MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN, VELİLERİN DİKKATİNE

2015-2016 Ders Yılında Dağıtımına Devam Edeceğinizi İlan Ettiğiniz İlkokul 2.Sınıf Müzik Kitabında Gördüğüm Aşağıdaki Pedagojik Hataları Ve Notası Bozulmuş Şarkıları Düzeltmenizi Rica Ediyorum.

Payla:
 • Google'da Paylaş
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN, VELİLERİN DİKKATİNE

Müzik ders kitapları devlet okulu özel okul diye ayırımsız her okulda kullanılmaktadır. Bu kitaplarda da yanlışların yapıldığını müzik öğretmenlerimizin ve velilerimizin dikkatine sunmak istiyorum.

Tespit ettiğim yanlışları inceledikten sonra bir fikir yürütmenizi bekliyorum. Belki çalıştığınız kurum olarak, belki dernek olarak, belki birey olarak  “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına” dilekçe gönderebilirsiniz.

Şöyle diyebilirsiniz:

2015-2016 Ders Yılında Dağıtımına Devam Edeceğinizi İlan Ettiğiniz İlkokul 2.Sınıf Müzik Kitabında Gördüğüm Aşağıdaki Pedagojik Hataları Ve Notası Bozulmuş Şarkıları Düzeltmenizi Rica Ediyorum.

Aksi halde hukuk yoluna başvuracağımı arz ederim.

 

Kitabın adı: İLKÖĞRETİM MÜZİK 2 Öğrenci Çalışma Kitabı

Yazarı: Neşem Yaşar

Yayıncı: MEB

Yayın adresi:

http://www.eba.gov.tr/ekitap#!/ekitap/sinif,2


 

TESPİTLERİMİZ:  

Sh.8: Resimdeki çocuk arabanın üzerindedir; taklit edilmesi halinde çocuğa tehlike oluşturan davranışlar ders kitabına girmemelidir.

Resimdeki çocuk dengesiz durmaktadır ve elindeki tabelada imla hatası vardır; “müzik kitabımız” böyle tabeladan tanıtılmaz, ünite başlığı gibi büyük harflerle sayfa başına yazılmalıdır.

Araba resmi iki boyutlu çizilmiştir, ön tekerlek başka arka tekerlek başka irilikte, arabanın altındaki yol düzgün bir yol değil, vb, orantısız resmedilmiştir; bu resimlere bakan çocuğun oran-orantı kavramı gelişmez.

Tabeladaki bazı harfler bitişik el yazısı harfleriyle olduğu halde yazı bitişik yazı değildir, burada çocuk çelişkiye düşer. Yazıda tutarsızlık var; öğrenci bu şekilde yazım kurallarını öğrenemez.

Sh.8: Kenara alınmış yazılar net bir daire içinde değil, karalama şeklinde gösterilmiştir, çocuk için çok kötü çizim örneğidir.

Sh.9: İstiklal Marşı’nın şairi ve bestecisi sayfanın dibinde olmaz ve onların üzerinde karikatürize edilmiş bir tabela ve çocuk resmi hiç olmaz. Bu kadar ciddi bir konuda hafifletici görseller yer almamalıdır.

Vesikalık resimler üzerinde oynanmış ve sanki bir bez yamaymış gibi kenarlarında renkli iplikle dikiş atılmış haldedir. Kenarı böyle yuvarlaklaştırılmış vesikalık resim olmaz; büyük saygısızlık ve ciddiyetsizlik örneğidir.

İsimlerini bile kenarı teyel dikişle tutturulmuş çerçeveye almak, bir daha ciddiyetsizliktir.

İki paragraf birbirinin devamı olacak nitelikteyken bölünmüş ve birbirinden kopartılmıştır. Metnin devamı olacak nitelikteki bir yazı oraya iliştirilmiş bir tabela karikatürüne konulmaz, öğrenci ikisi arasında bağlantı kurmakta zorlanır.

Sh.10: İstiklal Marşı’nın notası yamalı bez parçası üzerinde gösterilemez!

Bu durum, çocuğun beynine “emanet bir şeydir” imajı verir.

Marşın adına (*) eklenmez, çünkü marşla ilgili bilgiler ilgili metnin içerisinde öğretmene yönelik olarak verilir.

Yıldızla nefes yerini göstermek: Müzikte böyle bir işaret yoktur, uydurulmuştur.

Marşı notasıyla çalıştıran bir müzik öğretmeni nerede nefes kullanacağını bilir.

Marşın adının bu şekil harflerle yazılması: Bu harfler çocuğa örnek değildir, eğri büğrü ve konturlarla birbirine bitiştirilmiş, okunaksız bir yazı olmuştur. Kötü örnektir.

Sh.11: Marşın sözlerini verilen çerçeve içine yazdırmak ve anlamını açıklamak iki ayrı komuttur; iki komut tek paragrafta verilmez.

Verilen çerçeve çapaklı ve kirli, çocuk kirli yere yazmaya zorlanamaz.

İstiklal Marşı’nın satırları uzundur, verilen bu satır genişliğine sığmayacaktır.

Çocuğu burada verilen satıra yazmaya zorlamak yanlıştır, çünkü sığmadığı zaman kenara taşırır. Bu durum çokça karşımıza çıkıyor; çünkü bitişik eğik yazı çocukları daha iri yazmaya zorluyor.

Ayrıca; bu bir kitap olduğu halde içinde yazı sayfalarının olması yanlıştır; çocuk neyin defter neyin kitap olduğunu karıştırır, defter tutmayı öğrenemez.

Etkinlik; bu bir etkinlik değildir, yazma ödevidir. Çocuk etkinlik kavramını karıştırır.

Müzik dersi, birlikte çalma ve söyleme etkinliklerinin yapıldığı derstir. Bireysel yazı yazma ödevine “etkinlik” denilmez.

Etkinlik yazımında harfler örnek teşkil etmiyor! Bu hata kitap boyunca tekrarlanıyor; çocuk doğru yazı hangisidir bu şekilde öğrenemez..

Sh.12: Uzun Hece – Kısa Hece kavramı bu yaş için erkendir.

Bu yaştaki çocuk Sesin Uzunluğu (kısa kısa duyduğumuz sesler, uzayan sesler)  gibi temel müzik kavramlarıyla tanıştırılır. Bu anlamda içerikle başlık örtüşmüyor.

Hece sayısı “yedi” olan bu şiirde “Çok yararlı meyveler var” satırı sekiz hecelidir, böyle hatalı bir “anonim” şiir (tekerleme) olmaz. Zaten bu satırın bestesinde de prozodi (söz -ses uyumu) hatası açıkça görülmektedir.

 Resimler: Şiirle uyumsuz resimler konulmuş; tabakta sebze olmaz, üstelik yerli yerinde bile durmuyorlar. Bu resmedilen sebzelerin adı şiirde geçmiyor; adı geçen “portakal, elma, mandalina, muz” resmedilebilirdi.

Sh.13: Nota sayfasının ayağı yere basmıyor, emanet duruyor.!

Şarkının notası eğri büğrü bir bez parçasına yazılmış da buraya teyellenmiş...

Altındaki resimde denge yok, orantı hiç yok; çocuk eğitsel değeri olmayan böyle resimlere baktırılmaz!

Sh.20: Şarkıyla asla örtüşmeyen, çok kötü bir resim konulmuş. Okula başlayan çocukların heyecanı böyle dengesiz oturmuş, baş döndürücü kitaplara tırmanmış mı resmedilir?

Sh.21: Okul diye verilen çizim bir Eskimo kulübesi, buzdan! Zaten dünyanın çevresi de görünüyor ki, bu kadar olabilemezlik bir arada resmedilirdi ancak; çocuk kendini dünyanın bir ucunda yapayalnız hisseder...

Sh.22: Verilen komutlar anlaşılır değil. Görsel olarak da anlaşılır olmalı, her bir renge ait komut alt alta sıralanmalıdır.

Komutların her biri için farklı renk değil farklı grafik sembol çizilmelidir. Çünkü örneğin çocuk her kırmızı gördüğünde bunu el çırpma komutu olarak algılayabilir.

Sh.23: Saat resmi yazının altına girmemelidir.

Yazıda satırlar hiç kesilmeden satır sonuna kadar devam etmelidir; satırları yarım yarım okuma alışkanlığına sebebiyet verir.

Sh.24: Çocuk resimlerinde köşeler eğri ve teyelli...

Kitap boyunca çocuklar köşeleri DİK, kenarları DÜZ ve DOĞRU yapılmış bir çerçeve ile hiç karşılaşmıyorlar; bunda çok büyük pedagojik hata vardır.!

Sh.26-27: Sağ kenarda verilen lamba çizimlerinin müzik aleti olarak kullanılmaları mümkün değildir ve çocuk bunu yapmaya kalkışırsa elini kesebilir; çok hatalı görseldir.

Gerçek Fotoğrafla Lamba Çizimi Bir Arada Sunulmaktadır.

Önemli Pedagojik Hatadır, Çocuk Düş-İle Gerçek Arasında Bocalar.

Yapılması gereken işleri sıralayan resimler: Her biri farklı açıda durmaktadır, oysa hepsi aynı paralelde durmalıdır. Farklı açıda duran nesneleri çocuk birbiriyle ilişkilendirmekte zorlanır, çocukta “bunlar sıralı işlerdir” kavramı oluşturmaz.

Sh.28: Resimdeki çocuğun bir elinde dört parmak bir elinde üç parmak var!

Kaldırdığı Şemsiyeyi Tutmuyor.!

Sh.29: Komut sembolleri solda, sözler ise karşısında (sağda) yer almalıdır.

Bu sayfadaki resimlerin hiç biri dik ve doğru düzgün bir kutu içerisinde değil. Bu resimlere bakan çocuklar kare ve dikdörtgeni öğrenemezler.

Şimşek çakmasının sesi yoktur, gök gürlemesi onun sesidir, bu nedenle ikisi ayrı ses olarak verilemez!

Gök gürlemesi sesi en kuvvetli sestir, buna en uygun olan bakır zildir, burada verilen balondan yapılmış oyuncak davul asla bu gürlükte ses çıkartmaz; sesin gürlüğüyle örtüşmeyeceği için yanlış örnektir.

Sh.30: İstenen efekt sesler cümle bitişlerinde “...gök gürlemeye (....), yağmur yağmaya(....) başladı” gibi, parantez içerisinde gösterilmelidir.

Sh.31: Öykü devam ederken satır sonunu keserek araya resim koyarak yetmezmiş gibi bir de sayfa atlatarak, bu kadar büyük atlama yaptırılmaz. Çocuk öyküden kopar, dikkati dağılır; pedagojik hatadır.

Kocaman Bir Yama İçerisinde Resim Görüyor Çocuk.

Odasının penceresinden dışarıyı seyreden çocuk resmedilmiş, ancak: Bu resimde pencereden bakan çocuk, hatalı yolda yürüyen bir çocuk ve evin önünde soldan gelen bir araç görüyor! Bu resim Londra’da yaşayan çocuğa göre yapılmış haldedir! Aracın şoförü de yok, öyleyse nasıl hareket ediyor?

Sh.32: Öykü bu sayfada devam ediyor ve sadece 4 satırcık kalmış... Önceki sayfada bitebilirdi. Çocuk üç sayfa boyunca bu resimlere bakmak zorunda kalmazdı! Kısa bir öykü, derli toplu tek sayfada verilebilirdi. Hatalı resimlerle şişirilmiş, abartılı resmedilmiş, öykü müzik aletlerinin efekt olarak kullanılmasına yönelik eğitsel amacından uzaklaştırılmıştır.

Sh.33: “Müzikleri uygun hız ve gürlükte seslendirme” cümlesinde “müzikleri” demek yanlıştır, sadece “müziği” denilebilir. Burada kitabın yazarı “Şarkıları..” demek istiyor, ancak hatalı kavram kullanmıştır.

“Küçük Kurbağa” şarkısının aslını bozmuş, tonalitesiyle oynamış ve melodik yapısını da bozmuştur. Eğer şarkının bestecisi sağ olsaydı tazminat davası açma hakkı vardı.

Resimler: Kurbağalar derede değil, nerde oldukları da belli değil! İnsan gibi ağızları ve gözleri var ve okuyucuyla göz göze şarkı söylerken resmedilmeleri bir başka pedagojik hatadır. Belirsizlik hali eğitimde çok sakıncalıdır.

Düş ile gerçek arasında bocalatılması çocuğun akli dengesine zarar verir.

Sh.34-39: “Sudan korkan küçük kurbağa” hikâyesinin müziksel kazanımları verilmemiş, gereksiz yere altı sayfa buna ayrılmıştır. Eğer dramatize edilirse nefes açma egzersizi olarak kullanılabilir, ancak bu durum belirtilmelidir.

Metnin bitişinde, tıpkı müzikte bitiş duygusu vermek gibi, çocukta “Bitiş” duygusunun öğrenilmesi için bitiş paragrafı ayrı yazılarak hissettirilmelidir. Bu pedagojik öge bu metinde atlanmıştır.

Sh.44: İkinci resimdekiler zaten şarkı söylemiyor ki... Böyle tuhaf resimlerle eğitim olmaz, çocuk kötüye baktırılıyor; çocuk olumlu örneklerle eğitilir.

Sh.47: Sınıfta yanlış davranış örneğidir; yanlış örnek çocuklar tarafından taklit edilmeye müsaittir.  Yanlışın resmi verilmez.

Sh.49: Resimde verilen denizde oynama şekli çok yanlıştır; taklit edilmesi hayati tehlike içerir.

Arka Plandaki Kara Parçasında Perspektif Yok.!

Sh.54: “Türk Pop Müziği” diye yeni bir müzik türü tanımı getirilmiş ve bunu da fotoğraflardan tanıması isteniyor.  “Eller havaya kalkınca bu da bir müzik türü oluyor” diye fikir edinecek çocuk; istenen eğitsel kazanım bu mudur?

Sh.58: Belirli gün ve haftalar içinde olanları, olumlu örnekleri işaretlemek eğitsel kazanımdır, olmayanları işaretlemek demek onları akılda tutmak demektir. Soru hatalıdır; olumludan soru olur.

Sh.57: Çocuğa “Görev almak ister miydiniz veya etkinlikte ne yapmak isterdiniz?” gibi özendirici sorular sorulması daha eğiticidir.

Ya eğer çocuk bir mazereti nedeniyle hiç görev almamışsa, “hiç görev aldınız mı?” gibi bir sorudan sonra çok üzüntü duyacaktır.

Sh.59: Sayfanın dibinde yer alan resimde çocuk bulutların üzerinde yan yatmış halde çizilmiştir; büyük hatadır. Çocuğun denge algısı bozulur.

Çocuklar böyle dengesiz resimlere bakmak zorunda kalmamalıdır; resimdeki çocuk kendisiymiş gibi algılanır. Çocuklar mekân kavramını şaşırıyorlar, bu yüzden balkondan bulutların üzerine geçmeye kalkarken düşüp ölen çocuklar var.

Böyle dengesiz resimlerin ders kitaplarından derhal kaldırılması gerekir.

Sh.61: Nota sayfası teyelli yamaya konulmuş ve altındaki resimde ise, ufuk çizgisi çok aşağılara düşmüş bir dünya resmedilmiş... Resim baş döndürüyor; çocukta dengeyi oynatır...

Sh.62: Silüetleri birbirine girmiş, gerçekle hayal birbirine karışmış insan resimleri... Böyle resimler akıl sağlığına zararlıdır.

Sh.65: Orantısız çizimler... Elma kocaman kabak kadar, uyumsuzluklar; köpek havuca bakıyor!!!

Sh.68: resim üzerinde yazı olmaz; yazıyı okunaksızlaştırır ve çocuğun göz sağlığına zarar verir.

Sh.70: Çocuğun bilgi dağarcığında olup olmadığınızı bilmediğimiz şeyler çocuğa soru olarak yöneltilmez. Soru “Bu yıl Atatürk’le ilgili hangi şarkıları öğrendik?” olabilirdi.

Sh.72: Prozodi hatalarıyla dolu bir bestedir, bu açıdan hatalı seçimdir.

Verilen fotoğraf bir kolajdır, birleştirme noktasında (askerin ayağı ters) hatalar görünüyor; sonradan renklendirmeyle siyah beyazdan sararmış iki resim birleştirilmiş.

Ders kitaplarına böyle sonradan renklendirilmiş ve kolaj resimler girmemelidir; akıl dağıtır.

Sh.74: Bu da bir kolaj resim olarak görünüyor. Atatürk’ün bilinen toplu resimleri içerisinde böyle bir resim yoktur.


Her birinin objektife mesafesi farklı, bu yüzden perspektifi bozuk bir kolaj. Resimde kimin nereye baktığı bile belli değil, kimisi gülüyor ve bu gülüş fotoğrafa hafiflik veriyor.

Fotoğraf değeri olmayan böyle bir kolajın ortasına Atatürk’ü koymak büyük zihin tuzağıdır.  Böyle resimleri çocuklar gerçekmiş gibi hafızaya kaydeder ve algı sistemleri bundan büyük zarar görür.

Sh.76: “Notlarım” sayfasında çocuktan yazılması istenen hiçbir şey yoktur. Kitapla defteri birbirine yeteri kadar karıştırmış olan bir çocuğa sonunda boş bir sayfa uzatırsanız, bu çocuk bu kitapla ilgili boşluk hissi duyarak kitabı kapatır, hiçbir şey öğrenmemiş gibi bir hisse kapılır.

Kitabın sonunda, yani filmin 24.karesinde, çocuğa boşluk duygusu vermek yerine, tatilde bir tekerleme öğrenmesi için ödev verilebilirdi.

 

Mahiye Morgül, Eğitimci Yazar

 

Mahiye Morgül, Ankara Ekim.2016 – mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ------–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara Ekim.2016 – mahiye@gmail.com,

Diğer Haberler

 • CAHİT ARF ve YAPAY ZEKÂ
 • EHLİBEYT VAKFI İFTARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • *BUL BENİ ANNE* FAKİR BAYKURT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
 • *DÜNYA TÜRK HALKLARI KÜLTÜR HARİTASI İNCELENDİ*
 • BENİ GÖRMEK DEMEK.! RESİM SERGİSİ..H. Düzenli
 • SIĞIRLAR AYNI YERDE OTLUYORLARDI.!.
 • SANAT HAYAT – HAYAT SANAT SERGİSİ ANTALYA’DA
 • GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 • EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...
 • GERÇEĞİ SÖYLEMEK HER ZAMAN ZOR OLMUŞTUR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP