi suretiyle lisansüstü eğitim alma hakkının dekan eliyle gasp edildiğini beyan etmiştir.

Aynı fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 3,64 ortalamayla ‘onur öğrencisi’ olarak mezun olan Azad Bedirhan’ın öğrenim hayatı boyunca hakkında açılan ne bir soruşturma ne de bir disiplin cezası vardır.

Doç.Dr. Yılmaz savcılık ifadesinde, dekan Yusuf Devran’ın, kendisini de “bir teröristi yüksek lisansa almakla itham ederek sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu” belirtmiştir. Tanrıkulu’nun Başbakan  Erdoğan’a soruları  şöyle:

Dekan Devran’ın Fişlemesi Hakkında Ne Yapıldı.?

-Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaşanan fişleme skandalıyla ilgili olarak dekan Prof. Dr. Yusuf Devran hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Neye Dayanarak Fişledi.?

-Dekan Yusuf Devran lisansüstü eğitime başvuran ve üniversite öğrenimi boyunca hakkında hiçbir soruşturma ve disiplin cezası olmayan Azad Bedirhan’ı neye dayanarak fişlemiştir.?

-Hakkaniyete uygun bir mülakatın yapılması çerçevesinde birçok üniversitenin lisansüstü eğitim sınavının yapıldığı yerde kamera kayıt sistemi vardır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde mülakatın yapıldığı yerde kamera neden yoktur, bununla ilgili bir çalışma var mıdır.?

-Fakültede, iletişim kökenli, doktoralı asistanlar kadro beklerken, kadrolar okulun akademik personeli yerine, dışarıdan, eğitiminin hiçbir aşamasında iletişim bilimiyle ilişkili olmamış, dışarıdan gelen kişilere verilmiş ve kadrolaşma yoluna gidilmiştir. Dekan Yusuf Devran’ın bu kadrolaşmasıyla ilgili kendisi hakkında açılmış herhangi bir idari soruşturma var mıdır.?

-Doç. Dr. Gözde Yılmaz ve Yrd. Doç.Dr. Emel Güler Yılmaz’ın odasına, rıza ve bilgileri dışında kapı kırılmak suretiyle zorla girilmiş, eşyalarına 14 gün el konulmuştur. Basına da yansıyan bu olayla ilgili Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır.?

Rektör Neden Soruşturmaya İzin Vermiyor?

- Prof.Dr. Yusuf Devran hakkında iddialar ortadayken, söz konusu yaşananlarla ilgili kendisi hakkında savcılık için soruşturma izni Rektör tarafından neden verilmemektedir.?

-Prof. Dr. Yusuf Devran’ın dekanlığı döneminde, fakültede ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum gibi hangi bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.?

-MÜ İletişim Fakültesi’nde, 4. sınıf öğrencilerine “İnternet Haberciliği” ismiyle zorunlu ders verilmektedir. Yeterince öğretim üyesi bulunan fakültede, hangi gerekçeyle, kamu kaynağı kullanılarak dışarıdan getirilen bir eğitmene bu ders verdirilmektedir.?

 

Mobbing  İddialarıyla Sürekli Gündemde

-Daha önce de öğretim üyelerine ve öğrencilere uyguladığı baskı, tehdit, mobbing iddialarıyla basında sürekli gündeme gelen Prof. Dr. Yusuf Devran’ın görevden alınması düşünülmekte midir.?

Hülya Karabağlı-ANKARA

 

Emel Vildan DÜZENLİ, İstanbul Şubat.2013

http://www.medyagunebakis.com/  ,   

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Emel Vildan DÜZENLİ, İstanbul Şubat.2013 

Diğer Haberler

 • ALİ SİRMEN UĞURLANDI
 • TİP, ESENYURT ADAY TANITIM TOPLANTISI
 • ÖDEMİŞLİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU
 • *BELEDİYE HİZMETİ PARTİCİLİK DEĞİL, HALK HİZMETİDİR.!*
 • MUSTAFA AKGÜN ve KAÇAR SOKAK SAKİNLERİ RÖPORTAJI
 • AYSEL ÖYMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
 • KRİZİN FATURASINI ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALI.?
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ŞİŞLİ İLÇESİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
 • TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP