ÇETE ADAYI, ÇATI ADAYINA KARŞI.!

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Çatı Adayı, Çete Adayına Karşı.!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ÇETE ADAYI, ÇATI ADAYINA KARŞI.!

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde;

Çatı Adayı, Çete Adayına Karşı.!

 

Prof. Dr. Mümtaz Soysal’dan Çağrı

Türkiye’de AKP’yle birlikte gelişen politikalar üzerine aydınlar “Ulusal Seferberlik Çağrısı” adıyla bir metin yayınlayarak, bu metne katılanları imza vermeye çağırdılar.

Türkiye’nin küresel güçler tarafından çok yönlü bir saldırı altında olduğuna dikkat çekilen metinde, “Siyasal iktidar, bu tehlikeli durumu halkın gözünden kaçıracak her türlü propaganda ve baskı aracını en etkili biçimde kullanmaktadır” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Cumhuriyetimiz, kuruluşundan bu yana en kritik günlerini yaşamaktadır.

Çok yönlü sinsi bir işgal ile küresel güçlerin örtülü sömürüsü sürdürülmekte ve ülke bütünlüğümüzü yıkıp ulusal birliğimizi parçalamak isteyenlerin çabaları yoğunlaşmaktadır. Siyasal iktidar, bu tehlikeli durumu halkın gözünden kaçıracak her türlü propaganda ve baskı aracını en etkili biçimde kullanmaktadır.


CUMHURİYET VE ATATÜRKÇÜLÜK TASFİYE SÜRECİNE SOKULMUŞTUR

Meclis’te muhalefet yok sayılmakta, Cumhuriyetin yansız ve koruyucu kurumları üzerinde sindirme ve yandaşlaştırma amaçlı her türlü tertip uygulanmaktadır.
Bizler, Prof. Dr. Mümtaz Soysal‘ın çağrısıyla, siyasal parti bağı olsun olmasın bir araya gelen kişiler olarak, bu saptamalar karşısında her yurtsever gibi gittikçe daha çok kaygı duymaktayız. Cumhuriyet ve Kemalizm; bu topraklarda yaşayan insanların bu vatanın sahibi olmasını, ondan eşit pay almasını ve yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmasını amaçlar. Buna karşın, Cumhuriyet ve Atatürkçülük tasfiye sürecine sokulmuştur. Sözde “serbest piyasa” adıyla azgın bir sömürü düzeni dayatılmaktadır. Özelleştirme talanıyla bağımsızlığın ve Cumhuriyetin temel ekonomik dayanakları ortadan kaldırılmış, Ülkemiz tarım ve sanayi üretiminden koparılarak her yönden dışa bağımlı duruma getirilmiştir. En önemli mal ve hizmet üretici kamu kuruluşlarımız, başta enerji, iletişim, bankacılık, sigortacılık ve madencilik alanlarında olmak üzere, yabancıların eline geçmiştir.
Yüklü dış borç, tehlikeli rakamlara varan cari açık, kaynağı belirsiz sıcak para kullanımıyla krizleri erteleme çabası gibi yanlış politikalar yüzünden ülke ekonomisi hızla tıkanmaya sürüklenmektedir.

REJİM   İSLAMİ FAZİŞME GİDİYOR
Diktacı bir rejime (İslami faşizme!) gitmek, bu tıkanmanın çözümü olarak görülmektedir.
Süregelen işsizlik, yoksulluk ve açlık sınırı altındaki toplum kesimlerinin gitgide çoğalması, halkımızda, özellikle gençlerde gelecek kaygısının artması, bir karmaşa döneminin açık belirtileridir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, adil yargılanma ve savunma hakları, demokratik hak arama yolları yasa ve hukuk tanımaz biçimde ortadan kaldırılmıştır. Sağlık hizmetleri ancak parası olanların yararlanabileceği duruma getirilmiş, anayasal Öğretim Birliği (md. 174) bozulmuş, üniversitelerde siyasal kadrolaşma had safhaya gelmiştir.
Çok ciddi derecede zedelenen yargı bağımsızlığı; “yüksek yargının tek çatı altında toplanması” girişimiyle, tümüyle bağımsızlığını yitirerek siyasallaşacaktır.
Emperyalist güçlerin araçlarından biri olduğu artık açıkça anlaşılan bölücü terör örgütü ile ilişkiler, bölünmeyi meşrulaştıracak sözde “Açılım” girişimleri ile sürmektedir.

BAŞKANLIK GÖRÜNTÜLÜ BİR DİKTA REJİMİNE GİDİLİYOR
Dış siyasette ulusal çıkarlar bir yana bırakılarak Türkiye’miz, uluslararası güçlerin, ekonomik, siyasal ve askeri emellerine taşeronluk yapar düzeye indirgenmiştir. Tüm bu vahim girişimleri tamamlayıcı ve kalıcılaştırıcı bir son adım olarak başlatılan “Yeni Anayasa” tuzağının, Türkiye Cumhuriyeti’ni başkalaştırma, “Başkanlık” görüntülü bir dikta rejimine dönüştürme girişimi olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Yürürlükte bir anayasa varken yapılacak işlemin adı ancak “anayasa değişikliği” olabilir. O da, yürürlükteki anayasaca konmuş yöntemlere uyarak olur ve bunların başında, “değiştirilemez” oldukları vurgulanan hükümlere uymak zorunluluğu yer alır.
Bu anayasal zorunluluk ortadayken iktidar partisine mensup kimi hukukçuların belirttikleri gibi yürürlükteki anayasayı “ilga edilmiş“ -hukuksal olarak yok- sayıp “yeni anayasa” yapmaya girişmek düpedüz “sivil darbe” dir ve açıkça anayasa suçudur. AKP’nin, Meclis’teki 4 partinin katılımıyla kurulan “Uyum Komisyonu”nu, yeni anayasa yapma yöntemlerini kendisi belirleyerek bir “asli kurucu iktidar” sayma manevrasını kabul etmek; hukuksal olarak olanaksızdır.

 

YENİ ANAYASA YAPMAK BU MECLİS’İN YETKİSİNDE DEĞİLDİR.!
AKP iktidarının kökü dışarıda bu politikaları pervasızca sürdürmesi durumunda, bir ulus-devletimizin, yurt bütünlüğümüzün, Cumhuriyetimizin, demokrasinin, toplumsal barışın kalmayacağı çok tehlikeli bir döneme girilebilir.
Artık açıkça görülen bu karanlık gidişin engellenmesi için; yurt bütünlüğü, ulusal birlik, laik-demokratik-sosyal-hukuk devleti ilkelerini benimseyen; emek, eşitlik ve özgürlük duyarlığı taşıyan siyasal partilerimizi ve demokratik kitle örgütlerini en kısa sürede güçlü bir birliktelik ve eylem için direniş ve dayanışmaya, öz olarak 
VATAN SAVUNMASINA çağırıyoruz.

gardenconsept.com.tr,

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com,

 

 

CHP MHP İŞBİRLİĞİ

Yakışır..! Zaten CHP nin Altıok'undan biri milliyetçiliktir.

MHP ile işbirliği, koalisyon vs. yapabilir.

Ayrıca biri de ulusalcılıktır, Doğu Perinçek de katılabilir.

Az - eser miktarda Cumhuriyetçi de var galiba. Allaha şükür halkı ve devleti sistemden sildiler, o nedenle lafı bile edilmez.

Bir kaldı geriye Laik.lik, Bol miktarda laik var ama, tekrar CHP ruhuna uygun kuvvet bulup iktidar olabilirler mi.? Şüpheli.!

CHP BÜNYESİNDE;

1-) Bugünkü şekliyle içinde; CİA, MİT, Mossad, Savama, MI5 elemanlarından oluşan bir gurup,

2-)Yeteri kadar Kürt,

3-) Son yıllarda epey miktarda F tipi bir oluşum,

4-) yeterinden az, kıymeti-harbiyesi olmayacak miktarda Alevi ve Türk Bulunduran CHP rakiplerine rakip olamaz. Kimse korkmasın...

 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com,

 

 

ORGANİZE İŞLER BUNLAR

Çok büyük bir oyun oynanıyor. Nasıl anlatmalı bilemiyorum, o kadar çok algı yanılsaması, o kadar çok yanlış bilgi aktarımı var ki.?

Anlatması kolay olsa bile insanları ikna edebilmek zor. Çünkü insanlar geleceğini düşünmüyor, günlük yaşıyor ve gelecekten kaygı duymuyor.

Çok kötü bir huy edinilmiş ve yalanlarla kandırılmak kendilerini rahatsız etmiyor.  

 

Bu nasıl bir Müslümanlıktır anlamadım gitti.

Hem Müslüman olacaksın, hem de Rahiplerle, Papazlarla, Hahamlarla Dinler arası Diyalog diye masaya oturacaksın.!

Bu nasıl iş böyle; Allah’ın Buyruğu gereğince;

Son kitap Kuran, Son Peygamber Hz. Muhammed, Son din İslamiyet değil mi.?

İslamiyet’le birlikte diğerleri sona ermedi mi.?

Eğer böyle ise neden ve nereden çıktı “dinler arası” diyalog.

Sen eğer bu şekilde masaya oturuyorsan şek’siz, şüphesiz siz Müslüman değilsiniz. Ya da sahte Müslümansınız veya en hakikisinden Müşrik’siniz.

 

Son on beş yılda yaşanılan olumsuzlukları düzeltebilmek için kırk yıl uğraşsak yetmez.

Her şey o kadar çok bozuldu ki. Hangi birini anlatalım.

 

Balık Baştan Kokuyor.!

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlıyor.!

Mertek Çuvala Sığmıyor. Haral getirin.!

 

ORGANİZE İŞLER BUNLAR.!.

Türk Milleti RTE den Yediği Kazığı Hiç Unutamayacak.! RTE Tarihi Tekerrür Ettiriyor.

 

ORGANİZE İŞLER BUNLAR.!.

Kadın, Bahçelievler Belediye Başkanı, Kayserili, Abdullah Gül’ün hemşerisi, Osman Develioğlu’nun gelini, tabii ki halis-mulis yandaş.

Yaptığı her şeyi ailece yandaş oldukları siyasi görüş doğrultusunda ve oradaki çıkarları uğruna yapacaktır.

Bu şekilde Başbakan’ın istekleri doğrultusunda bu yaygaraları yapmasa AKP kayınpederini, tekrar aday yapmaz harcardı.

http://medyagunebakis.com/haber_detay.asp?id=6767&menuid=51

 

 

Fitne Büyük;

1945 te uygulanmaya başlanan 100 yıllık genel planın parçalarıdır. Planın 100.yılı 2045.!.

Almanya Başbakanı Mst. Merkel’i Türkiye’yi 2045 den önce Avrupa Birliğine alamayız. 2050 ye kadar da oryantasyon için 5 yıl zaman gerekli.” Derken ne demek istedi anlayın…

 

Yıllardır Devam Eden Bu Operasyon;

30 yıldır iğne oyası yapar gibi Cumhuriyeti içeriden yıkmaya hazırlananların (Feto),

12 yıldır resmen Cumhuriyete karşı rövanş mücadelesi yapanların (AKP),

Kurtuluş savaşında yenilenlerin (Mağlup Devletler),

Manisa tütünü satın alabilmek için Osmanlıya rüşvet vermek zorunda kalanların (ABD),

Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Diyenlerin (İNG), operasyonudur.

 

Ve maalesef; kendisini onların Bop Eşbaşkanı, stratejik ortağı sananlar, onlar ne talimat verilirse yapanlar, Kasımpaşalı-Elimaşalılar kullanılarak yürütülmektedir.

 

Karacahillerimizin; Allah, Din, Kitap, Cami, Namaz, Türban ile dincilik yapanlar tarafından kandırılması,

Yarı aydınlarımızın; Çingene açılımı, Kürt açılımı, Sanatçı açılımı, Alevi açılımı gibi soyut ve yalanlara inandırılması, Akil makil denilerek kullanılıp kenara atılması,

Laik ve Demokratlarımızın; Akil adamlar safsatalarıyla kafalarının bulandırılması, Yoluyla

Ve kendisinden önceki hükümetlerin plan, proje ve ekonomi stratejilerini kullanarak yaptıkları hizmet yatırımlarıyla üç dönemdir iktidarı fiili olarak ele geçirip,

Sanki her şey tüm halkın istekleriymiş gibi güya yasalara uygun olarak, olmayanlara da yeni yasalar çıkrarak, çıkaramadıkları yasaları defalarca değiştirerek (Örneğin –Devlet İhale kanunu- gibi)

Dış politikada ülke itibarı ayaklar altına alınarak, bankalar ve bazı kurumlar aracılığıyla büyük soygunlar yapılarak devlet yönetilmektedir.

Pes doğrusu Pes Gerçekten Pes

Pişkinlik gördük ama bu kadarını da görmedik.

Adam hala komplo kurdular diyor, hala dışgüçler diyor, paralel devlet diyor.

Fakat o komplocuları deşifre etmiyor, onlara gece yarısı baskını yapıp evlerinden almıyor, haklarında işlem yapmıyor.

Açıkla biz de öğrenelim, nedir nasıl bir komplodur, niye ve neden sana komplo düzenlesinler, paylaşamadığınız nedir.? Anlayalım.!.

 

İSKİ yolsuzluğunu dillerine dolayanlar neredesiniz.?

Ayakkabı kutusu yolsuzluğunu niye görmüyorsunuz.?

Bunların isimleri “AK” iken böyle.

Bir de AK olmasalar ne olurdu.? Acaba.!

 

Adının Başında “Adalet” olan Bir

Partinin Adaletsizliklerine Direnmek

Haklı ve Meşru Bir Mücadeledir.

 

Yanlışımız; Karşıtlarımızı Aşırı Düzeyde Ciddiye Almak Değil. Aksine Onları Yeteri Kadar Ciddiye Almamaktır.!.

 

 

Ey Bu Günün Müşrikleri

(onlar kendilerini çok iyi biliyorlar)

Bu dünyada işiniz iş, Öbür taraf için tavsiyelerim var. Mümkünse “Arasat” ta karşılaşmayalım.!

“Sırat” köpründe yakalarsam, köprüden atarım sizi.! Cehennemde sakın bana rastlamayın.!

Size neler yapacağımı şeytan bile akıl edemez.!

Cenneti hayal edip rüyasını görebilirseniz ne ala.!

 

 

YALANA, TALANA, SON

Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız.!

Slogan Olarak Güzel Bir Söz.!

Ama Nasıl Olacak Bu İş.!

 

 

Adaletsiz Kalkındırma Partisi,

iş Başında.!.

Hazret; En büyük, En iyi Çevreci Biziz..!

Yeşile aşığız, hayatımızı yeşile adadık,

Yeşil’le yatıp, Yeşil’le kalkıyoruz..

Yeşili sizden mi öğreneceğiz.?

Sadece yeşil için yaşıyoruz Demişti.!. İnanmamıştınız.!. Gelsin Yeşil Yeşil Dolarlar.. Ayakkabı kutucuklarında..!.

 

İMRALI–ARTİN GÖRÜŞMELERİ TAKTİKSEL

Yapılan iş Yanlış.! Kürtlere Demokratik Haklarını Verme Bahanesiyle Artin Agopyan’a Özgürlük Yolu Açılarak Meclise taşınmak isteniyor. Dördüncü Yargı Paketi de Bu Amaçla Hazırlanmış ve KCK’lılar Üçer Beşer Serbest Bırakılmaya Başlanılmıştır.

 

AKP-BDP & HÜKÜMET-ARTİN İTTİFAKI

AKP ArtinAgopyanı Kurtarma Partisi Yetkililerinin Oslo Görüşmelerinde Aldıkları Kararların Uygulanması Adına, Vatandaşa sindire sindire yedirilmeye çalışılan bir takım uygulamalara ek olarak 4.yargı paketi hazırlandı.

Şimdi de AKP+BDP Anayasası gündemde. Bundan beklenen ise; Ankara+Oslo+İmralı+Kandil+Mahmur süreçlerinin içinde TSKnın etkisizleştirilmesi, devamında hapishanelerdeki PKK’lı, Artin Agopyan ve arkadaşlarının içerdeki askerlere paralel salıverilmesi yani terör örgütünün TC’ne verdiği bunca zarar ziyana rağmen serbest bırakılmasıdır.

 

DEMOKRASİ YOKTUR.

Demokrasi Hâkim Sınıfın Baskı Aracıdır.

Türkiye’de Demokratik Bir Dönüşüm Değil, Demokrasi, Demokratik Hak, İnsan Hakları, Allah, Kitap, Din Kavramları Kullanılarak Sivil Darbe Yapılmakta ve Yeni Bir Sivil Vesayet Oluşturulmaktadır.

RÖVANŞ…

Cumhuriyet ve Cumhuriyeti Kuranlarla Her Alanda Hesaplaşma Açık, Aleni, Çok Derinden, İnce İnce, Göz Göre Göre ve En Etkin Biçimi ile halkın bütün hassasiyetleri değersizleştirilerek, bütün kurum ve kuruluşları kapatılıp satılarak maddi, manevi çökertilerek sürdürülmektedir.

 

YOLUN SONUNA DOĞRU

Her ne kadar artık “darbeler dönemi kapandı” denilse de maalesef görünen tabloda darbelerin en büyüğü ve en derini yaklaşıyor.

On yıldır gün gün sivil darbe yapan ve sivil vesayet oluşturanlar bu yeni son darbe ile süpürülecekler.

Cumhuriyet, Atatürk, Ordu, Polis düşmanlarının TV’ lere çıkıp “benim milletim.!”, dikkat edin-bakın benim halkım denilmiyor.

“benim ordum”, “benim polisim” diyen BOP’cu - SOROS’cuların süpürülmesi için gerçekleştirilecek TSK darbesi ile Orduda bulunan iki kuşak Atatürkçü asker daha tırpanlanacak, şu an içeride bulunanların geriye dönüşlerinin önü kapanacak, vatandaş daha çok sindirilerek borç batağında kımıldayamaz hale getirilecektir.

Tüm bunlar sırasında olmayan demokrasi hayatı 30 yıl ve TSK 40 yıl geriye düşecek ve Türkiye ortalama 70 - 80 yıl kendisini toparlayamayacaktır.

 

DEMOKRASİ HÂKİM SINIFIN BASKI ARACI

Çünkü Devleti Ve İktidarı Ele Geçiren Hâkim Sınıfın Müsaade Ettiği Ölçüde Kendisine Yarayan Kadarının Kullanımına İzin Verilen Kaygan Ve Vatandaştan Yana Olmayan Sahte Demokrasi İle Hiçbir İlerleme Ve Gelişme Olması Mümkün Değildir.

Bilindiği Gibi Kenan Evren Ve Saz Arkadaşlarına Da Darbe Yapma, Halkı, Devrimcileri Kırma, Yok Etme Yetkisi Verilmiş Fakat Seçim Ve Partiler Kanununun Değiştirilip Gerçek Demokrasinin Yeşermesine İzin Verilmemiş Ve Emperyalist Ve Kapitalist Yandaşların İktidara Gelmeleri Sağlanmış –Özal– Sonrada İşlerine Yaramadığında İse Yine Kendilerince Ortadan Kaldırılmıştır.

TAGS: Artin Agopyan, Mustafa Karasu,  Murat Karayılan, Sabri Ok, Ali Haydar Kalkan, Kenan Evren, Turgut Özal

Kim derdi ki bunlar Türkiye’nin kâbusu olacak.!
Kim derdi ki bunlar ev kirasını ödeyemediği için Refah Partisi Genel Merkezi tarafından evinin kirası ödenir ve yırtık ayakkabı ile gezerken;

Şimdi DÜNYA’nın en zengin 3.BopEşBaşbakanı olacak.?

 

 

“Ey ikiyüzlüler,

Siz, Sizden Önce Malları Ve Çocukları Olup, Hisselerince Faydalananlar Gibi Olmalısınız.

Batıla Daldınız, Mahvolanlardansınız..!

Doğrusu İkiyüzlüler Fasıktırlar.” -Tevbe cüz 10-

 

 

AYRICA;

Allah Sonumuzu Hayreylesin demek,

Dua ve Niyet Olarak Güzel Bir şeydir.

Ancak; Allah Akıl vermiş, Fikir vermiş, Beyin Vermiş,

Göz, kulak vermiş.!. El, Kol, Ayak vermiş..

Daha ne versin.?

Verdiklerinin kıymetini bilip değerlendirip en faydalı bir şekilde kullanabiliyor, gereğini yapıyor musun.? Ki bir de sonunu istiyorsun.

Önce sen üstüne düşeni yap. Gerisini Allah bilir.!

Sen Kendi Geleceğin İçin Seçim Ve Tercihlerini Yapmıyor ve Yapamıyorsan sonuçlarına da katlanacaksın.!..

Allah Buradan Gerisine Karışmaz Artık..! Pazardan gidip elmanın çürüğünü, armudun kurtlusunu, karpuzun kavunun keleğini alıyor musun.? Yok..!

Öyleyse adam seçerken de dikkat edeceksin..

Kavun alır gibi koklayacaksın… Atasözleri boşuna mı söylenmiş… “Huy’dur çeker, B..k’tur kokar.” 

 

 

HER GECENİN BİR SABAHI, VAR.!

Rüzgârlar Yarın Sabah Bizden Yana Esmeye Başlayacaktır.! Yelkenlerimizi Açacağız Yarın.!

Şimdilik Asılın Küreklere.! Akıntıya Kapılmak Yok.!

Bu Gemiyi Batırmayacağız.!

 

 

Karanlık Aydınlıktan, Yalan Doğrudan Kaçar.

Güneş Yalnız da Olsa Etrafa Işık Saçar.!

Üzülme Doğruların Kaderidir Yalnızlık.

Kargalar Sürüyle, Kartallar Yalnız Uçar.!

 
 
 

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/  -okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb61@gmail.com,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul – Temmuz.2014 - okkesb@gmail.com, 

 

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP